Morgunblaðið - 11.10.2000, Blaðsíða 56

Morgunblaðið - 11.10.2000, Blaðsíða 56
-56 MIÐVIKUDAGUR 11. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ RAOAUGLYSIIMQAR ATVIIMNU- AUGLÝSINGAR 4 Tilraunaverkefni í Breiðholti ÍTR óskar eftir starfsfólki í hlutastörf við nýtt tilraunaverkefni. Starfið felst í mótun og fram- kvæmd á tómstundastarfi 6—9 ára barna. I Markmið verkefnisins eru: , Að bjóða börnum aðstöðu til að sinna áhugamálum sínum og öðrum áhuga- verðum viðfangsefnum í sínum frítíma. , Að skapa öruggt og heimilislegt umhverfi þar sem börnin fá að njóta sín hvort sem er í hóp eða sem einstaklingar. , Að nota Breiðholtið sem helsta vettvang tómstundastarfsins og tryggja samþætt- ingu annarra aðila sem sinna tómstund- astarfi barna í Breiðholti. , Að virkja foreldra til þátttöku í þróun tómstundastarfsins með góðu aðgengi að starfsfólki og með markvissri miðlun upplýsinga á því sem fram fer í starfinu. .Hæfniskröfur: Uppeldismenntun eða önnursambærileg menntun en einnig kemurtil greina áhugasamt fólk með reynslu. Nánari upplýsingar veita: Eygló Rúnarsdóttir, s. 557 3550, eyglor@rvk.is. Sigríður Jóhannsd., s. 567 7730, sigjoh@rvk.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. okt. nk. Umsóknum skal skilað á skrifstofu ÍTR, á launa- deild, að Fríkirkjuvegi 11. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgarog Starfs- 'mannafélags Reykjavíkurborgar. Athygli er vakiná þvíaö ÍTR hefur náð miklum árangri viðaðjafna hlutfall kvenna og karla í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum æskulýðs- mannvirkja ÍTR. Þvi eru karlmenn ekki síður hvattir til að sækja um þessí störf. Starfsmenn ÍTR vinna á sviði Iþrótta- og tómstunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veittfyrsta flokks þjónustu við við- skiptavini sína. ITR hefurfengið sérstaka viðurkenningu Reykjavíkur- borgar fyrir starfsárangur. ÍTR leggur mikla áherslu á fræðslu og símenntun fyrir sitt starfsfólk, jafnrétti og starfsmannastefnu. Allir starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR og eru upplýstir um jafnréttis- áætlun og starfsmannastefnu fyrirtækisins og Reykjavíkurborgar. íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur starfrækir m.a. sjö sundlaugar, níu félagsmiðstöðvar, þrjár íþróttamiðstöðvar, Laugardalshöll, Mið- stöð nýbúa, Hitt Húsið, Pjónustumiðstöð, þrjú skíðasvæði, skíðasvæði í hverfum, Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, tómstundastarf í grunn- skólum borgarinnar, sumarstarf fyrir börn, smíðavelli, sumargrin, siglingaklúbbinn i Nauthólsvik. íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 11,101 Reykjavík, sími 510 6600, fax 510 6610, itr@itr.rvk.is. Aðalgjaldkeri Laust er til umsóknar hálft starf aðalgjaldkera við embætti sýslumannsins Vík í Mýrdal. Við- komandi þarf að geta hafið störf 1. janúar nk. Starfið felst í almennum gjaldkerastörfum og ýmislegri aðstoð við sýslumann, og skal fara fram eftir hádegi að mestu. Umsóknir skulu sendar á embættið á Ránar- braut 1,870 Vík, fyrir 1. nóvember nk. Laun skv. launakerfi opinberra starfsmanna og í samræmi við samning aðlögunarnefndar ..sýlsumanna og SFR. Upplýsingar veita sýslu- maður og aðalbókari í síma 487 1176. Sýslumaðurinn Vík í Mýrdal, Sigurður Gunnarsson.___________ n Au pair" Lúxemburg Islenska fjölskyldu vantar „au pair" strax til að gæta tveggja drengja, 2ja og 4ra ára, ásamt aðstoð á heimilinu. Viðkomandi þarf að vera barngóð, sjálfstæð, áreiðanleg og reyklaus á aldrinum 20—23 ára. Upplýsingar í síma 00 352 7870771. Skálatúnsheimilið Starfsfólk óskast í vaktavinnu á Skálatúns- heimilið í Mosfellsbæ, sem fyrst. Herbergi gegn vægu gjaldi getur fylgt. AJpplýsingar gefur þroskaþjálfi í símum 530 6603 og 530 6610. HierfiiunWa&ife Blaðbera vantar Upplýsingar fást í síma 569 1122 ATVINNUHUSNÆBI Skrifstofuhúsnæði í miðbænum (Hafnarhvoll) Til leigu frá 1. nóvember nk. samliggjandi skrif- stofuherbergi, alls 50 fm. Lyfta. Tölvulagnir. Parket. Upplýsingar í síma 891 9344 eða 696 9099. TILKYNNINGAR BORGARBYGGÐ Auglýsing Deiliskipulag að Bifröst í Borgarbyggð. Samkvæmt ákvæðum 26. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, er hér með lýst eftir athugasemdum við ofangreint skipulag. Tillagan mun liggja frammi á Bæjarskrifstofu Borgarbyggðar frá 11. október 2000 til 9. nóvember 2000. Athugasemdum skal skila á bæjarskrifstofuna fyrir 23. nóvember 2000 og skulu þær vera skriflegar. Tillagan tekur yfir fyrri deiliskipulög er gerð hafa verið fyrir svæðið. Borgarnesi, 25. september 2000. Bæjarverkfræðingur Borgarbyggðar. Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi og auglýs- ing deiliskipulagstillögu með fyrirvara um samþykki aðalskipulagsbreytingar Sveitarstjórn Skaftárhrepps auglýsir eftir- farandi skipulagstillögur: 1. Tillögu að breytingu á staðfestu aðalskipulagi Kirkjubæjarklausturs 1988—2008, samkvæmt 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/ 1997 m.s.b. Breytingin felst í eftirfarandi: a) Landnotkun á opnu óbyggðu svæði, aust- an Klausturhóla, breytist á þann veg að þar verði íbúðabyggð meðtilheyrandi aksturs- aðkomu. b) Landnotkun á opnu óbyggðu svæði, sunnan Klausturhóla, breytist á þann veg að þar verði opinberar stofnanir með tilheyr- andi þjónustuaðkomu. 2. Tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðabyggð austan Klausturhóla, samkvæmt 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.b., með fyrirvara um samþykki ofan- greindrar aðalskipulagsbreytingar skv. lið 1a og 1b. Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Skaftár- hrepps, Klausturvegi 10, Kirkjubæjarklaustri, og hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík, frá 11. október 2000 til 8. nóvember 2000. Athugasemdum við tillögumar, ef einhverjar eru, skal skila til skrifstofu Skaftárhrepps fyrir kl. 16.00 fimmtudaginn 23. nóvember 2000. Þeir, sem ekki gera athugasemdir viðtillögurnar innan ofangreinds frests, teljast samþykkir þeim. Sveitarstjórn Skaftárhrepps. Auglýsing Breytingatilllögur að svæðisskipulagi Þingvalla-, Grímsness- og Grafnings- hrepps 1995—2015 í landi Miðengis og Þórisstaða í Grímsnesi Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. Skipulags- og bygg- ingarlaga nr. 73/1997 auglýsir sveitarstjórn Grímsness- og Grafningshrepps breytingar á Svæðisskipulagi Þingvalla-, Grímsness- og Grafningshrepps 1995—2015. Breytingarnar fela í sér að landbúnaðarsvæði breytist yfir í frístundabyggð á eftirtöldum jörðum í Gríms- nesi: Miðengi: Svæðið liggur meðfram heimreiðinni að Miðengi. Austan við þessa landspildu er svæði fyrir frístundabyggð úr landi Miðengis. Þórisstaðir: Svæðið liggurað Biskupstungna- braut og með heimreiðinni að Þórisstöðum. Austan við þessa landspildu er svæði fyrir frí- stundabyggð úr landi Þórisstaða. Auglýsing Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Miðengis og Þórisstaða, Grímsnes- og Grafningshreppi Samkvæmt 25. gr. laga nr. 73/1997, er hér með lýst eftir athugasemdum við deiliskipulag frí- stundabyggðar í landi Miðengis og í landi Þór- isstaða í Grímsnes- og Grafningshreppi. Skipu- lagstillögur liggja frammi á skrifstofu Gríms- ness- og Grafningshrepps frá 10. október til 10. nóvember 2000. Skriflegum athugasemd- um við skipulagstillögurnarskal skila á skrif- stofu sveitarfélagsins fyrir 27. nóvember 2000. Þeir, sem ekki gera athugasemdir innan tilskil- ins frests, teljast samþykkir tillögunni. Sveitarstjóri Grímsness- og Grafningshrepps. TILBOÐ/UTBOÐ |WUTBOÐ i i i F.h. Byggingadeildar borgarverkfræðings er óskað eftir tilboðum í viðhald loftræstikerfa íýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar. Út- boðsgögn eru seld á skrifstofu okkar á kr. 1.000. Opnun tilboða: 1. nóvember 2000, kl. 11:00 á sama stað. BGD 128/0 INNKAUPASTOFNUN REYKJAVÍKURBORGAR KENIMSLA Nám í höfuðbeina- og spjaldhryggjar- meðferð í vetur mun Upledger Institute bjóða upp á grunnnám í höfuðbeina- og spjald- hryggjarmeðferð. Námið er byggt upp sem símenntunarnám fyrir heilbrigðis- starfsmenn og meðferðaraðila. Það felst í tveimur fjögurra daga námskeiðum og mikilli heimavinnu. Fyrra námskeiðið verður 24.-27. nóvember og það seinna 20.—23. apríl. Boðið verður upp á fram- haldsnámið SomatoEmotional Release næsta vetur. Upledger Institute hefur kennt yfir 50.000 meðferðaraðilum um heim allan þetta fag. Nánari uppl. fást á www.craniosacral.is eða hjá Ágústi í Ræktinni á Seltjarnarnesi í síma 551 2815.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.