Tíminn - 21.12.1972, Blaðsíða 62

Tíminn - 21.12.1972, Blaðsíða 62
62 TÍMINN JÓLABLAÐ 1972 freyja annarra félaga breytzt all- mjög víða um heim, en fram til þessa tima höfðu hinar klassisku dragtir verið allsráðandi. Nú varð sem sé alger sprengja, og þá einkum vestanhafs. Var farið að nota alla mögulega og ómögulega liti i búninginn. Við fylgdum á eftir og tókum upp léttari liti. Um þetta leyti var ,,midi"-tizkan mjög i hávegum höfð. Við féllum i þá gryfju að fylgja henni, en innan árs var bú- ið að stytta alla þessa búninga aftur. Orðað hefur verið að breyta um búninga siðla næsta árs, eða snemma á árinu 1974, en engar fullnaðar ákvarðanir hafa verið teknar enn þá. Flugmennirnir okkar verða áfram i sömu búningum. Karl- menn kæra sig ekki um breyting- ar á „uniformi" sinu á sama hátt. Erlendu aðilarnir stærstir — Það er visst athafnafrelsi hjá okkur i innkaupum, en þó rek- umst við á punkta, sem mjög heppilegt er að sameina innkaup- um. Má þar nefna áætlun félags- ins, sem áður var gefin út á hverj- um stað fyrir sig. Undanfarin þrjú ár höfum við gefið hana út sameiginlega fyrir allar stöðvar, samtals um 850.000 eintök. Er þvi þá þannig varið, að eingöngu er skipt um tungumál i útgáfunum, en að öðru leyti er haft sama form fyrir allar stöðvar og sama myndaefni. Þó er bætt við fáein- um atriðum eftir hverjum stað fyrir sig. Með þessari breytingu gerðum við áætlunina töluvert fjöl- breyttari. Áður var hún á sumum stöðum i lit og á öðrum i svart/hvitu, en nú er útgáfan fyr- ir fyrir allar stöðvar litprentuð. Varð niðurstaðan sú, að við gát- um sparað allmikla upphæð með þessu móti, og fengum jafnframt miklu fullkomnari áætlun og fallegri. Um tvær áætlanir er að ræða hjá okkur, sumar- og vetr- aráætlanir, en þær eru að mestu leyti eins það er aðeins skipt um hluta textans. — 1 þessari, sem öðrum deild- um félagsins, er mjög áberandi, hve • viðskiptin við erlenda aðila eru mikil. Þannig er það, að mik- ill hluti starfsemi þessarar deild- ar gengur út á að hafa samband við aðila erlendis. Það þarf að hafa samband við stöðvar okkar út um heim og við erlenda fram- leiðendur. Framleiðslan fyrir flugið er ákaflega sérhæft og sérstaklega, ef um eitthvert öryggisatriði er að ræða. Það eru þvi ærið margir hlutir, sem ekki þýðir að reyna að fá hér innanlands. 1 annan stað þarf margt af þvi, sem framleitt er fyrir flugvélar, að fá viður- kenningu flugmálayfirvalda og eru þær oft dýrari fyrir bragðið. Aðalviðskiptaland Innkaupa- deildar er sennilega Bandarikin, þar sem hin ýmsu svið flug- rekstursins eru svo þróuð þar. Viðskiptin við Þýzkaland er einn- ig töluverð, og má þar nefna,að öll mataráhöldin i flugvélum okkar eru þaðan. Bókhalds- og endui skoðunai deild Deildarstjóri: FLÆAAAAING HOLAA Starfsmannafjöldi: 70 — Deildin hefur yfirumsjón með öllu bókhaldi félagsins og sér um, að ætið séu fyrirliggjandi upplýsingar um bókhald ásamt óðrum gögnum til fróðleiks um, hvernig háttar um rekstur félagsins. Þá annast hún eftirlit heima og erlendis og endur- skoðun seldra flugfarmiða. Deildin skiptist i fjórar undir- deildir, þ.e. bókhaldsdeild, endurskoðunardeild, skýrslu- véladeild og hagdeild. Starfs- mannafjöldinn er alls 70' manns. Yfir þessum deildum eru sér- stakir menn, sem sjá um dagleg- an rekstur i viðkomandi deildum. Endurskoðunardeildin, sem slik ber nafn sitt ef til vill ekki alveg með réttu, en hún sér að mestu leyti um eftirlit með farseðlum, fragt og tekjum félagsins. t deildinni fer einnig fram frumvinnsla eða kvótun ýmissa gagna, sem siðan ganga til skýrsluvéladeildar. Þar eru „keyrðar út" þær upplýsingar, sem þarf að fá hverju sinni og þær sendar viðkomandi deildum. Allar heimildir eru nú geymdar á segulbandi Bókhaldsdeildin sér um hið daglega bókhald, eins og nafnið gefur til kynna. Hagdeildin sinnir einstökum verkefnum, sem beðið er um hverju sinni, t.d. af stjórn félagsins, og einnig verkefnum, hverra lausn þarf ætið að liggja fyrir hendi, mánaðarlega. Skýrsluvéladeildin vinnur einnig i þágu ýmissa deild, innkaupa- deildar, farskrárdeildar og Starfsmannahalds. Það eru um fjögur ár, siðan við fengum tölvu, IBM model 20 nr. 260 með segulbandi (tape) Þetta er stórt og vandað tæki, sem félagið notar eingöngu fyrir sig. Geta má þess, að Sláturfélag Suðurlands er með sams konar tölvu og er hún notuð af ýmsum öðrum fyrirtækjum. Við geymum þvi heimildir okkar allar á bandi núna, en að sjálfsögðu eru frum- heimildirnar geymdar lika, svo sem farseðlarnir, en þeim er raðað eftir sérstöku kerfi, þannig að fljótlegt er að fletta upp á þeim, ef þess er óskað. Gagna- sal'n okkar er þvi mikið, en á hverju ári er þó einhverju hent, en geymslutimi er ákvarðaður minnst 7 ár. Er varla hægt að lýsa þvi, hvi- likur aöstöðumunur það er að hafa tölvu i stað þess að hafa allar heimildir á skýrslum. Kemur þar margt til. Til dæmis er mjög fljótlegt að leita upplýsinga gegn- um tölvuna, og eins eru öll störf deildarinnar mun auðveldari við- fangs og aðgengilegri. — Af einstökum viðamiklum störfum minnar deildar má nefna farseðlaendurskoðunina, sem er talsvert mikið verk. Bæði eru margar tegundir af fargjöldum og farseðlarnir sjálfir eru einnig allflöknir. Farseðill, sem gefinn er út i dag, er kannski notaður að hluta á morgun og að hluta eftir ár eða svo. Það þarf þannig að halda vel á spöðunum til þess að hafa þetta allt i röð og reglu. Yfirleitt gengur þetta með ágætum, en þó kemur fyrir, að einhver ferðaskrifstofa úti i heimi gleymir að standa i skilum, eða gerir það ekki einhverra hluta vegna, á ég þar við vanskil á seldum farmiðum með Loftleið- um og annað slikt. En sem betur fer eru ekki mikil brögð að þessu. Þetta er svona almennt um starfsemi bókhalds- og endur- skoðunardeildar án þess að farið sé itarlega. út i einstaka þætti hennar. Enda þjónar það ef til vill vart tilgangi, þar sem al- menningur er yfirleytt all- kunnugur starfsemi sem þessari og hefur einnig að öllum likindum takmarkaðan áhuga á henni. En enginn dregur þó i efa gildi hennar. Viðgerða- og verkfræðideild Deildarstjóri: HALLDÓR GUÐMUNDSSON Starfsmannaf jöldi: 100-150 Yfirstjórn deildarinnar éru hér i Reykjavik og hefur hún umsjón með framkvæmd á skoðunum, viðgerðum og eftirliti á flugvélum Loftleiða, Cargolux og Inter- national Air Bahama. Hinar ýmsu stöðvar deildarinnar eru viðsvegar um heim, en þær helztu eru i New York, Keflavik, Luxemborg og Miami/Nassau. Aðalviðhald á DC-8 þotum okkar fer fram i New York og er á vegum Seaboard World Airlines. Þeir taka að sér 250 tima skoðanir sem þýðir, að þeir yfirfara vélarnar hálfsmánaðarlega, en allar skoðanir þar á milli önnumst við sjálfir eða okkar eigið starfsfólk i Keflavik. Luxemborg, New York og Nassau. Starfsliðið hefur breytzt nokkuð frá þvi i fyrra,þar sem við höfum l'lutt aðalstarfsemi okkar i sam- Flemming Holm — Bókhalds- og endurskoðunardeild. bandi við CL-44 vélarnar frá New York til Luxemborgar. Við höfum okkar eigin fulltrúa á hverjum stað fyrir sig. Fulltrúi okkar i New York er Einar Runólfsson/i Keflavik Gunnar Björnsson, i Luxembourg Gunnar Björgvins- son og i Nassau/Miami T. Vosk. Allt eru þetta gamalreyndir starfsmenn hjá Loftleiðum. Flugvélaskoðanir Um flokkunarstigin er það helzt að segja, að á DC-8 vélunum eru daglegar skoðanir, sem eru fram- kvæmdar i New York á vélunv sem fara til Luxemborgar og ,,A" skoðanir eru framkvæmdar á vélum; sem fara til Skandinaviu og Englands. ,,A" skoðanir eru framkvæmdar i hvert einasta skipti, sem vélarnar koma til Luxemborgar. Þá er og framkvæmd skoðun i Keflavik i hvert sinn, sem vélin fer þar um, og felur hún i sér það, sem kallað er „Transit Check" (Millilendingarskoðun). Daglegar ,,A" og ,,B" skoðanir á Rolls-Royce (GL-44) vélum okkar eru framkvæmdar af starfsfólki deildarinnar i Luxem- borg. Um stærri skoðanir, sem gerðar eru að séx hundruð flug- timum loknum, höfum við gert samning við fyrirtækið Aviation Traders (Engineering) Ltd., og eru þær framkvæmdar i Southend-on-Sea i Englandi. Varðandi allar þær skoðanir, er nefndar hafa verið, ber að geta þess, að þær eru skipulagðar af starfsmönnum deildarinnar og eru einnig undir yfirumsjón þeirra. Gildir það einnig um hvers konar viðgerðavinnu, skoðanir og eftirlit á vélum félagsins. Er þess gætt, að þessi störf falli inn i flugáætlun félagsins og skapi sem mesta nýtingarmöguleika á flugvélar- kostinum. Það er verkfræðideild i Luxem- borg, sem sér um CL-44 flugvélar, sem eru á vegum Cargolux. I þeirri deild starfa nú f jórir menn, en hún sér um allar breytingar, skoðanaáætlanir og allar nýjungar,eruppkoma isambandi við CL-44 vélar okkar. Við hófum einnig verkfræði- deild i Bandarikjunum. Starfar i henni sem stendur einn maður og er aðallega til eftirlits með störfum Seaboard við vélar okkar þar. Hann aðstoðar einnig deildina i Luxemborg eftir þörfum. Varðandi nýjungar i skoðun og viðhaldi flugvéla mætti nefna, að hreyfill flugvélar er aldrei full- komlega tekinn sundur og :yfir- farinn, heldur eru ákveðnir hlutar hans teknir sundur með vissu flugtimamillibili og endur- nýjaðir. Það er sem sagt ekkert til, sem kallast „overall-life" i hreyflinum. Er þetta aðferð,sem hefur verið þróuð eftir komu þrýstiloftshreyfianna og hafa framleiðendur þeirra aðstoðað flugfélög um allan heim við þessar breytingar. Einnig mætti minnast á röntgenskoðunina, sem notuð er við skoðun flugvéla, en henni beittu Loftleiðir fyrst árið 1965 og sumir hlutar af flugvélum félagsins hafa aldrei verið skoðaðir á annan hátt. Það er þvi varla hægt að tala um nýjung i þessu sambandi hjá félaginu. Skoðanir og viðhald flugvéla fylgir auðvitað sameiginlegri reynslu margra flugfélaga, sem framleiðandinn hefur nýtt sér og látið þeim i té, er eiga slikar flugvélar og hreyfla. Aðalskoðun Varðandi endingarþol flugvélá okkar má nefna, að DC-8-63 þoturnar voru upphaflega skoðaðar á 9.500 flugtima fresti, þ.e.a.s. þá var aðalskoðun fram- kvæmd. En þetta hefur breytzt með fenginni itarlegri reynslu, þannig að i dag eru sum flugfélög að sækja um helmingi lengri tima milli aðalskoðana, eða 20.000 flugtima. Aðalskoðun á CL-44 flugvélum okkar var upprunalega gerð að 12.500 flugtimum loknum, en þessi skoðun er nú komin upp i' 25.000 flugtima. Raunar tel ég, að aðalskoðun sem slik falli úr sögunni og það verði aðeins
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.