Morgunblaðið - 20.05.2006, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 20.05.2006, Blaðsíða 10
JÓNÍNA Benediktsdóttir hefur fall- ið frá hluta kröfu sinnar á hendur Kára Jónassyni, ritstjóra Frétta- blaðsins, vegna umfjöllunar blaðsins um efni úr tölvupóstum Jónínu, en kröfur hennar á hendur 365 prent- miðlum eru enn óbreyttar. Tekist var á um tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífsins í Hæstarétti Íslands í gær. Jónína höfðaði mál til staðfesting- ar lögbanni Sýslumannsins í Reykjavík á birtingu Fréttablaðsins á efni úr tölvupóstum hennar fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Þar krafðist hún þess einnig að hún fengi tölvupóstana í hendur, og að ritstjóra Fréttablaðsins yrði gerð refsing fyrir að hnýsast í einkaskjöl hennar og birta opinberlega. Hér- aðsdómur hafnaði lögbannskröfunni með dómi þann 14. desember sl., og vísaði refsikröfu á hendur ritstjór- anum frá dómi. Var þeim dómi áfrýjað til Hæstaréttar, og fór mál- flutningur fyrir réttinum fram í gær. Hróbjartur Jónatansson, lögmað- ur Jónínu, upplýsti þar að fallið hefði verið frá því að krefjast refs- ingar yfir ritstjóra Fréttablaðsins fyrir brot gegn 1. og 3. málsgrein 228. gr. almennra hegningarlaga, en þar er lagt bann við því að hnýsast í bréf, skjöl, dagbækur eða önnur gögn sem hafi að geyma einkamál, hafi viðkomandi komist yfir gögnin með brögðum eða áþekkum leiðum. Áfram er þess þó krafist að Kára verði gerð refsing, sem ritstjóra og ábyrgðarmanni ritstjórnar, fyrir brot gegn 229. gr. sömu laga. Þar segir að hver sá sem skýri opinber- lega frá einkamálefnum annars, án þess að nægar ástæður séu fyrir hendi sem réttlæti verknaðinn, skuli sæta sektum eða fangelsi allt að einu ári. Fengin með ólögmætum hætti Hróbjartur hélt því fram fyrir dómi að með því að birta efni tölvu- pósta Jónínu hefði Fréttablaðið brotið gegn friðhelgi einkalífs henn- ar. Sagði hann gögnin óumdeilan- lega fengin með ólögmætum hætti, þar sem þau hefðu greinilega verið prentuð út úr tölvupósthólfi Jónínu, án þess að hún gæfi fyrir því leyfi. Hann sagði Jónínu hafa óskað eftir því við ritstjóra Fréttablaðsins að birtingu yrði hætt, og gögnunum skilað, eftir að frétt byggð á efni tölvupóstanna var birt í fyrsta skipti. Hann sagði ennfremur að í frétt- um blaðsins af efni póstanna hefði verið dregin upp neikvæð mynd af Jónínu, einstök ummæli tekin úr réttu samhengi og sett í samhengi sem hentaði til að vega að persónum þeirra er þar komu fram. Þessu mótmælti Jón Magnússon, verjandi 365 prentmiðla og Kára Jónassonar, harðlega. Ekkert hefði verið birt um einkalíf Jónínu, hún hefði raunar verið algert aukaatriði í málinu, fréttirnar hefðu fjallað um tildrög hins svokallaða Baugsmáls, ekki persónu Jónínu. Jón sagði það rangt hjá lögmanni Jónínu að hún hefði óskað eftir því að birtingu yrði hætt, og hún fengi afritið af póstum sínum til baka. Engin formleg beiðni lægi fyrir um það. Ennfremur benti Jón á að ekkert lægi fyrir um að gögnin kæmu úr tölvu Jónínu, þar væri m.a. að finna samskipti sem hún hefði ekki tekið þátt í, t.d. milli sakborninga í Baugs- málinu. Ekki væri heldur hægt að segja að dregin hefði verið upp nei- kvæð mynd af Jónínu, hvað þá að ummæli hefðu verið tekin úr sam- hengi. Hún hefði verið spurð um þetta fyrir héraðsdómi og ekki viljað taka dæmi um það. Jón mótmælti því ennfremur að gögnin sem Fréttablaðið hefði feng- ið í hendur hefðu verið stolin, ekkert lægi fyrir um að svo væri. Hann sagði Sigurjón M. Egilsson, frétta- ritstjóra blaðsins, hafa fengið ljósrit af því sem virtist vera tölvupóstar í umslagi, umbjóðendur sínir hefðu því engu stolið og hreinar getgátur að fullyrða slíkt. Aldrei stuðst við tölvupóstana eingöngu Tekist var á um grundvallarmál í réttarsal í gær, prentfrelsi og frið- helgi einkalífsins. Hróbjartur Jón- atansson sagði fjölmiðla ekki geta tekið sér þann rétt að birta opinber- lega einkagögn, sá réttur yrði að vera þeirra einstaklinga sem ættu gögnin. Staðfesti Hæstiréttur þetta ekki í dómi sínum nú mætti segja að það gæti orðið upphafið að einhvers- konar villta vestri íslenskrar blaða- mennsku, enda mætti með sömu rökum og lögmaður 365 beitti segja að heimilt væri að taka upp einka- samtöl í mikilli fjarlægð og nota efni þeirra sem tilefni blaðagreina. Jón Magnússon sagði þvert á móti að það hefði varðað almannahags- muni að birta upplýsingar úr tölvu- póstunum, en aldrei hefði verið stuðst við þá eingöngu, heldur hefði góðum og gildum aðferðum blaða- manna verið beitt, og staðfestinga leitað á þeim upplýsingum sem fram komu í póstunum. Þess hefði sér- staklega verið gætt að sneiða hjá því sem gæti talist persónulegar upplýs- ingar, og einungis birtar fréttir sem hefðu varðað almenning í landinu beint, þar sem þjóðþekktir einstak- lingar hefðu komið að upphafi Baugsmálsins. Jón var afar ósáttur við lögbann Sýslumannsins í Reykjavík, og benti á að ef það yrði staðfest í Hæstarétti væri vegið með alvarlegum hætti að prentfrelsinu. Af því gæti leitt að einstaklingur sem vissi að fjölmiðill hefði um hann gögn sem hann vildi ekki fá fram í dagsljósið gæti krafist lögbanns, og hindrað þannig fjölmið- ilinn í að birta fréttir um málið með- an meðferð fyrir dómstólum færi fram. Slíkt setti einfaldlega frjálsa fjölmiðlun í hættu, og væri andstætt grundvallarsjónarmiðum ákvæða stjórnarskrár um tjáningarfrelsi. Fjallað um mál Jónínu Benediktsdóttur gegn 365 prentmiðlum í Hæstarétti Fellur frá hluta kröfu gegn Kára Jónassyni ritstjóra Fréttablaðsins Eftir Brján Jónasson brjann@mbl.is 10 LAUGARDAGUR 20. MAÍ 2006 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR „HVAÐ finnst ykkur vera sanngjörn laun fyrir leikskólakennara með þriggja ára háskólanám?“ var meðal þeirra spurninga sem fulltrúar flokk- anna sem bjóða fram í Reykjavík voru spurðir á fundi leikskólakenn- ara í ráðhúsinu í fyrradag. Ásta Þorleifsdóttir, frambjóðandi Frjálslynda flokksins, svaraði spurn- ingunni um laun leikskólakennara á þá leið að hún teldi eðlilegt að leik- skólakennarar hefðu ekki undir 300 þúsund krónum á mánuði. Hanna Birna Kristjánsdóttir, Sjálfstæðis- flokki, sagði að hún teldi laun leik- skólakennara hafa verið og vera enn of lág en sagði erfitt að nefna ákveðna tölu og það kæmi engum til góðs að fulltrúar flokkanna færu að reyna að yfirbjóða hver annan í launatölum. Fulltrúar Samfylkingar, Vinstri grænna og Framsóknarflokks tóku í sama streng, þeim þótti launin of lág en sögðu erfitt og óraunhæft að nefna tölur í því sambandi. Dagur B. Egg- ertsson, oddviti Samfylkingarinnar, sagðist telja eðlilegt að horfa til launa grunnskólakennara sem viðmiðs. Fulltrúar flokkanna voru sammála um að leikskólastarfið hefði eflst mjög undanfarinn áratug þótt skipt- ar skoðanir væru um ástæður þeirrar þróunar. Dagur sagði að mikil bylting hefði orðið í leikskólamálum í tíð R-listans og Svandís Svavarsdóttir, oddviti Vinstri grænna, sagði að munurinn á ástandinu í dag og fyrir tveimur ára- tugum væri mikill og sagðist hún vera stolt af því að hafa tekið þátt í þessu átaki. Hún rifjaði upp að Vinstri grænir hefðu fyrstir flokka sett fram hugmyndir um gjaldfrjáls- an leikskóla sem flestir væru nú sam- mála. Hanna Birna Kristjánsdóttir tók undir að margt gott hefði gerst í leik- skólamálum og það hefði raunar gerst í samfélaginu öllu og tengdist því að aðrar kröfur væru gerðar í dag til þessara mála. Óskar Bergsson, frambjóðandi Framsóknarflokksins, benti á að um 90% notenda í dag væru ánægð með þá þjónustu sem leikskólarnir veittu og að faglegt starf í leikskólum væri mjög gott í dag. Ásta sagði að leikskólakennarar ynnu frábært starf og það fyndi hún best á því hve sonur hennar hefði lært vel á leikskóla. Gjaldfrjáls leikskóli var nokkuð til umræðu og spurði Egill Helgason fundarstjóri hvernig gjaldfrjáls leik- skóli gæti gengið upp, sérstaklega miðað við núverandi stöðu í mönn- unarmálum og launamálum á leik- skólum. Gjaldfrelsi og þjónusta Svandís svaraði því til að vel væri hægt að gera hvort tveggja, að bjóða góða þjónustu og veita hana gjald- frjálst, og sagði kjör starfsmanna og aðstæður á viðkomandi vinnustað ekki sama hlutinn. Dagur sagði að útópían væri í Reykjavík, þar sem þegar væri búið að taka fyrstu skrefin í áttina að gjaldfrjálsum leikskóla. Leikskóla- málin sýndu vel að það skipti máli hverjir stjórnuðu borginni. Hanna Birna svaraði því til að í ná- grannasveitarfélögum Reykjavíkur þar sem sjálfstæðismenn færu með völd væru engir biðlistar inn á leik- skóla og það væri út úr korti að halda því fram að verri fjölskyldustefna réði ríkjum þar. Sú afstaða sjálfstæðismanna að stefna ekki að gjaldfrjálsum leikskóla var nokkuð gagnrýnd af hálfu full- trúa hinna flokkanna og svaraði Hanna Birna því til að hún hefði alls ekki útilokað að leikskólinn yrði gjaldfrjáls. Það yrði hins vegar ekki forgangsmál á næsta kjörtímabili, heldur að tryggja öllum börnum pláss á leikskólum og bæta þjón- ustuna. Fundur leikskólakennara með frambjóðendum til borgarstjórnar Telja að launin séu of lág Morgunblaðið/Brynjar Gauti Málefni leikskólanna voru rædd í Ráðhúsinu í fyrradag. F.v. Óskar Bergsson, Svandís Svavarsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Ásta Þorleifsdóttir og Egill Helgason sem stýrði fundi. Eftir Árna Helgason arnihelgason@mbl.is STJÓRNIR Laugavegssamtakanna og Þróunarfélags miðborgarinnar mótmæla báðar áformum Reykjavík- urborgar um að fækka bílastæðum við götur miðborgarinnar. Í ályktun frá Laugavegssamtökunum kemur fram að samtökin mótmæli harðlega þeim „fyrirætlunum borgarstjórnar Reykjavíkur að fækka bílastæðum í miðborginni og þrengja að aðkomu einkabílsins að miðborginni, eins og segir berum orðum í skýrslu um stefnu í samgöngumálum sem nýlega var samþykkt í borgarstjórn.“ Þá furðar stjórnin sig á því að nú þegar miðborgin sé að ná sér eftir áralanga lægð skuli borgaryfirvöld veitast að henni með þessum hætti. „Einkabíllinn er ferðamáti Íslend- inga og ef borgaryfirvöld meina eitt- hvað með tali sínu um að styrkja mið- borgina væri nær að fjölga bíla- stæðum en að fækka þeim. Stjórn Laugavegssamtakanna furðar sig einnig á þeirri stjórnsýslu að móta slíka stefnu án nokkurs sam- ráðs við rekstraraðila og íbúa í mið- borginni og krefst þess að borgaryf- irvöld falli frá þessari stefnu,“ segir í ályktun samtakanna. Aðför að rekstri og þjónustu Þróunarfélag miðborgarinnar telur að þau áform, sem lýst er í samþykkt- inni, séu aðför að rekstri verslunar- og þjónustufyrirtækja í miðborginni „Rekstrargrundvöllur verslana í mið- borginni er að miklu leyti háður því að gott aðgengi sé fyrir ökumenn við þær götur þar sem verslunar- og þjónustufyrirtæki eru. Þróunarfélag- ið fagnar því jafnframt að fjölga eigi bílastæðum í bílastæðahúsum, en það má ekki verða til þess að fækka þeim stæðum sem eru við götur miðborg- arinnar.“ Félagið gagnrýnir einnig þau vinnubrögð að ekki hafi verið haft samband við hagsmunaaðila áður en viðamiklar samþykktir sem þessi væru gerðar. Telur félagið jafnframt að með þessu muni borgarbúar sækja þjónustu í enn frekari mæli til þeirra staða sem bjóða upp á næg bílastæði og frá miðborginni. Rangtúlkun á stefnu borgarinnar Árni Þór Sigurðsson, formaður umhverfisráðs Reykjavíkur, vísar því á bug að það sé markmið borgarinnar að fækka bílastæðum í miðborginni. Einungis sé lögð áhersla á að þau fari í vaxandi mæli í bílastæðahús. Árni segir í yfirlýsingu að hlutverk samgöngustefnunnar sem borgar- stjórn hefur samþykkt sé þríþætt. Í fyrsta lagi að tryggja greiðar sam- göngur án þess að ganga á verðmæti svo sem umhverfi, heilsu og borgar- brag. Í öðru lagi að uppfylla fjöl- breyttar ferðaþarfir borgarbúa á jafnréttisgrundvelli. Í þriðja lagi að stuðla að fullnýtingu samgöngukerfa borgarinnar og um leið að stuðla að bættu umhverfi, góðri heilsu og aðlað- andi borgarbrag. „Stefnumótun í bílastæðamálum byggir á Þróunaráætlun miðborgar sem samþykkt var fyrir nokkrum ár- um og hagsmunaaðilar í miðborginni áttu meðal annarra þátt í að móta. Þróunaráætlunin tekur til landnotk- unar í miðborginni. Sett er fram bíla- stæðastefna þar sem lögð er áhersla á skiptingu bílastæða í langtíma- og skammtímastæði. Bílastæði skulu sem flest vera í bílastæðahúsum og staðarval þessara húsa miðast við góð tengsl við umferðaræðar, vinnustaði, verslun og þjónustu. Þar er einnig mörkuð sú stefna að fækka skuli bíla- stæðum í göturými í miðborginni. Á hinn bóginn kemur síðan einnig fram að uppbygging nýrra bílastæða í mið- borginni skuli vera í bílastæðahús- um.“ Árni segir að fullyrðingin í yfirlýs- ingu Laugavegssamtakanna eigi því ekki við rök að styðjast og byggi að því er virðist á rangtúlkun á sam- þykktri stefnumótun. Mótmæla fækkun bílastæða í miðborginni
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.