Fréttablaðið - 05.02.2011, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 05.02.2011, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 LÖGREGLUMÁL Afdrif vörubíls í eigu Fangelsismálastofnunar, sem notaður var á Kvíabryggju, eru meðal atriða sem eru til rann- sóknar vegna gruns um misferli fyrrverandi forstöðumanns fang- elsisins, Geirmundar Vilhjálms- sonar. Eftir því sem Fréttablaðið kemst næst hafði Fangelsismála- stofnun tekið ákvörðun um að selja vörubílinn. Forstöðumaður- inn fyrrverandi tjáði fangelsis- málayfirvöldum að bíllinn væri ónýtur og að hann yrði afskráð- ur. Einhverjum mánuðum síðar kom upp úr kafinu að bíllinn hafði verið seldur fyrir á þriðja hundr- að þúsund krónur og að nafn for- stöðumannsins var undir afsalinu. Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að andvirði bílsins hafði runn- ið til hans. Ríkisendurskoðun tók málið til athugunar að beiðni Fangelsis- málastofnunar og hefur nú lokið athugun á bókhaldi og fjárreið- um forstöðumannsins á tíma- bilinu janúar til október 2010. Samkvæmt niðurstöðu Ríkisend- urskoðunar hafa verið keyptar vörur fyrir rúmlega 1,7 milljón- ir króna til fangelsisins á ofan- greindu tímabili, sem ekki finn- ast þar. Á meðal þeirra vara sem tekn- ar voru út en virðast óviðkom- andi rekstri fangelsins er elds- neyti fyrir 750 þúsund krónur, hjólbarðar, rafgeymar, farsímar og bílavarahlutir. „Útgjöld þessi sýnast því ekki tengjast rekstri fangelsisins og er því nauðsynlegt að rannsaka fjár- reiður þess nánar,“ segir í úttekt Ríkisendurskoðunar á fjármálum fangelsisins. Auk meints fjármálamisferlis forstöðumannsins þótti fangels- ismálayfirvöldum sýnt að ekki hefði verið farið í einu og öllu að reglum við stjórnun fangelsisins. Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir nokkru kom í ljós að mót- orhjól, bifreiðar og fjórhjól í eigu fanga höfðu verið geymd í fangels- inu um eitthvert skeið. Fangarnir höfðu tækin til umráða. Þau hafa verið fjarlægð af staðnum. Fangelsismálastofnun kærði forstöðumanninn til Ríkissak- sóknara eftir að upp kom rök- studdur grunur um að hann hefði misnotað aðstöðu sína með því að taka út ýmsan varning í nafni fangelsisins til eigin nota, auk annars misferlis. Grunur leikur á að meint misferli hafi átt sér stað um nokkurra mánaða skeið. For- stöðumaðurinn var leystur frá störfum í nóvember á síðasta ári. Fangelsismálayfirvöld hafa kært forstöðumanninn til Ríkis- saksóknara. Ríkissaksóknari fól Lögreglustjóra höfuðborgarsvæð- isins frekari meðferð málsins í desember og stendur rannsókn- in nú yfir. Sjá síðu 6 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Menning l Allt l Allt atvinna 5. febrúar 2011 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 Sölufulltrúar Við Ingi Pétursson vip@365.is 512 542 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441Stjórnunarstarf - hugbúnaðargerð Síðumúla 5, 108 ReykjavíkSími 511 1225 www.intellecta.is Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar nk. Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 578 1145. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Leiðandi og traust fjármálafyrirtæki óskar eftir að ráða hópstjóra bankalausna Starfssvið • Stjórnun og fagleg ábyrgð hugbúnaðarteymis • Áætlanagerð, greiningarvinna og eftirfylgni verkefna • Þróun nýrra lausna• Virk þátttaka í störfum hópsins, “lead by example” Áhugavert starf í boði hjá öflugu fyrirtæki Menntunar- og hæfniskröfur• Tölvunar-, verkfræði eða sambærileg menntun • Árangursríkur starfsferill og stjórnunarreynsla úr sambærilegu umhverfi er skilyrði• Reynsla úr fjármála- eða bankaumhverfi er sérstaklega áhugaverð• Reynsla af teymisvinnu, leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði• Góð þekking á aðferðafræði við hugbúnaðar- gerð og forritun sem og samþættingu kerfa • Þekking á AgileScrum, MS SQL, .NET, C# Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum stjórnanda í starf framkvæmdastjóra umhverfis-, heilsu- og öryggismála. Fjarðaál hefur metnaðarfulla stefnu í umhverfis- heilsu- og öryggismálum. Framkvæmdastjóri leiðir um fimmtán manna teymi sem sinnir þessum málaflokkum. Það er stefna Alcoa að starfa á öruggan og ábyrgan hátt með virðingu fyrir umhverfinu og velferð starfs- manna, viðskiptavina og samfélagsins. Fjarðaál er öflugt framleiðslu- og iðnaðarfyrirtæki, staðsett í fallegu, fjölskylduvænu umhverfi – umlukið fjöllum og hafi. Hefur þú áhuga á umhverfis-, heilsu- og öryggismálum? Ábyrgðarsvið: Virk þátttaka í framkvæmd framtíðarsýnar, stefnu og markmiðasetningu fyrirtækisins Leiða umhverfis-, heilsu- og öryggismál fyrirtækisins til samræmis við stefnu og framtíðarsýn Alcoa Fjarðaáls og gildandi lög og reglugerðir á ÍslandiStuðla að og styðja starfsmenn álversins til ábyrgrar þátttöku og stöðugra umbóta í málefnum sem snerta umhverfi heilsu og öryggi Viðhalda þekkingu á lögum og reglugerðum tengdum ábyrgðarmálum sviðsinsTryggja tímanlega afhendingu skýr lupplýsinga til Menntunar- og hæfniskröfur:Háskólamenntun á sviði viðeigandi raunvísinda, náttúruvísinda eða heilbrigðisvísindaStjórnunarreynslaÞekking á gildandi lögum og reglum á sviði umhverfismála, vinnuverndar og öryggismála Geta til úrvinnslu og greiningar á skrifuðum og tölfræðilegum gögnum Þekking á hugmyndum um sjálfbæra þróun Við hvetjum jafnt ko Við leitum að framkvæmdastjóra 5. febrúar 2011 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447          $%  &' () ) Á Gráa kettinum við Hverfisgötu situr Kristín Eysteinsdóttir leikstjóri við borð og blaðar í möppu. „Hér er notaleg stemning og gott kaffi,“ segir hún og kveðst oft hafa komið á Gráa köttinn gegnum tíðina og þessa dagana sé hún þar daglegur gestur. „Ég er að vinna í Þjóðleikhúsinu eins og er og byrja þar klukkan tíu. Því kem ég hingað á hverjum morgni núna, fæ mér hressingu og fer yfir verkefni dagsins áður en ég mæti í vinnuna. Svo lít ég oft í blöðin líka ef tími gefst til.“ Fréttablaðsfólk fór í morgunheimsókn á nokkur rótgróin kaffihús borgarinnar í leit að fastagestum Taka tryggð við staði Stórtónleikar skólahljómsveita í Reykjavík verða haldnir í Háskólabíói í dag klukkan 14. Á fimmta hundrað ungra hljóðfæraleikara koma fram og leika í fjórum sveitum. Efnisskráin er fjölbreytt og áhuga- verð fyrir börn og fullorðna. Sýning sýninganna Framlag Íslands á Fe neyjatvíæringnum e r í brennidepli á sýning u á Kjarvalsstöðum. SÍÐA 6 menning [ SÉRBLAÐ FRÉTTABL AÐSINS UM MENNING U OG LISTIR ] febrúar 2011 Smiðjuvegi 2 · Kópav ogi · Sími 544 2121 Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11 -16 · www.rumgott.i s YFIR 10.000 EINSTAKLINGAR hafa nýtt sér legugrei ninguna frá okkur og fengið rúm sérsniðið að þeirra þörfum. Ko mdu og prófaðu og við gerum þér tilboð í heilsurúm sem henta r þér! Aftur rukkað inn Búist er við fækkun gesta á Listasafni Reykjav íkur á þessu ári miðað við í fyrra. SÍÐA 2 5. febrúar 2011 30. tölublað 11. árgangur Helgarútgáfa Haukur Már Helgason gerir mynd um níu- menningana Voru furðuverur Skoppa og Skrítla eiga nýjan vin sem heitir Zúmmi. krakkasíðan 40 Ríkisstjórnin tveggja ára Hver lægðin hefur rekið aðra í valdatíð Jóhönnu Sigurðardóttur. stjórnmál 26 spottið 12 Upphaf meiriháttar breytinga N-Afríka 22 Seldi ríkisbíl og hirti and- virðið sjálfur Fyrrverandi fangelsisstjóri á Kvíabryggju seldi vöru- bíl í eigu ríkisins og stakk peningunum í eigin vasa. Ríkisendurskoðun telur kaup á vörum fyrir 1,7 mill- jónir óútskýrð. Keypti eldsneyti og dekk fyrir stórfé. Lokahelgin Götumarkaður og ótrúlegt verð! SPAUGSTOFAN LAUGARDAGA Yfirburðir Fréttablaðsins staðfestir! Lesa bara Fréttablaðið 67,9% Lesa bara Morgunblaðið 5,5% Lesa bæði Fréttablaðið og Morgunblaðið 26,6% Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. – Heimild: Blaðakannanir Capacent ágúst – okt. 2010. 94% Auglýsing í Fréttablaðinu nær til yfir 94% lesenda blaðanna ENGIN STÓRSTJARNA Ólafur Darri Ólafsson leikari er heldur betur í sviðsljósinu þessa dagana; aðalhlutverk í Roklandi og Djúpinu, leikur í þremur sýningum í Þjóðleikhúsinu og er á förum til Hollywood. Hann segist þó alls ekki vera nein stórstjarna. Hann hafi bara verið svo heppinn að komast í tísku. Sjá síðu 20 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI Stórvirki um myndlist Fimm binda yfirlitsrit um íslenska listasögu er væntanlegt í haust. menning 44 Jóhannes Haukur æfi r á nóttunni leikhús 58 Útgjöld þessi sýn- ast því ekki tengjast rekstri fangelsisins og er því nauðsynlegt að rannsaka fjárreiður þess nánar. ÚTTEKT RÍKISENDURSKOÐUNAR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.