Náttúrufræðingurinn

Árgangur

Náttúrufræðingurinn - 2016, Blaðsíða 37

Náttúrufræðingurinn - 2016, Blaðsíða 37
109 Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags Þakkir Þessi úttekt var kostuð af rekstrarfé Skógræktar ríkisins og Rannsóknastöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá. Yfirmönnum þessara stofnana er þakkað fyrir að styðja verkefnið í hvívetna meðan á því stóð. Guðmundi Guðjónssyni hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og Friðþóri Sófusi Sigurmundssyni land- fræðingi er þakkað sérstaklega fyrir að veita okkur aðgang að gögnum sem við gátum nýtt í úttektinni. Heimildir 1. Sigurður Blöndal 2000. Reyniviður (Sorbus aucuparia L.) á Íslandi. Skógræktarritið 1. 17–48. 2. Sigurður Blöndal 2002. Íslensku skógartrén 2. Skógræktarritið 2. 12–32. 3. Lilja Karlsdóttir, Margrét Hallsdóttir, Ægir Þór Þórsson & Kesara Anamthawat-Jónsson 2016. Kynblöndun ilmbjarkar og fjalldrapa á nútí- ma. Náttúrufræðingurinn 86. (1–2.) 19–27. 4. Ægir Þór Þórsson 2008. Genology, introgressive hybridisation and phyloge- ography of Betula species in Iceland. (Tegundablöndun birkis og fjalldrapa.) Doktorsritgerð við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. 33 bls. 5. Väre, H. 2001. Mountain birch taxonomy and floristics of mountain birch woodlands. Bls. 35–46 í: Nordic mountain birch ecosystems (ritstj. Wiel- golaski, F.E.). Man and the biosphere 27. Unesco and Partheon Publish- ing, Carnforth. 6. FAO 1998. FRA 2000 – Terms and definitions. Forest resources assess- ment programme, Forestry department, FAO, Róm. 17 bls. 7. Bjarni D. Sigurðsson 2002. Hvað er skógur? Skógræktarritið 1. 89–94. 8. Rannveig Ólafsdóttir, Schlyter, P. & Hörður V. Haraldsson 2001. Simulat- ing Icelandic vegetation cover during the Holocene implications for long-term land degradation. Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography 83. 203–215. 9. Páll Bergþórsson 1996. Hitafar og gróður. Búvísindi 10. 141–164. 10. Snorri Sigurðsson 1977. Birki á Íslandi – útbreiðsla og ástand. Bls. 146– 172 í: Skógarmál. Þættir um gróður og skóga tileinkaðir Hákoni Bjarnasyni sjötugum. Sex vinir Hákonar Bjarnasonar, Reykjavík. 11. Wöll, C. 2008. Treeline of mountain birch (Betula pubescens Ehrh.) in Iceland and its relationship to temperature. Dipl.-Forstw.-ritgerð við skógræktardeild Tækniháskólans í Dresden. 125 bls. 12. Trbojević, N. 2016. The impact of settlement on woodland resources in Viking age Iceland. Doktorsritgerð við sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands. 261 bls. 13. Umhverfisráðuneytið og Náttúrufræðistofnun 2001. Biological diversity in Iceland. National Report to the Convention on Biological Diversity. 58 bls. 14. Halldór Björnsson, Árný E. Sveinbjörnsdóttir, Anna K. Daníelsdóttir, Árni Snorrason, Bjarni D. Sigurðsson, Einar Sveinbjörnsson, Gísli Viggósson, Jóhann Sigurjónsson, Snorri Baldursson, Sólveig Þorvaldsdóttir & Trausti Jónsson 2008. Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi. Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar. Umhverfisráðuneytið. 118 bls. 15. Miller, G.H., Áslaug Geirsdóttir, Zhong, Y., Larsen, D.J., Otto-Bliesner, B.L., Holland, M.M., Bailey, D.A., Refsnider, K.A., Lehman, S.J., Southon, J.R., Anderson, C., Helgi Björnsson & Þorvaldur Þórðarson 2012. Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea- ice/ocean feedbacks. Geophysical Research Letters 39. L02708. Slóð: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2011GL050168/epdf (skoðað 1. desember 2016). 16. Þorleifur Einarsson 1994. Vitnisburður frjógreiningar um gróður, veðurfar og landnám á Íslandi. Bls. 81–106 í: Gróður, jarðvegur og saga (ritstj. Hreggviður Norðdal). Rit Landverndar 10. Landvernd, Reykjavík. 17. Árni Daníel Júlíusson 2013. Þúsund ára bændasamfélag. Landbúnaðar- saga Íslands I. Skrudda, Reykjavík. 343 bls. 18. Myhre, B. 2002. Landbruk, landskap og samfunn 4000 f.Kr.–800 e.Kr. Bls. 11–213 í: Norges landbrukshistorie I. 4000 f.Kr.–1350 e.Kr. Jorda blir leve- vei (ritstj. Myhre, B. & Øye, I.). Det Norske Samlaget, Ósló. 19. Friðþór Sófus Sigurmundsson 2011. Hnignun skóg- og kjarrlendis í Þjórsárdal frá 1587 til 1938 og ástæður hennar. MS-ritgerð við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. 47 bls. 20. Grétar Guðbergsson 1998. Hrís og annað eldsneyti. Skógræktarritið. 23–31. 21. Hákon Bjarnason 1942. Ábúð og örtröð. Ársrit Skógræktarfélags Íslands. 8–40. 22. Ingvi Þorsteinsson 1980. Gildi úthagans og beitarþolsrannsóknir. Íslenskar landbúnaðarrannsóknir 12 (2). 5–10. 23. Þorbergur H. Jónsson 2004. Stature of sub-arctic birch in relation to growth rate, lifespan and tree form. Annals of Botany 94. 753–762. 24. Ólafur Eggertsson 2006. Fornskógar. Bls. 23–28 í: Skógarbók Grænni skóga (ritstj. Guðmundur Halldórsson). Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri. 25. Levanic, T. & Ólafur Eggertson 2008. Climatic effects on birch (Betula pubescens Ehrh.) growth in Fnjoskadalur valley, Northern Iceland. Den- drochronologia 25. 135–143. 26. Ólafur Eggertsson & Hjalti J. Guðmundsson 2002. Aldur birkis (Betula pubescens Ehrh.) í Bæjarstaðarskógi og áhrif veðurfars á vöxt þess og þroska. Skógræktarritið 2. 85–89. 27. Snorri Sigurðsson & Hákon Bjarnason 1977. Skóglendi á Íslandi – Athuganir á stærð þess og ástandi. Skógrækt ríkisins og Skógræktarfélag Íslands, Reykjavík. 28 bls. 28. Landbúnaðarráðuneytið 1986. Landnýting á Íslandi og forsendur fyrir landnýtingaráætlun. Landbúnaðarráðuneytið, Reykjavík. 105 bls. 29. Landmælingar Íslands 2016. Kortasafn LMÍ (útgáfa 1.1). Slóð: http:// www.lmi.is/landupplysingar/kortasafn/ (skoðað 13. september 2016) 30. Ingvi Þorsteinsson 1986. Skýrsla til Náttúruverndarráðs um rannsóknir á gróðri í Friðlandinu í Vatnsfirði, V.-Barð. Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Reykjavík. 18 bls. 31. Ása L. Aradóttir, Ingvi Þorsteinsson & Snorri Sigurðsson 1995. Birkiskógar Íslands. Könnun 1987–1991. I. Yfirlit, aðferðir og niðurstöður fyrir Laugardalshrepp í Árnessýslu og Hálshrepp í Suður-Þingeyjarsýslu. Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins. Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins, Mógilsá. 64 bls. 32. Ása L. Aradóttir, Ingvi Þorsteinsson & Snorri Sigurðsson 2001. Distribu- tion and characteristics of birch woodlands in North Iceland. Bls. 51–61 í: Nordic mountain birch ecosystems (ritstj. Wielgolaski, F.E.). Man and the biosphere 27. Unesco and Partheon Publishing, Carnforth. 33. Daði Björnsson 1996. Nýjar tölur um flatarmál íslensku birkiskóganna. Laufblaðið 5 (1). Bls. 17. 34. Sameinuðu þjóðirnar. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Framework Convention of Climate Change, Bonn. 24 bls. 35. Tomppo, E., Schadauer, K., McRoberts, R.E., Gschwantner, T., Gabler K. & Ståhl G. 2010. Introduction. Bls. 1–18 í: National Forest Inventories – Pathways for Common Reporting (ritstj. Tomppo, E., Gschwantner, T., Lawrence M. & McRoberts, R.E.). Springer, London. 36. Arnór Snorrason & Bjarki Þ. Kjartansson 2004. Íslensk skógarúttekt. Verkefni um landsúttekt á skóglendum á Íslandi. Kynning og fyrstu niðurstöður. Skógræktarritið 2. 101–108. 37. Arnór Snorrason & Bjarki Þ. Kjartansson 2006. Landsskógarúttekt 2005 og fyrstu niðurstöður hennar. Ársskýrsla Skógræktar ríkisins 2005. Skógrækt ríkisins, Egilsstöðum. 39–42. 38. Arnór Snorrason, Vala Björt Harðardóttir & Bjarki Þ. Kjartansson 2007. Staða úttekta á birkiskógum Íslands. Fræðaþing Landbúnaðarins 4. 572–574. 39. Landmælingar Íslands. SPOT 5 gervitunglamyndir keyptar 2008 og 2009. Vefsetri Landmælinga, slóð: http://www.lmi.is/spot-5-myndir-keyptar- 2008-og-2009/ (skoðað 13. september 2016) 40. Halldór Björnsson, Trausti Jónsson, Sigríður Sif Gylfadóttir & Einar Örn Ólason 2007. Mapping the annual cycle of temperature in Iceland. Mete- orologische Zeitschrift 16 (1). 45–56. 41. Hagstofa Íslands 2015. Gögn um fjölda vetrarfóðraðs sauðfjár skipt eftir landsvæðum, sýslum og kaupstöðum fyrir árin 1981 til 1997. Með tölvupósti 10. febrúar 2015 frá Svövu Guðjónsdóttur. 42. Hagstofa Íslands 2015. Gögn um fjölda vetrarfóðraðs sauðfjár skipt eftir landsvæðum fyrir árin 1998 til 2013. Fyrirspurnarvefur Hagstofu Íslands. Slóð: http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuve- gir__landbunadur__landbufe/LAN10102.px/?rxid=6d981c67-707f- 444a-94af-7fcc10c0a90c sótt 9. febrúar 2015; skoðað 8. desember 2016). 43. Aune, S., Hofgaard, A. & Söderström, L. 2011. Contrasting climate- and land-use-driven tree encroachment patterns of subarctic tundra in north- ern Norway and the Kola peninsula. Canadian Journal of Forest Research 41 (3). 437–449. 44. Anna Guðrún Þórhallsdóttir 2003. Áhrif beitar á gróðurfar og landslag. Ráðunautafundur 2003. 60–65. 45. Björn Þorsteinsson & Anna Guðrún Þórhallsdóttir 2003. Gróðurfars- breytingar í kjölfar beitarfriðunar í Húsafellsskógi. Ráðunautafundur 2003. 201–203. 46. Hofgaard, A., Løkken, J.O., Dalen, L. & Hytteborn, H. 2010. Comparing warming and grazing effects on birch growth in an alpine environment – a 10-year experiment. Plant Ecology & Diversity 3 (1). 19–27. 47. Grace, J., Berninger, F. & Nagy, L. 2002. Impacts of climate change on the tree line. Annals of Botany 90 (4). 537–544. 48. Bryndís Marteinsdóttir, Kristín Svavarsdóttir & Þóra Ellen Þórhallsdóttir 2007. Landnám birkis á Skeiðarársandi. Náttúrufræðingurinn 75. 123–129. 49. Sigrún Hrönn Halldórsdóttir 2014. Samanburður á spírunarhæfni birki- fræja (Betula pubescens Ehrh.) frá Skeiðarársandi, Skaftafellsheiði og Morsárdal. BS-ritgerð við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. 21 bls. 50. Ása L. Aradóttir & Ólafur Arnalds 2001. Ecosystem degradation of birch woodlands in Iceland. Bls. 293–306 í: Nordic mountain birch ecosystems (ritstj. Wielgolaski, F.E.). Man and the biosphere 27. Unesco and Parthe- on Publishing, Carnforth. 51. Reynolds, M., Borgþór Magnússon, Sigmar Metúsalemsson & Sigurður H. Magnússon 2015. Warming, sheep and volcanoes: Land cover chang- es in Iceland evident in satellite NDVI trends. Remote Sensing 7 (8). 9492–9506. 52. Haukur Ragnarsson & Steindór Steindórsson 1963. Gróðurrannsóknir í Hallormsstaðaskógi. Ársrit Skógræktarfélags Íslands. 32–59. 53. Arnór Snorrason 2015. Kortlagningarlykill fyrir grunngagnasöfnun við gerð ræktunaráætlana í skógrækt. Rit Mógilsár 33. 21 bls.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Náttúrufræðingurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Náttúrufræðingurinn
https://timarit.is/publication/337

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.