Heimsmynd - 01.03.1986, Blaðsíða 81

Heimsmynd - 01.03.1986, Blaðsíða 81
mun skýrari drætti efnishyggju og raun- sæis. Til að átta sig á breytingum af þessu tagi er gagnlegt að bera saman aðstæður mismunandi tímabila. Hin svokallaða ‘68-kynslóð taldi sig mjög róttæka. Að- stæðurnar sem skópu þá kynslóð eru að- allega af þrennum toga: Lífskjör höfðu farið batnandi á Vesturlöndum og hið vestræna velferðarríki var í örum vexti. Þessi þróun leiddi af sér hverfandi at- vinnuleysi. í raun var atvinnustig iðnríkj- anna það hátt að þau fluttu inn vinnuafl til að fullnægja sívaxandi eftirspurn eftir því. Menn þurftu því ekki að kvíða fram- tíðinni. Námsmenn, aflvakar ‘68-kyn- slóðarinnar, töldu sig eiga í vændum störf með að minnsta kosti í meðallagi góð laun. Við aðstæður sem þessar er eins og manninum séu engin takmörk sett. Spurningamerki var sett við nánast allt er tengdist góðærisheimi pabba og mömmu. Þetta var tímabil hinna miklu tilrauna. Allt var prófað sem var nýtt og framandi eins og ofskynjunarlyf til dæmis. Það átti að hanna nýtt, manneskjulegra og nátt- úrulegra þjóðfélag með aðstoð Herbert Marcuse, Erik Fromm og marxískra hug- mynda. Menn vildu breytingar í róman- tíska veru, breytinganna vegna. Þetta tímabil einkenndist af rómantík en minna af hagsýni og raunsæi. Þessi kyn- slóð tók sér mikið frelsi í efnahagslegu öryggi sínu til að gagnrýna og fara nýjar leiðir. Menn fóru til dæmis í ópraktískt nám af þeirri einföldu ástæðu að það var áhugavert og ópraktísktl Nú blasa allt aðrar aðstæður við. Að kjör hafi farið versandi dylst engum og ástæður þess eru margtuggnar í stjórnmálaumræðunni. Fréttabréf Kjara- rannsóknarnefndar upplýsa að á síðustu fimm árum hefur kaupmátturinn rýrnað um 20 stig sé miðað við vísitölu kaupmáttar. Hagvöxturinn hefur staðið í stað og jafnvel verið neikvæður sem þýð- ir lægri þjóðartekjur, auk verðbólgu og erlendrar skuldasöfnunar sem gerir það að verkum að minna er til skiptanna, þegar viðbrögð ríkisvaldsins eru að forða íslensku efnahagslífi frá atvinnuleysi". Efnahagslegt öryggi, sem leiðir af sér róttækni og dirfsku, er ekki lengur til staðar að sögn Stefáns. „Ungt fólk hefur ekki lengur efni á frelsinu, á því að vera rómantískir tilraunamenn. Það má því segja að ‘86-kynslóðin sé kreppukynslóð. Góðæristíma sjöunda og fyrri hluta átt- unda áratugarins er lokið. Ungt fólk get- ur ekki leyft sér að ganga út frá góðum lífskjörum sem gefnum og sér vart fram á góð atvinnutækifæri öðruvísi en að ganga í* menntaveginn. Séu hugmyndasveiflur í bókmenntum og stjórnmálum skoðaðar til langs tíma, þá skiptast á tímabil rómantíkur og raun- », sæis, góðæris og hallæris. ‘86-kynslóðin hefur lent á mjög skörpum skilum,“ sem hefur leitt af sér aukna efnishyggju og nýtt raunsæi. Könnun er Félagsvísinda- stofnun Háskólans stóð fyrir á húsnæðis- málum fólks á aldrinum 18 til 29 ára endurspeglar þetta ef til vill best. Þessi könnun leiddi í ljós að níu af hverjum tíu vildu eignast eða áttu eigið húsnæði, sem er að mati Stefáns mikil breyting frá því sem áður var. Sú einstaklingshyggja, sem gætt hefur í sívaxandi mæli hjá ungu fólki, gefur til- efni til að tala um nýtt raunsæi. Hún birtist að vissu marki í þeirri hægrisveiflu, sem virðist hafa átt auknu fylgi að fagna meðal fjölda ungmenna. Með tilliti til núverandi aðstæðna, telur Stefán það ekki vera undarlegt þótt póli- tísk nýfrjálshyggja fái jafn góðan hljóm- grunn og hún hefur hlotið undanfarið hjá ungu fólki. „Það eru kannski engin ný- mæli í markaðshyggjunni“ segir Stefán „hún samanstendur af eldgömlum hug- myndum en þær falla vel að aðstæðum ungs fólks í dag. Þetta er efnahags- og framtaks pólitík, sem leggur áherslu á frelsi einstaklinganna til að bjarga sér sjálfir. Stirður rekstur þjóðarbúsins gerir það að verkum að hlutfallslega minna er til skiptanna og samkeppni um gæði þessa lífs fer um leið vaxandi. Ekkert fæst gefins lengur og menn verða af eigin rammleik að koma ár sinni sem best fyrir borð. Þessi afstaða er ekki háð stjórnmálaskoðun ungs fólks þótt hún birtist á mjög táknrænan hátt í aukinni hylli nýfrjálshyggjunnar." Margir benda á að einstaklingurinn sé alls staðar að koma upp á yfirborðið. Ungir rithöfund- ar eru farnir að gefa út og selja verk sín sjálfir, á góðviðrisdögum er Austurstræti fullt af fólki, sem býður eigin fram- leiðslu eða aðkeypta fala. Sú draumsýn áttunda áratugarins að menn ættu að lifa fyrir list sína eða trú á betra líf, er ekki til staðar lengur, heldur er sú afstaða al- menn að menn verði sjálfir að koma sér á framfæri annars gerist ekki neitt. Ungur menntaskólakennari segir að það hafi næstum orðið kúvending á al- mennum viðhorfum nemenda frá því að hún var í menntaskóla fyrir tíu árum. „Þessir krakkar eru meira efnishyggju- fólk en nokkurn tíma kynslóð foreldra minna. Það virðist ekkert komast að hjá þeim annað en fatnaðurinn sem þau klæðast, líkamsrækt og ljósaböð. Margir nemendur geta vart haldið augunum opnum fyrst á morgnana, þeir virðast úrvinda af þreytu því ljóst er að þetta unga fólk vinnur hörðum höndum með náminu til að hafa fyrir þessum lífsins gœðum. Sumir myndu ætla að krappari kjör og harðnandi lífsbarátta drægi úr trú manna á mátt sinn og megin. Neysluþjóðfélagið er harður heimur, þar sem hver er sjálf- um sér næstur og ýmsum gæti fundist þeir ofurseldir óviðráðanlegum öflum. ‘68- kynslóðin hafnaði heimsmynd foreldra sinna í efnahagslegu öryggi sínu og í þeirri trú að gerbreyta mætti þjóðfé- laginu. Því myndu margir ætla að harðn- andi lífsbarátta og efnahagslegt óöryggi ætti að draga úr almennri trú á eigin getu til að hafa áhrif á umhverfi sitt. Trúar- vakning eða jafnvel einhvers konar for- lagahyggja væri ekki ólíkleg með hlið- sjón af núverandi þróun. Svo virðist þó ekki vera. Það er í átt að einstaklingnum sem trúin hjá ungu fólki beinist. „Guði í sjálfum þér“, eins og ungur maður orð- aði það, sem sækir reglulega fundi hjá AA-samtökunum eftir margra ára óhóf- lega áfengis- og lyfjaneyslu. Hann segir margt ungt fólk vera á sama báti, en ólíkt eldri kynslóðum sé það fljótara að viður- kenna ástand sitt og veigri sér ekki við að leita bata - „leita Guðs og leita að sjálf- um sér.“ Þó virðist hitt almennara að með ný- raunsœi ungu kynslóðarinnar tali fólk um að treysta best eigin dómgreind til að skera úr um hvað sé því sjálfu fyrir bestu. Almennt virðist unga fólkið nú því frábit- ið forsjárhyggju, hvort sem hún rennur undan rifjum opinberra eða trúarlegra stofnana. Einstaklingshyggjan kemur ef til vill best fram í andúð ‘86-kynslóðar- innar á því að flestir séu steyptir í sama mót. Það er fyrst og fremst einstaklingur- inn, sem á að blómstra. ‘86-kynslóðin virðist að mörgu leyti mótsagnakennd. Annars vegar virðist hún frjálslynd hvað lífsstíl og útlit snertir en hins vegar íhaldssöm og varkár í námsvali. ‘86-kynslóðin er raunsæ í þeim skilningi að hún leitar hins hagnýta og þessi kynslóð virðist ekki fara í grafgötur með að efnishyggjan eða brauðstritið gegni stóru hlutverki. Hvort sem þetta unga fólk gerir sér grein fyrir því, eða veltir yfir höfuð vöngum yfir því, virðast viðhorf þess almennt mótuð af versnandi efnahagsskilyrðum - því tala margir um hana sem kreppukynslóðina. En af hverju sem hún samanstendur þessi unga kynslóð á íslandi nútímans - börn kreppu eða aukins raunsæis - segir þetta unga fólk, margt, að það hafi um leið hafnað félagslegum höftum fyrri kynslóða, meira að segja hinnar róttæku ‘68-kyn- slóðar. Hver veit nema hin sterka ein- staklingshyggja verði arfur ‘86-kynslóð- arinnar til hinna ókomnu, sem munu gefa henni heitið nýraunsæiskynslóðin? HEIMSMYND 81
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140

x

Heimsmynd

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimsmynd
https://timarit.is/publication/1408

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.