Heimsmynd - 01.03.1986, Blaðsíða 91

Heimsmynd - 01.03.1986, Blaðsíða 91
Dr. Laufey Steingrímsdóttir næringar- fræðingur. Dýrt að borða óhollan mat Þaö er augljóst mál að mataræði ís- lendinga hefur mikið breyst á undanförn- um áratugum. Manneldisráð íslands hef- ur tvívegis staðið fyrir rannsóknum á neysluvenjum íslendinga, sú fyrri var gerð árið 1939 og sú síðari árið 1979. Þessar rannsóknir leiða í ljós að vanda- mál nútímans varðandi mataræði eru nokkuð annars eðlis en þau vandamál, sem við blöstu fyrir fjórum áratugum. Hér áður fyrr var skortur á nauðsyn- legum næringarefnum helsta vandamálið en nú er það frekar óhóf og ofneysla, sem ógnar heilsu fslendinga, að því er Laufey Steingrímsdóttir næringarfræð- ingur segir. „En mataræðið hefur þó breyst til batnaðar þrátt fyrir nöldrið í okkur nær- ingarfræðingum, alla vega er um meiri fjölbreytni að ræða og völ á nægum og hollum mat.“ Þrátt fyrir þær miklu breyt- ingar sem orðið hafa á mataræðinu hefur komið í ljós að fitan í fæðunni er svipuð að magni og áður var, því að um fjörutíu af hundraði orkunnar kemur úr fitu sam- kvæmt báðum könnunum. Munurinn er fyrst og fremst fólginn í því, að hér áður fyrr var fitan sýnilegri en nú er hún frek- ar dulin, til dæmis vegna djúpsteikinga eða í sælgæti, unnum kjötvörum og öðru þess háttar. Hvernig fæðan er matreidd skiptir því ekki síður máli en sjálft hrá- efnið," segir dr. Laufey Steingrímsdóttir. —Margir velta fyrir sér spurningunni hvort það sem telst til hollrar fæðu sé ekki dýrara í innkaupum en til dæmis fljótmatreidd fæða. Að mati næringar- fræðinga er slíkt ekki raunin eða ætti ekki að þurfa að vera það. „Fiskur og lifur eru hvoru tveggja hollur matur og einhver ódýrasta fæða, sem völ er á. Sama gildir um brauð, kartöflur, mjólk- urvörur og sérstaklega skýr,“ að sögn Laufeyjar. „Á hinn bóginn eru margar unnar kjötvörur síður en svo ódýrar og sama gildir um ýmis konar tilbúna rétti. Auðvitað er margt grænmeti dýrt, því miður, en hins vegar eigum við líka völ á ódýru grænmeti, rófum, gulrótum og hvítkáli til dæmis,“ segir Laufey, sem leggur áherslu á að fólk borði meira af fiski, kartöflum, brauði, mögrum mjólk- urvörum og grænmeti en minna af smjöri og annarri harðfeiti. Nú er mikið talað um nauðsyn þess að neyta minna salts og minni fitu og kvarta ýmsir undan því að maturinn verði ólyst- ugri fyrir vikið. Því svarar Laufey til að svo þurfi alls ekki að vera. „Hollur matur er góður matur, kjarni málsins er að kunna að matreiða hráefnið rétt, án þess að drekkja matnum í feiti og kæfa allt bragð með salti. Djúpsteiking er sjálfsagt óhollasta matreiðsluaðferð sem hugsast getur en hún er því miður að verða svo til allsráðandi á ýmsum skyndibitastöðum og ýmislegt bendir til þess að steiktur matur sé að verða æ algengari í heima- húsum. Af hverju ekki að nota ofninn aðeins meira?“ spyr Laufey. „Það tekur til dæmis enga stund að grilla fisk, prensl- aður með olíu og kryddaður er hann herramannsmatur að fimmtán mínútum liðnum." Að sögn Laufeyjar er það útbreiddur en um leið hrapalegur misskilningur, að hollt mataræði útheimti einhvers konar meinlætalifnað. Þessi rótgróna ranghug- mynd, að hollur matur sé vondur, á sjálf- sagt upptök sín í ömurlegum endurminn- ingum um hnausþykkan og kaldan hafra- graut eða ámóta kræsingar sem allar urðu að hverfa af diskinum. Og hver voru rökin? Þetta var svo hollt. Sann- leikurinn er auðvitað sá, að hollur matur getur verið hvort sem er, vondur eða góður, allt eftir því hvernig hann er mat- reiddur. Laufey segir að umfjöllun um matar- æði hafi einkennst um of af umræðu um hættulega sjúkdóma og slíkt sé ekki væn- legt til árangurs. „Jafnvel svo að einstaka fæðutegundir hafi verið tengdar alvar- legum sjúkdómum. Slík umræða vekur fyrst og fremst ótta hjá fólki, en það er mikilvægt að vekja áhuga fólks á hollum lifnaðarháttum og þeirri ánægju, sem er því samfara að lifa heilbrigðu lífi og borða hollan mat.“ súrefnisþörf hjartans. Það veldur breyt- ingum á hjartariti, sérstaklega aukinni boðleiðni og aukinni tilhneigingu til hjartsláttaróreglu, sem kann að geyma skýringu á aukinni tíðni skyndidauða meðal reykingafólks. Loks hefur níkótín áhrif á blóðflögur og æðaþel, frumulagið, sem klæðir æðakerfið að innan. Það esp- ar blóðflögur til klumpunar en dregur úr hæfni æðaþelsins til að verjast blóðsega- myndun. Þetta er að minnsta kosti hluti skýringarinnar á því hve mjög tíðni kransæðastíflu hefur aukist hjá þeim sem reykja. Þessi áhrif stuðla einnig beinlínis að æðakölkun, en þar á jafnframt kolsýrlingur hlut að máli, sem einnig finnst í tóbaksreyk. Magn kolsýrlings, sem berst inn í blóðrásina er að sjálf- sögðu háð reykingamagni. Talið er að reykingamenn innbyrði allt að átta sinn- um meiri kolsýrling en leyft er á vinnu- stöðum, til dæmis bílaverkstæðum. Þar sem kolsýrlingur bindst blóðrauðanum ryður hann súrefninu frá og minnkar framboð þess til vefja líkamans og þar er hjartað að sjálfsögðu meðtalið. Enn eru ótalin áhrif reykinga á háþétt- ni lipóprótein (HDL), góða kólesterólið svokallaða, sem hefur verndandi áhrif gegn æðakölkun. Talið er að þessi sam- eind gegni einhverskonar hreinsihlut- verki og fjarlægi kólesteról úr æðum og flytji til lifrarinnar, sem vinnur úr kólest- eróli ýmis efni. Þetta hreinsikerfi er öflugra í konum en körlum og kann að skipta sköpum um mismunandi tilhneig- ingu kynjanna til æðakölkunar. Það er einnig öflugra í erfiðsivinnu- og íþrótta- mönnum en kyrrsetumönnum. Reyking- ar minnka magn þessarar sameindar í blóði bæði karla og kvenna og draga þannig úr vörnum líkamans gegn því að kólesteról hlaðist upp í æðaveggjum. Loks skal þess getið að reykingar minnka kransæðablóðflæði í sjúklingum með kransæðaþrengsli. Þar sem súrefnisinni- hald blóðsins hefur á sama tíma minnkað af völdum kolsýrlings og súrefnisþörf hjartans aukist af völdum níkótíns, er ekki hægt að segja annað en að alhliða árás sé gerð á heilsu hjartavöðvans og ekki furða þótt afleiðingarnar séu oft sorglegar. KYRRSETA - HREYFING Flestar rannsóknir benda til að kyrr- seta sé einn af áhættuþáttum kransæða- sjúkdóma en þó ekki eins veigamikill og þeir, sem fjallað er um að framan. Lík- amlegt erfiði og íþróttaiðkun virðast hins vegar hamla gegn þeim. Rannsókn á tæp- lega 17 þúsund Harvardstúdentum er sennilega kunnust. í henni kom á daginn að eftir útskrift var öfugt samband á milli íþróttaiðkunar og heildardánartíðni, svo og dánartíðni af völdum kransæðastíflu, heilablóðfalla. lungnasjúkdóma og meira að segja krabbameina. Þetta öfuga sam- band ríkti þótt tekið væri tillit til mismun- HEIMSMYND 91
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140

x

Heimsmynd

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimsmynd
https://timarit.is/publication/1408

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.