Heimsmynd - 01.03.1986, Blaðsíða 136

Heimsmynd - 01.03.1986, Blaðsíða 136
vegna að halda uppi þróttmikilli leikstarfsemi: hljóðvarp og sjónvarp. Hljóðvarpsdeildin er að tapa af lest- inni eftir áratuga farsæld í framleiðslu sinni, ekki síst sökum róttækra breytinga á áherslum í dagskrárgerð og hlustenda- venjum. Og sjónvarpið hefur enga sýni- lega stefnu í gerð innlends leikins efnis og óvíst hvort nokkuð verður af slíku um stundarsakir. Þessar deildir eru skrifborð í dag með einmana yfirmönnum án leik- flokksins sem þó er máttarstoðin í öllu leikstarfi. Þetta er hið opinbera kerfi leiklistar í landinu, og þegar allt kemur til alls þá er þetta kerfi hættulega undir hælnum á fjárveitingavaldinu. Það hefur enga ör- ugga tekjustofna, verður jafnvel að búa við verðlagsákvæði í miðaverði. Það er njörvað niður af opinberum launasamn- ingum og getur næsta lítið vikið frá þeim. Auk þess eru því svo skammtaðir aurarnir að það býr við sýndarfrelsi í verkefnavali, svo háð er það beinum tekjum af aðgöngumiðum. Kerfið er því einstaklega viðkvæmt fyrir hverskyns áföllum og neyðir forráðamenn í ríkjum mæli til að taka tillit til markaðarins og lúta almenningsálitinu með fjölbreyti- legan smekk í verkefnavali. Þeir geta sjaldan vogað nokkru í rauninni og eru undir stöðugu fjárhagslegu eftirliti. Sjálfstæði þeirra er því sýndarmennska, þess vegna fengu þeir stofnanastimpilinn á sig. HIN LEIKHÚSIN í landinu starfa svo fjöldamörg lítil fyrirtæki, ýmist sem atvinnuhópar, hluta- félög eða samvinnufélög, eða áhuga- mannafélög. Þessir hópar geta fæstir staðið undir því að kallast leikflokkar í eiginlegum skilningi orðsins, nema ef til vill Alþýðuleikhúsið í seinni tíð og Svart og sykurlaust. Atvinnumennskan í þeim er stunduð af hugsjón, stór hluti vinnustundanna er gefinn. Enginn þeirra ræður yfir föstu húsnæði, nokkrir þeirra sækja lúsarlegan styrk til ríkis sem er nánast sýndarvottur sem dugar vart fyrir gjöldum þessara hópa til Pósts og síma. Allir eru hóparnir vanbúnir að tækj- um, búa yfir litlu eigin fjármagni og hafa ekki leitað eftir því á opinberum mark- aði. Þeir eru líka allir sem einn ofurseldir smæð sinni og magnleysi og á enda- lausum hrakhólum, þrátt fyrir æskubjart- an baráttuhug og metnað í verkefnavali. Flestallir þessir hópar líta á það sem eðlilegan og sjálfsagðan hlut að þeir fái ríkulegan styrk úr almannasjóðum til að sinna hugðarefnum sínum, jafnvel að rík- ið hlutist til, eða þá bæjarfélög, um að þeir fái eftirlátið húsnæði sem henti þeirra starfsemi á einhvern hátt. En þeir hrópa fyrir daufdumbum eyrum. HIÐ OPINBERA { öllum vestrænum ríkjum hefur einka- rekstur sett svip sinn á leikhúslíf í misrík- um mæli, átt sín blómaskeið samfara styrk og velsæld stéttanna, risið, dafnað og hnigið. Þar sem hann viðgengst í dag er hann víða háður samfléttingu fleiri fjölmiðla. Sækir stjörnur og starfskrafta í skemmtanaiðnaðinn, sjónvarp eða kvik- myndir. En víða eru uppi merki þess að dagar hans séu taldir, nema í leikhúsa- hverfum stórborganna. Þáttur hins opinbera er víða að styrkj- ast verulega í leikhúsrekstri, sumstaðar stendur hann mjög styrkum fótum eins og í Þýskalandi, annars staðar eins og í Frakklandi er hægt að tala um stórátak á þessu sviði undir hinni borgaralegu stjórn sósíalista, meðan hart er sótt að breskum leikhúsum í þessu tilliti. Vestanhafs er kerfið rekið á gerólíkan hátt með styrkjum stórfyrirtækja sem nota hann sér til skattafrádráttar. Á öll- um þessum stöðum er hinsvegar leik- húsið látið nokkuð afskiptalaust hvernig það skipuleggur sitt innra starf, hvernig kjörum er deilt og verkum. Starfsemin fær að búa í friði eftir að hún hefur þegið fúlguna úr hendi kerfisins. Svo verða leikhúsin bara að standa sig á hinum opna markaði. Hér á landi virðist ríkja einhverskonar þegjandi samkomulag manna í millum og flokka, að ríkið skuli gegna veituhlut- verki á fjármagni til leiklistarinnar; fyrir fáa áhorfendur skuli miðaverð greitt nið- ur meðan allur fjöldinn sækir sér aðrar lystisemdir, sumar styrktar úr sama veitukerfinu, nægir að nefna íþrótta- hreyfinguna. Rökin eru margþekkt: Þjóð sem vill afdráttarlaust styðja sköpun og eigin framleiðslu á andlegu efni er styrkari til átaka sem heild. Ef hún vanrækir það virki sitt er hún að bjóða heim upplausn í þeim þáttum sem halda henni saman. Þessi rök eru gömul að gerð og tilheyra nánast fornum tíma og hugmyndum um þjóðina eins og þær voru á liðinni öld. Og eins og margt fornt og úr sér gengið eiga þær einkar vel við okkur. En eins og háttum er komið í þessu landi þýðir þessi hugmynd í raun sérgæði hinna fáu, í þessu tilfelli par tugþúsunda á suðvestur- horninu sem líta á það sem borgaralega skyldu sína að sækja nokkrar leiksýning- ar á ári. Allur fjöldinn sem reiðir fram drjúgan hlut fjárins í nafni heildstæðrar menningar situr heima og horfir frekar á vídeó eða fer á völlinn. Og er þá réttlæti í nafni menningarinnar fullnægt? Eða menningunni í nafni réttlætis, bræðralags og jafnaðar? Er þá ekki upplagt að fela bara kapítal- ismanum þetta allt á vald? Láta „skáld hversdagslífsins" um þetta eins og flest annað í atvinnulífi okkar? En þá kemur að þeirri raunalegu staðreynd að íslensk- ir kapítalistar hafa sjúklega lítinn áhuga á að standa fyrir slíkri starfsemi, rétt eins og allri annarri menningarstarfssemi og hafa þó fengið áminningu fyrir af ekki minni postula en einum ritstjóra Morg- unblaðsins. Hún skilar einfaldlega ekki nægilegum gróða. Og þó svo einhverjir hefðu glóru- lausan áhuga á að stunda leikhúsrekstur í eigin nafni sem einkafyrirtæki án nokk- urra hugsjóna eða blekkinga um annað en það sem þeir teldu vera rekstarlegan ábata hverju sinni og það þarf nota bene ekki að þýða beinan hagnað, væru þeir nokkuð betur settir en sjálfstæðu hóparn- ir svonefndu, fyrst við erum svo ólánsöm að búa í landi sem eignaðist aldrei nógu ríka borgarastétt og millistétt sem reisti og fjármagnaði leikhúsbyggingar um alla vesturálfu? Nei, í rauninni ekki. Allir sitja við sama borð í þeim efnum nema þeir sem eru svo lánsamir að fá gefins hús frá okkur öllum. MAÐUR, NÚ ER ÞAÐ SVART Leikhúsrekstur á íslandi er semsagt í klemmu vegna beinna afskipta ríkisvalds- ins af fáum stofnunum sem ættu eðlis síns vegna að hafa meira fjárhagslegt og stjórnunarlegt sjálfstæði. Og svo vegna þess að sár skortur er á að stjórnmálalega séu sett niður álitamál um annan rekstur en þessi fáu ríkisfyrirtæki og skipulagi komið á eðlilegan leikhúsrekstur í landinu sem þjóni metnaði landsmanna og þörfum þeirra á þessu sviði atvinnu- lífsins. Jafnvel með svo ríkulegri fjárfest- ingu, að leikhúsfyrirtækjum landsins tak- ist að brjóta niður þá múra sem umlykja nú þessa listgrein og ná inn til sín fjöldan- um með skemmtun sinni. En er nokkur von til þess að þetta geti orðið? Sáralítil, því miður. Þjóðin gat á sínum tíma fjárfest í félagsheimilabygg- EINKA GEIRINN
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140

x

Heimsmynd

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimsmynd
https://timarit.is/publication/1408

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.