Morgunblaðið - 23.05.1981, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 23.05.1981, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 23. MAÍ1981 Stjórnarskráin og f jölgun þingmanna eftir Siggeir Ólafsson Stjórnarskrárnefnd er nú búin að starfa alllengi, þótt ekki hafi komið fyrir almenningssjónir ár- angur af starfi hennar ennþá, hvað sem því veldur. í opinberu viðtali við formann stjórnarskrárnefndar, dr. Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra, er fór fram í vetur sl., var hann spurður að því hvort í tillögum nefndarinnar væri gert ráð fyrir fjölgun alþingismanna. Af svari ráðherrans mátti ráða að líkur væru til þess. Af skrifum dagblaðanna um þetta mál virðast allir stjórnmála- flokkar vera sammála um að þörf sé á að fjölga alþingismönnum. Hvers vegna þarf að fjölga alþingismönnum? Ég hef ekki heyrt nein rök fyrir því önnur en að með því eigi að jafna misræmi sem sé orðið milli Reykjavíkur, Reykjaneskjördæmis og lands- byggðarinnar á þingmannatölu miðað við fólksfjölda, samkvæmt núverandi kjördæmaskipun. Hvers vegna á að halda við þessari kjördæmaskipun? Hún hefur þegar sannað að hún er mjög óheppileg og lítt mundi bæta að fjölga þingmönnum. Þessi kjör- dæmaskipun hefur leitt til þess að mjög erfitt hefir verið að mynda ríkisstjórn og reyndar ekki tekist nema með samsteypu margra flokka. Slíkar ríkisstjórnir eiga yfirleitt ekki erfitt með að starfa og ná góðum árangri, þar sem oft þarf að samræma mismunandi sjónarmið. Einnig leiðir það af sér offjölgun ráðherra sem hafa náð hámarki í núverandi ríkisstjórn. LandiÖ eitt kjördæmi Þeir sem 'tala sem mest um jafnvægi atkvæða, hvers vegna beita þeir sér ekki fyrir því að landið verði gert að einu kjör- dæmi? Það er eina leiðin til að ná sannanlegu jafnvægi atkvæða. Að gera landið að einu kjör- dæmi er hugsanlegur möguleiki, þó með því skiiyrði að tryggja það að landsbyggðin verði ekki afskipt í þingmannatölu, en það er hægt með lagasetningu um búsetu þing- manna úti á landi hlutfallslega miðað við fólksfjölda. Hins vegar óttast ég fjölgun stjórnmálaflokka ef landið væri eitt kjördæmi og þeir eru þegar nógu margir. Einmennings- kjördæmi Á hinu endurreista Alþingi er kom fyrst saman 1845 áttu sæti 20 þingmenn kjörnir í einmenn- ingskjördæmum auk þess 6 þing- menn konungskjörnir. Þessi kjördæmaskipun mun hafa hald- ist til ársins 1874 er Alþingi fékk löggjafarvald. Þá voru tekin upp tvímenningskjördæmi og þing- mönnum fjölgað í 36. Árið 1936 er tekið upp hlut- failskosning í öllum kjördæmum. Þingmönnum fjölgað í 52 þar af 11 uppbótarþingmenn. Með stjórnarskrárbreytingu 1959 er landinu skipt í 8 kjördæmi og þingmönnum fjölgað í 60. Það er því aðeins á árunum 1845 til 1874 sem verður að telja að einmenningskjördæmaskipulag hafi ríkt hér á landi. Síðan virðist sem löggjafinn hafi verið að leita eftir heppilegri kjördæmaskipun. Ekki fæ ég séð að það hafi tekist enn. Það er því höfuðnauðsyn að stjórnarskrár- nefnd leysi þetta mál farsællega. Ymsir reyndir stjórnmálamenn telja að heppilegasta kjördæma- skipunin sé einmenningskjördæm- in og efast ég ekki um að það er rétt ef vel tekst til með skiptingu landsins. Kjördæmaskipun þarf að vera þannig að skýrar línur myndist í stjórnmálum og flokk- um fækki heldur en fjölgi. Fjölgun þingmanna Ég tel að fjölgun þingmanna eigi engan rétt á sér nema þing- menn sanni fyrir þjóðinni að þeir komist ekki yfir störf sín vegna mannfæðar. Árið 1959 var ekki þörf á að fjölga þingmönnum, það hefði verið hægt að hafa einum þingmanni færra í hverju kjör- dæmi, svo þessi 11 uppbótarþing- sæti. Þá hefði þingmannafjöldinn verið sá sami, 52. Ekki get ég séð að betur hafi tekist að stjórna landinu eftir þessa fjölgun þingmanna, nema síður sé. Það er staðreynd að eftir því sem þingmenn eru fleiri geng- ur þinghald seinna og er þyngra í „Það hafa oft heyrst raddir úr öllum stjórnmálaflokkum um að það þyrfti að spara í ríkisrekstrin- um og það er sannar- lega þörf á því... Nú er tækifærið, háttvirt- ir þingmenn, byrjið á toppnum, fækkið þingmönnum og breytið kjördæma- skipulaginu...“ Á Hásteinsvegi 42 bjuggu þau hjón lengst. Ég get ekki lokið við þessa grein án þess að minnast á þetta hús, Það var eins konar griðastaður. Á hverjum jólum voru sungnir sálmar og vers og við mörg tækifæri hittust vinir og vandamenn, þar lærðist okkur að þar sem kærleikurinn situr í fyrirrúmi er aldrei fullt hús. Um áraraðir var Þura heilsu- tæp. Langtímum saman var hún bundin við hjólastól. Samt var hún höfðingleg og glæsileg kona, skemmtileg í viðræðum. Eitt sinn spurði ég um líðan hennar. Elskan mín, ég er komin á hunangskúr, hárið á honum Þór- bergi Þórðarsyni er farið að roðna aftur, svo að nú tek ég líka drottningarhunang og bíð bara róleg. Þótt yfirbragðið einkenndist af gleði og gáska hafði hún fastmót- aðar skoðanir á mönnum og mál- efnum. Alla tíð studdi hún Al- vöfum. Því eðlilega þurfa flestir að láta skoðanir sínar í ljós og halda sínar ræður. En mikið vorkenni ég háttvirt- um þingmönnum þegar þeir flytja sínar ágætu ræðúr yfir hálftóm- um sal og auðum stólum, sem. oft vill verða því að starfsbræður þeirra nenna ekki að hlusta á þá, vita sem er, að ræður þeirra breyta oftast engu. Afgreiðsla mála er yfirleitt ekki ákveðin i þingsalnum heldur í herbergjum flokkanna af forystumönnum þeirra. Hvað á svo þetta málaþing að þýða? Ég held að þjóðin kæri sig ekki um að launa menn við að æfa sig í ræðumennsku. Mér dettur í hug í þessu sam- bandi að um nokkurra ára skeið var ég með framkvæmdir fyrir opinbera aðila, ríki og bæjarfélag og hafði að sjálfsögðu vinnuflokka við störfin. Mér hefði aldrei dottið í hug að ráða fleiri til starfa en þörf hefði verið fyrir, eða menn sem jafnvel tefðu fyrir fram- kvæmdum og láta síðan opinbera aðila borga, enda hefði það að sjálfsögðu ekki verið vel séð. Þjóðin kýs þingmenn til starfa til að setja lög og ráðstafa fjár- munum þjóðarinnar eftir bestu samvisku. Hún kærir sig ekki um of marga til að togast á um þessar fáu krónur sem hún aflar. Sjómenn, verkamenn, bændur, iðnaðarmenn og aðrir þegnar þjóðfélagsins, sem bera uppi þjóð- arbúið, óska ekki eftir fleiri þing- mönnum í húsið við Austurvöll, þýðuflokkinn og barðist fyrir þeim sem minna máttu sín. Hún var sjálf alþýðukona sem lifði umbótatíma. Um árabil var hún forstöðukona KFUK og bar hag þess félags mjög fyrir brjósti, 33 þeir eru þegar of margir, en þjóðin ætlast til að þeir vinni vel og hafi ekki þingmannsstarfið í auka- vinnu. Ég tel að athugandi væri að lengja kjörtímabilið t.d. í 6 ár, þá fengist betri tími fyrir ríkisstjórn- ir til að koma fram sínum málum og meiri kyrrð myndi skapast í stjórnmálum, auk fjárhagslegs sparnaðar. Við íslendingar berum okkur oft saman við hin Norðurlöndin, og sækjum margar fyrirmyndir í ýmsum málum til þeirra. Fyrir þá sem hampa svo mjög höfðatölunni er ekki úr vegi að athuga þingmannatölu á Norður- löndunum miðað við fólksfjölda. Það lítur þannig út hlutfallslega reiknað: Miðað við þingmannatölu í Dan- mörku ættu að vera í íslenska þinginu 17—18 þingmenn; miðað við þingmannatölu í Noregi 16 þingmenn og miðað við þing- mannatölu í Svíþjóð 10 þingmenn. Já, svona lítur það nú út, en hvers vegna þurfum við að vera með allt að sex sinnum fleiri þingmenn en hin Norðurlöndin. Ég tel að þjóðin eigi heimtingu á a'ð fá svör við því. Og svo koma þingmenn fram fyrir þjóðina og halda því fram að það þurfi að fjölga þingmönnum að minnsta kosti um 6 og svo þarf að byggja stórhýsi yfir hjörðina, af eðlilegum ástæðum. Það þarf þrek til að bera þetta á borð fyrir kjósendur. Þessir sömu menn halda því fram að það sé ekki hægt að breyta kjördæmaskipun- inni, það náist ekki samstaða í stjórnmálaflokkunum um það, og einn frammámaður í stjórnmálum hélt því fram að varasamt og jafnvel hættulegt væri að hreyfa mikið við kjördæmaskipuninni. En ég tel að það sé hættulegur og pólitískur loddaraskapur að fjölga stöðugt þingmönnum eftir því sem fjölgar á suðuvesturhorni landsins. Svona framkoma sýnir best óhæfni þessara manna til að fara með umboð þjóðarinnar og hafa hag hennar að leiðarljósi eins og |>eim ber. Eg tel að árið 1874 hafi verið hitt á þá þingmannatölu sem sé hæfileg fyrir okkar fámennu þjóð, 36 manns, og þó værum við með helmingi fleiri þingmenn en Dan- ir, og að sjálfsögðu Norðurlanda- met í þingmannatölu og sennilega heimsmet hlutfallslega. Það hafa oft heyrst raddir úr öllum stjórnmálaflokkum um að það þyrfti að spara í ríkisrekstrin- um og það er sannarlega þörf á því. Nú er tækifærið háttvirtir þing- menn, byrjið á toppnum, fækkið þingmönnum og breytið kjör- dæmaskipulaginu. Ég vil beina þessari tillögu minni til stjórnarskrárnefndar: 1. Breytið kjördæmaskipuninni frá því sem nú er. Ég hef bent á tvær leiðir hér framar i grein- inni. 2. Þingmönnum verði fækkað all- mikið, helst í 36. 3. Kjörtímabilið verði .6 ár. Kópavogi 11. maí 1981. ekki síst æskulýðsstarfið. I slíkt starf þarf eins og allir vita fyrst og fremst trú og fórnarlund, sem hún átti í ríkum mæli. í gosinu bættust við eyjuna fjöll og klettar. Við systkinabörnin kveðjum klettinn okkar sem stóð stöðugur þar til yfir lauk. Við biðjum Guð að geyma hana og fjölskyldu hennar. Sálm þann sem hér fer á eftir lét hún oft syngja að kveldi dags. Ó vef mÍK vamKjum þinum til verndar Jesú húr ok Ijúfa hvild mér Ijáðu þótt laniú breyti sér. Vert þú mér allt í öllu mín einkaspeki ok ráö ok lát um lífs míns da«a mÍK lifa á hreinni náö. Tak hurtu brot ok syndir meö hloöi Jesú minn. ok hreint mér koíÚu hjarta ok hekan vilja þinn. Mík Keym í Ka*slu þinni. mín K»'ti náÖ þin bliú. aÖ friö ok hvild mér ía*ri hin faKra na turtiö. (I>ýtt. MaKnús Runólfsson) E.Þ. Minning: Þuríöur Guðjónsdóttir frá Vestmannaeyjum Hún var fædd á vordögum, nánar tiltekið á Moldnúpi í Rang- árvallasýslu 13. maí árið 1898. Foreldrar hennar voru Guðjón Jónsson útvegsbóndi í Vestmanna- eyjum og kona hans, Ingveldur Unadóttir. Ættir þeirra má rekja austur í Rangárvalla- og Skafta- fellssýslur. Þuríður eða Þura, eins og hún var almennt kölluð, ólst upp í stórum systkinahópi, sem kenndur er við Sandfell í Vestmannaeyjum. í þessum hópi systkina, sem þekktur hefur verið fyrir glað- lyndi og dugnað, mótaðist Þura á þann skemmtilega og góða hátt, sem aðeins fáum er gefið. Á þessu mannmarga heimili, þar sem amstur og strit daganna situr í fyrirrúmi, eru bundnar minningar sem rísa hátt, og þá ekki síst þegar árin færast yfir. Árið 1918 giftist Þura heiðurs- manninum Magnúsi Magnýssyni, netagerðarmeistara, ættuðum af Vatnsleysuströnd. Magnús er lát- inn fyrir nokkrum árum. Var heimili þeirra ætíð rómað fyrir rausnarskap og eignuðust þau þrjú börn: yngsta son sinn, Krist- leif, misstu þau á besta aldri, listrænan og duglegan mann sem öllum var harmdauði. Eftirlifandi kona hans er Jóna Óskarsdóttir. Guðjón netagerðarmeistari, sem kvæntur er Önnu Grímsdóttur, og Ingveldur, sem hefur verið stoð móður sinnar í veikindum hennar. Einnig ólu þau upp systurson Þuru, Ragnar Björnsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.