Morgunblaðið - 11.12.1984, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 11.12.1984, Blaðsíða 11
MORGUNBLADIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 11. DESEMBER 1984 11 O I IOO SOGAVEGUR LÍTIÐ HÚS — STÓR LÓÐ Til sö4u er fasteignin Sogavegur 121, sem er ca. 65 tm timburhús, hæö og rls. Vlðbygging- armöguleikar. Verðhugmyndir ca. 2 millj. HAFNARFJÖROUR SÉRHÆÐ — BÍLSKÚR 4ra herbergja ca. 114 fm neörl sérhæð i 2-býl- ishúsi. M.a. stórar stofur m. arni, 2 svefnher- bergi, þvottahús og búr Innaf eldhusi Stórar svalir. Innb. bilskur. RADHÚS BRÚARÁS Stórt og vandað nýtt ca. 300 fm raðhús. A 1. hæö eru m.a. 3 stofur, eldhus og gesta wc. A 2. hæö 4 svefnherbergl og baöherbergi. I kjall- ara 3ja herbergja ibúö. 45 fm bílskúr. EINBÝUSHÚS Hðfum til sðlu stórglæsilegt nýtt hús á 2 hæo um, alls um 340 fm með 2-földum bilskúr vlð Heiöarás. A aðalhæð eru m.a. stór stofa, eld- hús, hjónaherbergi meö sérbaðherbergi. A neörí hæö eru m.a. 3 svefnherbergf, fjöl- skylduherbergi m. arni. sauna, þvottahús, vinnuherbergi o.ti. Húsiö er nýtt og fullfrá- gengið. Hús byggt af fagmönnum. Fultfrá- gengin lóö 4RA—S HERBERGJA FELLSMÚLI M/ög vel farln ca. 115 fm 5 herbergia enda- íbúö. M.a. stofa og 4 svefnherb. Verö ca. 2,5 millj. HVERFISGATA — EINBÝLI ÍBÚÐ — VERSLUN Gott bárujarnsklætt timburhús ca. 65 fm að grunnfleti A götuhæö er verzlunarplass meö góoum gluggum. Miðhæð: 2 stofur, svefn- herbergi og eldhus ( rlsi er 3ja herb. ibuö Góðir kvistir eru á risi 2JA HERBERGJA AUSTURBRÚN Ibúð i háhýsl meö lyftu. Laus fljótlega SPÓAHÓLAR Sérstaklega vel meö larin, ca. 60 fm ibuö á 2. hæð i fjöibýlishusi Laus strax. Verð 1450 þús. 4RA HERBERGJA KLEPPSVEGUR Vðnduö og vel meö farin, ca. 120 fm íbúö á 2. hæð i 3ja hæða fjölbýlishusi. M.a. 1 stór stofa og 3 svefnherbergi. Þvottaherbergl viö hllö eldhúss. Sér hitl. Verð 2,4 mitlj. AÐALSTRÆTI Til sðtu er 95 fm húsnæði á götuhæö. Fyrsta flokks húsnæði fyrir hverskonar verslunar- eða skrifstofurekstur Laust fljótlega 3JA-4RA HERBERGJA LUNDARBREKKA Stórglæsileg íbúö. M.a. rúmgöð stofa, 2 svefnherbergi og sjónvarpsherbergi Allar Inn- réttingar nyjar eöa endurnýjaðar. Ný teppi Laus eftir samkl. SELJAHVERFI 5 HERBERGJA — BÍLSKÝLI Endaibúö meo suöursvölum í 3ja hæoa husi. M.8. 4 svefnherbergi. tv-hol, stola, eldhus og baoherbergi meö lögn ryrir þvottavét. V«rö 2,5 FJOLDIANNARRA EIGNA ÁSKRÁ I FASTEIGNASALA suoonuNDsefiAirr 18 ^ VAGN JÓNSSON LÖGFRÆOIIMGUR ATU VAGNSSON SÍMI: 84433 'esið reelulega af ölmm fjöldanum! 26600 Allir þurfa þak yfír höfuöiö 2ja herb. Barmahlíö Ca. 70 fm í lítiö niöurgr. 2ja herb. kj. ibúð. Björt og skemmtileg. Verö 1500 þús. Eyjabakki 65 fm íbúö á jaröhæð 1—2 svefnherb. Góöar innr. Verö 1480 þús. Nýbýlavegur Kóp. 80 fm á 2. hæð í fjórbýlishúsi. Suð-vestursvalir. Verð 1700 þús. Vesturbær Ca. 55 fm á 2. hæö í 5 íbúöa steinhusi. Suöursvalir. ibúöin er laus fljótlega. Verö 1400 þús. 3ja herb. Álfhólsvegur Kóp. 75.fm á 1. hæð í 6 ibúöa stein- húsi. Verö 1700 þús. Brattakinn Hf. 65 fm á 1. hæö + óinnr. ris. Verö 1500 þús. Grænakinn Hf. 90 fm ris í þríbýlis steinhúsi. Verö 1700 þús. Vesturbær Ca 90 fm á 1. hæö í steinhúsi. Ath. íbúöin er öll nýstandsett. Mjög góö sameign. Falleg eign. Verö tilboð. Nýbýlavegur 85 fm íbúö á 1. hæö í þríbýlis steinhúsi. Sérinng. Stórt herb. í kj. meö góðum innr. Innb. bíl- skúr. Verö 2,1 millj. Súluhólar 90 fm á 1. hæö í 3ja hæöa blokk. Góðar innr. Frábært út- sýni. Verö 1800 þús. 4ra herb. Hafnarfjörður 117 fm á 2. hæð í blokk. Góöar innr. Bílskúrsréttur. Verö 1950 þús. Breiövangur Hf. 120 fm á 1. hæö í 4ra hæða blokk. Góöar suöursvalir. Fal- legar innr. Veör 2,3 millj. Lækir 115 fm efsta hæö í fjórb.husi. 3—4 svefnherb. Suöursvalir. Verö 2,2 millj. Hólar 117 fm endaíb. á 3. hæö. Mjög falleg og snyrtileg eign. Verö 2,1 millj. Kelduhvammur Hf. 125 fm á miöhæö í þríbýlis steinhúsi. íbúöin er öll sérstakl. skemmtil. innr. 24 fm bílskúr. Suöursvalir. Verö 3,4 millj. Mávahlíö 116 fm ris i fjórbýlishúsi ibúöin er mikiö endurn. 3 stór svefn- herb. Verö 1800 þús. Rauöageröi 120 fm á 1. hæö í tvibylispar- húsi. Skemmtileg eign á góöum staö. Bflskúr. Verö 2,8 millj. Vesturbær 130 fm á 2. hæö í fjórbýlis steinhúsi á einum besta staö í vesturbæ. Verö 3 millj. Kópavogsbraut 136 fm á 3. hæö í þríb.húsi. 3—4 svefnherb. Stórar suö- uarsvalir. Góöur bílskúr. Verö 2.8 millj. Raöhús Brekkutangi Mos. 276 fm kj. og tvær hæðir. Innb. bflskúr. i kj er rými fyrir gufu- bað o.fl. Verð 3,3 millj. Garöabær 110 fm á einni hæö 3 svefn- herb. 52 fm bflskúr. Falleg ræktuö lóö. Verð 3,6 millj. Fell 2x130 fm hæö og kjallari. Sér- staklega skemmtilega innréttaö raöhús. Falleg ræktuö lóö. Bflskúr. Verð 3,2 miNj. Neöra-Breiöholt 130 fm + bílskúr. Góöar innr. Frábær staöur. Verð 4 mlllj. C^ Fastekjnaþjónustan Auttuntrmti 17, $. 2StO0. |?^= Þorsteinn Steingrimsson, rp' lögg. fasteignasali. 81066 Leitio ekki fangt yfir skammt SKOOUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDA-GURS KAMBSVEGUR 75 fm snyrtiteg 3ja herb. fbúö meö bilskúrsréttl Verð 1.800 þús. ENGIHJALLI 85 fm 3ja herb. góð fbúö f lyftuhúsi. Þvottahús á hæðlnnl. Verð 1.400 þus. KÓNGSBAKKI 118 fm góð 4ra herb. ibúð. Sérþvotta- hus Goö sameign. Verö 2.050 þús. SUDURHÓLAR 120 fm göö 4ra herb. fbúö með glæsi- legu utsyni. þrjú svefnherb. + sjón- varpshol, rúmgóö stofa. Akv. sala. Verð 2.200 bus. HJALLABRAUT 130 fm 5—6 herb. íbúð á 2. hæð. Tvennar svalir Sérþvottahús. Akv. sala. Verö 2.600 þús. KALDASEL Ca. 300 fm glæsltegt raðhus með innb. bflskúr Húsið er vel íbúðarliært meö laHegum innr. Eignask. moguleg. Verð 4.800 þús. STEKKJARHVAMMUR HF. 170 fm gott raöhús á tveimur hasðum með ófrág. kj. Húsið er ekki atveg full- bútð. Bílskur Skiptí mögul. Verð 3.800 þús. JAKASEL Vorum að fá I sðlu glœsllegt 220 fm etnb.hús meö innb. bílskúr Húsið er rúml. ttlb. undir trév. Eignask. möguleg. Verð 4.500 þus. FJÓLUGATA 270 fm glæsitegt einbýlishús I hjarta borgarinnar, stör lóð. rnöguteikl á tvö- tökjum bílskúr, ýmiss konar eignaskipti moguteg Húsiö er tll amendingar strax, lyklar á skrifstofunni. VANTAR fyrlr éfcv. kaupanda raðhús t Fellahverfl með bilskúr. fynr ákv. kaupanda efnbýttshús f Sei- ashverfi, má vera á byggingarstigl Húsafell ss FASTEIGNASALA Langholtsvegi 115 I Bæiarteibahusmu ) simi: 8 10 66 Ö Aóaisteirm Pétursson BergurGuönason hdi l 43466 Asparfell — 2ja herb." 45 fm einstakl.íb. á 6. hæö. Laus samkomul. Engihjalli — 3ja herb. 90 fm á 6. hæö. Vestursvalir. Verö 1,7 millj. Hamraborg - 3ja herb. 105 fm á 2. hæð. Suöursvalir. Vandaöar innréttingar. Furugrund — 3ja herb. 90 fm á 3. hæð í lyftuhúsi. Suöursv. Vandaðar innr. Kópavogsbr. - 3ja herb. 90 fm á jaröhæö í þríbýli. Sér- inng. Sérhiti. Laus fljótl. Skaftahlíö — 3ja herb. 75 fm á jarðhæö. Nýtt parket á gólfum. Skápar f herb. Skaftahlíö — 4ra herb. 120 fm á 1. hæö í blokk. Nýtt eldhús. Suðursvalir. Afh. sam- komulag. Skipholt — 5 herb. 130 fm á 4. hæö. Vandaöar innr. Suöursvalir. Bflskúrsr. Kópavogur - 4ra herb. 110 fm á 4. hæö í blokk. Suð- ursv., mikið útsýni. Laus i febr. Nýr bflsk. Grenígrund — sérhæö 120 fm í þrib. 3 svefnh., 2 stotur, nýl. bflsk. Laus sam- komul. Nýbýlavegur - sérhæö 140 fm miðhæð í þríbýli. 4 svefnherb., 2 stofur, sérþvott- ur á hæöinni. Nýtt gler aö hluta. Bílsk. á jarðh. -- VAMTAR -- allar stæröir eigna á sölu- skrá. Ýmsir skiptamögu- leikar fyrir hendi. Wm Fafteignatakin LC EK5NABORG $f Hwnraborg 5 - 200 Kópewogur Solum: Johann Hálfdanarson, hs 72057. Vilhjaimur Einartson, hs 41190. Þórottur Kristjan Beck hrl Arnarhraun Hf. 5 herb. 120 fm goö íbúð á 2. hæð Bilskúrsrétt- ur. Getur losnað fliótlega Verð 2 millj. Háahlíö — einbýlí 340 fm glæsilegt einbylishus. Húsið er vel skipulagt. Fallegt utsyni. Akveöin sala. Láland — einbýli Vandað einbylishús á einni hæð ca. 165 fm auk ca. 30 fm bilskurs 5 svefnherb. Húsið stendur á endaloð og þaöan er gott utsyni Laust strax Verð 6 millj. 60% útb. möguleg Flatir — einb. 183 fm vel staðsett einb. ásamt 50 fm bilskúr. Óbyggt svæöi er sunnan húss- ins. Húsið er m.a. 5 svefnherb., ffðl- skytduherb. og 2 stórar saml. stofur. Verð 4,7 milli Einb. v/Klapparberg Fokhelt en einangraö 240 fm einbýlls- hús 8 góðum stað Teikn. á skrlfst. Einbýlishús á Álftanesi Til sölu um 150 fm nýtt glæsilegt einbýt- ishús á einnt hæö. Tvöf. bilskur 1000 fm fultfrág. lóð. Verð 44 millj. Skógahverfi — einb. Tvílyft vandaö einbýlishús, samtals 25 fm. Allar fnnr. sérteiknaðar. Fallegur garður. Tvðf. bilskúr. Miklatún — einbýli — þríbýli — skrifstofur 450 fm vönduð huseign. 2 hæðir, kj. og rishæð. Bilskur Hentar sem einbylis- hús, þribýlishús eöa skrifstofur. Vesturberg — raöhús 135 fm vandað raðhús á einni hæð. Bilskúr. Verð 3,5 millj. Akveðin sala. Krummahólar — penthouse 175 tm glæsllegt penthouse 5 svefn- herb. Bílskýti. Mögulegt að taka íbúö uppt kaupveröiö Meistaravellir 5 herb. 130 fm ibúð á 4. hæö. Suöursvalir. Bilskur Breiðvangur — bílskúr 4ra—5 herb. góö endaibúð á 1. hæð. Bðskúr. Vtö 2,4—2,5 millj. Suöurgata Hf. — hæö 110 fm vönduð neðrl hæð. Utsynt yfir hðfnina. Varð 2,3—2,4 millj. Hlíöar — 6 herb. 140 fm vðnduð kjallaraibuö Góðar innr. Varð 2—2,1 millj. Viö Fálkagötu — 4ra 106 fm á 2. hæð. Suðursvalir, Laus strax. í Hlíöunum — 4ra 115 tm glæslleg nystandsett ibúð á 3. hæð (efstu). Sérhiti. Viö Hraunbæ — 4ra Góö íbúð á Jarðhæð (ekkert niourgraf- in). Varð 1,9 millj. Laus strax. Hraunbær — 4ra 117 fm vðnduð ibúð á 2. hæð. Verð 1900 þús. Vesturborgin — 210 fm 210 fm ófullgerð hæð (u. treverk) auk 300 fm bakhúss. Til afhendlngar nú þegar Bugöulækur — 5 herb. 115 fm ibúö á 3. hæð. Verð 2Jt millj. Skaftahlíð — 5 herb. 120 fm 5 herb. efri hæö. Bílskúr. Háaleitisbraut — 3ja Bjðrt 95 fm góð ibúð á iarðhæö. Laus 1. jan. Sénnng Varð 1800 þús. Vitastígur Hf. — 3ja Töluvert endurnyjuö 90 fm íbúð. Sér- hæð í tvibylishust. Varð 1950 þua. Orraholar — 3ja 90 fm íbúð á 2. hæö. Ibuðin er ekkl fullbúin en ibuðarhæl Verð 1600 þúa. Krummahólar — 3ja 90 fm íbúö á 4. hæð. Bilhýsi. Verð 1800—1850 þua. Kríuhólar — 3ja 90 fm björt ibuð á 3. hæð. SV-svalir. Verð1700þús. Eiríksgata — 2ja 70 fm kjallaraibuð Sérlnng. og -hiti. Verð 1350 þúa. Mikið geymslurými. í Noröurmýri — 2ja herb. 70 fm nystandsett k|allaraíbúö. Sér- inng. og -hiti. Melar — 2ja 60 fm kjallaríbúö. Parket. Verð 1350—1400 þús. Við Æsufell 2|a herb. 56 fm talleg íbúö á 7. hæö. Suöursvalir. Verð 1300—1350 þus. Langholtsvegur — 2ja 75 fm biört íbúö á jarðhæð Verð 1500 EicíipmioLunin • WNGHOLTSSTRŒTI 3 SIMI 27711 ¦ Selustrsri Sverrír KrístirtMon, Þorteifur Guömunrlsson sohjm. Unnsteinn Beck hrl., sími 12320, Þorórfur Halldorsson Wgtr. EIGIMASALAIM REYKJAVIK EINSTAKLINGSIBUÐ Snyrtil. íbúö í steinh. v/Asvallagötu. Til afh. nú þegar. HÆOARGAROUR— LAUS Höfum í sölu 3|a—4ra herb. íbúð í tvibylish v/Hæöargarð. Sérlnng. Sérhitl. Til afh. nú þegar. SPÓAHÓLAR 3JA Góö 3ja herb. íbúð í nyl fiölbylish. v/Spóahola. Til afh. tljótlega HOFTEIGUR M/BÍLSKÚR 4ra herb. 120 fm ibúð á 1. hæð. Sklptist i 2 rúmg. stofur og 2 sv.herb. m.a. ibúð- in er öll í góðu astandi Sérinng. Sérhiti. Nyl. stór bilsk'jr lylgir meö. STEKKJARHVAMMUR Nýtt raðhús á 2 haeðum m. innb. bil- skúr. Þetta er skemmtilegt hús sem er aö mestu fullbúið. Innb. bilskur VESTURBERG — RAÐHÚS Vandaö fullbúiö raðhus á einni hæð. Bílskúr. Bein sala eöa sklpti á góöri minni íbúð, gjarnan m. bilskúr. ÁLFTANES — EINBÝLI Hðfum i sölu einbýlishús á byggingar- stigi v/Sjávargötu á Alftanesi. Húsiö er byggt úr timbri. A hæðinnl eru 3 sv.herb. og stofa m.m. I risi er rúmg. plass sem tengia má íbúöinnl. Stor bilskúr. Husið er mjög vel íbúðarhæfl. Mögul. að taka mlnni eign uppí kaupin. Teikn. á skrlfst. VEITINGASTAÐUR á góðum stað í austurborginnl. Nýt. og vandaöar innréttingar. Upplagt tækifæri fyrir einstakl. eða fjölsk. tll að skapa sér sjalfst. atvinnu. Uppl. á skrifst. BÁTUR/BÁTASKYLI 22ja teta enskur plastbátur. 72 ha. diesetvél. Ganghraði um 16 mílur. Bétnum getur fylgt bátaskýll á besta stað í Hafnarfirði. Báturlnn er litið notaour og er sem nýr. EIGNASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 _^Sími 19540 og 19191 Magnús Elnarsson, Eggert Elíasson Collonil vatnsverja á skinn og skó. NÝ ÞJÖNUSTA PL0STUM VINNUTEIKNINGAR. VERKLYSINGAR. VOTT0RÐ. yÚ^. MATSEfXA. VERBLISTA. <@s£>/' KENNSLULEIÐeEININGAR. jSr TILBOO BLAÐAURKLIPPUR. VmiRKENNINGARSKJÖL. UOSRITUNAR- FRUMRIT 0G MARGT TLEIRA. STÆtD: BREIOÐ ALLT AÐ 63 CM. LENGO 0TAKM0RKUÐ. 0PIÐKL 9-12 OG 13-18. ISKORT k HJARDARHAGA 27 S22680^ r Allt A á sínum staö skjalaskáp —™ B B _____ H — | wm — I B ÓIAFUX OÍSIASOM 4 CO. Slf \ SUNDABORO 22 104 REYKJAVIK SÍMI »*SOoA
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.