Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26. OKTÓBER 1986 13 Raðhús og einbýli LANGHOLTSVEGUR Einbhús, kj., hæð 09 ris + 40 fm bflsk. For- skalaö timburh. Arinn i stofu. Stór garður. Skipti mögul. á 4ra-5 horb. fb. í sama hverfl. Miklir mögul. Verð 4,8 mlllj. GRUNDIR - KÓP. Nýl. vandað 210 fm endaraðhús, tvær hœð- ir og kj. + 30 fm bflsk. Góðar Innr. MJÖg fallegur garöur. Skipti mögul. á 4ra herb. fb. í sama hverfi. Verð 5,8 míllj. BIRTINGAKVÍSL Til sölu endaraðh. + bilsk. ca 200 fm. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 3,8 mlll). VESTURBÆR-RAÐH. Ca 210 fm tokh. raðh. a tveimur h, Innb. bllsk. Járn á þaki, gler f glugg- um. Arinn i Btofu. Skemmtil. telkn. Teikn. á skrifst. Verö: tllboð. ASLAND - MOS. Nær fullb. 150 fm Siglufjarðarhús ásamt 34 fm bflsk. 5 svefnherb. Nær fullb. hús. Mögul. á 40-50% útb. BOLLAGARÐAR Ca 235 fm glæsil. einb. + 60 fm bilsk. Afh. fokh. i nóv. Frábær staðsetn. Fullt hús- næðismálalán fæst á húsið. HAFNARFJÖRÐUR Vönduð og falleg 170 fm raðhús á einni hæð + 23 fm bflsk. Arinn i stofu, 4 svefnherb. Húsin afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Fallegt útsýni. Teikn. á skrifst. Verð 3,4 mlllj. AUSTURGATA - HF. Glæsil. innr. 176 fm einbhús, kj., hæð og ris. Allt nýstandsett. Stórgl. innr. Verð 4,2 LEIRUTANGI - MOS. Glæsil. 158 fm fullb. Hosby-oinb. + 40 fm bflsk. Stórar stofur, 4 svefn- herb., 2 baðherb., arinn. Mjög ákv. sala. Vorð 6,3 mlll). BÁSENDI - EINBYLI Ca 230 fm einb. é þremur h. Mögul. á tvelm- ur íb. 35 fm bilsk. Verð 6,3 mlllj. LOGAFOLD Ca 135 fm endaraðhús. Afh. fullb. að utan með járni á þaki, glerí i gluggum og útlhurð- um. Teikn. á skrífst. Verð 2650-2760 þús. ÁLFTANES Vandað 137 fm einb. + 54 fm tvöf. bilsk. Skipti mögul. é minni eign. Verð 4,6 mlllj. NÝLENDUGATA Ca 100 fm litið járnkl. tlmburh. ásamt bilsk. Laust fljótl. Verð 2,5 mlllj. KRÍUNES 340 fm einb. á tveimur hæðum með 55 fm innb. bílsk. 70 fm íb. er á neðri hæðinni. Húsið er ekki fullfrág. Verð 8,6 millj. HÓLAHVERFI Glæsil. 275 fm einb. á fallegum útsýnisstað. Mögul. á tveimur ib. Verð 6,2 mlllj. LÆKJARÁS - RVK. Glæsil. 390 fm einb. á tveimur hæðum. Tvöf. bflsk. Skipti mögul. Verð 8,6 mlllj. 5-7 herb. íbúðir TJARNARBÓL Nýl. 135 fm fb. * 1. h. ( goðu fjölb- tiúsi. Sérþvhús. Laus fljótl. BOGAHLÍÐ Glæsilog 130 fm ib. á 3. h. ásamt 12 fm aukaherb. i kj. með aðgangi að snyrtingu. Öll sndurn. Fallegt út- Sýni. Boin 4kv. salo. Vorfi 3,7 mifff. NESVEGUR Ca 120-130 fm glæsil. efrl h. og ris. Allt sór. Afh. tilb. undir trev. i des. 1986. Teikn. á skrifst. Verð 3,8 mlllj. FRAMNESVEGUR Falleg 125 fm íb. á 1. h. i fjölbhúsi. 4 svefnherb. Sérþvhús. Bein sala. Verð 3,2 mlllj. HAFNARFJÖRÐUR 115 fm glæsil. sérhæð I byggingu 115 fm í glæsilegu húsi + bilsk. Fallegt útsýni. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 2,7 mill). 4ra herb. íbúðir VESTURBÆR Falleg og björt 100 fm ib. é 3. h. i fyftuhúsi. Glæsit. útsýni yfir höfnlna og Esjuna. Suðursv. 3 svefnherb. Laus strax. Verð 3-3,1 mlllj. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR Gultfalleg 110 fm fb. é 3. h. f göðu stein- húsi. Nýiegt parkot og lagnlr. Verð 3,1 mlllj. SPÓAHÓLAR Glæsil. 113 fm Ib. asamt bílsk. 3 svefnherb., sjónvarpshol, stór stofa, Fallegt útsýni. Verð 3,8 mlllj. SÓLHEIMAR Vönduð 110 fm (nettó) íb. ofarlega i lyftu- húsi. 3 svefnherb., 2 stofur. Glæsll. útsýni. Verð 3,2 míllj. ESKIHLÍÐ - 2 ÍB. Fallegar 110 og 120 fm fb. á 4. h. ásamt aukaherb. I risi. Fallegt útsýni. Suðursv. Verð 2800-2960 þús. ASPARFELL Falleg 100 fm ib. á 4. h. I lyftublokk. Suð- ursv. Ákv. sala. Verð 2,7 mlllj. VESTURBERG Falleg 110 fm ib. ó 2. h. Parkot. 3 svefn- herb. Ákv. sala. Verð 2,8 mlllj. BREIÐVANGUR Glæsil. 120 fm íb. í góðu fjölbhúsi. Stort- aukaherb. (kj. Vandaðar innr. Parket. FaHegt utsýnl. Verð 3,1 mlHJ. ASBRAUT Ca 110 fm fb. á jarðh. Verð 2,2 mlllj. BJARGARSTÍGUR Ca 110 fm íb. Talsvert ondurn. Verð 2,4 mlllj. 3ja herb. íbúðir SÚLUHÓLAR Falleg 90 fm ib. á 3. h. Stórar suð- ursv. Glæsil. útsýni. F.ign i topp- standi. Verð 2,8 miil). ORRAHÖLAR - 50% Nýl. 97 fm íb. i lyftuh. Óvenju rúmg. eign. Mögul. á 50% útb. Akv. sala. Verð 2,5 milij. HAMRABORG Glæsil. 85 fm íb. á 5. h. Þvhús á hæöinni. Bilskýli. Verð 2,5 mlllj. FJARÐARSEL - LAUS Falleg 85 fm nýleg ib. með sérinng. á jaröh. Verð 1700 þús. ENGJASEL Glæsil. 110 fm íb. á 3. h. + stæði I bílskýli. Sérþvhús. Glæsil. útsýni. Verð 2,8 mlllj. LUNDARBREKKA Stórglæsil. 95 fm fb. é 3. h. Parket. Ný eld- húsinnr. Topp sameign. Verð 2850 þiis. FÁLKAGATA - 50% Falleg 80 fm ib. á 1. h. Útb. aðeins 50%. Verð 2,1 mlllj. ÁSENDI Falleg 85 fm ib. i kj. Verð 1850 þús. SELTJARNARNES Tvær ib. til sölu á jarðh. og 1. h. ca 95 og 100 fm. Nýlegir gluggar. Sérínng. Verð 2,4 og 2,6 millj. NESVEGUR - NÝTT Ca 70 fm 3ja herb. fb. á jarðh. með suður- garði. Altt sér. Afh. fokh. Hitalögn komin. Mögul. á að kaupa tilb. u. trév. MARBAKKABR. - KÓP. Falleg 85 fm íb. á 2. h. Mikið endurn. Laus strax. Akv. sala. Verð 2,4 mlllj. HVERFISGATA - 2 ÍB. Ca 75 fm efri hæð + nýstandsett 30 fm einstaklfb. i rísi. Akv. sala. Verð 2,4 millj. EINARSNES Falleg 80 fm mikið endurn. fb. é 1. h. Ákv. sala. Verð 1800 þús. LEIRUTANGI - MOS. Ca 107 fm falleg íb. með sérinng. Vandaöar innr. Verð 2,6 millj. SOGAVEGUR 60 fm parhús. Verð 1860 þús. ÖLDUGATA 65 fm rísíb. Verð 1,4 mlllj. 2ja herb. íbúðir SMAIBUÐAHVERFI Gullfalleg 65-70 fm ib. á 1. h. Suðursv. Ný teppi. Verð 2 mlllj. LANGHOLTSVEGUR Gullfalleg 70 fm fb. á jarðh. Sérínng. Nýtt eldh. og bað. Verð 2060 þús. HRAUNBÆR - LAUS Gultfalleg 2ja herb. ib. á 3. h. Stór stofa. Suðursv. Vönduð eign. Verö 1900 þús. ÆSUFELL GulHelleg 60 fm fb. á 1. h. Suðurverönd. Ákv. sala. Verð 1700 þús. LANGHOLTSVEGUR Falleg 45 fm íb. é 1. h. I steinh. Fallega endurn. íb. Bílskréttur. Verð 1600 þús. SKIPASUND Falleg 65 fm íb. i kj. Sérinng. Laus fljótl. Mjög ékv. sala Verð 1,8 mlllj. REYKÁS - NÝTT Ca 86 fm skemmtil. ib. rúml. tilb. u. trév. Sérgarður. Teikn. á skrifst. Verð 2,2 millj. LAUGARNESVEGUR f'ullog 55 fm íb. í kj. I fallegu húsi. Sérínng. Verð 1460-1600 þús. AUSTURGATA - HF. Mikið endurn. 55 fm ib. á jarðh. Sérinng. Verð 1500 þús. SKIPASUND Góð 50 fm ib. I kj. Parket. Verð 1360 þús. FÁLKAGATA Glæsil. 40 fm einstaklíb. Altt nýtt. Laus strax. Verð 1300 þús. BALDURSGATA - LAUS Ca 45 og 55 fm rísib. Lausar strax. Lyklar á skrífst. Gott verð. KAPLASKJÓLSVEGUR Ca 40 og 55 fm ósamþ. ib. i kj. Lausar strax. Verð 1-1,1 millj. HRINGBRAUT Glæsileg ný 55 fm ib. á 3. h. i nýendurb fjöTbhúsi. Góðar suðursv. Stæði í bílskýti Verð 1,8 mlllj. SKEGGJAGATA - LAUS Falleg 60 fm íb. i kj. Verð 1660 þús. Lúxusíbúðir í Grafarvogi GRETTISGATA Fallog 160 fm íb. a 2. h. Stórar stofur. Mögul. á 4 svefnherb. Eign i mjög gððu standi. Mjög ákv. sala. Verð 4,3-4,5 mlllj. f þessu glæsilega stigahúsi við Logafold eru tll sölu sjö lúxusfbúðir með fallegu útsýni. fbúðimsr skilast tilb. undir tréverk. Húsið fullb. að utan. Samelgn fullfrág. og teppalögð. Skólar og þjónusta i næsta nágrenni. Eln 2Ja herb. Ibúð á Jarðhmð með sórlóð. Verð 1800 þús. Sex 120 fm 3Ja-4ra herb. fbúðir með búrl og þvottahúel Innaf eldh úsi. Verð 3100 þús. Lán frá Húsnæðisstfdrn hefur seljandl sótt um og flggja fyrir. Mögulelki á bflgeymolu. Samskonar íbúðlr verða tll eýnls á sunnudaginn. Teikningar og nánarl upplýslngar a skrlfstofunnl. Byggingaraðili: Quðþjöm Quðmundsson. Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 W687633 W Lögfræðingur Þórhildur Sandholt Opið 1-4 Söluturn VESTURBÆR Til sölu snyrtilegur söluturn í Vestur- bænum. öruggur leigusamn. Velta 700 þús. á mán. Verð 2,1 millj. skiptum FURUGRUND Mjög góö 3ja herb. ib. eing. i skiptum fyrír góða 3Ja herb. ib. með bflsk. SKEIÐARVOGUR 180 fm raðh. kj. og 2 hæðir. 2ja herb. ib. í kj. Verð 4,2 millj. Fæst i skiptum fyrír 3Ja-4ra herb. ib. i fjölbýlish. með stórum stofum. GARÐABÆR 125 fm einbhús á 1 hæð. 46 fm bflsk. Eingöngu i skiptum fyrir 170-200 fm einbhús f Garðabæ. EIÐISTORG Sem ný 3ja-4ra herb. (b. 105 fm á jarðh. Fæst í skiptum fyrír 3ja herb. ib. i Vest- urb. Þarf að vera é jarðh. eöa 1. hæð. Ýmsar eignir ÞARABAKKI 100 fm pláss á 2. hæð i nýju húsi. Til- valið fyrir skrífst., tannlæknast. eða álíka. Verð 3,0 millj. SÍÐUMÚLI Vel staðsett 140 fm fullb. skr ifstofuhæð á 2. hæð. Laus nú þegar. SMIÐSHÖFÐI Nýtt hús 600 fm á þrem hæöum. Gðö- ar innkeyrsludyr á jaröhæð. Húsið er til afh. nú þegar. Nánari uppl. á skrífst. LÓÐIR í MOSFELLSSVEIT j byggingu FROSTAFOLD Erum með 2ja, 3Ja og 4ra herb. fb. sem skilast tilb. u. trév. i sept. 1987. Skemmtil. teikning. Traustur byggingar- aðili. Fast verð. Göð kjör. BÆJARGIL GB. 170 fm einbhús, hæð og rís. 32,6 fm bflsk. Sefst fokh. Teikn. á skrífst. Verð 3.2 millj. FUNAFOLD Neðri og efri h. I tvibhúsi. Grunnfl. 127 fm. Tilb. að utan. Fokh. að innan m/ bflskúrsplötu. Verð 2,9-3,1 millj. BREIÐABLIK EFSTALEITI 10-14 127 fm lúxusib. ( Breiðablíki, hlutur f sameign 141 fm m.a. bílsk., sundlaug, kaffistofa, geymslur o.fl. Teikningsr liggja frammi á skrifst. ÞJÓRSÁRGATA SKERJAFIRÐI 115 fm sérhæð m. bflsk. tilb. aö utan, fokh. að innan. Goð kjör. Verð 2,8-2,9 millj. Einbýlishús BLIKANES Frábærl. vel staðsett 320 fm einbhús m/tvöf. bflsk. Sjávarlóð til suðurs. Óhindrað útsýni. Mjög góð eign. Verö 9 millj. SELTJARNARNES 210 fm hús á 2 haaðum við Nesveg m. 2 íb. 30 fm bflsk. Verð 4,8 millj. AUSTURGATA HF. Ný endurn. 176 fm einbhús, kj., hæð og rís. Allar lagnir og innr. nýjar. Skemmtil. og vel staðsett eign. Skipti mögul. á 4ra-5 herb. fb. Verð 4,2 millj. STÓR-REYKJAVÍK fbúðarhús og vinnuhúsn. undir sama þaki. t37 fm. ib. með stofum, 4 svefn- herb. og sðr garði. 110 fm vinnuhúsn. 2 skrífst. og stór salur. Á milli er 63 fm bílsk. og stórar geymslur. Verð 7,5 mitlj. BÁSENDI Vel staðsett 250 fm einbhús, kj. og 2 hæðir. Seríb. i kj. Fallegur garður. Verð 6,3 millj. FJARÐARÁS Nýl. einbhús 139 fm nettó. Stofa, borð- stofa og 4 svefnhorb. 30 fm bflsk. Verð 5,5 millj. HVERFISGATA Vandað 120 fm forskalað timburh. kj. og tvær hæðir. Eignarlóð. FÍFUHVAMMSVEGUR 210 fm einbhús é þremur hæðum. Húsinu fylgir 300 fm iðnaöarhúsn. MELGERÐI KÓP. Einbhús 154,2 fm nettó, kj., hæð og rís, 38 fm bilsk. Fallegur garður. Verð 4,8 millj. Jónas Þorvaldsson Gisli Sigurbjórnsson NYLENDUGATA Timburh. 42 fm að grunnfteti, kj., hæð og rís. Litil séríb. i kj. Eignaríóð. Raðhús — Parhlus GRUNDARSTGUR Parhús 134 fm nettó. Steyptur kj., hæð og rís úr timbrí. Mjög snyrtil. eign og endurn. með sér 2ja herb. Ib i kj. Eignar- lóð. 2 bflast. Verð 4,4 millj. SÆVIÐARSUND Stórglæsil. 240 fm raðh., hæö og nýtt ris, 24 fm innb. bílsk. Fallegar stofur, 5 svefnherb., 2 baðherb., fallegar innr. Garður i suður. Verð 6,8 millj. STAÐARBAKKI 207 fm raðh. m. 20 fm innb. bflsk. Stór- ar stofur, 4 svefnherb., rúmg. eldh., tvennar svalir. Fallegur garður. Vönduð eign. Verð 5,7 millj. Sérhæðir ALFHOLSVEGUR 140 fm efrí sérhæð i þríbhúsi. 32 fm nýr bilsk. Stórar stofur, 3-4 svefnherb. Ný eikarínnr. í eldh. 2 svalir. Fallegt útsýni. Verð 4,5 millj. 4ra-5 herb. MEISTARAVELLIR 117,7 fm nettó á 4. hæð i fjöTbhúsi. Stórar stofur, húsbherb., 3 svefnherb., flisal. bað m. glugga, stórt hol, rúmg. eldh., svalir í suöur og vestur. ENGJASEL 110 fm endaíb. á 1. hæð. Stofa, stórt hol, 3 svefnherb., flisal. bað m. baðkarí og sturtu. Þvottahús Innaf eldh. Suð- ursv. Gott útsýni. Bílskýli. Verð 3,1 millj. BLIKAHÓLAR 117 fm ib. á 1. hæð. Góð stofa, 3 svefn- herb. Parket á holi og svefngangi, ný teppi á stofu. Útsýni yfir borgina. Verö 3 millj. ÞVERBREKKA KÓP. 117 fm íb. é 3. hæð í lyftuhúsi. Stofa, borðstofa, 3 svefnherb., þvottahús inn- af oldh. 2 svalir. Góð eign. Verð 3,2 millj. LAXAKVÍSL Ný 155 fm ib. Stofa og 3 svefnherb. Baðstofurís. Bflskplata. 4 ib. i húsinu. Verð 4,1 millj. Hugsanl. skipti á 4ra-5 herb. íb. í Hólahverfi eða á góðum stað. KLEPPSVEGUR 100 fm ib. á 3. hæð I fjölbhúsi. 2 saml. stofur, 2 svefnherb. Þvottherb. i ib. Verð 2,7 millj. 3ja herb. HRAUNBÆR 90 fm íb. á 1. hæð i fjölbhúsi, stofa, stórt hol m. parketi, 2 svefnherb., góð sameign. Verð 2,4 millj. LINDARGATA 80 fm íb. á efri hæð i timburh. Sérínng. Margt endurn. i íb. Verð 1950 þús. FLYÐRUGRANDI Einstaklega falleg og vönduð 2Ja-3ja herb. íb. á 1. hæð m. sérgarði til suð- urs. Parket á allrí íbúðinni. Stofa, sjónvarpshol, gott svefnherb., flisal. baðherb. faflega innr. eldhús við stofu m. Siemens-tækjum. Geymsla i for- stofu. Verö 2,8 millj. ÞVERHOLT 80 fm íb. é 1. hæð. Nýl. innr. i eldh. Verð 2,0 millj. 2ja herb. ÁLFHÓLSVEGUR Góð 2ja-3ja herb. íb. á 2. hæð 72 fm nettó með sérþvottah. S-sv. Sérhiti. Verð 2,3 millj. FÁLKAGATA 70 fm íb. á 2. hæð i steinh. Tvennar svalir. Verð t950 þús. HRAUNBÆR 65 fm íb. á 2. hæð. Ib. snýr öll í suður. S-svalir. Góð eign. Verö 1950 þús. MIKLABRAUT 60 fm kjfb. Laus fljótl. Góð ákv. lán. Verð 1,6 millj. LAUGAVEGUR 2ja herb. ib. i steinhúsi, bflsk. Verö 1750 þús. VÍÐIMELUR 2ja herb. kj.ib. i fjötbhúsi. Verð 1650 þús. SKEGGJAGATA Snotur 60 fm (b. ( kj. Laus nú þegar. Verð 1500 þús. SAMTÚN 45 fm kjib. með sérínng. Nýieg eld- húsinnr. Snyrtileg eign. Verð 1,6 millj. LAUGAVEGUR 40 fm kjib. i steinhúsi. Mikið endurn. Verð 1,2 millj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.