Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 15. JÚLÍ 1987 4- VALHUS FASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi 62 REYKJAVIKURV. — HF. Rúml. 400 fm steinh. sem þarfnast lag- færingar. Gefur mikla mögul. Teikn. og uppl. á skrifst. VÍÐIBERG — PARH. 150 fm parhús á einni hæð auk bílsk. Fullfrág. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Verö 4,2 millj. BREIÐVANGUR — PARH. 175 fm parhús auk 30 fm bílsk. Afh. fullfrág. að utan, njml. fokh. að Innan. Góð staðsetn. og útsýni. Teikn. og uppl. á skrifst. SMYRLAHR. — RAÐH. 5-6 herb. 150 fm raðhús á tveimur hæðum. Bilsk. Verð 6,0 millj. KVISTABERG — PARH. í byggingu 150 og 125 fm parhús á einni hæð ásamt innb. bilsk. Afh. frág. að utan, fokh. að innan. Teikn. og uppl. á skrifst. HJALLABRAUT Góð 4ra-5 herb. 118 fm íb. á 1. hæö. Tvennar svalir. Sérþvhús. Verð 4,0 millj. GRÆNAKINN — SÉRH. 5 herb. 120 fm efri sérhæð í tvíbýli. Þvottahús ocí geymslur á jarðhæð. Bilsk. Verð 4,9-5 millj. Laus. FAGRAKINN — SÉRH. 4ra-5 herb. 125 fm íb. á jarðh. Allt sér. Verö 4 millj. HRINGBRAUT — HF. Góð 4ra herb. 110 fm ib. á 2. hæð i nýl. fjórb. Bilsk. Verð 3,9-4 millj. BREIÐVANGUR 4ra-5 herb. 118 fm (b. á 3. hæð. Útsýnisstaður. Bílsk. Verð 4,3 millj. MOSABARÐ 110 fm neðri hæð I tvlb. Allt sér. Góð lóð. Verð 3,8 millj. ÖLDUSLÓÐ — LAUS 3ja hert). 86 fm efri hæð í tvib. Bílsk. Eign í goðu lagi. Laus strax. Vorð 3,7 millj. HRINGBRAUT — HF. Góð 3ja-4ra herb. 90 fm miðhæð í þríb. Verð 2,9 millj. ÖLDUTÚN 3ja herb. 80 frn ib. á 1. hæð i fjórbýli. Verð 2950 þús. Laus fljótl. HJALLABRAUT Falleg 3ja-4ra herb. 96 fm lb. ál. hæð. Suðursv. Verð 3,3 millj. ' KALDAKINN Óvenju góð 3ja-4ra 85 fm' ib. á jarð- hæð. Öll sem ný. Allt sér. Uppl. á skrifst. ÖLDUSLOÐ Góð 3ja herb. 100 fm Ib. á jarðhæð. Góð grkjör. Verð 2,3-2.4 millj. KROSSEYRARVEGUR Falleg 2ja herb. 60 fm á jarðh. Allt sér. Verð 1,8 millj. HVERFISGATA — EINSTAKLÍB. Verð 750 þús. Góö kjör. VESTURBRAUT — HF Góð 2ja herb. 50 fm íb. á jarðh. Verð 1,5 rhillj. VERSLUN — HF. Ein af þessum grónu matvöruversl. I góðu íbhverfi. Góð vinnuaðstaða. Uppl. á skrifst. BOLUNGARVÍK — EINB. Nýtt 5 herb. 123 fm einb. á sólríkum staö. Verð 3,5 millj. Skipti æskil. á litilli ib. í Hf. GRINDAVÍK — EINB. Sérlega vandað 6-7 herb. 142 fm einb. auk 40 fm bilsk. í garði er sundlaug og allur frág*i lóð vandaður. Uppl. á skrifst. VOGAR 226 fm einb. á tveimur hæðum auk bilsk. Húsið er nýl. og sérstakl. vandað að allri gerð. Uppl. á skrifst. TIL LEIGU 2 x 40 fm skrrfstofuhúsn. i Hf. SUMARBÚST. — LÓÐ Lóð i kjarrivöxnu landi í Svinadal. VANTAR Höfum kaupanda að 3ja herb. ib. á 1. hæð með bílsk. VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ Gjörið svo velað Ifta inn! ¦ Sveinn Sigurjónsson sölustj. ¦ Valgeir Kristinsson hrl. Cterkurog kJ hagkvæmur auglýsingamiðill! Náttúru- vatnslitir Myndlist Bragi Ásgeirsson . . .- Strangt til tekið er ekkert nýtt að láta sjálfa naítúruna vera þátttakanda í listsköpun sinni, og þannig stillti Munch myndum sínum iðulega upp við vegg i garði sínum eða geymdi þær á svölunum. Lét þær veðrast, og eins og hann sagði, þá hefðu þær gott af dálítilli úti- veru, sól, regni og vindi, — og hann lét þær víst stundum eiga sig lengi. En það er af nýrri toga að láta náttúruna alfarið vinna fyrir sig á hnitmiðaðan hátt og tengist hug- myndafræðilegu listinni og ýmislegt hefur sést af slíku í athöfnum íslenzkra myndlistarmanna. Þeir ganga þó naumast eins markvisst til verks og Þjóðverjinn Mario Reis, sem staddur er hér á landi um þessar mundir. Ég hitti hann á dögunum og hann sýndi mér í kompur sínar, og uppgötvaði ég þá, að hann hafði skrifað ná- kvæmlega niður nöfn flestra kunnra vatnsfalla á landinu. Var nýkominn að austan og hugðist halda vestur fljótlega og síðan norð- ur. Reis hefur dvalið 2 ár í Eng- landi, írlandi og Skandinavíu, hefur komið til Færeyja og er loks kominn hingað — var búinn að vera 14 daga hérlendis, er hann bankaði uppá hjá mér, og hugðist dvelja í þrjár vikur í viðbót, fer svo til heimalandsins, en til Andorra í lok ársins. Maðurinn vinnur í vatnslit- um, ekki þessum eiginlegu og sígildu, sem fást í verzlunum, held- ur þeim einu upprunalegu, sem [7h fasteigna LuJhöllin FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HÁALEITISBRAUT58-60 SÍMAR: 35300 - 35522 - 35301 Skeggjagata — 2ja Mjög góð kjíb. i fjórb. Sérinng. Mikið endurnýjuð. Framnesvegur — 2ja Mjög góð kjíb. í tvíb. Nýl. innr. Vesturberg — 2ja Mjög góð (b. á 1. hæð ífjölbhúsi. Lítið áhv. Háaleitisbr. — 2ja Vorum að fá i sölu mjög góða 2ja herb. endaíb. á 2. hæð. Bilskréttur. Rauðarárstígur — 3ja Mjög góð íb. á 1. hæö. Litið áhv. Ránargata — 3ja Góð 3ja herb. íb. á 2. hæö. Sólheimar — 3ja Mjög góð 3ja herb. ib. á 1. hæð í sex- býli. Stór og góð stofa. Góð staðsetn. Laus strax. Vesturberg — 3ja Stórglæsil. 3ja herb. ib. á efstu hæð í blokk. Ákv. sala. Fallegt og gott útsýni. Laugavegur — 3ja Mjög góð og endurn. íb. á hæð vel stað- sett við Laugaveg. Ekkert áhv. írabakki — 4ra Vorum að fá i sölu góða ca 100 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð með aukaherb. í kj. Gott útsýni. Tvennar svalir. Sérþvhús. Kóngsbakki — 4ra Glæsil. íb. á 3. hæð. Mjög stórt eldh. og bað. Parket á gólfum. Góð eign. Hrísateigur — 4ra Glæsil. risib. i þrib. fb. er öll endurn. Góðar sv. Falleg lóð. Litið áhv. Nýbýlavegur — 4ra-5 Vorum að fá í sölu glæsil. ca 140 fm risíb. við Nýbýlaveg. Skiptist m.a. i 3 stór herb., mjög stóra stofu, rúmg. eldh. m. borðkrók. Parket á gólfum. Frábært útsýni. Bilskréttur. Tjarnarból — 5 herb. Vorum aö fá i sölu stórglæsil. ca 130 fm, 5 herb. ib. á þessum vinsæla stað á Seltjnesi. Skiptist m.a. í 4 svefn- herb., stóra og góöa stofu. Engihjalli — 5 herb. Glæsil. endaib. á 2. hæð i tveggja hæða fjölbhúsi. Skiptist m.a. f 3-4 svefnherb., góða stofu, eldh. og bað. Suðursv. Fráb. útsýni. Fellsmúli — 6 herb. Vorum að fá i sölu glæsil. endaíb. á 3. hæð. Skiptist m.a. í 4 svefnherb., bað á sérgangi, stóra stofu, skála, vinnu- herb. og rúmg. eldh. Glæsil. útsýni. Hrísateigur — sérhæð Glæsil. ca 90 fm hæð auk bílsk. í þríb. Hæðin er öll endurn. ibhorb. i kj. fylgir. Fráb. lóð. Lítið áhv. Framnesvegur — parhús Mjög gott ca 130 fm parhús á þremur hæðum. Snyrtil. eign. Ákv. sala. Sæviðarsund — sérhæð Vorum að fá f sölu ca 140 fm glæsil. efrí hæð auk tumherb. og rúmg. bilsk. Hæðin er búin vönduðum AJno-innr. og skiptist m.a. í 3-4 svefnherb., tvær saml. stofur, fallegt baðherb., eldhús og þv. innaf. Laust mjög fljótl. Litið áhv. Engjasel — raðhús Mjog vandað og skemmtil. raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskýli. Húsið skiptist m.a. i 5 svefnherb., fllsal. bað og gestasnyrtingu, 2 stofur. Tvennar svalir. Mögul. á að taka ca 2ja-4ra herb. ib. uppi kaupverð. Laugavegur — heil húseign Vorum að fá i sölu heila húseign á prem- ur hæðum við Laugaveg með þremur ib. Gólfflötur hússins er 0C 90 fm. Ekk- ert áhv. Nýtt gler. Húsið er n> -tandsett að utan. Þingás — einbýli 150 fm einbhús á einni hæð ásamt sökklum f. bílsk. Skiptist m.a. í 4 svefn- herb. og tvær stofur. Ekki alveg fullfrág. Efstasund — einbýli Stórglæsil. og mjog vandað nýtt ca 300 fm einb. að mestu fullfrág. Byggréttur fyrir 60 fm gróðurskála. Mosfellssveit — einb. Vorum að fá í sölu mjög gott einbhús á tveimur pöllum v. Hagaland Mos. Skiptist m.a. í 4 svefnherb. og stofu. Innb. bilsk. Manngengt rými undir skúr og húsi. Ekki alveg fullfrá gengið. í smíðum Hesthamrar — einb. Ca 150 fm á einni hæð auk bilsk. Fullfrág. að utan, fokh. að innan. Atvhúsn. og fyrirt. Til leigu 1000 fm iðnhúsn. á góðum stað i Ár túnsholti. Góðar innkeyrslud., mikil lofth., langur leigusamn. Bíldshöfði Mjög gott iðnaðar- og skrifsthúsn., samtals um 300 fm á tveimur hæðum. Fullfrág. Bókabúð í Austurbæ Vel staðsett bókaverslun í eigin húsn. i fullum rekstri. Góð velta. Selst allt i einu lagi. Hárgreiðslustofa Mjög gott fyrirtæki, staðsett I Vestur- bænum. Hagstætt verð. m Benedikt Sigurbjörnsson, lögg. fasteignasali, Agnar Agnarss. vlöskfr., Arnar Sigurðsson, Haraldur Arngrimsson. "St 68 55 80 Ugluhólar — 2ja herb. Mjög góð íb. á jarðhæð. Asparfell — 3ja herb. Góð ib. i lyftuhúsi. Verð 3,2 millj. Sólvallagata — 3ja herb. Rúmgóð 105 fm íb. Verð 3,6-3,7 millj. Valshólar — 3ja herb. Góð 90 fm endaib. á 2. hæð. Bílskúrsr. Verð 3,3 millj. Hverf isgata — 3ja herb. Góöar ib. á 3. hæö i steinhúsi. Nýlendug. — 3ja herb. Jarðhæð f góðu ástandi. Drápuhlíð — 3ja herb. Góð kjallaraíb. Kríuhólar — 4ra herb. Stór og rúmgóð íb. á 3. hæð 110 fm. Verð 3,5 millj. Sigluvogur — rishæð Mjög góð íb., mikið endurn. með stórum bílsk. og fallegum garði. Hraunbær — 5 herb. Vönduð íb. Vel staðsett. Ákv. sala. Fellsmúli — 6 herb. Rúmg. björt endaib. Bilskréttur. í smíðum Frostafold — 5 herb. Mjög stór og góð ib. i lyftuhúsi. Til afh. strax. Hlaðhamrar — raðh. Fokh. hús á mjög góðum stað. Til afh. strax. Grafarvogur — parhús og raðhús Glæsileg og vel staðsett ca 140 fm íb. m. innb. bilsk. Til afh. fljótl. fokh. eöa tilb. u. trév. Vesturbær 2ja, 3ja og 4ra herb. glæsil. íb. tilb. u. trév. Góð greiöslukjör. felast í vatninu sjálfu. Hann lætur einfaldlega árnar búa til myndirnar fyrir sig. Leggur ramma, sem bóm- ullardúkur er strengdur á, í árnar sem á vegi hans verða, og lætur þá liggja þar í ákveðinn tíma. Árn- ar bera með sér mismunandi jarðveg, sem dúkurinn drekkur í sig, og þær eru mismunandi straumþungar, sem kemur fram í mismunandi tilbrigðum, og þannig nær hann fram í senn mismunandi áferð, lit- sem tilbrigði í dúkinn. Þannig fékk hann brúnan lit á Austjörðum, en úr jökulám nær svört tilbrigði. Hann segir, að aðferðin gefí vatnssföllunum möguleika til að festa mynd sína á bómullardúkinn. „Vatnið vinnur á dúkinn, drekkur dúkinn, flytur dúkinn, umkringir dúkinn, þrengir sér í dúkinn, ber dúkinn, þrýstir á dúkinn, snertir dúkinn, lemur dúkinn, hvirflar dúknum, slengir dúknum, vaggar dúknum, hylur dúkinn, sameinast dúknum, breytir dúknum, og gefur dúknum hluta af eðli sínu." Þannig skilgreindi Mario Reis ferli mynd- sköpunar sinnar í París 1977. Listamaðurinn hyggst jafnvel halda sýningu hér í náinni framtíð, ef hann fær viðunandi húsnæði, og ber að vona, að honum verði að ósk sinni, því að það gæti orðið áhuga- vert að kynnast íslenskum ám og fljótum frá þessari hlið, í hnitmið- aðri vinnu listamannsins, svo og öðrum svipuðum athöfnum hans. Hér er enn eitt dæmið um innrás útlendinga í íslenzka listhelgi(!) á sama tíma og íslendingar sækja stíft í þær erlendu. Ber ekki að snúa því alfarið við, þannig að Is- lendingar kynnist landi sínu frá nýrri hlið og í gegnum nýtt land- nám? Af nógu virðist að taka og þetta er ein hlið á því að læra að lesa í landið ... Vegna mikillar sölu vantar okkur eignir á skrá Vinsamlegast hafið samband FASTEIGNASALAN FJÁRFESTINGHF. Ármúla 38-108 Rvk.-S: 685580 Lögfr.: Pótur Þór Sigurðss. hdl., Jónína BJartmarz hdl. Q. Wterkurog KJ hagkvæmur auglýsingamióili! 4"
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.