Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 685009 685988 Símatími kl. 1-4 2ja herb. íbúðir Nönnugata. utn rísíb., tii afh. strax. Furugrund — Kóp. ca 40 fm íb. á jarðhæð. Engar áhv. veöskuld- ir. Til afh. strax. Miðbærinn. íb. á 5. hæð í góöu steinh. Eign í góöu ástandi. Fráb. út- sýni. Stórar svalir. Ekkert áhv. Bergþorugata. Mikiö endum. íb. í flórbhúsi m. sórinng. Verö 1,8-1,9 millj. Tómasarhagi. Ósamþ. kjíb. rúmir 40 fm. GóÖ staös. VerÖ 1,5 millj. Fossvogur. 30 fm einstaklíb. Ekkert áhv. Verö 1,6-1,7 millj. Hverfisgata. Rúmg. risíb. í járnkl. timburh. Til afh. strax. Verö 1,7 millj. Skúlagata. Rúmg. einstaklíb. á 3. hæð í góöu ástandi. Stórar svalir. Laust strax. Samþ. Verö aöeins 1,7 millj. Vífilsgata. Kjíb. í þríbhúsi. Nýtt gler. Nýl. innr. Samþ. eign. VerÖ 1850 þús. Framnesvegur. Kjíb. r tvíbhúsi. Sérinng. og sérhiti. MikiÖ end- urn. íb. Verö 2,3 millj. Asparfell. 65 fm íb. á 1. hæð. Sérlóð. Góöar innr. Ákv. sala. Víðimelur. 60 fm góð ib. i kj. Engar áhv. veösk. VerÖ 2,4 millj. Fífusel. 30 fm kjíb. i góöu ástandi. Verð 1,4-1,5 millj. 3ja herb. ibúðir Skipholt. Mjög rúmg. íb. í góöu ástandi á 2. hæð. Afh. samkomul. Miklabraut. 87 fm snotur íb. í kj. Ákv. sala. Verð 2,8 millj. Ránargata. Rými á 1. hæö, hent- ugt sem íb. eöa skrifstofa. Til afh. strax. Verð aðeins 2300 þús. Bjarkargata. Kjíb. meö sérinng. Engar skuldir. Verð aöeins 2500 þús. Drápuhlíð. Ca 70 fm kjíb. Tals- vert endurn. Verö 2700 þús. Skipholt. Rúmg. 3ja herb. íb. á 4. hæð. Stutt í alla þjónustu. Ákv. sala. Laugarneshverfi. Gullfalleg ib. í nýl. húsi. Fallegt útsýni. Stutt í verslanir og sund- laugarnar. Óðinsgata. 98 fm ib. á 1. hæð í járnkl. timburhúsi. Sérhiti. íb. og hús í mjög góöu ástandi. Sólheimar. Mjög rúmg. ib. i fjórbhúsi viö Sólheima. Sérinng., sér- hiti. íb. afh. tilb. u. trév. og máln. um áramót. Verö aðeins 3550 þús. Miðbærinn. íb. í nýlegu húsi á 2. hæð. Afh. í okt. Ákv. sala. Njörvasund. Kjíb. í góöu ástandi. Sérinng. Verö 2,6-2,7 millj. Frostafold 6. Aöeins 3ja herb. íb. eru óseldar. Afh. tilb. u. trév. og máln., sameign fullfrág. Teikn. og uppl. á skrifst. VerÖ 2840 þús. Urðarstígur. ca 70 tm íb. á jarðh. Sér inng. Laus strax. Engar áhv. veðsk. Verö 2,3 millj. 4ra herb. íbúðir Krummahólar. ca 100 fm endaíb. á 2. hæð. íb. er til afh. strax. Lítið áhv. Álfheimar. 100 fm endaib. (vesturendi). Frábær staðsetn. Verð 3900 þús. Hólahverfi — skipti. 4ra herb. góö íb. m. bflsk. v. Álftahóla í skipt- um f. raðhús eða einbhús í Grafarvogi. Háagerði. Risíb. í mjög góöu ástandi. Suöursv. Sérinng og sérhiti. Mögul. skipti á stærri eign. Fornhagi. Rúmg. kjíb. í fjórbhúsi. Frábær staös. Verö 3,7 millj. Kleppsvegur. 100 fm kjib. í mjög góöu ástandi. Lagt f. þvottavél á baði. Safamýri. 117 fm ib. á efstu hæð. Gott fyrirkomulag. Allt endurn. á baöi og í eldh. Eign í mjög góöu ástandi. Rúmg. bílsk. fylgir. Lítið áhv. Kópavogur. 120 fm (b. á 2. hæð í þriggja hæöa húsi. Endaíb. Útsýni. Stórar sv. Ákv. sala. Verö 4,2 millj. Vesturberg. 110 fm ib. í góðu ástandi á 3. hæð. Stórar svalir. Gott útsýni. Verð 3,2 millj. Hamrahlfð. 4ra herb. íb., ca 100 fm á jaröhæö. Allt sér. Verð 3,7 millj. Sérhæðir Sólheimar. Höfum til sölu 1 sér- hæö í nýju húsi viö Sólheima. Hæöinni fylgir bflsk. Afh. tilb. u. trév. og máln. um áramót. Teikn. og frekari uppl. á skrifst. Kambsvegur. 140 fm nýl. neöri hæö í tvíbhúsi ca 140 fm. Sérinng. Mögul. skipti á rúmg. blokkaríb. eða bein sala. Langholtsvegur. canofm miöhæö í þríbhúsi. Um er aö ræöa gott steinhús, yfirfariö þak. Nýl. bílsk. Sórinng. og sérhiti. Æskileg skipti á minni íb. Verð 4,4 millj. Vatnsholt. 160 fm efri hæö í tvíbhúsi. Sérinng. og -hiti. Ný eldhinnr. og tæki, nýtt parket á gólfum. Húsiö er í góöu ástandi. íb. fylgir íbrými á jarö- hæöinni og auk þess fylgir eigninni innb. bílsk. Frábær staðsetn. Ákv. sala. Hamrahlíð. Séreign á tveimur hæðum, ca 200 fm. Eignin skiptist í stofur og 5 svefnherb. Tvennar suö- ursv. Góö eign. Bilsk. Verö 7,5 millj. Raðhús Fossvogur. Vandaö pallaraðhús í Fossvogi. Uppl. aöeins gefnar á skrifst. Seljahverfi. 240 fm raðhús á tveimur hæöum meö innb. bílsk. Mjög gott fyrirkomulag. Fullfrág. eign. Æskil. skipti á 150-160 fm sérhæð. Parhús — Austurborgin. Ca 300 fm, jaröhæö og 2 hæöir ásamt bílsk. Eignin skiptist í 2 góöar íb. Uppl. á skrifst. Einbýlishús Seljahverfi. Glæsil. einbhús ca 250-260 fm auk þess tvöf. rúmg. bílsk. Glæsil. lóð. Ákv. sala. Eignask. mögul. Freyjugata. Samb. steinhús ca 150-160 fm. Hagstæöir skilm. Afh. samkomul. Verð 5,3-5,5 millj. Vegleg einbhús. Hðfumnokk- ur einbhús í fráb. ástandi, ýmist meö tveimur íb. eöa mögul. á tveim íb. Höf- um teikn. á skrifst. Mögul. á eignask. Laugavegur. Eldra einbhús með góöri eignarlóð. Húsiö er hæö og ris og er í góöu ástandi. Stækkunar- mögul. fyrir hendi. Eignask. hugsanleg. Klyfjasel. Fullb. einbhús, ca 300 fm. Tvöf. innb. bílsk. Góðurfrágangur. Seljahverfi. Hæö og ris í tvíbhúsi. Til afh. í fokh. ástandi á hagst. veröi. Ýmislegt Sælgætisverslun. 70 fm öruggt leiguhúsn. Góö velta. Frábær staösetn. Viöráöanl. skil- málar. Vantar — vantar. Höfum kaupendur aö 3ja-4ra herb. íb. meö bílsk. i Austurborginni. Traustir kaup- endur. Ármúli. 109 fm skrifsthúsn. á 2. hæö í nýl. húsi. Til afh. strax. Verö 3 millj. Iðnaðarhúsn. Gott iðn- aðarhúsn. til sölu í Kóp. Mögul. aö skipta húsn. Góö aðkoma. Fullfrág. Losun eftir samkomul. Uppl. hjá Kjöreign. Seljahverfi. 150 fm rými á jaröhæö í verslunarsamstæöu. Verö aðeins 3 millj. Seljahverfi Glæsilegt hús á byggingarstigi. Til afh. fljótl. Uppsteypt, í fokh. ástandi. Stór innb. bílsk. á jarð- hæö. Góö staösetn. Traustur byggingaraöili. m Kjöreigns/f Ármúla 21. Fer inn á lang flest heimili landsins! i JHtftigtutMfiiMfe Sveitasetur við borgarmörkin ca15km frá miðbænum Til sölu er fasteignin Gunnarshólmi við Suðurlandsveg. Uppl. á skrifstofu. 28444 NðSEIGNIR ^■&SKIP VELTUSUNDI 1 SJMI 28444 Opið kl. 1-3 Daníel Ámason, lögg. fast., skeifam 685556 FASTEICINA/VUÐLXJN VUVV/WV SKEIFUNNI 11A MAGNÚS HILMARSSON JÓN G. SANDHOLT Fb LÖGMENN: JÓN MAGNÚSSON HDL. r PÉTUR MAGNÚSSON LÖGFR. Seljendur fasteigna athugið! Vegna gífuriega mikillar sölu undan- farið bráðvantar okkur allar gerðir eigna á skrá. Skoðum og verðmetum eignir samdægurs. — Skýr svör. — Skjót þjónusta. Opið 1-3 Einbýli og raðhús LANGAGERÐI - EIN- BÝLISHÚS Höfum i einkasölu fallegt einb. viö Langagerði sem er hæö og ris, ca 160 fm, steinhús. 4-5 svefnherb. 2 stofur, eldh. og tvö baóh. Falleg rækt- uö lóö. 40 fm bílsk. Ákv. sala. Verö 7.5 millj. SPORÐAGRUNN Mjög falleg hæð og ris, ca 165 fm i fjórb. ásamt ca 40 fm bílsk. Nýtt gler. Falleg ræktuö lóð. Fatleg útsýni. Tvennar sv. Verð 5,7 millj. RAUÐALÆKUR Höfum I einkasölu fallaga neðri sér- hæð, ca 100 fm ásamt góðum bílsk. Ákv. sala. V. 4,7 mlllj. AUSTURBÆR - KÓP. Falleg rishæö í 6-býli ca 150 fm. Frábæ útsýni. Bilskróttur. Ákv. sala. V. 4,1 millj. FROSTAFOLD - GRAFAR- VOGUR - LÚXUSÍB. MOSFELLSBÆR Fallegt nýtt einb. á einni hæð ca 140 fm með ca 17 fm laufskála. Bílsk. fylgir ca 36 fm. Ákv. sala. V. 5,9-6,0 millj. DALATANGI - MOS. Fallegt raöh. á tveim hæðum, ca 150 fm m. innb. bílsk. Heitur pottur í lóö. Falleg eign. Verö 4,9 millj. SELTJARNARNES Glæsil. einb. á einni hæð, ca 160 fm ásamt góöum bílsk. Fráb. staöur. Falleg eign. BJARGARTANGI - MOS. Glæsil. einb. á tveimur hæöum, samtals ca 245 fm. Séríb. á jaröh. Innb. bflsk. Laufskáli úr stofu í suöur. Fráb. útsýni. V. 8,3 millj. BJARGARTANGI - MOS. Glæsil. einb. sem er hæö, ca 143 fm, kj. sem er ca 140 fm (120 fm m. gluggum), bílsk. ca 57 fm. Arinn í stofu. Glæsil. útsýni. Sérsm. mjög fallegar innr. Kj. er fokh. með hita, gefur góðan mögul. á séríb. V. 8 millj. FANNAFOLD Fokh. einb. á einni hæö ca 180 fm m. innb. bílsk. Skilast fokh. innan m. gleri í gluggum og járni á þaki. HLAÐHAMRAR Falleg raöh. ca 144 fm á einum besta og sólríkasta útsýnisstaö í Reykjavík. Húsin skilast fullfrág. aö utan, fokh. að innan. Ör- stutt í alla þjónustu. SOGAVEGUR - EINBÝLI Höfum til sölu vandað einbhús á tveimur hæöum ásamt bílsk., samt. ca 365 fm. Einn- ig eru ca 70 fm svalir sem hægt væri aö byggja yfir. V. 8,5 millj. BUGÐUTANGI - MOS. Glæsil. einb. sem er kj. og hæö ca 150 fm aö grunnfl. Góöur innb. bílsk. Glæsil. innr. DALVÍK Fallegt endaraðhús, ca 118 fm á góöum staö við Hjaröarslóö. V. 3750 þús. 5-6 herb. og sérh. 4ra-5 herb. HAMRAHLIÐ Falleg 4ra herb. íb. á jarðhæö, ca 100 fm. Allt sér. Ákv. sala. ENGiHJALLI Falleg íb. á 2. hæö, efstu, ca 117 fm. Suö- ursv. Fallegt útsýni. KLEPPSVEGUR Falleg íb. á 1. hæð, ca 110 fm. Þvottah. í ib. Sérhiti. Góöar innr. Skuldlaus ib. V. 3,8 millj. LANGHOLTSVEGUR Falleg 4ra herb. sérhæö, ca 110 fm í þríb. ásamt bílsk. Góöur staður. V. 4,4 millj. 3ja herb. FANNBORG - KOP. Glæsil. lúxusíb. ó 3. haaö (efstu), ca 90 fm. Stórar vestursv. Frábært út- sýni. Mjög fallegar innr. Höfum til sölu sérl. rúmg. 2ja herb. lúxusíb. í þessari fallegu 3ja hæöa blokk. Afh. fullb. aö utan. Sameign fullfrág. tilb. u. trév. að innan, afh. í júní-júlí 1988. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifst. FRAMNESVEGUR Góö íb. í kj., ca 55 fm. Sérinng. Nýl. innr. Verö 2,1 millj. Annað HVERFISGATA Falleg íb. á 5. hæö, ca 70 fm. Suöursv. Fallegt útsýni. Falleg íb. V. 2,2 millj. LINDARGATA Góö 3ja-4ra herb. íb. á 2. hæð ca 80 fm i tvíb. meö sérinng. V. 2,1 millj. LANGHOLTSVEGUR Góö íb. í kj.f ca 75 fm. Sér lóö. Sór inng. Skipti óskast á 4ra herb. ib. í sama hverfi. 2ja herb. ASPARFELL Falleg íb. á 4. hæö ca 70 fm. Suöursv. Ákv. sala. KLEPPSVEGUR INN VIÐ SUND Falleg íb. í kj. ca 80 fm. Sérinng. Þvottah. innaf eldh. V. 2,6 millj. DALALAND Falleg íb. á 1. hæð (jaröh.) ca 55 fm. Sór suöurlóö. Verö 2,6 millj. LANGHOLTSVEGUR Mjög falleg íb. ca 60 fm á 1. hæö. Suö- ursv. V. 2,3 millj. SOLBAÐSSTOFA I KÓPAVOGI Höfum til sölu sólbaðsstofu á besta stað I Kóp. Mjög miklir möguleikar vegna stærðar húsnæðls. Öll aðstaða til fyrirmyndar. Sór karla- og sér kvennaaðstaða með gufubaði. Góður leigusamningur. Upplýsingar á skrifst. SOLBAÐSSTOFA Höfum til sölu sólbaðsstofu í miöborginni í mjög góöu húsn. Miklir mögul. Uppl. á skrifst. SKRIFSTOFUHÆÐ Höfum til sölu ca 100 fm skrifsthæö á 2. hæö í nýju húsi í Austurborginni. Uppl. á skrifst. SÖLUTURN Höfum til sölu góöan söluturn ásamt mynd- bandal. í austurborginni. Góö velta. SÆLGÆTISVERSLUN Höfum til sölu sælgætisverslun á góöum stað í miöb. TÍSKUVERSLUN MEÐ SPORTL. FATNAÐ Höfum til sölu tískuverslun í Austurborginni í nýl. húsn. sem verslar meö sportl. fatnað. GóÖir mögul. Uppl. veittar á skrifst. SPORÐAGRUNN Mjög falleg hæð og ris, ca 165 fm í fjórb. ásamt ca 40 fm bílsk. Nýtt gler. Falleg ræktuð lóð. Fallegt útsýni. Tvennarsv. Verð 5,7 millj. ÞVERBREKKA - KOP. Falleg íb. á 7. hæö í lyftuh. ca 117 fm. Tvenn- ar sv. Fráb. útsýni. V. 4 millj. HAMRAHLÍÐ Falleg sérhæð á tveimur hæðum ásamt bílsk., samt. ca 200 fm. 5 svefnherb. Góöar stofur. Allt sér. Stórar suðursv. Ákv. sala. ASPARFELL Glæsil. ib. á tveimur hæöum, ca 150 fm ásamt bílsk. Parket á gólfum. Tvennar sval- ir í suöur. Ákv. sala. V. 4,8 millj. LANGAGERÐI - EINBYLISHUS Höfum í einkasölu falleg einb. við Langagerði sem er hæð og ris, ca 160 fm, steinhús. 4-5 svefnherb. 2 stofur, eldh. og tvö baðh. Falleg ræktuð lóð. 40 fm bflsk. Ákv. sala. Verð 7,5 millj. 4RA-5 HERB. EÐA SÉRHÆÐ ÓSKAST Höfum fjársterkan kaupanda að 4ra-5 herb. Ib. eða sérhæð með bílsk. I Reykjavik. Eignln má þarfnast standsetningar. 3JA-4RA HERBERGJA - ÓSKAST Höfum góöan kaupanda aö 3ja-4ra herbergja íb. í Austurbæ eöa Vesturbæ.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.