Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 13 ® 68-55-80 Opið kl. 1-4 Asparfell — 3ja herb. Gófl íb. í lyftuhúsi. Laus nú þeg- ar. Verð 3,2 millj. Rauðás — 3ja herb. Rúmg. íb. í kj. Verð 2,6 millj. Mánagata — 3ja herb. Ca 100 fm íb. meö stórum bílsk. Hverfisgata — 3ja herb. Góðar íb. á 3. hæö í steinhúsi. Nýlendug. — 3ja herb. Jarðhæö í góöu ástandi. Rekagrandi/3ja-4ra herb. Mjög skemmtil. ib. á tveimur hæðum. Kríuhólar/4ra herb. Stór og rúmgóö íb. á 3. hæö 110 fm. Verð 3,5 millj. Sigluvogur/rishæð Mjög góð íb., mikið endurn. með stórum bilsk. og fallegum garði. Kópav. — Austurbær 4ra-5 herb. 117 fm góð ib. á 2. hæð. Akv. sala. Hraunbær — 5 herb. Vönduð ib. Vel staðsett. Ákv. sala. Stigahlíð — sérhæð Vel staðs. efri sérhæð með bllsk. Fellsmúli — 6 herb. Rúmg. björt endalb. Bilskróttur. I smlðum Grafarvogur — 5 herb. ib. m. bilsk. á mjög góðum stað. Til afh. nú þegar. Nýi miðbærinn Raðhús ca 170 fm tilb. u. tróv. en fullfrág. að utan. Hlaðhamrar — raðh. Fokh. hús á mjög góðum stað. Til afh. strax. Mjög gott ca 22S fm skrifst- húsn. 6 2. hæð við Þarabakka f MJóddinnl til sölu. Tit afh. nú þegar. Ruml. ttlb. u. tróv. Iðnaðar- og skrifsthúsn. vlð Bfldshöfða tll sölu með góðum áhv. lánum. Vegna mikillar sölu vantar okkur eignir á skrá Vinsamlegast hafið samband FASTEIGNASALAN Ofjárfestinghf. tmmmá Ármúla 38-108 Rvk.-S: 685580 Lögfr.: Pétur Þór Siguröss. hdl., Jónína Bjartmarz hdl. resið af meginþorra þjóðarinnar daglega! Auglýsinga- síminn er224 80 43307 641400 Símatími kl. 1-3 Gnoðarvogur — 2ja 60 fm íb. á 4. hæð. Laus. Hlégerði — 3ja 96 fm hæð ásamt 30 fm bílsk. í skiptum fyrir íb. í Hamraborg/ Fannborg. Grænatún — 3ja 3ja herb. á 2. hæð. V. 2,7 millj. Njálsgata — 3ja 60 fm á 2. hæð. V. 2,7 millj. Fannafold — parhús Á.einni hæð 4ra herb. 120 fm og 3ja herb. ca 80 fm. Bílsk. Afh. í haust. Kópavogur — 4ra-5 120 fm 4ra-5 herb. falleg endaíb. á 2. hæð í litlu fjölbýli. Kambsvegur — 5 herb. Falleg 130 fm efsta hæð með forstofuherb. Frábært útsýni. V. 4,8-5 millj. Grenigrund — sérh. Falleg 4ra-5 herb. 130 fm neðri hæð ásamt 30 fm bilsk. V. 5,3 millj. Lyngbrekka — sérhæð Falleg 125 fm sérhæð. Bílskréttur. V. 4,5 millj. Álfatún — parhús 150 fm á tveimur hæðum. 30 fm bílsk. Afh. fokh. Dragavegur — parhús Ca 118 fm afh. tilb. u. trév. og tilb. að utan. Hjallabrekka — einb. 145 fm efri hæð, ca 100 fm neðri hæð. Mögul. á 2 íb. Norðurvangur — einb. 146 fm á einni hæð. 40 f m bílsk KjörBýli FASTEIGNASALA Nýbýlavegi 14, 3. hæð Rafn H. Skúlason lögfr. MK>»ORG=* Skeifunnl 17 (Ford-húsinu) 3. hæð Sími: 688100 Opið virka daga frá kl. 8.00-18.00 Sunnudaga frá kl. 13.00-16.00 Í BYGGINGU fyrir FAGHÚS HF. DVERGHAMRAR - EINB. 180 fm. Afh. í febr. nk. tilb. u. trév. Verð 6,4 millj. ÞVERAS 210 fm einb. Afh. í maí 1988 fullb. utan, fokh. inn- an. Verð 5,4 millj. JÖKLAFOLD - EINB./TVÍB. 230 fm samþ. íb. í kj. Efri hæð 4,4 millj. Kj. 2,4 millj. Afh. i maí 1988 fullb. utan, folh. innan. EINBHÚS í ÓLAFSVÍK 125 fm. Falleg r*->ðs. Uppl. á skrifst. herbergja KÓNGSBAKKI. 115 fm íb. Suð- ursv. Lítið áhv. Skipti á minni eign. 4ra herbergja SIGLUVOGUR. 112 fm efri hæð I tvíb. Nýjar innr. Góður garður. Bílsk. KLEPPSVEGUR. 110 fm falleg íb. á 1. hæð. Suðursv. bæ og fleiri stöðum. Okkur vantar eignir á skrá vegna mikillar sölu. LÍTILL SÖLUSKÁLI 2 x 3 m, sem nýr. Sölum.: Þorsteinn Snædal, Lögm: Róbert Á. Hreiðarsson. ÞINGHOLT h fasteignasálanB BANKASTRÆTI^Hri OniA 1.4 Fb Vegna mikillar sölu undan- farið vantar okkar allar gerðir eigna á skrá EINBYLISHÚS HLAÐBÆR Gott ca 160 fm einbús á einni hæð ásamt góðum bilsk. Garðhús. Fallegur og stór garður. Verð 7,8 millj. ARNARNES Gott ca 340 fm einbhús. Húsið er svo til fullb. Séríb. á jaröhæö. Innb. 50 fm bílsk. Skipti æskil. á ca 200 fm húsi i Garöabæ eða Kópavogi. ÁLFABERG —HF. Glæsil. ca 380 fm einbhús á tveimur hæöum. Gert ráö fyrir séríb. á jaröhæö. 60 fm bílsk. Efri hæö svo til fullb. Neöri hæö ófrág. Hagst. áhv. lán. KLYFJASEL Glæsil. ca 300 fm einbhús m. góöum innb. bílsk. HúsiÖ er fullb. Verö 8,2 millj. LEIFSGATA Vorum að fá i etnkas. góða ca 170 fm Ib. sem er á tveimur hæðum ásamt risi. íb. skiptist i m.a. tvær stórar stofur, 5 svefnherb. og 35-40 fm i risi sem nýtist sérstakl. vel sem vinnuaðstaða. Þrennar sv. Bilsk. Áhv. nýtt lán frá Húsnst. rikisins. Verð 5,8 millj. UNNARBRAUT Gott ca 230 fm parhús ásamt 30 fm bilsk. Séríb. i kj. Góður garöur. Ekkert áhv. Verð 8,0 mlllj. FANNAFOLD Vorum að fá í sölu íb. sem er ca 166 fm ásamt 30 fm bílsk. Húsið skilast fuJJb. utan m. gleri á huröum en fokh. innan. Verö 3,9-4 millj. SUÐURGATA — HF. BOLLAGATA Góð ca 110 fm neðri sórh. á 1. hæð í þríbhúsi. Suöursv. Góður garður. Bilskréttur. Laus fijótl. Ekkert áhv. Verð 3,7 millj. Gott járnkl. timburh. á steyptum kj. Húsið er endurb. að stórum hluta. Mögul. á bílsk. Gott útsýni. Verð 5 millj. GRETTISGATA Gott ca 180 fm einbhús á stórri eignar- lóö. Verö 5,4 millj. HALLVEIGARST. Gullfalleg ca 120 fm íb. sem er hæð og ris. íb. er mjög mikiö endum. VerÖ 4,5 millj. HÆÐARGARÐUR Góð ca 100 fm íb. m. sér inng. (b. skipt- ist i rúmg. stofu þar er gert ráð fyrir ami, tvö herb., eldh., baö og geymsla i íb. Parket á gólfum. Ib. fæst í skiptum fyrir minni ib. á svipuðum slóðum. 4RA-5 HERB. KLEPPSVEGUR Góö ca 110 fm íb. á 1. hæö. Góðar innr. Ekkert áhv. Verö 3,8 millj. NJÁLSGATA GóÖ ca 110 fm íb. á 2. hæö í stein- húsi. íb. er endurn. aö hluta. VerÖ 3,3-3,4 millj. ÞINGHOLTSSTRÆTI Um 55 fm íb. á 1. hæö í járnkl. timb- urh. Sér inng. Auka rými í kj. Verö 2,4 millj. BERGÞÓRUGATA Góð ca 60 fm kjíb. Verð 2,2-2,3 millj. LOKASTÍGUR GóÖ ca 85 fm risib. i þribhúsi. íb. er end- um. aö hluta. Mikið áhv. Verö 2950 þús. SKÚLAGATA Snotur ca 70 fm risíb. sem er mjög björt. Laus fljótl. Verö 2,3 millj. SKIPASUND Um 75 fm íb. í kj. i tvibhúsi. Stór lóð. Sérinng. ib. er mikið endurn. og getur losnaó fljótl. Verð 2,5 millj. LINDARGATA GóÖ ca 75 fm íb. á 2. hæö. Sérinng. íb. er mikiÖ endurn. Verö 2,2-2,3 millj. HVERFISGATA Ca 90 fm íb. á 2. hæð. Suðursv. Verö 3 millj. 2JA HERB. HALLVEIGARSTIGUR Um 70 fm íb. á 2. hæÖ í þríbhúsi. Suö- ursv. Verð 2,1-2,2 millj. NÖKKVAVOGUR Um 60 fm kjib. í tvibhúsi. Verð 2 millj. GRAFARVOGUR Til sölu góð ca 65 fm ib. á 3. hæð. Stórar sv. (b. er til afh. nú þegar tilb. u. tráv. Mikiö áhv. við Húsnæðisst. Verð 2,5 millj. ARNARHRAUN Góð ca 120 fm Ib. á 2. hæð. Suöursv. Bílskróttur. LítiÖ áhv. Verð 3,9 millj. YRSUFELL Fallegt ca 140 fm endaraöhús á einni hæð. Góðar innr. Fallegur garður. Nýtt gler. Bílsk. Verð 5,9 millj. L GRETTISGATA Góö ca 90 fm risíb. sem er talsvert endurn. Mikið áhv. Verö 2,7-2,8 millj. GRUNDARSTIGUR Góð ca 40 fm einstaklíb. (b. er mikiö endurn. Verð 1,5 millj. SKÚLAGATA Ca 55 fm íb. á 3. hæö. Verö 1,8-1,9 millj. HRÍSATEIGUR Um 50 fm snotur en ósamþ. kjíb. Verö 1,6 millj. SKÚLAGATA Ca 55 fm ib. á 3. hæö. Verö 1,8-1,9 millj. GRUNDARSTÍGUR Ca 50 fm íb. á 2. hæð. Verð 1200 þús. HAAGERÐI Vorum aö fá í sölu ca 155 fm raöhús á tveimur hæöum. 4 svefnherb., stofa, borðstofa, þvottah. Ekkert áhv. VerÖ 5,0 millj. HÆÐIR ( ARBÆJARHVERFI Vantar góða 4ra herb. ib. ( Ár- bæjarhverfi fyrir fjárst. kaup- anda. Öruggar gr. GNOÐARVOGUR Vorum að fá i sölu ca 160 fm skemmtil. efri hæð m. sér inng. Stórar stofur. 3-4 herb. sór hiti. Bílskréttur. Ekkert óhv. Ákv. sala. Verð 6,8 millj. 3JA HERB. ÆSUFELL — LAUS Góö ca 80 fm íb. sem er laus nú þeg- ar. Verð 3,2 millj. SUMARHUS A SPÁNI Höfum til sölu sumarhús á Torrevieja á Spáni (Costa Blanca) um 40 km suöur af Alicante. Húsn. er vaktað. Um er að ræða raflh. sem er 64 fm aö stærð. Fullb. húsgögnum og með eld- háhöldum. Verð 1750 þús. Góð grkjör. ASPARFELL Vorum aö fá í sölu mjög góöa 5 herb. íb. ca 132 fm nettó á tveimur hæöum meö sérinng. og sórþvottah. Parket á herb. og stofu. Tvennar suðursv. Bílsk. BRÆÐRABORGAR- STÍGUR Góð ca 100 fm ib. á 3. hæð i uppg. lyftuh. Góðar sv-svalir. Stór stofa. 2 herb., eldh. og bað. Mikið áhv. Verð 3,6-3,7 millj. LANGHOLTSVEGUR Um 75 fm lítiö niöurgr. kjib. i tvíbhúsi. FUNHOFÐI Ca 1100-1200 fm iönaðarhúsn. Mikil lofth. Mögul. aö setja milligólf. Húsiö er hægt að selja i minni einingum. AUÐBREKKA - KÓP. Vorum að fá í sölu iönaöar- og verslunar- húsn. Alls ca 1320 fm á tveimur hæðum. Húsið gæti hentaö undir margskonar rekstur. GóÖar innkdyr á báðum hæöum. Húsiö gæti selst í minni einingum. Nán- ari uppl. og teikn. á skrifstofu. KÓPAVOGSBRAUT. 117 fm stórkostl. íb. í þríb. Nýjar innr. Góður garður. l itiö ahv. Verö 4,8 millj. stærri íb. Verö 2,7-2,8 millj. ® 29455 HÖFUM SÖLUTURNA í Vestur- Friörik Stef.Tnsson viðskiptafræðingur.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.