Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 Norðurtún Álftanesi Glæsileg 150 fm einbhús á einni hæð. 4 svefnherb. Vandaðar innr. frá J.P. Húsinu fylgir 50 fm tvöfaldur bílskúr og stór garður. Verð 6,6 millj. HRAUNHAMARhf Sími 54511 jj ^FASTEIGNA-OG SKIPASALA aú Reykjavikurvegi 72. I Hafnarfirði. S-54511 Sölumaður: Magnús Emilsson, hs. 53274. Lögmenn: Guðmundur Kristjánsson, Hlöðver Kjartansson. 0 Húseign við Skúlagötu Höfum fengið í einkasölu húsið nr. 30 við Skúlagötu. Hér er um að ræða eign sem hentar fyrir ýmiskonar rekstur s.s. skrifstofur, heildverslun, léttan iðnað o.fl. Húsið er samtals um 1.300 fm. Allar nánari uppl. veitt- ar á skrifst. EIGNAMIÐUININ 2 77 11 Þ1NGH0LTSSTRÆTI 3 Svcrrir Kristinsson, sölustjóri - Þorleifur Guðmundsson, sölum. Þórólfur Halldórsson, lögfr.-Unnsteinn Beck, hrl., sími 12320 J2600 " 21750 Opið 1-3 Miðborgin — 2ja 2ja herb. 66 fm fallegar íbúðir á 3. hæð við Snorrabraut. Tvöf. verksmiöjugler. Danfoss. Lausar fljótl. Ekkert áhv. Einka- sala. Hraunbær — 2ja 2ja herb. ca 60 fm falleg íb. á 2. hæð. Stórar svalir. Laus strax. Skipasund — 3ja 3ja herb. Irtið niðurgr. kjib. Sérhiti, sérinng. Nágr. háskólans — 3ja 3ja herb. snyrtil. lítiö niöurgrafin kjíb. v. Hringbraut. Laus fljótl. Einkasala. Verö ca 2 millj. Vesturbær — 3ja 3ja herb. falleg og rúmg. ib. á 2. hæö í þríbhúsi v. Hringbraut. Nýl. vönduö eldhinnr. Tvöf. gler. Fallegur garöur. Einkasala. Seltjnes — 3ja 3ja hjerb. ca 90 fm falleg neöri hæö í tvíbhúsi viö Melabraut. Tvöf. verk- smiöjugler. Sérhiti. Einkasala. Þingholtin 4ra-5 herb. ca 80 fm góö efri hæö og ris við Óöinsgötu. Nýtt verksmiöjugler. Nýjar raflagnir. Sér hiti. Einkasala. Verö ca 2,5 millj. Einbhús — Fossvogsdal Ca 190 fm einbhús ásamt bílsk. við Blesugróf. Garöhús. Fallegur garöur. í húsinu geta veriö 6 svefnherb. Verö ca 7,5 millj. Húseign í Miðborginni í húsinu nr. 13 v. Grettisgötu eru til sölu eftirtaldir húshlutar: Verslunar- pláss á götuhæö ca 64 fm. Iðnaðarhús á baklóö, aö grunnfl. ca 61 fm, kj. og þrjár hæöir. íbhús á baklóö, aö grunnfl. ca 51 fm, kj. og tvær hæöir m. tveim íb. Eignirnar seljast hver fyrir sig eöa í einu lagi. Eignirnar þarfnast standsetn. Trésmiöavélar geta fylgt. Einkasala. Einbhús í smíðum Glæsil. fokh. 183 fm einbhús á einni hæö ásamt 27 fm bílsk. viö Jöklafold. Húsiö afh. fullfrág. aö utan, fokh. aö innan i sept. Húsgrunnur — Kjalarnes Húsgrunnur fyrir 122 fm hús og 48 fm bilsk. Lóöargjöld greidd. Allar teikn. fylgja. Verö 500 þús. Sumarbúst. Þingvatn Fallegur sumarbústaöur í Nesjalandi 36 fm grunnfl. auk svefnlofts. íbúðir óskast Höfum kaupendur aö ib. af öllum stærö- _um, raöhúsum og einbhúsum. kAgnar Gústafsson hrl.,j Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa «2744 LAÚFÁS SÍÐUMÚLA 17/S Fálkagata 15 8 íbúða hús LAUFÁS SÍDUMÚLA 17 mmammm Eigum óseldar: 1 ^stk. 2ja herbergja íbúðji'. Verð kr. 2.900.000 1 / stk. 3ja herbergja íbúðj/ Verð kr. 3.800.000 1 ^stk. 4ra herbergja íbúðjf'T Verð kr. 4.200.000 íbúðirnar afhendast tilbúnar undir tréverk á þessu ári. Sameign, ytra byrði og lóð frágengin. Byggingameistari: Guðmundur F. Jónsson. Standast innborganir og útborganir ekki á í fasteignaviðskiptum? Látið okkur aðstoða ykkur við að brúa bilið hvort sem þið þurfið á fjármagni að halda eða að ávaxta fé. Hjá okkur fáið þið faglega og persónulega ráðgjöf. m 7TT ifjl ŒS S OanknatriBtl 7 — Slmi: : 20700. Góður söluturn Vorum að fá í sölu mjög góðan söluturn í Vesturbæ. Hér er um að ræða einstakt tækifæri til að eignast vel staðsettan söluturn á hagst. grkjörum. Verð 3,6 millj. Upplýsingar aðeins á skrifstofu. Bergur Guðnason hdl. FASTEIGNASALA Langhottsvegi 115 Þorlákur Einarsson (Bsejariei&ahúsinu) Simi:681066 FASTEIGNA HÖLLIN jVIIÐBÆR-HAALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR: 35300 - 35522 - 35301 Seljendur athugið! ★ Höfum fjölda kaupenda að 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðum í Rvík og nágr. Góðar greiðslur í boði. ★ Hjá okkur er mjög mikil eftirspurn eftir einb- húsum og raðhúsum, víðast hvar í Rvík og Kóp. Hrísateigur — sérhæð Glæsil. ca 90 fm hæö auk bílsk. í þríb. Hæöin er öll endurn. íbherb. i kj. fylgir. Fráb. lóö. Lítiö áhv. Framnesvegur — parhús Mjög gott ca 130 fm parhús á þremur hæðum. Snyrtil. eign. Ákv. sala. Engjasel — raðhús Mjög vandaö og skemmtil. raöhús á tveimur hæöum ásamt bilskýli. Húsiö skiptist m.a. í 5 svefnherb., flísal. bað og gestasnyrtingu, 2 stofur. Tvennar svalir. Mögul. á aö taka ca 2ja-4ra herb. íb. uppí kaupverö. Laugavegur — heil húseign Vorum aö fá í sölu heila húseign á þrem- ur hæöum viö Laugaveg meö þremur íb. Gólfflötur hússins er ca 90 fm. Ekk- ert áhv. Nýtt gler. HúsiÖ er nýstandsett aö utan. Hesthamrar — einb. Ca 150 fm á einni hæö auk bílsk. Fullfrág. aö utan, fokh. aö innan. Atvhúsn. og fyrirt. Til leigu 1000 fm iðnhúsn. á góðum stað I Ár- túnsholti. Góðar innkeyrslud., mikil lofth., langur leigusamn. Bygggarðar — Seltjnes Vorum aö fá í sölu glæsil. 365 fm iönaö- arhúsn. meö 6 metra lofthæð. Mögu- leikar á millilofti. Skilast fullfrág. utan meö gleri og inngönguhuröum, fokh. utan. Teikn. á skrifst. Bfldshöfði Mjög gott iönaöar- og skrifsthúsn., samt. um 300 fm á tveimur hæöum. Fullfrág. Veitingahús Vorum aö fá í sölu nýl. og mjög vel staös. veitingahús í miöbæ Rvík í leigu- húsn. Gæti veriö til afh. fljótl. Frábærir tekjumögul. Sumarbústaður við Apavatn Mjög fallegur nýr stór bústaöur á hálf- um hektara eignarlands. Til afh. strax. Odýrar íbúðir Höfum góðar og ódýrar ibúöir á eftir- töldum stööum: Viö Kaplaskjólsveg, Tómasarhaga, Rauöás, Skúlagötu og Furugrun Kóp. Framnesvegur — 2ja Mjög góö kjíb. í tvíb. Nýl. innr. Lindargata — 3ja Mjög góö risíb. Sérinng. Nýtt eldhús. GóÖar svalir. Gott útsýni. Rauðarárstígur — 3ja Mjög góð ib. á 1. hæð. Lítiö áhv. Ránargata — 3ja GóÖ 3ja herb. íb. á 2. hæö. Laugavegur — 3ja Mjög góð og endurn. íb. á hæð vel stað- sett við Laugaveg. Ekkert áhv. Stóragerði — 3ja Rúmg. endaíb. á 3. hæö ásamt bílsk. Ekkert áhv. Ákv. bein sala. Hrísateigur — 4ra Glæsil. risíb. í þríb. íb. er öll endurn. Góöar sv. Falleg lóð. Lítiö áhv. Kleppsvegur — 4ra Glæsil. ca 110 fm íb. á 1. hæð. Mjög vel staðsett v. Kleppsveg. Ekkert áhv. Nýbýlavegur — 4ra-5 Vorum aö fá í sölu glæsil. ca 140 fm risíb. viö Nýbýlaveg. Skiptist m.a. í 3 stór herb., mjög stóra stofu, rúmg. eldh. m. borökrók. Parket á gólfum. Frábært útsýni. Bílskréttur. Ásgarður — 5 herb. Falleg ib. á 3. hæð. Skiptist m.a. i 4 góð herb., stóra stofu, stórt og nýtt eldhús, baðherb. og gestasnyrtingu. Aukaherb. i kj. Rúmg. bílsk. Suðursv. Glæsil. útsýni. Háaieitisbraut — 5 herb. Falleg ca 130 fm ib. á 3. hæð. Sklptist m.a. t 4 góð svefnherb. og baðherb. á sér gangi. Gestasnyrt., stofa og nýl. eldh. Fellsmúli — 6 herb. Vorum að fá í sölu glæsil. endaíb. á 3. hæð. Skiptist m.a. i 4 svefnherb., bað á sórgangi, stóra stofu, skála, vinnu- herb. og rúmg. eldh. Glæsil. útsýnl. Asparfell — 5 herb. Glæsil. íb. á tveimur hæðum. Skiptist m.a. í 4 stór svefnherb., góöa stofu, fallegt baðherb. og gestasnyrtingu. Suöursv. Bílsk. m Benedikt Sigurbjörnsson, lögg. fasteignasali, Agnar Agnarss. vlöskfr., Amar Slgurðsson, Haraldur Amgrimsson.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.