Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 15 © 68-55-80 Opið kl. 1-4 Asparfell — 3ja herb. Góð íb. í lyftuhúsi. Laus nú þegar. Grafarvogur - 5 herb. Endaíb. með bílskúr. Afh. tilb. u. trév. fljótlega. Stigahlíð — sérhæð Góð, vel staðsett sérhæð með bílskúr. FASTEIGNASALAN FJÁRFESTING HF. Ármúla 38. - 108 Rvk. - S: 68-55-80 Lögfræðingar: Pétur Þór Sigurðsson hdl., _______Jónína Bjartmarz hdl. # SVERRIR KRISTJÁNSSON HÚS VERSLUNARINNAR 6. HÆÐ LÖGM. HAFSTEINN BALDVINSSON HRL FASTEIGN ER FRAMTÍÐ Opið 1-4 VIÐ LAUGARÁS - LÚXUSSÉRHÆÐ Glæsil. 178 fm efri sérhæð með þremur stórum svefnherb. og stórar saml. stofur. Bílsk. Stórkostl. útsýni yfir borgina og Sundin. BREKKUBÆR - RAÐHÚS Ca 350 fm á þrem hæðum ásamat bílsk. Glæsil. hús m. vönduðum innr. og góðri sér íb. í kj. Æskil. skipti á 170-230 fm vönduðu einb. helst í Selási. GARÐABÆR - EINB./TVÍB. Stört einb. á mjög fallegum stað rétt við hraunið. Útsýni gott. Mjög stórar stofur. Tvöf. bílsk. Nánari uppl. á skrifst. MIÐVANGUR - HF. - ENDARAÐHÚS 150 fm á tveimur hæðum ásamt ca 40 fm bílsk. Vönduð og góð eign. Ákv. sala. Til greina kemur að taka fallega 3ja herb. ib. uppí. „PENTHOUSE" - LYFTA - ÚTSÝNI Til sölu fallegt „penthouse" á tveimur hæðum ca 140 fm. Tvennar sv. Mjög mikið útsýni. (Gervihnattarsjónv.). Bilskýli. Laust fljótt. Einbýli Hlaðbær — ein hæð Ca 160 fm steinhús byggt 1970 ásamt 40 fm bilsk. og sólstofu. Nýl. innr. Góð eign. Ákv. sala. Kríunes Ca 186 fm á einni hæð ásamt ca 45 fm bílsk. Ákv. sala. Raðhús Látraströnd — Seltj. Ca 210 fm gott hús á tveimur hæðum með mögul. á tveimur ib. í Fossvogi Góð raðh., eing. í skiptum fyrir ca 130-150 fm sérh. Sérhæðir Hamrahlíð Ca 200 fm á tveimur hæðum. Neðri hæð forstofa, hol, stofa og borðstofa og húsbónda- herb., eldhús og þvottaherb. Geymsla í kj. Uppi eru 5 svefn- herb. og bað, stórar sólsvalir. Bílsk. í kj. sama húss er til sölu góð 4ra herb. sérib. 5 herb. Hraunbær — endaíb. Ca 135 fm endaíb. á 3. hæð. 4 svefnherb. o.fl. Ákv. sala. Fellsmúli — endaíb. 148 fm mjög falleg íb. á 3. hæð. Eing. í skiptum fyrir minni íb. Þverbrekka 117 fm íb. á 7. hæð. Útsýni. Ákv. sala. 4ra herb. Arahólar — útsýni Falleg 115 fm endaíb. á 1. hæð. Útsýni yfir alla borgina. Ákv. sala. Reynimelur — hæð+ris Ca 100 fm á tveimur hæðum. Laus fljótl. Alfheimar — endaib. 100 fm á 4. hæð. Fornhagi Ca 90 fm sérib. í kj. Barðavogur — ris Snoturca 80 fm 4ra herb. risíb. 3ja herb. Spóahólar Ca 90 fm nýstands. íb. á 1. hæð. Verönd útaf stofu. Ákv. sala. Kleppsvegur Ca 80 fm íb. á 2. hæð. Góðar stofur. Þvottah. og geymsla innaf eldh. Ákv. sala. Fannborg Stórglæsil. 90 fm íb. á 3. hæð. Bílskýli. Stórfallegt útsýni. Safamýri Ca 80 fm á 1. hæð ásamt 60 fm í kj. (innangengt). 2ja herb. Æsufell Ca 60 fm ib. á 7. hæð. Ákv. sala. Eskihlíð Ca 50 fm björt samþ. íb. í kj. Land Land í Mosfellssveit ca 150 ha. Loftmynd og nánari uppl. á skrifst. Ekki í síma. Eyja í Þjórsá Ca 18 ha óspillt perla. Ljósm. og afstöðumynd á skrifst. Uppl. ekki í síma. Vantar Vantar vandaðar eignir, stór einbhús og raðhús og góðar sérh. í Rvík., Kóp. Gbæ og Hafnarf. GIMLI LGIMLl Þorsgata 26 2 hæð Simi 25099 iFþ>l Þorsgata26 2 hæð Sim i 25099 ® 25099 Umboðsm. Suðurlandi: Kristinn Kristjánsson s. 99-4236. Opið í dag kl. 12-3 Árni Stefáns. viðskfr. Bárður Tryggvason Elfar Óiason Haukur Sigurðarson ★ Hólaberg ★ ★ Einbýli og vinnustofa ★ Glæsilegt 170 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt tveggja hæða sérbyggingu sem er í dag vinnustofa. Grunnflöturvinnustofu erum 84 fm. Húsnæði þetta hentar mjög vel fyrir ýmisskon- ar smá iðnað eða t.d. heildsölur og m.fl. íbúðarhúsið er að mestu fullklárað og garður sérstaklega fallegur. Verð: tilboð. Raðhús og einbýli BYGGINGAMEISTARAR Vegna mikillar sölu vantar tilfinnanlega á söluskrá lítil raðhús, parhús eða hæðir. Einnig 2ja- 3ja og 4ra herb.íbúðir í fjölbýli. Höfum á skrá fjölda kaupenda með lánsloforðum um og eftir áramót. JÓFRÍÐARSTAÐAVEGUR DRAGAVEGUR Fallegt 200 fm járnkl. timburh., kj., hæð og ris ásamt bilsk. Sérib. í kj. Nýtt eldhús og gler. Eign i mjög góðu standi. Verð 6 millj. BLESUGRÓF Vorum að fá í sölu 111 og 125 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. Húsiö afh. fullb. að utan en tilb. u. trév. aö innan. Teikn. á skrifst. Eígnaskipti mögul. Verð 4,5 og 5,5 millj. FANNAFOLD 190 fm einb. + 23 fm bílsk. Glæsil. garður. Verð 7,5 millj. VIÐ SUNDIN Stórglæsil. 300 fm nýtt einbhús ásamt bilsk. Mögul. á 6 svefnh. Verð 9,0 millj. KAMBASEL Vandað 200 fm raðh. ásamt innb. bllsk. Vandaðar innr. 4-5 svefnherb. Ákv. sala. Verð 6,6 millj. Vorum að fá i sölu 170 fm parh. á tveimur h. ásamt bílsk. Arinn. Verð 3,9 millj. Einnig 108 fm parh. + bilsk. Verð 2,9 mlllj. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. FÁLKAGATA 117 fm parh. á tveimur h. Skilast fullfrág. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Verð 3,8 millj. FALKAGATA 100 fm íb. á tveimur hæðum. Skuldlaus eign. Verð 2,7 millj. GOÐATÚN - GBÆ 200 fm einbhös ásamt bilsk. 600 fm upp- ræktuð lóð. Verð 6,7 millj. AUSTURBÆR - KÓP. Nýtt 280 fm einb. ásamt bílsk. Húsið er ibhæft að hluta. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 6,8 millj. VANTAR tilfmnanlega 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúöir á byggingarstigi. 5-7 herb. íbúðir KRUMMAHÓLAR Mjög góö 140 fm íb. á tveimur hæöum ásamt bílsk. Laus fljótl. Verð 5,1 millj. HRAUNHOLAR — GBÆ 200 fm parhús á tveimur hæöum ásamt tvöf. bílsk. og 3200 fm eignar- lóð. Skuldlaus eign. Verð 7,5 millj. NÆFURAS RAÐH. Skemmtil. 210 fm raðh. á tveimur h. með mögul. á 40-60 fm baðstlofti. Innb. bilsk. Húsið er vel ibhæft. Glæsil. útsýni. Ákv. sala. Verö 6,2 mlllj. BUGÐUTANGI - MOS. Glæsil. 212 fm einb. á fallegri endalóð ásamt 50 fm tvöf. bílsk. 4 baðherb., 4 svefnherb., stórar stofur. Einstakt útsýni. Verð 7,8-8 m. ÞINGHÓLSBRAUT Ca 190 fm einb. á tveimur h. Aö hluta til nýtt. 90 fm bilsk. sem nýttur er sem vinnuaö- staöa. Glæsil. garður. Verð 6,5 millj. KRÍUNES Ca 340 fm einb. 55 fm innb. bflsk. Verð 9 m. MÁVAHLIÐ - HÆÐ Glæsil. 120 fm ib. á 2. h. Parket. Suðursv. Nýl. eldh. Bílskúrsróttur. Verð 4,6 millj. smíðum JOKLAFOLD Glæsil. 170 fm einb. á einni h. ásamt 37 fm bflsk. Skemmtil. garðskáli fyrir miðju húss- ins. 4 svefnherb. Afh. fullb. aö utan, fokh. að innan. Arkitekt Vífill Magnússon. Verö 4,5 millj. MARKLAND Falleg 5 herb. fb. Litið áhv. Verð 6,0 mlllj. SELTJARNARNES Falleg 120 fm sérhæð i 17 ára gömlu steinhusi. Verð 4,6 mlllj. KONGSBAKKI Falleg 120 fm íb. á 3. h. 4 svefnherb. Sér þvottah. Suðursv. Lítið áhv. Verð 4,1 millj. HALLVEIGARSTÍGUR Glæsil. 5—6 herb. íb. á tveimur hæðum. Að mestum hluta nýuppgerö. Mögul. á miklu áhv. Verð 4,5 millj. BRÆÐRABORGARSTÍGUR 130 fm íb. á 2. hæð. 4 svefnherb. Verð 3,6 mlllj. ASPARFELL Glæsil. 150 fm íb. á tvöimur hæðum ásamt bílsk. Parket á allri eigninni. 4 svefnherb. Suöursv. Verð 4,8 millj. SIGLUVOGUR - SERH. Falleg 120 fm rishæð ásamt 40 fm mjög góöum bílsk. 3 svefnherb., Mjög fallegur garöur. Nýtt gler. Verð 4,3 milíj. BREIÐVANGUR - HF. Stórglæsil. 120 fm endaíb. á 3. hæð ásamt 45 fm óinnr. einstaklíb. Ákv. sala. Verö 5,0 millj. 4ra herb. íbúðir BAKKAR Mjög góð íb. á 2. hæð í fjölb. Parket. Mjög ákv. sala. Verð 3,8 millj. MÁVAHLÍÐ LAUS Mikið endurn. 110 fm sérhæð ásamt bílsk. Nýir gluggar. Nýtt gler. Parket. Stórglæsil. eign. Verð 4,7 millj. KLEPPSVEGUR Glæsil. 100 fm íb. Lítið niðurgr. Parket. Sérhiti. Verð 3,3 millj. ÁLFHEIMAR 100 fm ib. á 4. hæð. Nýtt gler. Skuld- laus eign. Verð 3,9 millj. SMIÐJUSTÍGUR Glæsil. 4ra herb. íb. á 2. hæð i endurb. stein- húsi. Verð 3,4 millj. EYJABAKKI Falleg 110 fm ib. á 2. h. Nýtt eldh. Stórt þvottah. Litið áhv. Verð 3,8 millj. ENGJASEL 117 fm fb. á 1. h. ásamt bilskýtl. Nýtt parket og hurðir. Mjög vandaðar innr. Mögul. á 4 svefnherb. Verð 4 mlllj. KLEPPSVEGUR Falleg 110 fm íb. á 1. h. 3 svefnherb. Rúmg. þvhús í íb. Nýl. eldhús og parket. Ekkert áhv. Verð 3,8 milij. RAUÐARÁRSTÍGUR Stórgl. íb. Ný uppgerð að öllu leiti. Sauna- klefi. Skuldlaus. Verð 3,6 millj. RAUÐALÆKUR Ca 100 fm íb. á jarðhæð, litið niðurgr. Par- ket. Verð 3,4 mlllj. VANTAR - 4RA Vantar tilfinnanlega 4ra herb. ib. 1 Reykjavík, Kópavogi eða Hafnarfirði. 3ja herb. ibúðir STÓRAGERÐI 3ja herb. endaib. ásamt 26 fm bilsk. Verð 4,2 millj. HAMRABORG Falleg 90 fm íb. á 3. h. Rúmg. svefnherb. Nýl. eldh. Verð 3,5-3,6 mlllj. HVERFISGATA Góð 3ja herb. íb. á 4. hæð í steinhúsi. End- urn. baöherb. Nýl. rafm. Skuldlaus eign. Verð 2,5 milij. KÁRASTÍGUR 3ja herb. 80 fm íb. á miðhæð i þríb. Nýtt gler. Verð 3,2 millj. GOÐATÚN - GBÆ 90 fm neöri hæð í tvíbhúsi ásamt bílsk. Nýir ofnar, gluggar og gler. Verð 3,4 millj. JÖRFABAKKI Falleg 90 fm Ib. á 3. hæð. Þvottahús og búr i íb. Verð 3,2 mlllj. NJÁLSGATA 70 fm 3ja herb. íb. í steinhúsi. Nýl. eldhús. Verð 2,3 millj. NJÖRVASUND Falleg 80 fm íb. i kj. Nýtt gier. Sérinng. Verð 2650 þús. GRETTISGATA Falleg 3ja herb. íb. í kj. Nýl. eldhús. Litiö áhv. Verð 2450 þús. NJÁLSGATA Ágæt 65 fm íb. á 1. hæð i 5-ib. húsi. Útb. 1200 þús. Verð 2,1 millj. 2ja herb. íbúðir ORRAHÓLAR Falleg 70 fm ib. á 3. hæð í lyftuhusi. Verð 2,6 millj. TÓMASARHAGI Góð 45 fm ósamþ. íb. í fallegu steinhúsi. Góður garður. Verð 1500 þús.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.