Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 '"híísvíngCb"' « FASTEIGNASALA BORGARTÚNI29,2. HÆÐ. 62-17-17 Opið í dag kl. 1-3 Hverafold Vorum að fá til sölu sex 3ja herb. íb. Hverafold 27. Afh. í apríl 1988 tilb. u. 2ja herb. og frá 3150 þús. fyrir 3ja. Stærri eignir Höfum eftirtalin hús í sölu fyrir Húsin eru timburhús m. bílsk. hlaöin dönskum múrsteini. Þverás — einbýli Ca 210 fm einbýli. Vel staðs. við Þverás. Afh. í maí '88 fullb. að ut- an, fokh. aö innan. Verö 5,4 millj. Jöklafold einb./tvíb. og eina 2ja herb. íb. í þessu glæsil. húsi v. tróv. og máln. Mögul. á bílsk. Verð 2,9 fyri Norðurás Ca 160 fm gullfalleg íb. á 1. hæð. Bílskúr. Verð 5,2 millj. Vesturberg Ca 100 fm falleg íb. Verð 3,5 millj. Bollagata — sérinng. Ca 100 fm íb. á 1. hæð í þríb. Suö- ursv. Bílskréttur. Verð 3,7 millj. Breiðvangur — Hafn. Ca 135 fm falleg íb. á 3. hæð. Þvotta- herb. og búr innaf eldh. Suðursv. Verö 4,4 millj. Hjallahverfi — Kóp. Ca 117 fm falleg íb. á 2. hæö í 3ja hæöa blokk. Suðursv. Ákv. sala. Smiðjustígur — sem ný Ca 100 fm mikiö endurn. íb. á 2. hæð í þríbýli. Verð 3,5 millj. Ca 230 fm fallegt hús. Samþ. 80 fm íb. í kj. Verö efri hæöar 4,4 millj. Kj. 2,4 millj. Afh. í maí ’88 fullb. aö utan, fokh. að innan. Dverghamrar/einbýli Ca 180 fm fallegt hús á frábær- um stað. Afh. í feb. nk. tilb. u. trév. Verö 6,4 millj. Einb. — Mosfellsbær Ca 307 fm glæsil. nýtt hús viö Leiru- tanga. Eignin er ekki fullbúin en mjög smekklega innréttuö. Verö 7-7,5 millj. Einb. Birkihvammi K. Ca 155 fm skemmtilegt vel staös. einb. Bílskréttur. Verö 5,5 millj. Einb. — Þinghólsbr. Kóp. Ca 180 fm mikiö endurn. einb. 90 fm iðnaðarhúsn. og bílsk. fylgir. Verö 6,5 m. Raðhús — Kóp. Ca 300 fm gott raöh. á tveimur hæðum. Vel staðsett við i Kóp. Stórar sólsv. Bílsk. Nýtist sem 2 íb. Gerðhamrar — tvib. Vorum aö fá í sölu tvær sérh. á fráb. stað i Grafarv. Afh. í okt. nk. Húsið fullb. utan fokh. innan. Stærri eignin er 160 fm auk bílsk. Verð 4 millj., hin er 120 fm auk bílsk. Verð 3,2 millj. írabakki — ákv. sala Ca 110 fm falleg, vel um gengin íb. á 2. hæö. Tvennar sv. Þvherb. á hæö. Aukah. í kj. Verö 3,7 millj. Kaplaskjólsv. — lyftuh. Ca 116 fm nettó stórgl. íb. i lyftuhúsi. Fæst einungis í skiptum fyrir sérbýli i vesturborginni eöa Seltjnesi. 3ja herb. Langholtsv. sér garður Ca 75 fm falleg talsv. endurn. kjíb. Verð 2,8 millj. Stóragerði m. bílsk. Ca 100 fm falleg 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð. Suöursv. Verð 3,8 millj. Hagamelur — nýtt Ca 115 fm neöri sórhæð i nýju húsi nálægt Sundlaug Vesturbæjar. Afh. í des. fullb. aö utan, fokh. að innan. Verö 3,7 millj. Vantar 3ja Höfum fjárst. kaupendur aö 3ja herb. nýl. blokkaríb. á Stór Rvíksv. Lindargata Ca 70 fm góö risíb. á 2. hæð í timbur- húsi. Verð 2 millj. Grafarvogur Glæsil. ib. i Hverafold. Sjá mynd. Raðh. — Framnesvegi Ca 200 fm raöhús á þremur hæöum. Verö 5,7 millj. Vantar! — Vantar! Höfum fjölda kaupenda aö einb.- raöh. og sóreignum á skrá. Raðh. — Kjarrmóum Gb. Ca 108 fm raöhús á tveimur hæöum. 2 svefnherb. + stofa o.fl. Bílskróttur. Verö 4,5 millj. Raðh. — Langholtsvegi Ca 160 fm fallegt nýl. raöhús á tveimur hæðum. Verö 6 millj. 4ra-5 herb. Hrafnhólar Ca 117 fm falleg íb. á 2. hæö í lítilli blokk. Álfheimar Ca 110 fm góö íb. Fráb. útsýni. Suö- ursv. Verö 3,9 millj. Vantar! — Vantar! Höfum fjölda kaupenda aö 4ra herb. íb. á skrá. Lindargata Ca 65 fm góö ósamþykkt kjíb. Verö 1,8 m. Framnesvegur Ca 60 fm íb. á 1. hæö í steinh. Verö 2,5 m. 2ja herb. Tómasarhagi Ca 40 fm góö einstaklíb. Verö 1,5 millj. Langholtsv. — laus Ca 40 fm ósamþ., 2 herb. eldh. og snyrting. Verö 950 þús. Vantar 2ja Vegna gífurl. eftirsp. vantar 2ja herb. blokkaríb. í Breiöh., Kóp., Árbæjarhv. og víöar. Fjöldi fjárstk. kaupend. Ljósheimar — lyftubl. Ca 55 fm góö ib. á 5. hæö í lyftuhúsi. Suö-vestursv. Hús nýmálaö. Ekkert áhv. Verð 2,3 m. Langholtsvegur Ca 60 fm góö íb. á 1. hæö. Verð 2,3 m. Skeljanes — Skerjafj. Ca 55 fm íb. á 1. hæö í járnkl. timburh. Verö 1850 þús. Laugavegur — laus Ca 50 fm björt og falleg mikið endurn. ib. Hverfisgata Ca 50 fm nettó ib. á 4. hæö. Guömundur Tómasson, Finnbogi Kristjánsson, Viðar Böövarsson, viöskfr./lögg. fast. VALHÚS FASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi 62 S:6511SS JÓFRÍÐARSTV. — EINB. Skemmtil. og vel við haldiö 210 fm einb. á þremur hæöum. Nú innr. 2ja herb. íb. á jarðh. Bílsk. Verö 6 millj. SMYRLAHR. — RAÐH. Gott 5-6 herb. 150 fm raöh. á tveimur hæöum. Nýtt þak. Bílskréttur. Verö 5,9 millj. VÍÐIBERG — PARH. Eftir er aöeins eitt 150 fm parhús á einni hæö auk bílsk. Fullfrág. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Verð 4,2 millj. EINIBERG — PARHÚS Vorum að fá 139 fm parhús á einni hæð. Innb. bílsk. Afh. frág. utan fokh. innan. Teikn. á skrifst. KVISTABERG — PARH. í byggingu 150 og 125 fm parhús á einni hæð ásamt innb. bílsk. Afh. frág. aö utan, fokh. aö innan. Teikn. og uppl. á skrifst. HRAUNHVAMMUR Endurn. 160 fm einb. á tveimur hæöum. Verö 4,2 millj. Laust fljótl. HÁIHVAMMUR — EINB./TVÍB. Stórglæsil. 350 fm eign á tveimur hæö- um á einum besta útsstaö i Hvömmum. 60 fm bílsk. Teikn. á skrifst. LÆKJARHVAMMUR Endaraðh. í byggingu. Teikn. á skrifst. Verð tilboð. GRENIBERG — PARH. 146 fm pallabyggt parhús auk 45 fm bílsk. Frág. utan fokh. innan. VerÖ 4,5 millj. FAGRAKINN — SÉRH. Góö 4ra-5 herb., 125 fm. ib. á jaröh. Allt sér. Verö 4 millj. HVERFISGATA — HF. 100 fm parhús á þremur hæöum. Ný innr. Verö 3 millj. ARNARHRAUN Góö 4ra-5 herb. 117 fm íb. á 2. hæö. Suðursv. Bílskróttur. Verö 3,9 millj. HVERFISGATA — HF. Góð 4ra herb. 90 fm efri hæö í tvíb. Bílsk. Verö 3,4 millj. ÁLFASKEIÐ Góö 4ra herb. 115 fm íb. á 2. hæö. Bílsk. Verö 3,9 millj. KLEPPSVEGUR 4ra-5 herb. 110 fm íb. á 4. hæö. Útsýn- isstaður. Verö 3,4 millj. BARÐAVOGU R Góð 4ra herb. 86 fm risíb. í þrib. m. sólstofu á svölum. Falleg gróin lóð. Útsýnisst. Verö 3,5 millj. GOÐATÚN — GBÆ 3ja herb. 90 fm neðri hæö í tvíb. Bílsk. Verð 3,4-3,5 millj. Skipti æskil. á einb.- raöhúsi í Gbæ. SUÐURGATA — HF. 3ja herb. 80 fm íb. á jaröh., ekki nið- urgr. Verö 2,8 millj. HVERFISGATA — HF. 30 fm einstaklíb. Verö 800 þús. FRAMNESVEGUR 2ja herb. 53 fm íb. á jaröh. Verö 2,1 millj. 60% útb. VESTURBRAUT — HF. Góö 2ja herb. 50 fm ib. á jaröh. Verö 1,5 millj. HVERFISGATA — HF. 2ja herb. 65-70 fm íb. á jaröh. Verð 1,8 millj. VERSLUN — HAFNARFJ. Ein af þessum grónu matvöruversl. í góöu íbhverfi. Góö vinnuaðstaöa. Uppl. á skrifst. • SÖLUTURN — HF. • BOLUNGARV. — EINB. • GRINDAVÍK — EINB. • VOGAR — EINB. VANTAR — VANTAR Höfum kaupendur aö: • Raðh. á einni hæð í Norð- urbæ. • Góðri sérh. í Norðurbæ. • Góðri 3ja herb. íb. í fjölb. • Góðri sérhæð í Hafnarf. VANTAR — TVÍBÝLI Höfum kaupendur aö húsi í Hf. meö tveimur ibúöum. Uppl. á skrifst. VEGNA MIKILLAR SÖLU OG EFTIRSPURNAR VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ Gjörið svo vel að líta inn! ■ Sveinn Sigurjónsson sölustj ■ Valgeir Kristinsson hrl. Fróóleikur og skemmtun fyrirháa sem lága! Akureyri Til sölu er þetta góða ein- býlishús við Aðalstræti sem er 40 fm að grunnfl. Parketgólf eru á stofu og eldhúsi á neðri hæð og tveimur herb. í risi. Einnig hefur baðherbergi í risi verið standsett. Nýtt teppi er á stigauppgangi. Geymslukjallari er undir öllu húsinu. Búið er að endurnýja rafmagns- og neysluvatns- lagnir. Laus strax. Verð 2400 þús. Kjörið orlofshús. Upplýsingar í síma 15300 OG 23459. 28444 Opið í dag frá 13-15 2ja herb. SKÁLAGERÐI. Ca 70 fm á 1. hæð + bílsk. Afh. tilb. u. trév. V. 3,0 m. HRAUNBÆR.Ca 65 fm á 3. h. Mjög góð eign. V. 2,4 millj. HRÍSATEIGUR. Ca 55 fm góð ósamþ. kjíb. V. 1,6 millj. FLYÐRUGRANDI. Ca 75 fm á jarðh. Einst. eign. V. tilb. VÍÐIMELUR. Ca 45 fm kj. Góð íb. á góðum stað. V. 1,6 m. AUSTURSTRÖND. Ca 75 fm á 3. hæð i lyftubl. Stórgóð. Bílskýli. Útsýni. LAUGARNESVEGUR. Ca 45 fm bráðf. ósamþ. kjíb. V. 1,5 m. REKAGRANDI. Ca 60 fm á 3. hæð. Bílskýli. Helst í skiptum fyrir 3ja herb. íb. i Austurborg- inni. V. 3,0 m. 3ja herb. LYNGMÓAR - GBÆ. Ca 100 fm á 2. hæð + bílsk. Glæsil. eign, fráb. útsýni. Fæst i skiptum fyrir ca 150 fm sérbýli í Gbæ. FANNBORG. Ca 105 fm endaíb. á 3. hæð. Glæsil. eign. m. bílskýli. V. 4,4 m. NJÁLSGATA. Ca 70 fm á 2. hæð og ris. Góð eign. V. 2,3 m. HVERFISGATA. Ca 85 fm á 4. hæð í steinh. Ekkert áhv. Góð íb. V. 2,6 m. LAUGAVEGUR. Ca 65 fm á 4. hæð, ris. Allt nýtt. V. 2,7 m. VIÐ HLEMM. Ca 85 fm á 1. hæð. Góð íb. Laus. V. 2,7 m. 4ra-5 herb. UÓSHEIMAR. Ca 117 fm á 6. hæð i lyftuh. V. 3,8 m. KLEPPSVEGUR. Ca 100 fm jarðh. + aukaherb. í risi. Lítið niðurgrafin. V. 3,2 m. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. Ca 110 fm góð íb. á 3. hæð. V. 3,7 m. VESTURBORG. Ca 110 fm á 1. hæð. Klassaeign. V. 5,2 m. 5 herb. og stærri SELVOGSGATA. Ca 120 fm hæð og kj. Mikið endurn. V. 3,2 m. SÓLHEIMAR. Ca 125 fm á 2. hæð. Bílskréttur. Mjög skemmtil. íb. V. 4,2 m. GERÐHAMRAR. Ca 130 fm sérh. + bílsk. Afh. fokh. Uppl. og teikn. á skrifst. VESTURGATA. Ca 140 fm á 2. hæð. Tilb. u. trév., tilb. utan. Uppl. á skrifst. ÁSENDI. Ca 120 fm sérh. Mjög góð eign. Laus. V. 4,4 m. RAUÐALÆKUR. Ca 160 fm sérh. + bílsk. V. 6,2 m. Raðhús — parhús BOLLAGARÐUR. Ca 200 fm á tveim hæðum + fokh. bílsk. 4-5 svefnherb. V. 7,2 m. BREKKUBÆR. Ca 310 fm 2. hæð og kj. Eign í toppstandi. 5-6 herb. Bílsk. Garður. V. tilb. ÁSBÚÐ. Ca 200 fm á tveim hæðum. Bílsk. 4 svefnherb. Stór- kostl. útsýni. Fullgert. V. 6,5 m. HRAUNHÓLAR. Ca 205 fm parh. á tveim hæðum. 4700 fm einkalóð. Bílsk. Hentar sem tvær íb. V. tilb. HRINGBRAUT. Ca 120 fm tvær hæðir og kj. Bílskréttur. Laus nú þegar. V. 4,7 m. LEIFSGATA. Ca 200 fm, 2 hæð- ir og kj. 5 svefnherb., 3 stofur. Sauna. Bílsk. V. 6,7 m. LOGAFOLD. Ca 200 fm glæsil. parh. á tveim hæðum. Tvöf. bílsk. Afh. fokh. eða lengra komið. V. tilb. VESTURBÆR. Ca 120 fm á tveim hæðum. Afh. fokh. eða tilb. u. trév. Uppl. á skrifst. SÓLVALLAGATA. Ca 200 fm parh. Tvær hæðir og kj. Bílskréttur. Eignin þarfnast að- hlynningar. V. 5,7 m. Einbýlishús ÁRBÆR. Ca 150 fm + bílsk. Blómaskáli og fallegur garður. Góð eign. V. tilb. BLIKANES. Ca 340 fm á tveim hæðum. Tvöf. bílsk. Góð staðs. Ákv. sala. V. tilb. GARÐABÆR. Ca 450 fm á tveim hæðum. 2-3 íb. Tvöf. bílsk. Einstök eign. V. tilb. HAFNARFJÖRÐUR. Ca 140 fm timburh. Tvær hæðir + kj. 2ja herb. fb. tilb. u. trév. Stór garð- ur. V. Tilboð. EFSTASUND. Ca 250 fm nýtt á tveim hæðum. Glæsil. eign. Gert ráð f. blómaskála. Bílsk. Garður. V. tilb. GERÐHAMRAR. Ca 270 fm m. tveim samþ. íb. Tveir bílsk. Afh. fokh. Teikning. og uppl. á skrifst. HRÍSATEIGUR. Ca 275 fm á tveimur hæðum. Einstök eign. Bílsk. V.: Tilboð. GRINDAVÍK. Ca 200 fm stórglæsil. á 1 ha. landi. Góð greiðslukj. Uppl. á skrifst. Atvinnuhúsnæði HRINGBRAUT. Söluturn á góð- um stað. Velta ca 1 millj. Verðhugm. 2,5 m. LAUGAVEGUR. Ca 450 fm skrifsthúsn. í nýju húsi. Afh. tilb. u. trév. V. tilb. BRAUTARHOLT. Ca 415 fm á 3. hæð. Vörulyfta. Gott húsn. er hentar fyrir iðnað, skrifst. o.s.frv. Uppl. á skrifst. HÖFÐABAKKI. Ca 245 fm á götuhæð. Tvær innkdyr. Gott húsn. Uppl. á skrifst. SUÐURLANDSBR. Ca 400 fm á götuhæð + 110 fm á 2. hæð. Uppl. á skrifst. LYNGHÁLS. Ca 1000 fm á neðri hæð. V. 23 þús per fm. Afh. tilb. u. trév. mars ’88. SEUAHVERFI. Erum að fá í sölu ca 800 fm á topp stað. Uppl. á skrifst. Okkur bráðvantar fyrir fjársterka kaupendur: 3JA HERB. + BÍLSK.i Reykjavik eða Kópavogi. 2JA, 3JA OG 4RA HERB. í Breiðholtshverfum. RAÐHÚS EÐA EINB. í Garðabæ eða Hafnarf. Við bendum fólki á að skrá sig á kaupendaskrá, því sumar eignir augiýsum við ekki að ósk seljenda. 28444 HÖSEIGMIR HS SKIP VELTUSUNOI 1 SíMl 28444 Daníel Ámason, lögg. fast., f&3 HelgiSteingrímssofysolustjóri. ■“
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.