Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 Stokfe/f Fasteignasala Suður/andsbraut 6 687633 W Logfræðingur Jöná-S- ÞoVvaldssdn Þórhildur Sandholt Gisli Sigurbjöj-nsson Lokað á sunnudögum í ágúst. Einbýlishús LINDARBRAUT - SELTJ. Glæsil. vel staös. einbhús á einni hæö, 168 fm nettó m. 34 fm bílsk. Fráb. út- sýni. Einstök eign. Verð 10,8 millj. LÆKJARFIT - GBÆ 200 fm vándaö einbhús á tveimur hæö- um. Húsiö er vel byggt og allt endurn. Verö 7,2 millj. STIGAHLÍÐ Mjög vel staös. einbhús, 256,8 fm nettó. Fallegar stofur, 5 svefnherb. Suðurverönd frá stofu. Suðursv. frá svefnálmu. Innb. bílsk. Fallegur garöur. Verð 15 millj. ARNARTANGI - MOS. 160 fm einbhús á einni hæö með 40 fm innb. bílsk. Nýl. og fallegt hús. VerÖ 6,8 millj. LINDARFLÖT - GBÆ 150 fm einbhús á einni hæö. 28 fm bílsk. Fallegur garður. Verð 7 millj. BJARGARTANGI - MOS. Glæsil. og vandaö einbhús með fallegu útsýni 338 fm. Húsið er á tveimur hæö- um með innb. bílsk. Sóríb. á jaröhæö. Verð 8,3 millj. HJALLABREKKA - KÓP. 220 fm hús á tveimur hæöum. í húsinu er nú tvær íb. 4ra-5 herb. og 3ja herb. Sér inng. i íbúðirnar. Fallegur garöur. Nýtt járn á þaki. Gott útsýni. ÁRBÆJARHVERFI 158 fm einbhús á einni hæö meö 38 fm bílsk. Nýl. eldhinnr. 15 fm garöhýsi. Góö eign. Verð 7,8 millj. SOGAVEGUR Mjög vandað einbhús á tveimur hæö- um, 200 fm íb. og 90-100 fm sem nýta má sem aukaíb. eða vinnupláss. 37 fm bilsk. Gróöurhús á verönd. Verö 8,5 millj. Ýmislegt BÍLDSHÖFÐI Mjög vel staös. verslhúsn., 780 fm á jaröh. og 115 fm á annari hæð. Tilb. til afh. strax. HESTHAMRAR 150 fm einbhús á einni hæö. Bilsk. 41 fm. Skilast tilb. utan og fokh. innan. SUÐURLANDSBRAUT Iðnhúsn. Tveggja hæða hús 632 fm og hús á einni hæö 619 fm. Góöar innk. dyr. FÁLKAGATA 115 fm parhús á tveimur hæöum. Skil- ast fullb. utan, fokh. innan. ÍBÚÐ ÓSKAST 3ja herb. íb. óskast fyrir góöan kaupanda í nágr. nýja miöbæjarins. Auk þess vantar allar gerðir eigna á skár. Raðhús SEUAHVERFI 189 fm vandaö raöh. m. 5 svefnherb. Fallegar stofur, suöur garöur. Verö 6,1 millj. KAMBASEL 160 fm endaraöh. á tveim hæðum m. 24 fm innb. bílsk. Mjög vönduö eign. 4 svefnherb., stórar suðursv. Fallegur garöur. Verö 6,5 millj. ESJUGRUND - KJAL. Nýtt 300 fm endaraðhús. Húsiö er kj. og hæð. Fallegar stofur. Mörg svefn- herb. Sökklar meö lögnum f. 40 fm bílsk. Mögul. á eignaskiptum. Verö 6,1 millj. HÁAGERÐI Vel byggt 140-150 fm raöhús, hæö og ris. Á hæöinni er stofa, boröstofa, 2 herb., eldhús og þvottah. Uppi er sór 3ja herb. íb. Suöurgaröur. Verö 5,0 millj. Hæðir og sérhæðir HAMRAHLÍÐ (NÁL. KRINGLUNNI) 200 fm íb. á tveimur hæöum i tvibhúsi m. sér inng. 24 fm bílsk. Á neðri hæö eru fallegar stofur, húsbherb., þvhús og búr inn af eldh. Á efri hæö eru 4-5 svefnherb. og baðherb. Sv. til suöurs á báöum hæöum. Gott útsýni. GóÖ eign. Verö 7,5 millj. LYNGHAGI Efri sérh. og ris í tvíbhúsi ásamt tveim góöum herb. í kjallara meö snyrtingu og eldunaraðstööu. Eignin er um 230 fm brúttó og fylgir 35 fm bílsk. SuÖur- svalir. Glæsil. útsýni. VerÖ 8,4 millj. BOLLAGATA 110 fm íb. á 1. hæö meö sérinng. Suö- ursv. 2 stofur, 2 herb. Verö 3,7 millj. HAGAMELUR Falleg og vönduö 112 fm íbúð á 1. hæö. Stórar stofur með parketi og suö- ursvölum. Stórt hjónaherbergi og forstofuherbergi. Hentar vel fámennri fjöiskyldu. Verö 5,2 millj. 4ra og 5 herb. ÁSGARÐUR 5 herb. íb. á 3. hæð, 116 fm nettó. 25 fm bílsk. Ný eldhinnr., suöursv. Glæsil. útsýni. Verð 4,9 millj. LANGHOLTSVEGUR 90 fm efri hæö í þríbhúsi m. sór inng. 2 stofur, 2-3 svefnherb. GóÖ eign. Verð 3,7 millj. ENGIHJALLI - KÓP. 117 fm nettó íb. á efri hæö í tveggja hæöa fjölbhúsi. Góöar stofur, 4 svefn- herb., góö sameign, suðursv. Verð 4,2 millj. ÁLFHEIMAR 100 fm endaíb. á 4. hæö í fjölbhúsi. SuÖ- vestursv. Fallegt útsýni. Verö 3,9 millj. ESKIHLÍÐ Falleg endaíb. i suður á 3. hæð i fjölb- húsi 121 fm nettó. 4 góö svefnherb., stofa og boröstofa. Nýtt eldhús. GóÖ eign. Verð 4,5 millj. ASPARFELL 131,8 fm nettó. íb. er á tveimur hæðum í lyftuh. 4 svefnherb., þvherb., suöursv. á báöum hæöum. Bilsk. Verö 4,7 millj. ENGIHJALLI - KÓP. 110 fm íb. á 7. hæö í lyftuh. Vandaöar innr. Suðursv. Glæsil. útsýni. Verö 3,8 millj. KLEPPSVEGUR 100 fm endaíb. í kj., garömegin. Tvær stofur, tvö herb. eldh. og baö. Verö 3,1 millj. 3ja herb. MIÐTÚN Góð 85 fm kjíb. í tvíbhúsi m. sér inng. Fallegur garöur. Verö 2,7 millj. FROSTAFOLD Tvær stórar 3ja herb. íb. tilb. u. trév. Til afh. fljótl. Verö 2840 þús. MIÐBRAUT - SELTJNES Góð 90-98 fm íb. á efri hæö í þríbhúsi. Suðursv. 30 fm bilsk. Verð 3,9 millj. NJÁLSGATA 3ja herb. íb. á 3. hæð i steinhúsi, 73 fm nettó. Verö 2,5 millj. 2ja herb. DRÁPUHLÍÐ 70 fm kjíb. i þríbhúsi m. sér inng. Húsiö stendur ofarl. í Hlíöunum. Verö 2,1 millj. VINDÁS 2ja herb. íb. á 3. hæð í nýl. fjölbhúsi, 66 fm nettó. Bílskýli fylgir. íb. er m. Ijós- um eikar innr. Parket á gólfum. Góö sameign. Svsvalir. Verö 2,7 millj. KAMBASEL 70 fm íb. á jaröh. m. sór afg. suöur- garði. Falleg stofa, mjög vandaöar innr. Parket á stofu og holi. Sór þvhús. Stór geymsla. Nýl. og falleg íb. Verö 2,7 millj. EFSTIHJALLI - KÓP. Falleg 50 fm íb. á 1. hæö i sexíb. stigag. Verö 2,3 millj. SKÁLAHEIÐI - KÓP. Falleg séríb. í fjórbhúsi 73 fm nettó. Stofa með stórum suöursv. Svefnherb. m. skápum. Eldhús m. borökróki. Sér- þvottah. og vinnuherb. innaf eldhúsi. Geymsluherb. í íb. Gæti veriö svefn- herb. Verö 3,1 millj. SNORRABRAUT Snotur 50 fm íb. á 1. hæö i steinh. Verö 1,9 millj. FRAMNESVEGUR Nýendurn. 2ja herb. íb. i steyptum kj. Sérinng. Nýjar innr., hurðir, gler og gluggar. 60% útb. m inrgmwl 11» cD n CO CO Gódan daginn ; GARfíUR s.62-1200 62-1201 Skipholti 5 Lokað í dag 2ja-3ja herb. Hverfisgata — laus. 2ja herb. mjög snyrtil. risib. Sérhiti og inng. Laus. Tilvalin íb. fyrir t.d. skólafólk. Verð 1650 þús. Karlagata. 2ja herb. ca 55 fm samþ. kjib. Verð 1,7 millj. Skúlagata. 2ja herb. samþ. kjib. Nýstandsett. Verð 1,8 millj. Langholtsvegur. 2ja herb. ca 60 fm ib. á 1. haeð i góðu járnki. timburh. Verð 2,3 millj. Tómasarhagi. 2ja herb. litil kjíb. i þríb. Verð 1,6 millj. Nesvegur. 2ja-3ja herb. ib. á miðhaeð í steinhúsi. Verð 2,1 millj. Bjarkargata. 2ja-3ja herb. ca 75 fm íb. i kj. Allt sér. Frábaer staður. Verö 2,5 millj. Höfum góða kaup- endur að 2ja og 3ja herb. íbúðum. Jafnvel stað- greiðsla i boði. 4ra-6 herb. Eyjabakki. Falleg 4ra herb. ib. á 2. hæð. Nýtt eldh. Ath. mögul. 4 svefnherb. Kleppsvegur. 4ra herb. óvenju góð (b. á 3. hæð. íb. er 2 stofur og 2 svefnherb. Kóngsbakki. 4ra herb. 105 fm falleg íb. á 3. hæð. Þvottah. i ib. Góð íb. og sam- eign. Verö 3850 þús. Njálsgata. 4ra herb. ib. á 2. hæð i steinhúsi. Snyrtil. íb. Nýtt þak. Verð 3,3 millj. Reynihvammur Hæð og ris i tvibhúsi á mjög veðursælum staö. íb. er 2 stofur, 4 svefnherb., eldhús, baðherb. o.fl. Óvenju stór bilsk. Fallegur garður. Verö 5,6 millj. Einbýli — raðhús Hlaðbær. Einbhús 160 fm auk 40 fm bílsk. og sólstofu. Gott hús m.a. nýl. eldhús. Fallegur garður. Verð 7,8 millj. Seljahverfi. Raðhús, tvær hæðir og jarðhæð, samtals 264 fm auk 56 fm bílsk. Á hæðinni eru stofur, eldhús, forstofa, þvotta- herb. og snyrting. Á efri hæð eru 4 svefnherb., baðherb. og sjón- varpshol. Á jarðhæð er 2ja herb. íb. Húsið er ekki fullg. Mjög róleg- ur staöur. Verð 6,8 millj. Seljahverfi. Einbhús 300 fm á góðum, grónum stað i Selja- hverfi. Húsið er tvíl. og eru á efri hæð stofur, eldhús, 4 svefnherb. o.fl. Á jarðhæð er 1 stórt herb., sjónvarpsherb, arinstofa, sauna- bað, þvottaherb. o.fl. Mjög falleg- ur garður. Tvöf. bílsk. Ef þú leitar að góðu einbýli, athugaöi þá þetta. Grafarvogur. Glæsii. einb. á góðum st. Seljast fokh. Teikn. á skrifst. Annað Ármúli. 109 fm gott skrifst- húsn. á 2. hæð. Laust fljótl. Verslunarhúsnæði. 100 fm miðsvæðis i Rvlk. Laust. Vantar 3ja og 4ra herb. íb. í Árbæ. 3ja herb. ib. í Bökkum og Kóp. 2ja herb. íb. í mið- eða Vesturb. Kári Fanndal Guðbrandsson, Gestur Jónsson hrl. IIHMIilil FÁSTEIGNAMIÐLUN Opið í dag frá kl. 1-6 Raöhús/einbýli HVERFISGATA — HAFN. Fallegt járnkl. timburh. á steyptum kj. Vel staðs. Grunnfl. ca 75 fm. HúsiÖ er kj. hæö og ris og skiptist í 3 svefnh. og baðh. í risi. 2 saml. stofur, eldh. og boröst. í kj. er mögul. á séríb. Ákv. sala. Laust. í VESTURBORGINNI Járnkl. timburhús sem er kj., tvær hæö- ir og ris. Grfl. ca 75-80 fm. í kj. er þvhús og geymslur. Á 1. hæð er góö 3ja herb. íb. Á 2. hæö er 3ja herb. ib. og í risi endurn. 2ja herb. íb. Mögul. aÖ selja hverja hæð fyrir sig eöa húsiö allt í einu lagi. Verð 5,6-5,7 millj. VIÐ EFSTASUND Nýtt glæsil. einb. ca 260 fm ásamt 40 fm bílsk. Tvær stofur. og sjónvarpsst., 5 svefnherb. Byggréttur fyrir 60 fm garðskála. Fallegur garður. Verö 9,0 millj. Skipti mögul. á ódýrari eign. VESTURBÆR Parhús á þremur hæöum 3 x 50 fm. NokkuÖ endurn. Nýir gluggar og gler. Laust nú þegar. Stór og fallegur suÖ- urg. Verö 4,7 millj. SMÁÍBÚÐAHVERFI Fallegt 220 fm einb. á fallegum stað. Vandað steinhús. Mögul. á 2ja herb. íb. á jarðhæö. Bílskúr. Verö 7,8 millj. AUSTURGATA — HAFN. Fallegt einb., kj., hæö og ris, ca 135 fm. Allt endurn. innan. Bílskréttur. Ákv. sala. Verö 4,2 millj. HJALLAVEGUR Snoturt einb. á tveimur hæöum ca 140 fm ásamt 50 fm bílsk. Mikiö endurn. Góöur garöur. Ákv. sala. Verö 5,5 millj. ÞINGHÓLSBRAUT Fallegt einb. kj., hæö og ris 240 fm auk 90 fm bílsk. Húsiö er mikiö endurn. Glæsil. garöur. Verö 6,5 millj. 5-6 herb. SMÁÍBÚÐAHVERFI Falleg 130 fm íb. 4 svefnherb. + auka- herb. í kj. Bílsk. Suöursv. Frábært útsýni. Ákv. sala. Verö 4,9 millj. BARMAHLÍÐ Falleg 145 fm efri hæð í þríbýli. SuÖ- ursv. Bflsk. Verð 5,4-5,5 millj. ÞINGHOLTIN Glæsil. efri hæö og ris, 125 fm, i steinh. Á hæðinni eru tvaer saml. stofur og rúmg. svefn. eldh. í risi tvö svefnherb. sjónvskáli og baðherb. Allt ný innr. Glæsil. eign. Verö 4,6 millj. KLEPPSVEGUR Góð 5 herb. 127 fm ib. ofarl. i lyftu- blokk. Suöursv. Frábært útsýni. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. íb. Verö 4,2 millj. AUSTURBÆR — KÓP. Falleg 5 herb. íb. á 2. hæð í blokk. Stór- ar suðursv. Mikið útsýni. Verö 4,2 millj. 4ra herb. FURUGERÐI Glæsil. 110 fm íb. á 1. hæö (miöh.) í tveggja hæöa blokk. SuÖursv. Fráb. útsýni. Verö 4,5 millj. ARAHÓLAR Falleg 110 fm ib. á 2. hæö i lyhuh. Góðar innr. Pariœt. Lrtið éhv. Verö 3950 þús. FORNHAGI Falleg 110 fm ib. á jarðh. Sér inng. og hiti. Góöur garöur. Verö 3,5,-3,6 millj VESTURBERG Falleg 110 fm ib. Suö-vestursv. Mikiö útsýni. Verð 3,6-3,7 millj. KLEPPSVEGUR Falleg 110 fm ib. á 1. hæö. Þvottaherb. i ib. Suöursv. Nýtt parket. Verö 3,8 millj. FAGRAKINN — HF. Glæsil. 115 fm neðri sérh. í tvíb. i nýl. húsi. Rúmg. bilsk. Fallegur garöur. Allt sér. Verð 4,5 millj. BUGÐULÆKUR Glæsil. 95 fm íb. á jaröh. í fjórb. Sór inng. Mikið endum. ib. Nýtt eldh., skápar og fl. Góður garöur. Veöblaus eign. Verö 3,6 millj. HRAUNBÆR Glæsil. 110 fm ib. á 3. hæð. Vönduð og falleg íb. Suö-vestursv. Fallegt út- sýni. Afh. i okt. nk. Verö 3,9 millj. 3ja herb. TÝSGATA Snotur 65 fm íb. i kj. í steinh. Sér inng. og hiti. íb. er í góöu lagi. VerÖ 1,8 millj. BRÆÐRABORGARSTÍGUR Gullfalleg 75 fm íb. á 1. hæö i steinh. íb. er öll endurn. Verö 3 millj. BOÐAGRANDI Falleg íb. á 2. hæö með bílsk. Aöeins skipti á hæð, raöhús eða einb. meö bflsk. koma til greina. SPÓAHÓLAR Glæsil. 90 fm íb. á 1. hæö. Sérgaröur. Falleg ib. Verö 3,3 millj. í MIÐBORGINNI Ný innr. glæsil. 3ja herb. ib. á 4. hæö í steinh. Allt nýtt, gluggar, gler, innr. og lagnir. Laus strax. Verð 2,7 millj. VESTURBÆR Til sölu góö 85 fm Ib. á 2. hæö viö Hring-- braut. ib. er laus nú þegar. Verö 3 m. NJÁLSGATA Góð 70 fm íb. á 1. hæö. Verö 2,6 millj. FRAMNESVEGUR Snotur 70 fm rish. í þríb. i góöu steinh. Laus strax. Verð 2-2,2 millj. í MIÐBORGINNI M/ BÍLSK. Falleg efri hæö í þríb., ca 100 fm. SuÖ- ursv. Nýtt eldh. nýtt parket. Mikið endum. Stór bílsk. Verö 4,2 m. ENGIHJALLI Glæsil. 100 fm íb. á 6. hæö. Vandaðar innr. Þvherb. á hæöinni Tvennar sv. Fráb. útsýni. Verð 3,5 millj. GUÐRÚNARGATA Snotur 65 fm íb. í kj. Sérinng og sér- hrti. Nýtt rafmagn. Verö 2250 þús. 2ja herb. ASPARFELL Glæsil. 65 fm ib. á 2. hæö. Parket á gólfum. Sv. úr stofu. Laus í sept. 87. Falleg íb. VerÖ 2,6 millj. LAUGATEIGUR Glæsil. einstaklíb. í kj. lítiÖ niðurgr. Öll endurn. VerÖ 1,7 millj. í MIÐBORGINNI Snotur 2ja herb. íb. á 2. hæð í stein- húsi ásamt herb. i kj. Ný teppi. íb. er ný máluð. Laus fljótl. VerÖ 1,8-1,9 millj. HRAUNBÆR Góð 65 fm íb. á 2. hæö. Laus fljótl. Suöursv. Verö 2,4 millj. ARAHÓLAR Falleg 68 fm íb. á 3. hæö í lyftuh. Suö- austursv. Verö 2,7 millj. FANNAFOLD 130 fm íb. á einni hæð ásamt 30 fm bílsk. Afh. i febr. nk. frág. utan en tilb. u. trév. innan. Skemmtil. teikn. VerÖ 4,5 millj. ÁLFHÓLSVEGUR Glæsil. parhús á tveimur hæöum meö bflsk. Frábært útsyni. Vandaöar teikn. Selst fokh. Verö 4,5 millj. eða tilb. u. trév. i jan.-feb. Verö 5,8 millj. DVERGHAMRAR Efri hæö í tvíbýli ásamt bílsk. ca 160-170 fm. Afh. fljótl. fullb. að utan, glerjaö og grófjöfnuö lóö, fokh. að inn- an. Verð 4,2 millj. ÁLFAHEIÐI Fallegt einbýli á tveimur hæöum ásamt bflsk. 170 fm. Selst fokh. en fullb. aö utan. Verö 4,6 millj. Teikn. á skrifst. Atvinnuhúsnæöi ' í BREIÐHOLTI Glæsil. atvinnuhúsn. til sölu. Tilv. til hvers konar þjón., matv.þjón eöa léttan iönaö. Til afh. nk. ármót. AUSTURSTRÖND/SELTJ. Til leigu 75 fm verslunarhúsn. auk 70 fm rýmis i kj. sem er tilv. fyrir lager o.þ.h. Stórir verslunargl. Laust strax. Mjög hagst. leiga. 5 ára leigusamn. AUÐBREKKA — KÓP Til sölu við Auöbrekku 2 x 670 fm. Tilv. fyrir bifreiöaumboð eöa sýningaraö- stööu. Lofth. 4,5 m. Mögul. að skipta húsn. i smærri einingar. Laust strax. Þægil. grskilmálar. LAUGAVEGUR Til leigu ca 400 fm skrifsthúsn. í nýju húsi. Laust strax. Mætti skipta i smærri einingar. Fyrirtaeki SÉRVERSLUN í verslunarkjarna í Gbæ. Versl. m. mikla mögul. Til afh. strax. Grkjör samkomul. SÖLUTURNAR Höfum til sölu góöa sölutuma með yfir 1,5 millj. í veltu, í Breiöholti, Hafn. og Vesturborginni. TÍSKUVÖRUVERSLUN Vel staös. á Laugarv. Góð vöruumb. Til afh. strax. Verö ca 1^2 millj. MATSÖLUFYRIRTÆKI Rótgr. matsölufyrirtæki í Rvik, meö mikla mögul. Má gr. á skuldabr. ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI í Ijósritunar- og skrifstþjónustu. Til afh. strax. GóÖar vélar. SÉRVERSLUN i miöborginni í mjög góöu húsn. með fatnaö og fl. Þægil. grkjör. MATVÖRUVERSLUN i góöu húsn. m. jafnri veltu. Verö 1,2 millj. BÍLAPARTASALA Rótgr. fyrirtæki m. mikil umsvif. PÓSTHÚSSTRÆT117(1. HÆÐ) , , (Fyrir austan Dómkirkjuna) EE SÍMI 25722 (4 línur) Óskar Mikaelsson löggittur fasteignasali J
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.