Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 11 26600\ allir þurfa þak yfírhöfudid Opið kl. 1-3 Fífusel (628) 1 herb. og eldhús ósamþ. V. 1250 þús. Vantar 3ja og 4ra herb. íbúð- ir, raðhús og einbhús í Hafnarf. Hverfisgata (31) 78 fm 2ja-3ja herb. íb. á 2. hæð í steinhúsi. Geymsluris yfir allri íb. V. 2,4 millj. Bjarkargata (647) 2ja-3ja herb. kjíb. Laus. Þarfn. stands. V. 2,5 millj. 3ja-5 herbergja Bræðraborgarstígur. Gullfalleg 66 fm íb. á 1. hæð i steinhúsi. Sérhiti. Skipti á 4ra herb. íb. æskileg. V. 3 millj. Fannborg (629) Glæsil. 3ja herb. íb. á 3. hæð. Parket. Bílskýli. V. 4,4 millj. Seljandi vill skipta á einbhúsi. Heimar (584) Góð ca 110 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð. Björt og falleg ib. á góð- um stað. V. 3,9 millj. Skipti á sérhæð í Austurborginni æskil. Kóngsbakki (334) Góð 5 herb. íb. ca 120 fm á 3. hæð. Suðursv. V. 4,1 millj. Selj- andi vill skipta á minni íb. Engihjalli (590) Mjög góð ca 117 fm 4ra herb. íb. á 7. hæð. Glæsil. útsýni. V. 4,2 millj. Skipti á einbhúsi koma til greina. Hverfisgata. (593) 3ja herb. íb. á 2. hæð i stein- húsi. Suðursv. V. 3,2 millj. Fornhagi. 3ja-4ra herb. kjíb. V. 3,6 millj. Teigar. Hæð og ris. Tvær 3ja-4ra herb. íb. Bílsk. Stór lóð. V. 7,8 millj. Sólvallagata. 2 íb. á sömu hæð. 90 fm 3ja herb. íb. og 110 fm 4ra herb. íb. Aðeins í skipt- um fyrir einbhús. Álftahólar. 5 herb. 117 fm íb. á 5. hæð. 30 fm bílsk. Að- eins í skiptum fyrir stærri íb. í sama hverfi. Seljahverfi. 6 herb. sérstak- lega falleg íb. á tveimur hæðum. 3 svefnherb. og sérbað niðri. Sérinng. á neðri hæð. Uppi er stofa, 2 svefnherb., bað og eld hús. Eignin fæst aðeins i skiptum fyrir raðhús í sama hverfi. Vantar 3ja herb. íb. í Breið- holti. Til greina koma skipti á 2ja herb. íb. Vantar einbhús með stórum bílsk eða vinnuaðst. í Rvik eða Seltjnesi. Skipti koma til greina á stórri hæð. Höfum kaupanda aö 3ja-4ra herb. íb., helst með bílsk. Höfum kaupanda að raö- húsi eða sérhæð, jafnvel í skiptum fyrir 4ra herb. ib. Fasteignaþjónustan Austurstræti 17, s. 26600 Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteignasali. V^terkurog k-/ hagkvæmur auglýsingamióill! ^11540 Einbýlis- og raðhús Seljendur athugið! Höfum fjárst. kaupanda aö ca 150-170 fm einl. einbýli í Rvík., Gbæ eöa Seltj. Selvogsgata Hf.: vomm a* tá til sölu 150 fm viröul. eldra steinh. MikiÖ endurb. Góöur garöur. Verö 4,5 mlllj. Jakasel: 220 fm mjög smekklegt einbhús auk 20 fm sólstofu. Tvöf. innb. bílsk. Afh. fokhelt fljótl. í Fossvogi.: Til sölu 192 fm mjög smekkl. raöh. á góöum staö. 4 svefn- herb., stórar suöursv. Góður garöur m.a. pottur í garöi. Bílsk. Einb. í Kóp.: 300 fm a eftirs. staÖ sunnanm. í Kóp. Fallegur garöur. Skipti æskil. á góöu raöh. eöa minna einb. á stór Rvíksvæöinu. Æsikil. staös. Fossvogur. í Garðabæ: 300 fm smekkl. endaraðh. Innb. bílsk. Mögul. á tveimur íb. Afh. í jan. fullb. utan en ófrág. innan. í Grafarvogi: 176 fm mjög skemmtil. raðhús. Innb. bílsk. Einnig 150 fm parhús. Afh. fullb. utan ófrág. innan. i okt. nk. 5 herb. og stærri I Hlíðunum .! Vorum aö fá í sölu góöa 5 herb. íb. á 2. hæð í fjórb. Tvenn- ar sv. 3 svefnherb. Bilskróttur. I Hólahverfi .! 140 fm glæsil. íb. á tveimur hæöum ásamt stæöi í bílsk. Stórar sólsv. útaf stofu. Fráb. útsýni. Sérh. í Kóp.: góa íb. á 1. hæó ca 150 fm. Allt sér. 4 svefnherb., suö- ursv., þvherb. innaf eldh. Bílskréttur. Goðheimar — sérh.: ca 170 fm falleg íb. á 1. hæö ásamt 30 fm bilsk. 4 svefnherb., tvær saml. stofur, suöursv. 4ra herb. Fífusel.! 110 fm falleg íb. á 1. hæö auk 50 fm einstaklíb. í kj. Bein sala eöa skipti á raöh. í Seljahverfi. Njálsgata .! 4ra herb. góö íb. á 2. h. Hrísateigur.: 4ra herb. rislb. í þríb. 3 svefnherb., tvöf. gler, danfoss. Verö 3,4 millj. Óðinsgata.: 110 fm ib. á 1. hæð í þríb. Háaleitisbr.: 120 tm goo íb. á 4. hæö ásamt bílsk. 3 svefnherb., stór stofa. 3ja herb. Engjasel m. bílsk. — laus: 105 fm góö íb. á 1. hæö. SuÖursv. Hrísateigur m. bílsk.: 100 fm góö ib. á 1. hæö auk herb. i kj. Hraunbær: GóÖ ib. á 1. hæö, ca 80 fm. Laus 15. sept. Verö 3,2 millj. í Skerjafirði — nýtt: so fm íb. á 2. hæö (efri) i nvju húsi sem afh. tilb. u. trév. i nóv. nk. Ib. er m. sór inng. og fylgir henni bílsk. I Vesturbæ.: 85 fm góö íb. á jaröh. I Kóp 96 fm glæsil. íb. á 3. hæö. Mjög vandaöar innr. Parket. Björt og rúmg. íb. Bilskýli. 2ja herb. Rekagrandi m. bílsk.: 60 fm góö íb. á jaröh. Bílskýli. Tjamarból m. bílsk.: 68 tm vönduð ib. ó 1. hæð. Stór stofa. Suðursv. Boðagrandi — laus.:60fm vönduð ib. á 3. hæð. I Hlíðunum: Rúmg. kjíb. í þríb. m. sér inng. LítiÖ niöurgr. Fallegur garö- ur. Ekker áhv. I miðborginni: 60 fm risíb. ásamt geymslurisi. Tvöf. gler. VerÖ 1,9 millj. Atvhúsn./fyrirtæki Oðinstorg: Til sölu mjög gott verslhúsn. Hentar vel fyrir söluturn. Kælir, innr. og ýmis tæki fyrir fylgja, lottókassi i vereluninni. Til afh. strax. Laugavegur: tii söiu 355 fm verslunar- og skrifsthúsn. á mjög góö- um staö. Nánari uppl. aöeins á skrifst. Hverfisgata.: 50 fm gott iönaöar- eöa verslhúsn. á götuh. Laust. Góö grfcjör. Veitingar. Neskaupstað i fullum rekstri sem selst ásamt húsn., staðs. i miðbænum. Höfum til sölu nokkra góöa söluturna á ýmsum stööum. FASTEIGNA Ö1 MARKAÐURINN | f ' Óðinsgötu 4 11540 - 21700 Jón Guðmundsson sölustj., . Leó E. Löve lögfr.. Olafur Stefansson viöskiptafr. 681066 Leitiö ekki langt yfir skammt SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Opið kl. 1-3 Langholtsvegur 58 fm góó 2ja herb. ib. með sérinng. Verð 2,3 millj. Njörvasund 40 fm 2ja herb. ib. á jarðhæð meO sár- inng. VerO 1800 þús. Grundarstigur 50 fm snyrtil. 2ja herb. ib. Laus strax. Verð 1650 þús. Rekagrandi Ca 100 fm 3ja-4ra herb. ib. á tveimur hæðum. Bilskýli. Ákv. sala. Verð 4,2 millj. Kleppsvegur 110 fm góð 4ra herb. ib. með sér- þvottah. Verð 3,8 millj. Jörfabakki 110 fm góð 4ra herb. íb. meö auka- herb. i kj. Sérþvottah. Skipti mögul. á 2ja herb. Verð 3,8 millj. Settjarnarnes Vorum að fá i sölu glæsilegt einbhús á einni hæð. Mjög vel staðsett. Sérstök eign. Teikn. á skrífst. Daltún 275 fm einbhús. Verð 7 millj. Fyrirtæki til sölu Matvöruverslun Höfum i sölu góða verslun með sölu- turni. Vel staðsett. Eignaskipti mögu- leg. Uppl. á skrifst. Diskótek Vorum að fá I einkasöiu þekktan vinvait- ingastað með mikla mögul. Eigið húsn. Ýmisl. eignaskipti mögul. Uppf. á skrtfst. Breiðholt — söluturn Höfum i sölu mjög góðan söiuturn. Uppl. aðeins á skrifst. Verslunar- og iðnaðarhúsnæði Eirhöfði Vorum að fá í sölu fokh. ca 500 fm húsn. með allt að 8 m bfthæð. Góð grkjör. Húsafell ASTBGN iæjarfekk FASTEIGNASALA Langhoftsvegi 115 IBaejarleiðahúsinu) Simi: 681066 Þorlákur Einarsson Bergur Guðnason, hdli Í68 88 28 Hverfisgata 3ja herþ. ca 70 fm risíb. i bak- húsi. Laus strax. Þarfn. stands Mánagata Ca 35 fm einstaklíb. í kj. Stærri eignir Barmahlíð — hæð 130 fm góö efri hæð i fjórbhúsi. 2 saml. stofur, 3 svefnherb. Rúmg. bílsk. Álftamýri — raðhús 200 fm skemmtil. raðhús á tveimur hæðum. Innb. bílsk. Fallegur garður. Ákv. sala. Hlaðhamrar 145 fm raðhús seljast fokh. og fullfrág. að utan. Fannafold — einb. UJLO m 125 fm rúml. fokh. einbhús. 30 fm bílsk. Til afh. i október. Fannafold — raðhús 13? fm raðhús auk 25 fm bilsk. Selst tæpl. tilb. u. trév. Afh. í nóv. Vesturbær — parhús 117 fm fokh. parhús á tveimur hæðum. Afh. i okt. Atvinnuhúsnæði Skeiðás — Garðabæ 250 fm fokh. stálgrindarhús. Stórar innkdyr. Mikil lofthæð. INGILEIFUR EINARSSON löggiltur fasteignasali Suðurlandsbraut 32 EI€NA8/U.AIM REYKJAVIK 19540 - 19191 FRAMNESVEGUR - 2JA Góð 2ja herb. íb. i kj. í tvibhúsi. Sérinng. Allar innr. nýjar. V. 2,3 millj. KLEPPSVEGUR - 2JA 60 fm íb.á 3. hæð. Stórar suð- ursv. Gott útsýni. Ekkert áhv. Laus strax. V. 2,4 millj. KRUMMAHÓLAR — 2JA Gullfalleg íb. á 5. hæð. Glæsil. útsýni. V. 2,4-2,5 millj. SKIPASUND - 3JA 80 fm mjög góð íb. í kj. í snyrtil. tvíbhúsi. Sérinng. Ákv. sala. Laus strax. ISÓLVALLAGATA | - 3JA-4RA Mjög snyrtil. og vel umgengin risíb., (litið undir súð) í þríbhúsi. j Ný eldhúsinnr. Ákv. sala. NJÁLSGATA - 3JA-4RA | Ca 80 fm íb. á tveimur hæðum. Nýl. eldhinnr. íb. er í góðu standi. V. 2,3-2,4 millj. REKAGRANDI - 3JA-4RA | Ca 100 fm glæsil. íb. á tveimur hæðum í nýl. 3ja hæða fjölb- húsi. Bílskýli fylgir. V. 4,2 millj. KLEPPSVEGUR - 4RA Ca 105 fm 4ra herb. íb. í kj. | Góður garður. V. 3 millj. I ÁLFHÓLSVEGUR TVÆR 3JA HERB. + BÍLSK. Um er að ræða íb. á tveimur hæðum sem upphafl. var ætluð sem tvær 3ja herb. íb. Bílsk | fylgir. Ekkert áhv. V. 6,0 millj. EINBHÚS í AUSTURBORGINNI Ca 140 fm 12 ára gamalt einb- hús ásamt 50 fm i kj. sem er innr. á smekkl. hátt. Góður stigi | á milli hæða. 4 herb. m.m. Gróðurskáli. Fallegur garður. Bílsk. V. 7,5 millj. LEIRUTANGI - TVÆR ÍB. Ca 300 fm einbhús á fjórum pöllum. Mjög skemmtil. teikn Húsið er ekki fullkláraö en þó íbhæft. Gert er ráð fyrir tveimur íb. Bílsk. fylgir. MATVÆLAFRAML. | Til sölu eru 2 fyrirtæki i mat- vælaframl. Um er að ræða | arðbær fyrirt. Góð kjör ef samiö er strax. Tiivalið tækif. SÖLUTURN í VESTURBORGINNI | Til sölu er góður söluturn við mikla umferðargötu i Vesturbæ Langur leigusamn. Sanngj. leiga EIGNASAL/VM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum.: Hóimar Finnbogason. JEöf-jpm- í Kaupmannahöfn FÆST I BLAOASÖLUNNI ÁJÁRNBRAUTAR- STÖÐINNI OG Á KASTRUP- FLUGVELLI Byggingarlóðir Höfum til sölu byggingarlóðir undir raö- hús á góðum staö i Seláshverfi. Uppdráttur, teikn. og nánari uppl. á skrifst. Skeiðarvogur 2ja Lítiö samþykkt glæsil. íb. i kj. i fjórb- húsi. íb. hefur öll veriö standsett. Sérinng. Verö 2,1 millj. Laus strax. Seljahverfi — 2ja Um 50 fm gófi ib. á jarðh. Verð 2,2 millj. Hverfisgata — rishæð Um 50 fm snotur risíb. i tvibhúsi. Sér- inng. og hiti. VerÖ 1750.- Laus fljótl. Norðurmýri — 3ja Um 90 fm íb. á efri hæö. 38 fm bilsk. Furugerði — 3ja Vönduö um 85 fmib. ájaröh. Sérgaröur. Verð 3,3-3,5 millj. Fannborg — 3ja 105 fm gælsil. íb. á 3. hæö. 20 fm sval- ir. Stórkostl. útsýni. íb. í sérfl. Haliveigarstígur — 2ja-3ja Ca 75 fm íb. á 2. hæö. Suöursv. Verð 2,4-2,5 millj. Skálaheiði — Kóp. GóÖ 3ja-4ra herb. ib. á 2. hæö í fjórb- húsi meö sérinng. og bílsk. og fallegu útsýni. Verö 3,8 millj. Háagerði — rishæð 4ra herb. góð rishæð. Sérinng. og hita- lögn. Verð 3,5 millj. I Miðbænum Ca 95 fm góö íb. á 3. hæð.íb. hefur öll verið standsett. Verð 3,2-3,3 millj. Austurberg — 4ra Góö ca 110 fm 4ra herb. íb. á 3. hæö auk bílsk. Verö 3,7 millj. Stóragerði bílsk. Ca 100 fm góö íb. á 3. hæö. Standsett baöherb. Bílsk. Laus strax. Verö 4 millj. Safamýri — 5 herb. Um 120 fm glæsil. íb. á 4. hæö. Nýjar innr. i eldhúsi og baöi. Tvennar svalir. Bflskróttur. Verö 4,6 mlllj. Einbýli — Árbær 136 fm 5-6 herb. einbhús á einni hæö skammt fró Elliöaánum. Bílsk. Verö 6,5 millj. Fiúðasel — 5 herb. 120 fm góö íb. á 1. hæö. 4 svefnherb. Bflskýli. Verö 4,1-4,2 millj. Leirutangi — einb. - tvíb. Fallegt u.þ.b. 300 fm hús i grennd viö golfvöllinn á 2 hæðum auk tvöf. bílsk. HúsiÖ er ekki fullb. en vel íbhæft. Mögul. á 2ja-3ja herb. fb. i kj. Eignaskipti mögl. Verð 7-7,5 millj. Austurborgin — parhús Óvenju fallegt og vandað parhús á góö- um staö viö Kleppsveg. Húsiö er alls u. þ.b. 260 fm á 2 hæðum, m.a. meö 7 svefnherb., og glæsil. útsýni. Verð 8,5 millj. Kjarrmóar — endaraðhús Gott u.þ.b. 115 fm raöhús ásamt bílskrétti. Verö 4,5 millj. Smyrlahraun — raðhús NýkomiÖ til sölu um 160 fm vandað raöhús á tveimur hæðum. Svalir til suð- urs. Bílsk. Verö 6,0 millj. Digranesvegur — einb. U.þ.b. 200 fm hús á 2 hæðum m.a. meö 5 svefnherb. 1300 fm falleg lóö og mjög gott útsýni. Verö 6,5 millj. Skriðustekkur — einb. Gott hús á fallegum útsýnisstað, u.þ.b. 290 fm auk tvöf. bílsk. í kj. má innrótta 2ja herb. íb. Verð 8,9 millj. Garðsendi — einb. 227 fm gott einbhús ásamt 25 fm bílsk. Falleg lóö. Mögul. ó séríb. í kj. Verö 7,8 millj. Grafarvogur — einb. 150 fm herb. vandaö velstaösett einb. v. Hesthamra. Til afh. í ágúst nk. tilb. aö utan en fokhelt að innan. Teikn. á skrifst. Garðabær — raðhús 5-6 herb. vandaö raöhús ó einni hæð. Húsiö er um 150 fm auk 450 fm bilsk. Falleg lóö. Verð 6,5 millj. í Túnum Garðabæ Ný komið ca 165 fm skemmtil. innr. einbhús ásamt rúmg. bílsk. Verö 5,4-5,6 millj. EIGIVA MIÐIMIN 27711 I>INGH01TSSTRÆTI 3 Svenir Krislinsson, solustjori - Þorteifur Gudmundsson, solum. Þotollui Halldorsson, loglr. - Unnsleinn Beck, htl„ srmi 12320
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.