Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 Skiphoiti 50 C (gegnt Tónabíói) Sími 688*123 Skodum og verðmetum eignir samdægurs. Opið kl. 1-3 2ja-3ja herb. Njálsgata — 65 fm Falleg 3ja herb. ib. á 2. hæð og risi. Fallegur gróinn garður. Verð 2,3 millj. Snorrabraut — 60 fm Falleg 2ja herb. íb. á 3. hæð. Vestursv. Laus strax. Verð 2,0 millj. Nýlendug. — 60+(60) fm Góð 3ja herb. íb. á 2. hæö í þríb. Ath. einnig mögul. aö hafa sem eina stóra íb. m. 60 fm risíb. sem yrði samtals. 5-6 herb. á tveimur hæöum. Verð: m. risíb. 3,5, ein sér 2 millj. Flyðrugrandi — 80 fm 2ja-3ja herb. íb. á jarðh. (ekki niðurgr.). Sérl. vandaðar innr. Sór garður. Verð 3,6 millj. 4ra-5 herb. Smiðjustígur — 95 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð i þríb. Glæsil. innr. Allt nýtt þ.m.t. pípu- og raflögn, þakrennur o.fl. Verð 3,6 millj. Hraunbær — 96 fm Góð 4ra herb. ib. á 2. hæð. Suðursv. Gott lán áhv. Verð 3,4 millj. Kríuhólar — 110 fm Mjög falleg 4ra herb. íb. á 3. hæö (efstu hæö). Suðursv. Verö 3,5 millj. Veghúsastígur — 160 fm Glæsil. fullb. sórh. öll nýl. endurn. en án innr. og milliveggja. Viöarkl. útvegg- ir og loft. Parket á gólfi. Verð 5,3 millj. Raðhús og einbýlj Torfufell —125 fm + kj. Glæsil. endaraðh. ásamt 27 fm bílsk., Vandaðar innr. Sauna. Sérinng. niðri. Gró- inn sérgaröur. Ekkert áhv. Verð 6,5 millj. Túngata — Álftanes Glæsil. nýtt einb. á einni hæö, 170 fm + 50 fm tvöf. bílsk. Viðarkl. loft. Mikiö áhv. Verð 5,7 millj. Atvinnuhúsnæði Ármúli — skrifsthúsn. Nýtt glæsil. skrifsthúsn., 220 fm á 2. hæð + 70 fm ris. Afh. strax fullfrág. aö utan (hiti í gangstótt og bílastæöum) tilb. u. tróv. aö innan. Barnafatav. — Laugarv. Mjög fallegar innr. Vel staðs. Vandaðar vörur. Söluturn — Gbæ í 80 fm nýl. húsn. Góö velta. Tryggur leigusamn. Bráðvantar m.a. eftirtaldar eignir: • 3ja herb. fb. í Vesturbœ og Austurbæ. • 3ja-4ra herb. (b. í Kópavogl. • 4ra herb. (b. ( Vesturbæ. • Sárhæðlr og raðhús. Kristján V. Kristjánsson viðskfr., Sigurður Öm Sigurðarson viðskfr. Óm Fr. Georgsson sölustjóri. SELJENDUR Mikil eftirspurn — Háar útborganir ÓSKAST Einbýlishús helst í Austurborginni, t.d. í Hraunbæ, ca 140-160 fm. með rúmg. bílsk. Fjársterkur kaupandi. ÓSKAST Raðhús/parhús í Vesturborginni eða miðbænum. Mætti vera ca 200 fm að stærð. Bílsk. ekki skilyrði. Tilbúinn kaupandi. ÓSKAST Sérhæð með bílskúr Nokkrir góðir kaupendur að ca 150 fm sérhæðum í Austur- borginni og í Vesturbæ. Bílsk. æskil. Sterkar greiðslur. ÓSKAST 4ra herbergja í lyftuhúsi Ákveðinn kaupandi að íb. í lyftuh. í Vesturborginni. Verður borg- uð út á árinu. ÓSKAST 3ja-4ra herbergja Vantar fyrir ákveðinn kaupanda, sem vill kaupa íbúð með miklu áhv. Ýmsir staðir koma til greina. ÓSKAST 3ja herbergja Fjöldi kaupenda að 3ja herb. íbúðum í lyftuhúsum og blokk- aríb., t.d. í Bökkum, Kópavogi, Háaleitishverfi og víðar. Mjög góðar greiðslur eru í boði fyrir réttu eignina. ÓSKAST 2ja herbergja Kaupendur að góðum 2ja herbergja íb., helst með litlu áhv. Æskilegt að þær séu miðsvæðis í borginni. VAGNJÓNSSONB FASTEIGNASALA SUÐURLANDSBRAUT18 SÍML84433 LÖGFRÆÐINGURA7U VAGNSSON Hafnarfjörður Hafnfirðingar Höfum til sölu 2ja og 3ja herb. íb. fyrir Hafnfirðinga 60 ára og eldri. íb. afh. fullbúnar í okt. 1988. Mosabarð 4-5 herb. 110 fm sérhæð. Drangahraun 450 fm iðnaðar- eða verslunar- húsn. Hátt til lofts. Hraunstígur 3ja herb. íb. Vesturgata 18-24 Hf. Um er að ræða þrjú hús, stál- grindarh., 252 fm, steinh. á þremur hæðum, 583 fm og steinh. á tveimur hæðum, 202 fm. Góð lofth. í öllum húsum. Vantar: Góða ca 100 fm íb. i Hf. fyrir fjárst. aðila. Árni Grétar Finnsson hri. Strandgötu 25, Hafnarf sími 51 500 Álfaskeið — Norðurbær Óskum eftir að kaupa 4ra-5 herb. endaíb. við Álfaskeið eða í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Góðar greiðslur í boði. Upplýsingar í síma 76244. Við höfum kaupendur að eftirtöldum eignum: Einbhúsi í Setbergslandi i Hafnarfirði eða Suðurgötu. — Einbhúsi á Seltjarnarnesi, með eða án sjávarlóðar. — „Penthouse“-íb. í Espigerði. — Sérhæð í Lækja- hverfi. — Raðhúsi í Breiðholti. — Einbhúsi í Austurbæ, með tveimur íb. — 3ja-4ra herb. jarðhæð (gengið beint inn). — Fjölda 2ja, 3ja og 4ra herb. ibúða vítt og breitt um borgina. — 4ra herb. íb. í Garðabæ. — Verslunar- húsn. í Skipholti eða Ármúla. — Iðnframleiðslufyrirtækj- um og heildsölufyrirtækjum. HúsafeH Bergur Guðnáson hdl. FASTEIGNASALA Langhottsvegi 115 Þorlákur Einarsson (Bæjaríeiðahúsinu) Simi:68 1066 7(2744 o2744 TO4? 2ja og 3ja herb. íb. AUSTURBRÚN 2ja herb. íb. á 11. hæð. Hús- vörður. Góð sameign. Útsýni gerist vart betra. Ákv. sala. Verð 2,7 millj. ASPARFELL Snotur íb. á 1. hæð. Verð 2,3 millj. BLIKAHÓLAR 2ja herb. rúmg. íb. ofarl. í lyftu- húsi. Skuldlaus íb. Frábært útsýni. Verð 2,6 millj. FRAKKASTÍGUR 2ja herb. íb. á 1. hæð í nýl. húsi. Bílskýli. Góð eign í hjarta borgarinnar. Verð 2,7 millj. HOLTSGATA HF. Snotur 50 fm íb. á miðhæð í þríb. Nýjar innr. Verð 1,5 millj. LAUGARNESVEGUR Rúmg. 2ja herb. íb. i kj. Mikið endurn. Verð 1,9 millj. UÓSHEIMAR Góð 2ja herb. íb. á 7. hæð. Skuldlaus íb. Laus í febr. ’88. Góð fjárfesting. Verð 2,8 millj. Opið kl. 1-3 HRAUNBÆR Rúmg. 4ra herb. íb. á jarðh. Verð 3,2 millj. KRÍUHÓLAR Rúmgóð 4ra herb. ib. á efstu hæð í 3ja hæða húsi. Ákv. sala. Verð 3,5 milp. KRUMMAHOLAR 4ra-5 herb. íb. í lyftublokk. Ákv. sala. Verð 3,7 millj. SEUABRAUT 4ra-5 herb. íb. á tveimur hæð- um. Hagst. lán áhv. Bílskýli. Verð 3,7 millj. SELTJARNARNES Rúmg. neðri sérhæð í tvíb. (jarðhæð). Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 4,5 millj. VESTURGATA Stórglæsil. 170 fm topþíb. á tveimur hæðum í nýju húsi. FROSTAFOLD 140 fm glæsiíb. á tveimur hæð- um með innb. bílsk. og geymslu í kj. Til afh. fljótl. Verð 4,3 millj. SÖLUTURN - GRILL Höfum fengið í sölu í Aust- urbænum söluturn með grillaðstöðu. Stórkostlegt tækifæri til aukningar. Ákv. sala. Góð kjör. VERSLUNARHÚSNÆÐI - AUSTURVER 240 fm verlshúsn. í Austurveri við Háaleitisbraut til sölu. Uppl. aðeins á skrifst. TRÖNUHRAUN Höfum fengið til sölu rúmg. iðn- aðarhúsn. Tvennar innkdyr, mjög háar. Húsn. er skiptan- legt. Mögul. á sérl. hagkvæm- um grkjörum, jafnvel engin útb. Húsn. er laust strax. SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS. BRÁÐVANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ VEGNA MIKILLAR SÖLU. MAVAHLÍÐ Snotur, rúmg. 2ja herb. kjíb. Ákv. sala. Verð 2.4 millj. DÚFNAHÓLAR 3ja herb. íb. á efstu hæð í lyftu- húsi. Verð 3,1 millj. HRAFNHÓLAR 3ja herb. rúmg. íb. á efstu hæð í 3ja hæða blokk. Góð eign. Verð 3,2 millj. FRAMNESVEGUR 3ja herb. íb. á 1. hæð. Þarfnast standsetn. Laus strax. Góð grkjör. Verð tilboð. MANAGATA 100 fm efri hæð í tvíbhúsi ásamt 40 fm bílsk. Nýjar innr. Verð 4,3 millj. 4ra herb. og stærri ASPARFELL 120 fm íb. á 4. hæð í lyftubl. Tvennar svalir. Parket á gólfum. Verð 3.9 miilj. Raðhús - einbýli EFSTASUND Höfum fengið í sölu 300 fm glæsil. einbhús. Gott skipul. Ákv. sala. Verð 9 m. HLAÐBÆR Gott 160 fm einbhús á einni hæð ásamt gróðursk. og stór- um bílsk. Mjög góð eign. Verð 7,8 millj. Iðnaðarhúsnæði SÖLUTURN - DAGVERSLUN Höfum fengið til sölu söluturn í Kóp. Miklir mögul. Ákv. sala. AUSTURSTRÖND SELTJ. Ca 60 fm nýtt verslhúsn. Sór- lega vel staðs. Ákv. sala. Verð 2,2 millj. Eignir óskast Á kaupendaskrá okkar eru kaup- endur að eftirtöldum eignum. • 4RA-5 HERB. ÍB. ASAMT BÍLSK. í LYFTUBL. í HÓLA- HVERFI. • 4RA HERB. f HÁALEITIS- HVERFI. • 3JA-4RA HERB. í FOSSVOGI. • 4RA HERB. f VESTURBÆ. • 3JA OG 4RA HERB. Í HRAUNBÆ. • RAÐHÚS f HÁALEITI EÐA HVASSALEITI. • EINBÝLI f SMÁÍBHVERFI. HAFNARFJÖRÐUR - NORÐURBÆR 3ja herb. íb. óskast til kaups fyrir mjög traustan kaupanda. [sÍÐUMÚLA 17 Mj ^ Magnus Axelsson J Magnús Axelsson Magnus Axelsson Opið kl. 1-3 Opið kl. 1-3__Opið kl. 1-3____Opið kl. 1-3
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.