Morgunblaðið - 01.03.1988, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 01.03.1988, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 1. MARZ 1988 11 26600 allir þurfa þakyfirhöfuáid Bólstaðarhlfð. 2ja, 70 fm mjög góð kjib. Sérlnng. Ný teppi. V. 3,5 m. Drápuhlfð. 3ja, 80 fm kjib. Ný- stands. Sérinng. V. 3,8 m. Fannafold. 89 fm, 2ja. Tilb. u. trév. i júli. V. 3,9 m. Skúlagata. 47 fm 2ja. V. 2,4 m. Sólvallagata. 90 fm. 3ja. V. 3,6 m. Laugavegur. 2ja, 50 fm. V. 2,8 m. Dalsel. 2ja, 50 fm. V. 3 millj. Krummahólar. 90 fm, 3ja, bilskýli. V. 4 millj. Vantar stærri. Melabraut - Seltjn. 100 fm 3ja, bilsk. V. 5,2 millj. Skólabraut. 3ja, 90 fm. V. 3,8 m. Asparfell. 110 fm 4ra á 3. h. Suð- ursv. Útsýni. V. 4,7 m. Þinghólsbraut. 90 fm 4ra. V. 4,3 millj. Sólvallagata. 100 fm 4ra. V. 4,5 m. Skólageröi. 5 herb., 120 fm parh. 4 svefnherb. V. 7,2 m. Fannafold. 146 fm, 4ra. Tilb. u. trév. V. 5,6 millj. Boöagrandi. 113 fm, 4 svefnh., bílsk. V. 6,7 millj. Kópavogur. 130 fm sérhæðir. Tilb. u. trév. auk bílgeymslu og fullg. sameignar. 3-4 svefnh. Góð grkjör. V. frá 5,4 miilj. Frostafold. 136 fm ib., tilb. u. trév. Afh. strax. V. 5 m. Raðhús í Vesturb. Ca 200 fm ib. og bílsk. Skilast fokh. i okt. Ljósvallagata. 4ra herb., ca 100 fm ib. 2 stofur, 2 svefnh., nýir gluggar, nýtt gler. Glæsil. útsýni. V. 4,5 m. Einbýlishús Sæbraut. 150 fm einbhús, 50 fm bílsk. Teikn. Kjartan Sveinsson. Húsið stendur á hornl. 4 svefnh. V. 12,5 m. Hægt að taka minni eign i skiptum. Stigahlfð. 200 fm einbhús. 4 svefnh. Gróinn garður. V. 13,5 m. Selbraut. 175 fm hús, 51 fm bilsk. 6 svefnherb. V. 9,8 millj. Seltjnes. 335 fm glæsil. einbhús á tveimur hæðum. L/til ib. á 1. hæö. Hægt að taka tvær minni eignir uppi. Gerðhamrar. 260 fm fokh. einb- hús á tveimur hæðum + tvöf. bllsk. Gott lán fylgir. V. 7,4 m. Timburhús klædd með dönskum múrsteini. Byggð eftir pöntunum. Hægt að útvega lóðir. Atvmnuhusnæði Funahöfði. 560 fm iðnhúsn. á 2. hæð. Gert ráð f. innk. á 1. hæðínni og vörulyftu. Verð 27 þús. pr. fm. Súðarvógur. 380 fm verslhúsn. á 1. hæö. V. 14,0 m. Bolholt. 330 fm skrifsth. V. 11,5 m. Garðabser. 300 fm atvhúsn. é 1. hæð. 6 m. lofth. V. 6 millj. Örfirisey. 1100fmhúsn.fokh. inn- an, tilb. utan. Verð 23 þús pr. fm. Má skipta I minni ein. Höfum nokkur minni fyr- irtæki á söluskrá. [/CínJ Fasteignaþjónustan Austuntrmti 17, $. 26600. Þorsteinn Steingrimsson. lögg. fasteignasali. 681066 Leitib ekki langt yfir skammt SKOÐUM OO VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Hraunteigur 58 fm 2ja-3ja herb. risib. Verð 2,5 millj. Hrafnhólar Ca 70 fm glæsil. 2ja herb. penthouse ib. ilyftuh. Glæsil. útsýni. Mjög vandað- ar innr. Verð 3,6 millj. Nýbýlavegur 80fm3ja herb. góð ib. iþribhúsi. Sérþv- hús., auka herb. i kj. Innb. bilsk. Skipti mögul. á 2ja herb. Verð 4,6 millj. Eyjabakki 84 fm 3ja herb. ib. Sérþvhús. Góðar innr. Aukaherb. i kj. Skipti mógul. á stærri eign. Verð 4,3 millj. Melabraut 86 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð i fjórb- húsi. Gott útsýni. Tvennar svalir. 40 fm bilsk. Verð 5,2 millj. Hlíðar 120 fm hæð i þrib. 3 svefnherb. Vel staðs. Verð 6,3 millj. Langholtsvegur 149 fm hæð og ris i tvibhúsi. Rúmg. bilsk. Skipti mögul. á minni eign. Verð 6,5 millj. Álfaheiði 264 fm einbhús. Afh. tilb. utan, fokh. innan. Teikn. á skrifst. Verð 5,5 millj. Stafnasel 360 fm glæsil. einbhús m. tvöf. bilsk. Mögul. á fleiri en einni ib. Gerðhamrar - sjávarlóð 162ja fm glæsil. staðsett einbhús á einni hæð. Mögul. á eignask. eða lægri útb. Verð 9,5 millj. Háteigsvegur 120 fm góð sórh. á 2. hæð. 3 svefn- herb. 88 fm bílsk. sem skiptist i ein- staklib. og bílsk. Eignask. mögul. Verð 7,3 millj. Amartangi - Mosbœ 110 fm fallegt raðh. á einni hæð. 3 svefnh., bilskréttur. Skipti mógul. á einbhúsi í Mosbæ. Verð 5 millj. Nesbali 220 fm mjög vandað endaraðh. m. tvöf. innb. bilsk. Verð 9,5 millj. Við Selfoss 180 fm einbhús. 4 svefnherb. 12 gripa hesthús + hlaða. Mögul. að taka bifreið uppí söluverð. Verð 4,5 millj. Breiðamörk 2, Hveragerói Hófum i einkas. gott 1763 fm steinh. m. 4. m. lofth. Húsið hefur mjög fjólbr. mögul. varðandi nýtingu. Staðs. er við aðalgötu bæjarins og blasir við þegar ekið er inn i bæinn. Ca 4500 fm lóð m. mögul. á fjölda bilastæða. Afh. eftir nánara samkomul. Verð pr. fm kr. 15000. Mjbg góð grkj. bjóðast fyrir traustan kaupanda. Vantar Austurbæ Höfum traustan kaupanda að 4ra herb. ib. i Austurbæ, t.d. Vogum, Árbæ og viðar. Vantar Höfum fjárst. kaupanda að rað- eða einbhúsi á einni hæð i Vogahverfi eða Héaleitishverfi. Matvöruverslun Hófum i sólu góða verslun, vel staðs. miðsv. á Stór-Rvíksv. Mögul. á rýmri opnunart. og aukinni veltu. Gott húsn. sem getur selst með. Ýmisl. grkjör mögul. Verð 12,0 millj. Veitingaeldhús Höfum i sölu þekkt veitingaeldh. sem er stóraðili í sólu á heitum mat og veisluréttum. Velútbúið eldh. með mjög góðum tækjum. Geturverið tilafh. fljótl. Ýmisl. grkjör mögul. Verð 24,0 millj. Stór söluturn Hófum i sölu stóran og þekktan sölut- urn m. grilli. Gott eldh. Mjög góð vax- andi velta. Ýmisl. grkjör mógul. Verð 15,0 millj. ðll ofangr. fyrirtœki fást keypt á 48 mán. Jöfnum groiðslum. Uppl. aðelns á skrifst., ekkl f síma. Húsafell FASTEIGNASALA Langhottsvegi 11S (Bæjarhiðahúsinu) Simi: 681066 Ö Þorlákur Einarsson, Bergur Guðnason hdl. ¦K ^uglýsinga- síminn er 2 24 80 Fossvogur - endaraðhús Vorum að fá í sölu gott endaraðhús með bílskúr á góð- um stað í Fossvogi. Húsið sem stendur neðan við götu er rúml. 230 fm með 5-6 svefnherb. og miklum og góðum innréttingum. Góður bílskúr. Mjög sólríkur og fallegur garður. Eignahöllin Fasteigna- og skipasala Skúli Ólafsson Hilmar V/ctorsson viðskiptafr. Hverfisgötu 76 2ja herb. Miövangur: Góð fb. á 5. hæð. Verð 3 millj. Auðbrekka: 2ja herb. ný og góð ib. á 3. hæð. Fallegt útsýni. Verð 3,2 millj. Miðborgin: Glæsil. einstaklíb. á 5. hæð (efstu) i nýuppgeröu lyftuh. Vorð 2,8 mlllj. Hraunbær: Snyrtil litil einstaklíb. á jarðh. Verð 2,8 millj. Miðborgin: Samþ. ca 45 fm björt íb. á 2. hæð i steinh. við Bjarnarstíg. Laus fljótl. Verð 2,2-2,3 millj. 3ia herb. Kaplaskjólsvegur: 3ja herb. góð ib. á 2. hæð. Verð 4,3 millj. írabakki: 3ja herb. góð íb. á 2. hæð. Tvennar sv. Verð 3,7-3,8 mlllj. Engihjalli: 3ja herb. vönduð ib. á 4. hæð. Failegt útsýni. Verð 4,1-4,3 millj. Asparfell: Góð 3ja herb. fb. á 2. hæð, 90,4 fm. Verð 3,7 millj. Bárugata: 3ja herb. ca 80 fm kjib. i steinh. Verð 2,6-2,7 miilj. Hverfisgata: Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð i steinh. Laus. Verð 3 mlllj. Háagerði 3ja-4ra: Ca 80 fm neðri hæð i raðh. (tvíbýli). Mikið end- urn. m.a. ný eldhinnr. Góður garður. Verð 4,2 mlllj. Bergstaðastrœti: 75 fm á jarðh. Sérinng. Bflsk. Verð 3 millj. Vesturbaer: 3ja herb. glæsil. íb. i smiðum við Álagranda. Stæði í bílag. Teikn. á skrifst. til afh. i des. Skólabraut — Seltjnesi: 3ja herb. góð íb. á jarð. Sérinng. og hiti. Verð 3,8 millj. Furugeröi: Vönduð 3ja herb. 85 fm ib. á jarðh. Sérgaröur. Verð 4-4,2 millj. 4ra-6 herb. Bræðraborgarst. — 5-6 herb.: 140 fm góð ib. á 2. hæö. Verð 4,6 millj. Engihjalli: Rúmg. og falleg ib. á 4. hæð. Glæsil. úts. Verð 4,5 millj. Á glœsil. útsstaö f Vest- urborginni: Vorum að fá i einkas. hæð og ris, samt. um 200 fm á einum besta útsstað í Vesturborginni. Verð 9,8-10 millj. Uppl. aðeins á skrifst. Ekki i síma. Vesturbœr — 6 herb.: Um 160 fm (brúttó) íb. á 2. hæð í þríbhúsi (sambyggðu). Verð 5,9 millj. Hverfisgata — hæð og ris: Góð 4ra herb. íb. Ris allt endurn. Verð 3,6 millj. Hœð f Þingholtunum: 4ra herb. mjög góð hæð (1. hæð) við Sjafn- argötu I þribhúsi. Fráb. staös. Ákv. sala. Barmahlíð: 4ra herb. vel skipul. rísíb. Suðursv. Gott geymsluris. Verð 4-4,2 millj. Þverbrekka — 4ra-5 herb.: Stór og falleg íb. á 6. hæð. Sérþvherb. Tvennar sv. Ný eldhinnr. Glæsil. út- sýni. Verð 6,2-5,3 millj. Tjarnargata — 4ra-5 herb.: Mjög góð ib. á 5. hæð. Ib. hefur öll verið stands á smekkl. hátt. Möcjul. á baðstlofti. Glæsil. útsýni yfir Tjörnina. Efstaland — 4ra: Glæsil. íb. á 3. hæð (efstu). Fallegt útsýni. Breiðvangur — 4ra: 110 fm mjög góð Ib. á 3. hæð ásamt bílsk. Æskil. skipti á 2ja-3ja herb. ib. m. bllsk. Skeiðarvogur: 5 herb. hæð ásamt 36 fm bílsk. Ný eldhinnr. Nýjar hurðir o.fl. Verð 6,5 mlllj. Raðhús - einbýli Bygglóö - Stigahlfð: Til söiu um 890 fm bygglóð á góðum stað við Stigahlið. Uppdráttur og allar nánari uppl. á skrfst., ekki i sima. Selbraut - Setljnesi: U.þ.b. 175 fm hús á einni hæð. Mögul. á tveim- ur íb. Skipti á góðri 4ra-5 herb. íb. mögul. Verð 9,8 millj. Skógahverf i: U.þ.b. 265 fm mjög falleg og vel staðs. einb. 30 fm sólst. Fallegt útsýni. Miöbær — einb.: I30fm mikið stands. einbhús við Grettisgötu. Árbær — einb.: Ca 110 fm gott einbhús ásamt 40 frn bílsk. við Þykkvabæ. Nýt. þak. Falleg lóð. Verð 7 millj. Skipti á minni eign í miðborginni eða litlu raðh. í Mosfbæ koma vel til greina. Árbær — Raðh.: Glæsil. 285 fm raðh. ásamt 25 fm bílsk. við Brekkubæ. Húsið er með vönduðum beykiinnr. I kj. er m.a. nuddpottur o.fl. og er mögul. á að hafa sér íb. þar. Digranesvegur — einb.: U.þ.b. 200 fm hús á tveimur hæðum m.a. með 5 svefnh. 1300 fm falleg lóð og mjög gott útsýni Hagst. lán geta fylgt. Verð 7 mlllj. EIGNA MIÐLUIMIV 27711 (¦INGrlOLTSSTRÆTI 3 Su'im Kiisliimon. solusljoti - Þoileilw Guðmundsson. solum. Þorolfur Halldorsson, logli. - Unns'einn Beck. hil.. simi 12320 SIMAR 21150-21370 SOLUSTJ LARUS Þ VAIDIMARS L0GIVI JOH Þ0RÐARS0N HDL Til sýnis og sölu auk annarra eigna: 3ja herb. íbúðir í Hlíðunum Viö Mávahlíð 2. hæð 81,6 fm nettó. Nýmáluð. Fjórbýli. Þak endurb. Skuldlaus. Laus strax. Vi6 Blönduhlið i kj. 70,2 fm nettó. Endurn. (gluggar, gler, hurðir o.fl.). Sérinng. Sérhiti. Lítið niðurgr. Laus í maí. Skammt frá Borgarspítalanum Við Furugerði á 1. hæð um 100 fm nettó. 5 herb. mjög góð íb. 4 svefn- herb. m. innb. skápum. Sólsvalir. Geymsla og þvottah. í kj. Úrvals stað- ur. Ákv. sala. Skammt frá Landakoti Endurb. 3. hæð í þribhúsi. Nánar tiltekið 3ja herb. íb. 80 fm nettó. Allar innr. nýjar af bestu gerð. Rúmg. risherb. fylgir. Nýtt þak. Laus strax. Á höfuðborgarsvæðinu óskast gott einbhús um 200 fm. Aöeins vönduð og vel með farin eign kemur til greina. Rétt eign verður borguð út. Hagkvæm skipti í Vesturborginni óskast sérh. eöa raðh. Skipti möguieg á 6 herb. endaíb. á 2. hæð á Högunum. Lítið einbýlishús eða raðhús oskast til kaups miðsvœðis í borginni. Skipti mögul. á 4ra herb. úr- valsib. á 2. hæð við Ofanleiti. Bílsk. fylgir. Helst í lyftuhúsi Miðsvæðis í Kópavogi óskast 4ra herb. íb. Nokkurt útsýni æskil. Skipti mögul. á rúmg. raöh. rétt viö miðbæinn í Kóp. Bilsk. fylgir. Úrvalsíbúðir 3ja herb. vift Jöklasel, Efstahjalla og Boðagranda. ALMENNA FASTEIGNASAUN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 ¦"híísvancíjr"1 ^Sj, FASTEIGNASALA SL 2^ BORGARTÚNI 29, 2. HÆÐ. ?f 62-17-17 Stærri eignir Einb. - Grundarstíg Ca 80 fm timburhús, hæð og ris. Þarfn- ast standsetn. Einb. - Nýlgata. Fallegt einb. á tveimur hœðum. Mikið endurn. Álftamýri Ca 80 fm björt og falleg íb. á 4. hæð. Suðursv. Verð 4 millj. Sólheimar - lyftuhús Ca 92 fm góð íb. á 1. hæð. Verð 3,9 m. Langahlíð 3ja-4ra Ca 90 fm falleg íb. á 3. hæð. Mikið endurn. Herb. I risi fylgir. Verö 4,3 millj. Einb. - Holtagerði K. Bræðraborgarstígur Ca 150 fm gott hús á stórri lóð. Bílsk 6 svefnherb. Verð 6,8 m Einb. - Óðinsgötu Ca 130 fm steinh. á tveimur hæð- um. Allt endum. Góð lán áhv. Verð 5,5 millj. Ca 60 fm falleg íb. á 1. hæö I tvibhúsi. Sérinng. Sérhiti. Verð 2650 þús. Bergþórugata Ca 80 fm góð ib. á 1. hæð. Verð 3,5 m. 2ja herb. Húseign - Holtsgötu Ca 140 fm húseign á tveimur hæðum. Tvær samþ. ib. Stór eignarl. Viðb. mögul. Verð 6,5 millj. Sérh. - Þinghólsbraut Ca 160 fm glæsil. efri sérhæð. Tvennar sv. Bilsk. Vönduð eign. Verð 7,1 millj. Vogatunga Kóp. Ca 100 fm neðri sérh. Afh. fullb. utan og innan næsta sumar. íb. er sérh. fyrir eldri borgara. Verð aðeins 5,2 millj. Flyðrugrandi Ca 70 fm falleg íb. á 3. hæð. Verð 3,9 millj. Bræðraborgarstígur Ca 80 fm falleg íb. á 4. hæð i lyftu- húsi. Verö 4 millj. Eiðistorg - Seltjnesi Ca 65 fm glæsil. ib. á 3. hæð. Suð- ursv. Verð 3,8 millj. Krummahólar Ca 65 fm gullfalleg íb. á 5. hæð i lyftu- húsi. Verð 3,2 millj. 4ra-5 herb. Eyjabakki Ca 105 fm björt og falleg íb. á 2. hæð. Þvottah. og búr í ib. Verð 4,8 millj. Efstaland Ca 100 fm góð íb. á 3. hæð. Verð 5,0 millj. íbúðarhæð Drápuhlíð Ca 125 fm falleg efri hæð. Ný eldhús- innr. Suðursv. Sameiginl. bilsk. Þverbrekka - Kóp. Ca 50 fm falleg íb. á 2. hæð I lyftubl. Vestursv. Verð 2,9 millj. Rekagrandi Ca 75 fm glæsil. jarðh. Parket á allri ib. Gengið útí garð frá stofu. Góð lán áhv. Fossvogur Ca 117 fm björt og falleg íb. á 1. hæð (miðhæð) v/Snæland. Suðursv. Verð 5,8 millj. Hraunbær Ca 115 fm vönduð ib. á 1. hæð. Mikið endurn. Verð 4,8 millj. 3ja herb. Skólabraut - Seltjnesi Ca 110 fm neðri sérhæð I tvib. Verð 3,8 millj. Hamraborg - 2ja-3ja Ca 80 fm falleg íb. á 4. hæð. Bílskýli. Fráb. útsýni. Góð lán áhv. Verð 3,7 millj. Laugavegur Ca 40 fm snotur jarðhæð. Verð 2 millj. Atvinnuhúsnæði Atvinnuhúsn. Mos. Höfum i einkasölu atvinnuhúsnæði í Mosfellsbæ. 1700 fm iðnaðar- (lager- hosnæði) og ca 580 fm vandað skrifst- húsn. Geta selst saman eða sitt i hvoru lagi. Uppl. aðeins á skrifst., ekki isíma. Skrifsthæð - Laugavegi Ca 445 fm skrifsthúsn. í glæsil. nýju húsi. Selst tilb. u. trév. 4 bilast. fylgja. MIKIL EFTIRSPURN - VANTAR EIGNIR! Guðmundur Tómasson, Finnbogi Kristjánsson, ^^^ Wk B Viöar BÖðvarsson, viöskfr./lögg. fast. I IH
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.