Morgunblaðið - 01.03.1988, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 01.03.1988, Blaðsíða 36
36 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 1. MARZ 1988 PENINGAMARKAÐURINN INNLÁNSREIKNINQAR 21. feb . Lende- Utv»g»- Bún«ö«r- ISn»A»r- V.ntl.- 8amv,- Alþýðu- 8perf- bwiklnn benklnn benkinn bankinn benkJnn banklnn benklnn ejóslr Sparisjóðsbækur 22,00% 19,00% 20,50% 20,00% 20,00% 22,00% 22,00% 19,00% Sparisjóðsreikningar 3ja mán. uppsögn 22,00% 21.00% 20.50% — 22.00% 22,00% 25,00% 21,00% 6 mán. uppsögn — 23,00% 21,50% — 24,00% 27.00% 27,50% 22,00% 12 mán. uppsögn 23,00% 27,00% — — — 30,50% 29,50% Spj.vél. 18 mán. uppsögn — — — 32.00% — — — — Verðtr. reikníngor m.v. Iánskjaravi8itölu 3ja mán. uppsögn 2.00% 2.00% 2,00% — 2,00% 2.00% 2,00% 2,00% 6 mán. uppsögn 4,00% 4.00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50% 4,00% 4,00% ÁVÍSANA- OG TÉKKAREIKNINQAR') 21. feb. Tékkareikningar Yfirdráttar- vextir tékkareikninga Þarafgrunnvextira Sórstakirtékkar. Lende- Útv»a«- BunaAar- IðnaBer- Verel.- Samv.- Alþýou- Spari- bankinn banklnn bankinn banklnn banklnn banUnn banklnn ajóAir 10.00% 9.00% 9.00% 10,00% 10,00% 10/12% 12.00% 8.00% 36,00% 14.00% 20,00% 37,00% 14,00% 34,00% 37.00% 14,00% 13,00% 20,50%14-21,0% 39,00% 14,00% 10-22% 37,00% 14,00% 22,00% 32,50% 14,00% 25,00% 36,00% 14,00% 19,00% 1) Vextir eru reiknaðir út af lægstu innistæðu á hverju 10 daga tímabili. 2) Grunnvextir eru reiknaðir út mánaðarlega fyrirfram af yfirdráttarheimild hvort sem sú heimild er nýtt eða ekki. En mismunurinn (vextir yfirdráttarlána - grunnvextir) er reiknaður af yfirdrætti mánaðarlega eftir á. OJALDEYRISREIKNINQAR 21. feb. Landa- Útvege-banklnn banklnn Búneoer-banklnn ISnaðer-banklnn v.rzl.-banklnn Samv.-banklnn AlþýSu-banklnn Sp»rl-»|6ólr Bandarikjadollar | Sterlingspund V-Þý8k mörk Danskar krðnur 5.75% 6,50% 8,00% 8,25% 2,00% 2,50% 7.75% 8,25% 6,00% 7,75% 2,50% 7,75% 5,75% 8,00% 2,25% 7,75% 7.00% 8,00% 2,50% 9,00% 7,00% 7,75% 2,75% 8.75% 7,00% 8,00% 3,00% 9,00% 5,75% 8,00% 2,75% 7,75% ÚTLÁN 21feb. Lande- Utvoge- BúnaAar- I6n»6.r- Veral.- Samv.- AlþýSu- Sparl- banklnn bankinn banklnn banklnn banklnn banklnn bankinn •ióSlr Aim. vixlar (forvextir) 34,00% 32,50% 31,00% 31,00% 34,00% 35,00% 33.00% 29,50% Viðskiptavíxiar'i — - 35.00% — — 39,00 — — Skuldabréf, aimenn 37,00% 37,00J> 34,00% 35,00% 35,00% 37,00% 35.00% 31,00% Verðtryggð skuldabréf 9,50% 9,75% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% Afurða- og rekstrarlán í isienskum krónum 32,50% 34,00% 30,50% — 32.50% 34,00% — 31,00% iSDR 7,75% 8,00% 7.75% — 8.25% 8,00% — 3,00% i bandarikjadollurum 8,75% 9,50% 8,75% 2)_ 9,25% 9,00% — 8,75% í V-Þýskum mörkum 5,25% 5,00% 5,25% — 5,75% 5,25% — 5,25% | í sterlingspundum 11,25% 11,00% 11,00% — 11,50% 10,75% — 11,00% Vanskllavextlr fyrir h\ Saðlabanka Islands. fvleðalvextir 21.01.88 rorn byrjaðan mánuð eru 4,3% eða 61,6% á árl samkvæmt ákvörðun sem Seðlabankinn mælir með aö gildi i fobrúar1988: Almenn skuldabréf 36,40%, óll verðtryggð lán 9,5% . 1) Aðrir bankar en Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn birta sérstakt kaupgengi viðskiptavíxla sem liggur frammi í afgreiðsiU8ölum þoirra. 2) Iðnaðarbankinn: Vextir af útlánum í erlendri mynt eru að jafnaði þeir sömu og bankinn greiðir á hverjum tfma af teknu erlendu lánsfé að viðbættu 1,50% álagi. QENQISSKRÁNINQ Nr. 41. 29.febrúar 1988 Kr, Kr. TUI- Eln. Kl. 15.00 Kaup Sala gengj Dollari 39,40000 39,52000 39,52000 Sterlp. 69,75800 69,97000 69,97000 Kan. dollari 31,19900 31,29400 31,29400 Dönsk kr. 6,10730 6,12590 6,12590 Norsk kr. 6,20030 6,21920 6,21920 Sænsk kr. 6,57980 6,59990 6,59990 Fi. mark 9,66040 9.68980 9,68980 Fr. franki 6,89180 6,91280 6,91280 Belg. franki 1,11460 1,11800 1,11800 Sv. franki 28.33210 28,41840 28,41840 Holl. gyllini 20,78440 20,84770 20,84770 V-þ. mark 23,33640 23,40750 23,40750 (t. lira 0,03166 0,03176 0,03176 Austurr. sch. 3,32070 3,33080 3,33080 Port.escudo 0,28480 0,28570 0,28570 Sp. peseti 0,34590 0,34700 0,34700 Jap. yen 0,30699 0,30792 0,30792 Irskt pund 62,19900 62,38800 62,38800 SDR (Sérst.) 53,61990 53,78320 53,78320 ECU, evr. m. 48,20390 48,35070 48,35070 Tollgengi fyrir mars er sölugengi 29. feb. Sjálfvirkur simsvari gengisskráningar er 62 32 70. VÍXLAR OQ SKULDABRÉF Voxtir miðað við ákveðin tímabil Vbdar SkukJabnH Vaata- oftlragr. •ftlrígr. tfmabJI forvaxtlr v.xtir forvaxtlr vaxtJr 30 dagar 2,25% 2,36% 2,16% 2.21% 45 dagar 3,38% 3,56% 3,22% 3,33% 60 dagar 3,50% 4,77% 4,27% 4,47% 75 dagar 5,63% 6,00% 5.31% 5,61% 90 dagar 5,75% 7,24% 6,43% 6,77% 105 dagar 7,83% 8,49% 7,36% 7,94% 120 dagar 8,90% 9,77% 8,36% 9,13% 150 dagar 11,00% 12,35% 10,35% 11,54% 180 dagar 13,05% 15,00% 12,28% 14,00% 210 dagar 15,08% 17,75% 14,21% 16,37% 240 dagar 17,00% 20,49% -16,03% 18,67% 270 dagar 18,96% 23,38% 17,89% 21,05% 300 dagar 20,78% 26,23% 19,62% 23,33% 330 dagar 26.88% 29,23% 21,38% 25,69% 360 dagar 24,39% 32,25% 23,05% 28,00% Miðað er við að ársvextir sáu 27,00% á víxlum (forvextir) og 28,00% af skuldabréfum. Ef for- vextirnir eru teknir af víxlum til lengri ima en 3ja mánuða er hámark nafnvaxta ákveðiö þann- ig að raunveruleg árleg ávöxtunar er ekki hærri en forvextir fyrir þrjá mánuði. Ef um eftirá- greidda vexti er að ræöa eru nafnvextir ákveðn- ir þannig aö árleg ávöxtun sé ekki hærr en for- vextir fyrir jrjá mánuði. QENQI DOLLARS Lundúnum, 29. fabrúar. Reuter. ÞEGAR gjaldeyrismarkaðir opnuðu á mánudagsmorgun var gengi dollars örlítið lœgra á mörkuðum f Evrópu. Verðbréfamarkaðir héldust nokkuð stöðugir og er ekki reiknað með miklum breytingum fyrr en næstu tölur um viðskiptajöfnuð Bandaríkjanna verða birtar um miðjan mars nk. Kaupgengi sterlingspunds var 1,7595 dollarar. Kaupgengi dollars 25. febrúar: 1,2653 kanadískir dalir 1250 ítalskar lirur vestur-þýsk mörk 129,2300 japönskyen hollensk gyllini 6,0170 sænskarkrónur svissneska franka 6,3920 norskar krónur belgiska franka 6,4890 danskar krónur 1,6991 1,9071 1,3980 35.4700 6,7480 franskafranka Gullúnsan kostaði 433,70 dali QENQISÞRÓUN m.v. síðasta skráningardag í mánuö , (sölugengi) Dollar St.rip. Dön.k kr. Norak kr. Sjan.k kr. V-þ. mark Yan SDR MARS '87 APRlL 38,9800 62,5140 5,7145 5,7151 6,1604 21,5836 0,2669 50,0894 38,6400 64,2760 5,7455 6.7754 6,1844 21,6349 0,2768 50,4742 MAÍ 38,9900 63,3980 5,6839 5,7699 6,1377 21,3996 0.2705 50,1640 JÚNl 39,1000 62,9120 5,6322 5,8284 6,1213 21,3784 0,2661 49,9706 JÚLÍ 39,3100 62,6290 5,5898 5,7984 6,0814 21,2154 0,2636 49,7596 AGÚST 38,9600 63,5240 5,5817 5,8477 6,1095 21,4738 0,2745 50,1597 SEPT. 39,1300 63,7800 5,5401 5,8312 6,0775 21,2947 0,2711 50,2183 OKT. 38,0300 65,0500 5,6590 5,7731 6,0897 21,8300 0,2734 50,2411 NÓV. 36.5900 66,8320 5,7736 5,7320 6,1321 22,3246 0,2766 50,2029 DES. 35,7200 66,8680 5,8337 5,7267 6,1576 22,5790 0.2931 50,7860 JAN. '88 37,0000 65,6940 5,7736 5.8117 6,1503 22.1094 0,2900 50,6093 FEB. 39,5200 69,9700 6,1259 6,2192 6,5999 23,4075 0,3079 53,7832 YFIRLIT UM SKIPTIKJARAREIKNINQA" Hofuðetóle- Nafnv.xtlr Tfmabll fotreluriári Óv.roir. l/.rStr. Vaxta- V.rS- ÓbundWM kjor kJSr vaxU trygg- Vaxta Varob. Landsbanki: Kjörbók" ?-32% 4,0% 6 mán.3 mán. 2 Allt að 2 Útvegsbanki: Abót 19-28,8% 2,0% 1 -12mán. 1 mán. 1-12 alltað 12 Búnaðarb.: Gullbóka 7-29.00% 4,0% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Verzlunarb.: Kaskóreikn. 20-25% 4,0% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Samvinnub.: Hávaxtabók11 ?-34.00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Samvinnub.: Hávaxtareikn. 22-33,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Alþýðubanki: Sér-bók 21-30,00% 2,0% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Sparisjóðlr: Trompreikn. 19-26,00% 4,0% 6 mán. 1 mán. 2 12 BundVJM Iðnaðarb.: Bónusreikn. 30,00% 4,0% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Búnaðarb.: Metbók 30,50% 4,0% 6mán. 6mán. 2 alltað 2 Sparisjóður vélstjóra: 29,5% 5,0% 12 mán.6 mán. 1 allt að 1 Sparisjóðir: Toppbók:3' 27,5% 5,0% 6 mán.6 mán. 2 allt að 2 1) Vextir fyrsta árs. 2) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,85% hjá Landsbanka og Búnaðarbanka og 0,75% hjá Samvinnubanka. 3) Sparisjóðirnir eru: SPRON Sp. Akuroyrar, Arskógsslrandar, Hafnarfjarðar, Kópa- vogs, Mýrasýslu, Norðfjarðar, Olafsfjarðar, Siglufjarðar, Svarfdæla, Eyraspari- sjóður og Sp. í Keflavík. LÁNSKJARAVÍSITALA 1078 1880 1981 1SS2 1883 1884 1BS6 1886 1SS7 1988 JAN. — 135 206 304 488 846 1006 1364 1565 1913 FEB. — 139 215 313 512 850 1050 1396 1594 1958 MARS — 143 226 323 537 854 1077 1428 1614 1968 APRlL — 147 232 335 569 865 1106 1425 1643 — MAl — 153 239 345 606 879 1119 1432 1662 — JÚNl 100 160 245 359 656 885 1144 1448 1687 — JÚLÍ 103 167 251 373 690 903 1178 1463 1721 — ÁGÚST 107 172 259 387 727 910 1204 1472 1743 — SEPT. 113 178 266 402 786 920 1239 1486 1778 — OKT. 118 183 274 423 797 929 1266 1509 1797 — NOV. 122 191 282 444 821 938 1301 1517 1841 — DES. 130 197 292 471 836 959 1337 1542 1886 — BYQQINQARVÍSITALA 1983 1994 1886 1988 1997 1987 1988 JAN. 100 155 185 250 293 - 107,9 FEB. 100 155 185 250 293 - 107,5 MARS 100 155 185 250 293 -107,3 APRlL 120 158 200 265 305 _ MAl 120 158 200 265 305 — JÚNf 120 168 200 265 305 — JÚLÍ 140 184 216 270 320 100 ÁG. 140 164 216 270 321 100,3 SEPT. 140 164 216 270 324 101,3 OKT. 149 168 229 281 328 102,4 NOV. 149 168 229 281 341 106,5 - DES. 149 168 229 281 345 107,5 HLUTABREF Hlutabréfa- Fjárfestingar- markaðurinn hf. félag lalands hf. Keupg. SoJugangl Kaupg. {UMugengl Almennar Tryggingar hf. 1.24 1,30 — — Eimskipafélaglslandshf. 3,81 4,00 3,74 3.94 Flugleiðirhf. 2,60 2,73 2,43 2,55 Hampiðjanhf. 1,32 1,38 - — Iðnaðarbankinn hf. 1,48 1,55 1,48 1,57 Verzlunarbankinn hf. 1,31 1,36 1,31 1,36 Hlutabráfa8jóðurinn — — — 1,37 Skagstrendingurhf. 1,80 1,89 - — Útgerðarf. Akureyringa hf. 1,65 1,74 — — Tollvörugeymslan 1,10 ,1,16 — — Gengi hlutabréfanna eru margfeldisstuðull á nafnverð að lokinni ákvörðun um útgáfu jöfnunarhlutabréfa. Kaupgengi er það verð sem Hlutabréfamarkaðurinn og Fjárfestingarfé- lagið eru tilbúin að greiða fyrir viðkomandi hlutabróf. Sölu- gengi er það verð sem kaupandi hlutabréfs verður að greiða. KAUPQENQI VIÐSKIPTAVIXLA 21. feb. Lende- Útvege- lonaoar- Venl.- AlþýSu- Speri- benklnn benklnn banklnn banklnn benklnn ejoöir 30 dagar 0,96114 0,96293 0,96972 0,96070 0,96006 0,96260 45dagar 0,94397 0,94653 0,95627 0,94340 0,94243 0,94610 60dagar 0,92712 0,92042 0.94299 0,92630 0,92513 0,92990 75dagar 0,90865 — 0,92991 0,90810 0,90815 — 90dagar 0,89430 0,89901 0,91700 0,89320 0,89150 0.89820 Allir bankar utan Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn eru með sérstakt kaupgengi viöskiptavixla. Búnaðarbankinn kaupir víxla miðað við 36,00% vexti og Samvinnubankinn 39%. Stimpilgjald or ekki innifaiið i Kaupgengi víxla og hjá Útvegsbanka og Iðnaðar- banka er afgreiðslugjald ekki reiknað með. Gengi viðskiptavíxla er ekki sambærilegt milli banka. Kostnaður sem ekki er reiknaður inn i gengið vegur mjög þungt i ávöxtun (fjármagnskostnaði) þegar um lága upphæð er að ræða og/eða ef vixlinn er til skamms tima. RAUNÁVÖXTUN HELSTU TEQUNDA VERÐBRÉFA J»n.'87 April Júnl Sept. Okt. 6,5% 6,5% 6,5% 7,2-8,2% 7,2-8,5% 7,2-8.5% 7,5-8.8% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-9,0% 7,5-9,0% 8,0-9,0% 8,9-10,4% 8,8-9,5% 9,0-9,8% 9,0-9,7% 8,5-9,5% 9,0-10,2% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 10,8-11,4% 10,8-11,1% 10,5-11,1% 8.3-11,5% 12-15,0% 12,5-14,5 12,5-14,5% 12.5-14,5% 10,8-16,0% 12,5-14,5% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 13-16,0% 13-20,3% 10-14,0% 10-16,5% 12-17,0% 12-16.0% Ávóxtun verðbréfasjóða er mismunandi og fer eftir samsetningu þeirra. Meginreglan er sú að ávöxtun er þeim mun hærri sem áhættan er meiri. Sama regla gildir raunar um önnur verðbréf, þvf traustari sem skuldarinn er því lægri er ávöxtunin og öfugt. Þannig er ávöxtun spariskirteina ríkissjóðs lægst þar sem ríkissjðður er talinn traustasti skuldarinn á markaðin- um. Ný spariskírteini Eldri spariskírteini Bankatryggð skuldabréf Fjármögnunar- leigufyrirtæki Veðskuldabréf traustra fyrirtækja Veðskuldabréf einstaklinga Verðbréfasjóðir Magn Heildar- (lestir) verð(kr.! 4,1 201.600 13,4 689.793 28,7 1.192.341 Fiskverð á uppboðsmörkuðum 29. febrúar. FISKMARKAÐUR hf. í Hafnarfirði Hsasta Lægsta Meðal- verð verð verð Þorskur 51,50 45,00 49,29 Ýsa 55,00 49,00 51,33 Samtals 41,69 Selt var úr línubátum. ( dag verður selt úr Otri, Sigurjóni Arn- Ijótssyni og Stakkavík. FAXAMARKAÐUR hf í Reykjavík Þorskur(ósl.) 45,00 40,50 43,35 73,3 3.180.000 Ýsa 47,00 44,00 44,70 8,5 381.000 Samtals 43,11 84,0 3.633.000 Selt var úr Álftafelli og Baejarfelli. í dag verður fjarskiptauppboð klukkan 14.30. FISKMARKAÐUR NORÐURLANDS á Akureyri Þorskur(ósl.) 39,10 39,10 39,10 14,0 547.400 Samtals 39,10 14,0 547.400 Selt var úr Frosta ÞH. FfSKMARKAÐUR SUÐURNESJA Þorskur 48,00 32.00 42,94 99,0 4.251.000 Þorskur(ósL) 53,00 30,00 42,94 13,8 580.150 Ufsi 24,00 20,50 22,25 78,3 1.742.200 Samtals 33,33 206,1 6.867.650 Selt var aöallega úr Vísi og Hörpu. f dag verður selt úr Skarfi og dagróðrabátum ef á sjó gefur. FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA hf. Þorskur Þorskur(ósL) Ýsa Ufsi(ósL) Samtals 42,00 40,00 45,50 20,00 35,00 39,50 40,00 19,50 40,95 39,83 43,53 19,86 28,82 18,6 6,0 3,6 32,0 69,7 762.685 239.000 157.476 635.500 2.009.422 Seft var úr Álsey, Sandafelli, Bylgju, Suðurey, Danska-Pétri og Haukafelli. í dag verður selt úr Stefni og netabátum síðdegis. LÍFEYRISSJÓÐSLÁN Lífeyrissj. starfsmanna ríkisins: Lánsupphæö er nú 700.000 kr. og er lániö visitölubundið meö lánskjaravisitölu, en árs- vextir eru 7,00%. Lánstími er allt að 25 ár, en getur verið skemmri óski lántakandi þess. Ef eign sú sem veð er í er litilfjörleg getur sjóöurinn stytt lánstimann. Greiðandi sjóðsfélagar geta sótt um lán úr lífeyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iðn- gjöld til sjóðsins í 2 ár og sex mánuði mið- að við fullt starf. Biðtími eftir láni er þrír mánuðir frá þvi umsókn berst sjóðnum. Lífeyrissjóður verslunarmanna: Lánsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára aðild að lifeyrissjóðnum og fjórum árum eftir síðustu lántöku, 400.000 kr. Höfuð- stóll lánsins er vísitölubundinn með ián- skjaravísitölu og ársvextir eru nú 8%. I ánstíminn er 3 til 10 ár að vali lántakanda. NAFNVEXTIR I óllum tilfellum er um nafnvexti að ræða í yfirliti yfir vexti banka og sparisjóða. Hins vegar er mismunandi hversu oft þeir eru reiknaöir út á ári. Séu vextir t.d. aðeins reiknaðir út einu sinni á ári og færðir á höfuöstól er ávöxtun á reikningi jafnhá nafn- vöxtum. Séu þeir hins vegar reiknaðir út tvisvar sinnum og lagðir á höfuðstól veröur ávöxtun hærri: Vextir af 10.000 kr. í sex mánuði eru 500 kr. (10.000 • 0,10 • Vz ). þessir vextir eru lagðir við höfuðstól. Inni- stæða er því 10.500 kr. og 10% vextir af henni í sex máriuoi eru 525 krðnur. Þannig fær reikningseigandi samtals 1.025 kr. í vexti á einu ári, en ekki 1.000 kr. eins og af reikningi þar sem vextir eru reiknaðir út og færðir á höfuðstól einu sinni á ári (10.000 0,10= 1.000 kr.). VERÐBRÉFASJÓÐIR 25. feb. Avðxtun 1. feb. umfrem verobölgu efðuetu: Sölugengl 3 men. 6 mén. 12 men. Ávöxtun sf. Ávóxtunarbréf 1,4479 14,0% 14,00% — Fjárfestingarfélag Islands hf. Kjarabréf 2,663 13.3 13,2 13,7 Tekjubréf 1,363 12,7 14,5 15,7 Markbréf 1,380 16,3 20,1 — Kaupþing hf. Einingabréf 1 2,664 13,1% 13,2% 13,3% Einingabréf 2 1,551 10,5% 9,7% 9,1% Einingabróf 3 1,672 15,5% 13,7% 14,1% Lífeyrisbréf 1,339 13,1% 13,2% — Verðbréfam. Iðnaðarbankans Sjóðsbréf 1 1,292 14,32% 11.14% — Sjóðsbréf 2 1,212 — 11,9% — Hagskipti hf. Genqisbréf 1,232 15,7% 14,6% — VERÐBREFAÞINQ ISLANDS') Jen. Júll Sept. Raunávöxtun Spariskírteina*) Hæsta ávöxtun Lægsta ávöxtun Vegiö meðaltal önnur verðbréf SÍS Heildarviðskipti i milljónum kr. 1 9,4% 8,2% 8,8% 18,6 10,2 8,0 8,7 9.4 8.2 8.7 11.0 8,7 8,9 2,3 19,9 46,8 Hægt er að kaupa eldri spariskírteini rikissjóðs i gegnum Verðbréfaþing Islands hjá þingaðilum sem eru: Fjárfestingarfélag Islands hf., Kaupþlng hf., Veröbréfamarkaöur iðnaðarbankans hf., Lands- bankinn Samvinnubankinn og Sparisjóður Hafnar- fjarðar. 2) Raunávöxtun er sú ávöxtun sem kaupandi fær ef hann holdur bréfunum til hagstæðasta innlausnar- dags. Miðað er við verðlagsforsendur á við- skiptadegi. Ekki er tekið tillit til þóknunnr. VERÐTRYQQÐ VEÐSKULDABRÉF Gengi verðtryggðra veðskuldabréfa m.v. ávöxtunarkröfu og lánstíma og 2 afborganir á án Láne- 0% nafnvejrtir, ávöxtunerkrafa 6% nefnvextJr, ávöxtunerkrafe 7% nefnvextJr, ávöxtunarfcrafe Uml 12* 141» 16% 18% 12% 14% 16% 18% 12% 14% 18% 18% 1 ár 91,89 90,69 89,53 88.40 95,37 94.13 92,93 91,76 96,76 95,50 94,29 93,11 2ár 86,97 85,12 83,35 81,66 92,56 90,61 88,76 86.97 94,79 92,81 90,92 89,10 3ár 82,39 80,01 77,75 75.60 89,94 87,39 84,97 82.67 92.96 90,34 87.86 85.50 4ár 78,15 76,31 72,65 70.15 87,52 84,43 81,53 78,80 91,27 88,07 85,08 82,26 Bér 74.20 70,99 68,01 65.24 85,26 81,70 78,39 75,31 89,69 85,98 82,54 79,34 6ár 70,52 67,01 63,78 60,81 83,16 79,19 75,53 72,16 88,22 84,06 80,24 76,71 7ér 67,10 63.34 59,92 56,80 81,21 76,87 72.92 69,32 86,85 82,29 78,13 74,32 8ár 63,91 69,95 56,39 53,17 79,38 74,74 70,54 66,74 85,57 80,65 76,20 72,17 9ár 60,93 56,82 53,16 49.87 77.68 72,76 68,36 64,40 84,38 79,14 74,44 70,21 10 ár 58,13 53,93 50,19 46,88 76,10 70,94 66,36 62,27 83,27 77,74 72,82 68,43 Gengi verðbrefa ræðst af kröfu kaupanda til ávöxtunar. Miðað er við fasta vexti. Kaupandi sem gerir kröfu um 14% ávöxtun umfram verðbólgu á skuldabrófi til 2ja ára með 4% nafnvöxtum er tilbúinn að greiða 89,52 krónur fyrir hverjar 100 krónur, þ e. ef nafnverð skuldabréfsins er 10.000 kr. greiðir hann 8.952 krðnur. Ef um 16% ávöxtunarkrófu er að ræða greiðir kaupandinn 8.768 kr. fyrir 10.000 kr. skuldabréf.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.