Morgunblaðið - 02.07.1988, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 02.07.1988, Blaðsíða 2
4H MORGUNBLAÐŒ), LAUGARDAGUR 2. JÚLÍ 1988 Lektorsstaða í stjórnmálafræði: Fundað í ráðum og deildum Háskólans FUNDIR hafa veríð boðaðir í háskólaráði, stúdentaráði og fé- í skugga hrafnsins: Frumsýnd samtímis á á Norður- löndum MYND Hrafns Gunnlaugssonar, „í skugga hrafnsins", verður frumsýnd í kvíkmyndahúsum í höfuðborgum allra Norðurland- anna þann 7. október næstkom- andi. Heildarkostnaður við gerð mynd- arinnar er um 100 miUjónum fslenskra króna. Þar af lagði Kvik- myndasjóður til 15 milljónir. Cin- ema Art og sænska kvikmynda- stofnunin sjá um dreifingu myndar- innar og hefur þegar verið samið um sýningu i kvikmyndahúsum víða í Eyrópu á hausti komanda. Útiatriði myndarinnar voru tekin upp á ísiandi si. sumar en inniatríði í kvikmyndaveri í Stokkhóhni. Hrafn Gunnlaugsson er höfundur handrits og leikstýrir. lagsvisindadeíld i lok næstu viku vegna ráðningar Hannesar H. Gissurarsonar í stöðu lektors í stjórnmálafræði við Háskólann. Háskólaráð fundar næstkomandi föstudag en að sögn Sigmundar Guðbjarnasonar er óvenjulegt að ráðið haldi fundi á sumrin. Hann sagði að á fundi þess yrði einkan- lega fjallað um framgöngu mennta- málaráðherra i málinu. Deildarfundur í félagsvísinda- deild verður að öllum lfkindum á fimmtudag, þar sem rædd verður veiting lektorsstöðu og ályktað um hana, að sögn Þórólfs Þórlindsson- ar, formanns deildarinnar. Sagði hann að yfirleitt væri reynt að kom- ast hjá því að funda á þessum árstíma en nú bæri nauðsyn til. Þá hafa 7 stúdentaráðsliðar ósk- að þess að stúdentaráð fundi um veitinguna og verður sá fundur haldinn á fimmtudag, að sögn Sveins Andra Sveinssonar, for- manns stúdentaráðs. Sjá viðtöl við Hannes H. Giss- urarson, Ólaf Þ. Harðarson og Svan Kristjánsson á bls. 31. Morgunblaðið/Árni Sœberg Sigurbjörn Bárðarson á Feng frá Lýsudal. Fengur frá Lýsudal stendur efstur í A-flokki gæðinga KaJdármelum, frá Ándlsi Haraldndóttur, FENGUR f rá Lýsudal stendur langefstur eftir forkeppni á A-flokki gæðinga sem f6r fram á fjórðungsmóti Vesturlands á Kaldármelum f gær. Knapi á Feng var Sigurbjörn Bárðar- son. Fengur hlaut einkunnina 8,50 en næsti hestur, Verðandi frá Dalbæ sem Reynir Aðal- steinsson sat, er með 8,33. Dagskráin f gær hófst með dómum á einstökum stóðhestum og afkvæmahópum stóðhesta. Keppni f eldri flokki unglinga hófst klukkan 10 og er Ármann Ármannsson sem keppti á Glampa frá Hofstaðarseli efstur með ein- kunnina 8,43. Eftir hádegi voru gæðingar í A-flokki dæmdir og einnig hryssur með afkvæmum. bUðamanni Morgunblaðsinfi. Kappreiðar hófust klukkan 18. Besta tímann í 250 metra skeiði hefur Leistur frá Keldudal, 24,7 sek. Elfas frá Hjallanesi er með besta tímann f 250 metra stökki 20,3 sek. og Léttir frá Hólmi í 800 metra stökki, 1 mín. 03,2 sek. Um kvöldið var keppt til úr- slita f tölti, sem Jóhannes Krist- leifsson sigraði á Gusti frá Úlfs- stöðum. Eftir úrslitin í tölti var haldin kvöldvaka og þegar sumir héldu á dansleik sem haldinn var á úti- palli fóru aðrir í miðnæturreið eftir Löngufjörum. Mótsgestum fjöigaði mjög er leið á gærdaginn og voru rúmlega 2000 f gærkvöldi. Létu þeir fara vel um sig í áhorfendabrekkunni f sólskininu. Útför Sva vars Guðnasonar Útfór Svavars Guðnasonar, listmálara, var gerð frá Dóinkirkjunni i gær og báru listameimirnir Einar Þorláksson, Sigurður Sigurðsson, Einar Hákonarson, Elías Halldórsson, Jóhannes Geir, Bragi Asgeirsson, Kristján Daviðsson og Hafsteinn Austmann kistuna úr kirkju. Tillðgur Iðnaðarbankans: Heimild til erlendrar lántöku 550 milljónir IÐNAÐARBANKINN hefur sent viðskiptaráðuneytinu tillögur um erlenda lántöku fyrirtækja til fjárhagslegrar endurskipulagn- ingar með visan til yf irlýsingar ríkisstjórnarinnar þann 20. maí sl. Iðnaðarbankinn leggur til að viðskiptavinum bankans verði veitt heimild til erlendrar lán- tðku að fjárhæð 550 milljónir króna en umsóknir voru samtals 1.078 miUjónir króna. Viðskipta- ráðuneytið haf ði áður lagt drög að því að fyrírtæki i viðskiptum við bankann fengju 30 milljónir að láni. Ragnar Önundarson, bankastjóri Iðnaðarbankans, sagði f samtali við Morgunblaðið að tiUögur bankans miðuðu að þvf að hæfilegum hluta skammtfmaskulda fyrirtækjanna yrði breytt f langtfmaskuldir til að Ferskfiskur: Útflutningur takmark- aður við 600 tonn á viku Ný reglugerð um útflutning á ferskfiski var gefin út f gær til þess að hindra offramboð á erlendum mörkuðum á næstu mánuðum. Kveður hún á um að þeir sem hyggjast flytja út óimn- inn þorsk og ýsu á timabuinu 10. júlí til 30. scptember með öðru flutningsfari en þvf skipi sem afl- ann veiddi, þurfi að sækja um leyfi til Utanrfkisráðuneytisins fyrir 7. júU. t umsókninni skal koma fram hversu mikið magn af framangreind- um tegundum ætlunin er að flytja út og hvernig æskilegast er að það dreifist yfir tímabilið. Reynist það magn sem sótt er um útflutning á meira en markaðirnir þola að mati utanríkisráðuneytisins, verður gripið til takmarkana á veitingu Ieyfanna. Stefnt er að því að vikulega útflutt magn af óunnum þorski og ýsu fari ekki yfir 600 tonn. Reynist óhjákvæmilegt að grfpa til takmarkana varðandi leyfi til út- futnings á óunnum fiski, verða þau eingöngu veitt þeim fikiskipum sem veiddu þorsk og ýsu til útflutnings f gámum á sama tímabili árið 1987. Verða leyfin bundin við tiltekið hlut- fall af þeim afla sem fluttur var út á sama tímabili f fýrra. Útflutningur vikuna 3. til 9. júlí mun koma til frádráttar þvf sem kom í hlut ein- stakra útflytjenda á öllu tímabilinu. Með hliðstæðum hætti verður dregið úr útflutningi á óunnum fiski sem flskiskip sigla með en skipulag þess útflutnings verður engu að síður með sama hætti og verið hefur. f frétt frá utanrfkisráðuneytinu segir að óhjákvæmilegt sé að reyna koma á skipulagi á útflutning á ferskfiski yfir sumarmánuðina. Að undanförnu hafi orðið verðhrun á erlendum mörkuðum hvað eftir ann- að vegna offramboðs á óunnum fiski. Mikill afli sé færður f land yfir sumar- mánuðina á sama tfma og afkasta- geta flskvinnslunnar sé f lágmarki. Þvf hefði mátt búast við að framboð á óunnum fiski hefði aukist enn á undanförnum mánuðum ef ekkert hefði verið að gert. gera veltufjárstöðu þeirra viðun- andi. Aðspurður um hvort tillögurn- ar hljóðuðu ekki upp á of háa fjár- hæð sagði Ragnar að f samþykkt ríkisstiórnarinnar væri kveðið svo á um að viðskiptaráðuneytið veitti fyrirtækjum einstök leyfl að feng- inni umsögn viðskiptabanka. Iðnað- arbankinn liti því á 30 milljónirnar sem tilmæli af hálfu ráðuneytisins. Hér væri um 39 aðila að ræða sem væru í útflutnings- og samkeppnis- greinum. Búnaðarbankinn hefur einnig skilað tillögum sínum til viðskipta- ráðuneytisins og lagði hann til að þeirri upphæð sem ráðuneytið út- hiutaði bankanum yrði aðallega skipt á milli ákveðinna fyrirtækja í sjávarútvegi að sögn Stefáns Páls- sonar bankastjóra. Sömu sögu er að segja um Sam- vinnubankann sem lagði til að út- hlutaðri upphæð hans yrði allri skipt á milli sjávarútvegsfyrirtækja, að sögn Geirs Magnússonar banka- stjóra. Upprunalega áttu viðskiptabank- ar og sparisjóðir að skila tillögum sfnum um skiptingu fjárins til við- skiptaráðuneytisins fyrir næstu mánaðamót en nú hafa tveir þeirra, Landsbankinn og Útvegsbankinn, fengið nokkurra daga frest. Léstíbílslysi á Miklubraut MADIJRINN sem beið bana á Miklubrautinni á fimmtudag hét PáU HaUdórsson, DrápuhUð 10, Reykjavik, fæddur 14. jan- úar 1902. Hann lætur eftir Big eiginkonu og tvö uppkomin börn. Páll var kennari að mennt en hann starfaði lengi sem orgelleik- ari f Hallgrímskirkju. PáU HaUdórsson.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.