Morgunblaðið - 02.07.1988, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 02.07.1988, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 2. JÚLÍ 1988 9 Sumarfrí Persónulýsing: Hvererég? Hvaða hæfileika hef ég? Hvaðaveikleika? Get ég skilið mig betur? Framtíðarkort: Hvaða sjó sigli ég þetta árið? Hvar ermeðbyr, mótbyr, blindskerog öruggar siglingaleiðir? Samskiptakort: Ég elska maka minn, en getum við skilið hvort annað betur? Sjálfsþekking er forsenda framfara. STJ0RNUS] >STÖi I LAUGAVEGI66 SIMI 10377 Hringdu ísíma 10377 Gunnlaugur Guðmundsson Chevrolet Suburban Seria 20, V-8,350 cc, sjálf skiptur með aflstýri og -heml- um, ékinn 4 þús. km, svartur og silfurgrár, sjö manna og klæddur vönduðu plussi. Harðviðarskápur milli sæta, sól- lúga á þaki, sjálf leitandi útvarp. 4ra tonna spil að f raman og dráttarkúla að aftan. Þessi vagn er mjög vandaður og þess vegna dýr. AW %iia*ata% Miklatorgi, símar 15014 -17171. KAUPÞÍNG HF Húsi verslunarinnar • sími 686988 VEXTIR A VERÐBRÉFAMARKAÐI Víkan 26. júní - 2. júlí 1988 Tegund skuldabréfa Vextirumíram Vextír verötrvggingu % aUs % Einingabréf Einíngabréfl Hníngabréf2 Einingabréf3 Lífeynsbréf Skammtímabrcf 13,1% 9.4% 12,5% 13,1% 8,0% 55,6% 50,5% 54,7% 55,6% áætlað Spariskírteini ríkissjóðs lægst hæst 7,2% 8,5% 47,4% 49,2% Skuldabréf banka og sparisjóða lægst haast 9,7% 10,0% 50,9% 51.3% Skuldabréf stórra fyrirtækja Lindhf. Glitnirhf. 11.5% 11,1% 53,4% 52,8% Verðtryggð veðskuldabréf lægst hæst Fjárvarsla Kaupþlngs 12,0% 15,0% 54,1% 58,2% misrnunandi eftir samsetn- ingu verðbréfaeignar. Heíldarvextir annarra skuldabréfa en Einingabréfa eru sýndir miðað við hækkun lánskjaravísítölu síðastliðna 3 mánuði. Raun- og naihávöxtun Einingabréfa og Lífeyrisbréfa er sýnd miðað við hækkun þeirra síðastiiðna 3 mánuði. Flest skuldabréf er hægt að endurselja með litlum fyrirvara. Ein- ingabréf er ínnleyst samdægurs gegn 2% innlausnargjaldi hjá Kaupþingi og nokkrum sparisjóðanna. Spariskírteiní eru seld á 2-3 dögum og flest önnur skuldabréf innan tveggja vikna. Fé í Fjárvörslu Kaupþings er oftast hægt að losa innan viku. Hvað ber að varast? Eftir 1950 hafa hjarta- sjúkdómar verið aðal- danarorsök íslendinga. Heð það i huga var f róð- legt að glugga i nýjasta hefti KTjartaverndar (1. tölublað mai 1988). Þar fjallar prófessor Snorri Páll Snorrason um með- ferð háþrýstings án lyfja. Helztu iwhirstttður í máli hans eru: 1) Háþrýstingur er tvisvar ninnnm algengari hjá of f eitu fólki en fólki með eðlilegt holdafar. Fyrir hvert kfló sem menn léttast má gera ráð f yrir 1 til 2 mmHg lækk- un á sýstolískum blóð- þrýstingi. 2) Mikil sattneyzla er samfara hárri tíðni há- þrýstings. Æskilegt er að itiinnka neyzluna niður i 75-100 mmol af natrhim á dag (nákvæmlega 4-5 gr. af matarsalti). 3) Lækka má blóðþrýst- ing með þvi að draga úr neyzlu á mettaðri fitu, nota fremur oliu með fjölómettuðum fitusýr- um. 4) Reglubundin líkams- þjálfun (göngur, skokk, hlaup og sund) Iijálpa til. Vel þjálfað fólk hefur kegri blóðþrysting. 5) Tilrauuir með kerfis- bundna afslöþpun sem lið i meðferð á háþrýstingi hafa sýnt verulegan arangur. 6) Alkóhólneyzla sem fer f ram úr 60 ml á dag hækkar blóðþrysting. Sem sagt: við stillum að hluta til okkar eigin blóðþrýsting. Ráðleggingar Prófessor Snorri Páll segir f grein sinni: Kétt er að ráðleggja »11- um sem haf a haþrýsting eftirfarandi: 1) Megrast ef um offttu er að ræða, draga úr hitaeíningum i neyzlu. Próf. Snorri Páll Snorrason yfirlæknir Me^rúMþmÉlgsJnJ^ Miklar framfarir h»t« 411 ser «¦» ' með'erð hiþrýstingi með tilkomui ¦ virkari lyfja. Tekiit hcfur að draga stor- lega úr tlðni heilablMialls, hiarlabilun- ,, aí vðldum hiþrýitingi °g nyn"- skemmda. Illkynja hiþrístingur sést * sjaldnar og má eflaust bakka það lylja- meðferð i vægari itigum sjúkdómsins. Aattlað et að 70 til 80% Iðlks með hiþrýsting sí með sjúkdðminn á Ugu siigi, þ.e dlastðlu i bilinu 90 til 104 mmHg. Flestir eru einkennalausir þar til lyljameðlerð er hafin. Kvarlanir af aukavcrkunum lyljameðterðar cru hins vegar allalgcngar. svo sem slen, þreyta. gctuleysi og ncira. Pvl be. að halda lytiaskðmmlum 1 lágmarki og þeirn skóðun vcx mi lylgi. að ekki eigi að Uppi eru kennmgar um að kallum- ncysla auki ahril natrlumskcrðingar ul uekkunar bloðþrýslings. Kann þvl að vera scskilcgt aö auka neyílu gncnmetis og 4v««a. Hins vegar heUl Ilkamanum belur 4 kallum þegar natrfumneysla er takmðrkuð. Fira og filusýiur. Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar með fituskert la*i vrð hiþrýstingi. dregið er úr neyslu i metl- aðri íitu og bitt við f»ðið ollu með f|ðl- 6mctluðum fitusjrum. Helur fengist fram umlaUverð lækkun 4 blóðþryst- ingi meö þessu mðti. Arcvnsla. Rcglubundin líkamsþjáll- un. svo sem gðngur. skokk. hUup og sund virðist lækka bloðþrýsung. Vel þjatlað íólk hcíur að ðöru iðínu Ixen Fyrirbyggjandi aðgerðir gegn sjúkdómum og slysum Staksteinar glugga i dag í grein í Hjartavemd um háþrýsting og frótt í Morgunblaðinu um ný samtök um fyrirbyggjandi að- gerðir gegn umferðarsfysum. 2) Takmarka neyzlu á matarsalti. 3) Draga úr neyzlu mett- aðrar fitu. 4) Nota áfengi i hðfi. 5) Stunda lfkamsrœkt. 6) Vínna gegn streitu." Siðar i grein sinni seg- ir haann; „Búast má við veru- legri lækkun á blóðþrýst- ingi hjá 40-50% þeirra sem fylgja vel framan- greindum lífsreglum og nokkrum árangri hjá 10-20% allra þeirra sem hafa díastohi 90 til 104 mmHg. Fylgjast þarf regiulega með blóðþrýst- ingi, jaf nt hjá þeim sem ekki nota lyf og hinum, a þrigKÍa til fjögurra mánaða fresti, því að búast má við að bloð- þrýstingur hœkki aftur f sumum tifellum. Ætia má að þeir sem þurfa á lyfjameðferð að halda komist af með gnítiní skammt takist þeim að halda framan- greindar regiur. Draga þarf úr lyfjaskðmmtum hjá þeim sem svara vel meðferð og láta smátt og smátt á það reyna hvort blóðþrýstingur helzt eðlilegur." Meiri hörku Ýmsir aðilar sinna umferðaröryggismálum. Fremst i flokki eru lög- gjafinn, löggœzlan og Umferðarráð. Morgun- blaðið greinir frá þvi f gser að nýr aðili hafi haslað sé völl á þessum vettvangi. „Hópur kvenna i Reykjavík hefur tekið sig saman um að hrinda af stað hreinskil- inni umreeðu borgaranna um umferðarmál á ís- landi." Markmiðið er að sporna gegn hœkkandi slysatíðiii vegna gáleysis. Aðspurðar 'um hug- myndir sinar segja kon- urnar: „Við getum skipt hug- myndum okkar niður í þrjá þætti. I fyrsta lagi viljum við knýja fram breytingar á umferðar- frœðslu og ökukennslu. 1 öðru lagi viljimi við knýja fram breytingar á refsi- löggjöf, sem varðar um- ferðarlagabrot í þriðja lagi viljum við áherzhi- breytmgar i auglýsing- um sem varða umferðar- máL" Varðandi fyrsta þátt- inn segja þær „ökuleyfis- aldur of lágan". — „Flest- um slysum vakla drengir 17-19 ára og það mætti kannski spyrja hvort að- eins œtti að hœkka Sku- leyfisaldur þeirra." Varðandi þátt tvtt segja þœr: „Umferðarr- efsflttggjttfín i dag virðist engan árangur bera. Hún er of væg. Sektir eru of lágar." Þær tala og um sér- stakan umferðardómstól, rétt eins og fiknief na- dómstól, og sneggri við- brogð gegn ölvunar- og hraðakstri. Sviptingu ökuleyfis á staðnum og „fangelsi f tíu daga, eins og gert er f Danmörku, og hirða bflinn þá daga, hvort sem viðkomandi ökumaður á hann eða ekki". Leita eigi til f ólks sem lent hefur i umferðar- slysum varðandi fyrir- byggjandi áróður. Rýmingarsala 50% afsláttur Opið til kl. 16.00 laugardaga. Smiðjuvegi 2b Kópavogi.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.