Morgunblaðið - 15.07.1999, Blaðsíða 40

Morgunblaðið - 15.07.1999, Blaðsíða 40
*40 FIMMTUDAGUR 15. JÚLÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ PENINGAMARKAÐURINN VERÐBREFAMARKAÐUR GENGISSKRANING Viðskiplayfirlit 14. júll 1999 Verðbréfaþing íslands Tíðindi dagsins Viðskipti á Verðbréfaþingi í dag námu alls 314 mkr. Aðeins urðu vjðskipti með húsbréf fyrir 205 mkr. og hlutabréf fyrir 109 mkr. Mest viðskipti með hlutabréf einstakra félaga voru bréf Skeljungs fyrir 22 mkr., með bréf Flugleiða fyrir 18 mkr. og með bréf Baugs fyrír 16 mkr. Urvalsvfsitala Aðallista hækkaði í dag um 0,32% og er nú 1.199 stig. HEILDARVIÐSKIPTl I mkr. 14.7.99 I mánuoi Á árinu Hlutabréf 108,9 1.148 15.117 Spariskfrteini 54 10.914 Húsbréf 204,6 1.381 44.621 Húsnæðisbréf 376 7.224 Ríkisbréf 268 4.077 Önnur langt. skuldabréf 11 6.579 Rfkisvfxlar 1.029 12.492 Bankavlxlar 2.335 15.853 Hlutdeildarskrrteini 0 0 Alls 313,5 6.601 116.877 ÞINGVÍSITÖLUR Lokagikli BreyUng I % fré: Hœsta gUdi frá (verðvisitölur) 14.7.99 13.7. áram. áram. 12man Úrvalsvlsitala Aðallista 1.198,828 0,32 9,22 1.216,68 1.216,68 HeildarvisitalaAðallista 1.170,464 0,18 11,84 1.189,39 1.189,39 Heildarvistala Vaxtarlista 1.072,406 0,13 7,28 1.142,10 1.146,88 Vísitala sjávarútvegs 97,828 -0.06 1,78 102,04 112,04 Vlsitala þjónustu og verslunar 101,124 -0,56 4,39 106,47 112,70 Visitala fjármála og trygginga 131,165 0,67 17,94 131,89 131,89 Vísitala samgangna 146,580 0,26 11,46 148,09 148,09 Visitala olíudreifingar 105,637 0,18 18,88 109,47 109,47 Vlsitala iðnaðar og framleiðslu 105,191 -0,07 8,71 106,70 106,70 Vlsitala bygginga-og verktakast. 140,671 0,51 40,67 146,35 146,35 Visitala upplýsingatækni 148,056 -0,11 48,06 161,38 161,38 Vlsitala lyfjagreinar 112,080 -0,56 12,08 124,82 124,82 Vísitala hlutabréfas. og fjárfestingarf. 107,778 0,06 5,56 109,32 109,32 MARKFLOKKAR SKULDA-Lokaverð (* hagstk.tilboð) Br.ávöxL BREFA og meðallíftfml Verðtryggð bréf: Húsbréf98/1 (10,2 ár) Húsbréf 96/2 (9,2 ár) Spariskfrt. 95/1D20 (16,2 ár) Spariskfrt. 95/1D10 (5,7 ár) Spariskfrt. 92/1D10 (2,7 ár) Spariskfrt. 95/1D5 (6,9 m) Óverðtryggö bréf: Ríkisbréf 1010/03 (4,2 ár) Ríkisbréf 1010/00 (1,2 ár) Rfkisvixlar 19/10/99 (3,2 m) Rfkfsvixlar 17/9/99 (2,1 m) Verð (á 100 kr.) Avöxtun frá 13.7 114,928 129,969 58,718' 134,530" 182,957* 133,185* 71,336* 89,946 ' 97,888 ' 98,603 ' 4,48 4,55 3,89* 4,40* 5,03' 5,35* 8,30* 8,95* 8,52* 8,51 * -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI Á VERÐBRÉFAÞINGI ÍSLANDS - ÖLL SKRÁÐ HLUTABRÉF - Viðskipti I þús. kr.: Lægsta Meðal- FjöldiHeiidarvíð-Tilboð I lok dags: -0,06 (-0,6%) 9,94 9,75 9,78 9 Síðustu viðskipti Breytlng frá Baugur hf. 14.07.99 9,75 Básafell hf. 09.06.99 1,70 Búnaðarbanki fslands hf. 14.07.99 3,38 Deltahf. 14.07.99 15,00 Eignarhaldsfélagið Alþýðubankinn hf. 13.07.99 1,80 Hf. Eimskipafélag Islands 13.07.99 8,40 Fiskiðjusamlag Húsavikur hf. 07.07.99 1,20 Fjárfestingarbanki atvinnulffsins hf. 13.07.99 2,80 Flugleiðir hf. 14.07.99 4,39 Grandi hf. 14.07.99 5,49 Hampiðjan hf. 13.07.99 3,80 Haraldur Böðvarsson hf. 13.07.99 4,38 Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. 14.07.99 6,75 Hraðfrystistöð Þórshafnar hf. 27.05.99 1,75 íslandsbanki hf. 14.07.99 4,34 fslenska jámblendifélagið hf. 14.07.99 2,82 íslenskar sjávarafurðir hf. 13.07.99 1,70 Jarðboranlr hf. 09.07.99 6,20 Landsbanki fslands hf. 14.07.99 2,53 Lyfjaverslun (slands hf. 02.07.99 3,75 Marel hf. 14.07.99 22,40 Nýherjihf. 14.07.99 14,10 Olfufélagtð hf. 13.07.99 7,80 Olfuverslun Islands hf. 06.07.99 6,32 Opin kerfi hf. 14.07.99 99,70 Pharmaco hf. 13.07.99 14,00 Samherji hf. 14.07.99 10,32 Samvinnusjóður íslands hf. 07.07.99 1,30 Síldarvinnslan hf. 09.07.99 4,19 Skagstrendingur hf. 08.07.99 7,50 Skeljungur hf. 14.07.99 4,85 Skyrrhf. 13.07.99 9,50 SR-Mjöl hf. 14.07.99 3,80 Sæplasthf. 14.07.99 7,95 Sölumiöstöð hraðfrystihúsanna hf. 09.07.99 4,55 Sölusamband fslenskra fiskframleiðenda hf. 14.07.99 6,30 Tangihf. 07.07.99 1,55 Tryggíngamiöstööin hf. 14.07.99 36,00 Tæknival hf. 13.07.99 8,95 Útgerðarfélag Akureyringa hf. 08.07.99 6,40 vinnslustöðin hf. 08.07.99 1,90 Þorbjðm hf. 12.07.99 6,10 Þormóður rammi-Sæberg hf. 13.07.99 4,60 Þróunarfélag Islands hf. 08.07.99 2,38 Vaxtarlisti, hlutafélög Rskmarkaður Breiðafjarðar hf. 28.06.99 2,65 Fóðurblandan hf. 28.06.99 2,18 Frumherji hf. 07.07.99 2,20 Quðmundur Runólfsson hf. 24.06.99 4,85 Hans Petersen hf. 08.06.99 5,10 Héðinn hf. 13.07.99 6,05 Hraðfrystihúsið hf. 02.07.99 5,00 fslenskir aðalverktakar hf. 14.07.99 2,83 Jðkull hf. 26.05.99 2,25 Kaupfélag Eyfirðinga svf. 23.06.99 3,00 Krossanes hf. 14.04.99 4,20 Loðnuvinnslan hf. 13.07.99 1,70 Plastprent hf. 21.06.99 1,70 Samvinnuferðir-Landsýn hf. 09.04.99 2,00 Skinnaiðnaður hf. 03.06.99 2,10 Sláturfélag Suðurlands svf. 14.07.99 2,10 Stálsmlðjan hf. 13.07.99 2,42 Vaki fiskeldiskerfi hf. 08.07.99 5,00 Hlutabréfasjöðir, aðalllsti Almenni hlutabréfasjóðurinn hf. 24.06.99 1,85 Auölind hf. 08.07.99 2,32 Hlutabréfasjóður Noröurlands hf. 02.07.99 2,30 Hlutabréfasjóðurinn hf. 18.06.99 3,05 isienski fjársjóðurinn hf. 08.07.99 1,97 Islenski hlutabréfasjóðurinn hf. 01.06.99 2,07 Vaxtarlisti Hlutabréfamarkaðurinn hf. 10.02.99 3,63 Hlutabréfasjóður Búnaðarbankans hf. 11.05.99 1,24 Hlutabréfasjóðurinn fshaf hf. 13.04.99 0,92 Sjávarútvegssjóður fslands hf. 29.06.99 1,95 Vaxtarsjóðurinn hf. 14.07.99 1,20 -0,02 -0,10 0,04 -0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,30 -0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,40 (-0,6%) (-0,7%) (0,9%) (-0,2%) (0,3%) (0.9%) (0,0%) (3,3%) (0,0%) (0,0%) (-0,3%) (-0,3%) (0,4%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (-1,1%) 3,38 15,00 4,39 5,49 4,34 2,82 22,40 14,10 3,38 14,95 3,38 14,95 4,35 4,38 15 5,49 5,49 1 4,34 2,82 22,40 14,10 4,34 2,82 2,51 22,40 1 14,10 1 99,70 99,70 99,70 1 10,37 10.32 10,34 6 3,80 7,95 6,32 36,40 4,78 3,80 7,95 6,29 36.00 4,84 10 3,80 7,95 6,30 36,12 3.380 3.230 18.320 329 495 846 495 1.410 4.487 6.362 198 3.090 8.257 13.009 (0,7%) (-2,3%) 2,83 2,10 2,83 2,10 0,15 (13,7%) 1,20 1,20 1 9,72 1,50 3,35 14,82 1,70 8,34 1,00 2,78 4,32 5,45 3,70 4,30 6,67 1,50 4,31 2,80 1,67 6,15 2,48 3,30 22,20 13,80 7,80 6,37 99,50 13,80 10,30 1,13 4,11 7,20 4,80 9,65 3,80 7,90 4,55 6,28 1,55 35,50 8,60 6,35 1,88 6,00 4,55 2,33 2,50 2,18 2,17 6,00 2,75 2,00 1,70 1,55 2,00 2,32 4,50 1,85 2,35 2,32 3,08 1,99 2,08 3,95 1,20 1,97 1,20 9,78 1,65 3,42 15,00 1,90 8,40 1,50 2,80 4,40 5,50 3,80 4,39 6,80 1,70 4.34 2,83 1,72 6,20 2,53 3,55 22,40 14,15 7,82 6,42 100,00 14,00 10,37 1,31 4,23 7,70 4,90 9,90 3,85 8,10 4,75 6,30 1,60 36,30 9,00 6,54 1,90 6,10 4,62 2,40 3,00 2,40 2,47 5,00 6,08 5,30 2,84 3,07 1,80 2,19 1,85 2,20 2,30 2,42 4,90 1,90 2,42 2,39 3,16 2,06 2,14 4,05 1,24 2,04 1,24 HÚSBRÉF FL 1-90 Knup- Útb.vorð krafa % 1 m. að nv. Fjárvangur 4,50 1.139.887 Kaupþing 4,49 1.138.823 Landsbréf 4,50 1.137.802 Islandsbanki 4,48 1.139.875 Sparisjóður Hafnarfjarðar 4,49 1.138.823 BurnhamlnL 4,50 1.140.621 Búnaðarbanki Islands 4,50 1.137.755 Landsbanki Islands 4,48 1.139.896 Verðbréfastofan hf. 4,50 1.140.736 SPRON 4,49 1.138.544 Handsal 4,48 1.140.842 Tekið er tillit til þóknana verðbréfaf. I fjarheeoum yfir útborgunanrerð. Sjá kaupgengi eldri ftakka f skráningu Verðbrófaþings. Avöxtun húsbréfa 98/1 883 MILLJONIR, ENGINÁVÖXTUN! Nii eru um 883 miiljónir i $aldföluiiuu spariskirteinurn og litdregniim húsbréfum sem bera enga vexti! Hagstætt tilboð Við bjóðum beim sem eiga spariskírteini eða húsbréf að selja þau án 0,75% söluþoknunar og kaupa í staðinn í sjóðum Búnaðarbankans. Þannig getur þú sparað umtalsverðar fjárhæðir. • 0,75% söluþóknunfelld níður • Engin hætta á að sitja uppi með vaxtalaus spariskirteini eða húsbrtf > Ekki þarf'aðfylgjast með útdrætti húsbréfa • Sambærilegt öryggi 'Hááfvöxtun '^ BUNAÐARBANKINN VERÐBRÉF Hafðu samband við ráðgjafa okkar í síma 525 6060 VÍSITÖLUR Neysluv. Byggingar- Launa- Sdri lanskj. '.Ivorðlr. vfsitala vísitala Ágúst '98 3.625 183,6 231,1 171,4 Sept. '98 3.605 182,6 231,1 171,7 Okt. '98 3.609 182,8 230,9 172,1 Nóv. '98 3.625 183,6 231,0 172,5 Des. '98 3.635 184,1 231,2 173,3 Jan. '99 3.627 183.7 231,2 180,4 Febr. '99 3.649 184,8 235,1 180,9 Mars '99 3.643 184,5 235,2 181,2 Aprfl'99 3.661 185,4 235,4 181,4 Mai'99 3.680 186,4 235,5 181,6 Júnf '99 3.698 187,3 235,9 Júlf '99 3.728 188,8 235,5 Ágúst'99 3.742 189,5 rEldri Ikjv., júni '79=100 byggingarv ., Júlí '87= 100 m.v (jiídi'.l. Iaunnvir.it. des. '88=100. Neysluv. til verötrygg. 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 Urvalsvísitala HLUTABREFA 31. des. 1997 = 1000 I V'lTÍ98,82a | I 2*4 >^ ! % ,------ M \S Febrúar Mars April Maí Jún I Júlí Nr. 128 14. júll 1999 Ein. kl. 9.15 Kaup Sala Gengi Kr. Kr. Dollari 75,14000 75,56000 74,32000 Sterip. 117,06000 117,68000 117,60000 Kan. dollari 50,66000 50,98000 50,74000 Dönskkr. 10,28100 10,33900 10,38600 Norskkr. 9,39200 9,44600 9,48900 Sænskkr. 8,73700 8,78900 8,81900 Rnn. mark 12,85670 12,93670 12,98560 Fr. franki 11,65350 11,72610 11,77040 Belg.franki 1,89490 1,90670 1,91390 Sv. franki 47,64000 47,90000 48,28000 Holl. gyllini 34,68790 34,90390 35,03590 Þýsktmark 39,08420 39,32760 39,47630 It. Ifra 0,03948 0,03972 0,03987 Austurr. sch. 5,55530 5,58990 5,61100 Port. escudo 0,38130 0,38370 0,38510 Sp. peseti 0,45950 0,46230 0,46400 Jap. jen 0,62140 0,62540 0,61320 Irskt pund 97,06130 97,66570 98,03510 SDR(Sérst.) 99,82000 100,44000 99,47000 Evra 76,44000 76,92000 77,21000 Tollgengi fyrir júlf er sölugengi 28. júnf. Sjálfvirkur sfmsvari gengisskráningar er 562 327013.07.99 GENGI GJALDMIÐLA Reuter, 13. júlí Eftirfarandi eru kaup og sölugengi helstu gjaldmiðla gagnvart evrunni á miðdegis- markaði I Lundúnum: NÝJAST HÆST LÆQST Dollari 1.0212 1.0215 1.0126 Japanskt jen 123.18 123.64 122.56 Sterlingspund 0.6535 0.6541 0.6518 Sv. franki 1.6051 1.6064 1.601 Dönsk kr. 7.4369 7.4371 7.4365 Grfsk drakma 324.42 324.85 324.5 Norsk kr. 8.1442 8.147 8.1305 Sænsk kr. 8.7642 8.7665 8.7285 Astral. dollari 1.5431 1.5457 1.5318 Kanada dollari 1.5108 1.5137 1.4983 Hong K. dollari 7.9133 7.9133 7.8635 Rússnesk rúbla 24.85 24.87 24.65 Singap. dollari 1.7263 1.729 1.7214 BANKAR OG SPARISJOÐIR INNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá 21 júní Landsbanki fslandsbanki Búnaðarbanki Sparisjóðir Vegin meðaltöl Dags síöustu breytingar: 21/6 1/7 11/7 21/6 ALMENNAR SPARISJÓÐSBÆKUR 0,70 0,90 1,00 1,10 0,9 ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR 0,40 0,60 0,50 0,90 0,5 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 0,70 0,90 1,00 1,10 0,9 ÓBUNDNIR SPARIREIKINGAR') VlSITÖLUBUNDNIR REIKNINGAR: 36 mánaða 4,70 4,75 4,75 4,50 4,7 48 mánaða 5,20 5,20 5,00 5,0 60 mánaða 5,20 5,30 5,30 5,2 INNLENDIR ÓBUNDNIR GJALDEYRISREIKNINGAR:2) Bandaríkjadollarar (USD) 2,50 3,05 3,30 3,05 2,7 Steriingspund (GBP) 2,50 3,25 3,25 3,30 3,1 Danskar krónur (DKK) 0,75 1,00 1,30 1,50 1,0 Norskar krónur (NOK) 4,00 4,30 4,50 5,30 4,6 Sænskar krónur (SEK) 0,75 1,00 1,30 1,50 0,9 Þýsk mörk: (DEM) 0,50 0,90 1,00 1,20 0,8 1) Vextir af óbundnum sparireikningum eru gefnir upp af hlutaöeigandi bönkum og sparisjóðum. 2) Bundnir gjaldeyris- rcikningar bera tiærri vexti. ÚTLÁNSVEXTIR (%) ný lán Gildir frá 21 júní 1 andsbanki fslandsbanki Búnaðarbanki Sparisjóðir Vegin meðaltöl ALMENN VÍXILLÁN1): Kjörvextír 10,80 10,70 10,75 10,80 Hæstu forvextir 15,55 15,20 14,75 15,70 Meðaiforvextir *) 14,3 YFIRDRÁTTARL. FYRIRTÆKJA 16,25 16,25 16,25 16,50 16,1 YFIRDRÁTTARL EINSTAKLINGA 16,80 16,75 16,75 17,00 16,7 Þ.a. grunnvextir 3,50 5,00 6,00 6,00 4,7 GREIÐSLUKORTALÁN, fastir vextir 16,80 17,35 16,75 17,35 ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir 10,40 10,20 10,25 10,50 10,3 Hæstu vextir 15,15 14,70 15,25 15,20 Meðalvextir *) 13,8 VÍSITÖLUBUNDIN LÁN, )reytilegir vextir2 Kjörvextir 6,20 6,20 6,20 6,20 6,2 Hæstu vextir 10,95 11,20 11,20 11,05 Meöalvextir *) 8,7 VÍSÍTÖLUBUNDIN LANGTÍMALÁN, fastir vextir2 Kjörvextir 5,80 6,75 6,25 6,20 Hæstu vextir 7,80 8,25 8,45 8,50 VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um ígildi nafnvaxta ef brét eru keypt af öðrum en aðalskuldara: Viðsk.vfxlar, forvextir 15,55 15,35 15,30 15,70 15,5 1) I yfirlitinu eru sýndir almennir vextir sparisjóða, sem kunna að vera aörír hjá einstökum spartsjóðum. 2) Aætlaðir meðal- vextir nýrra lána, þ.e.a.s. gildandi vextir nýrra lána vegnir með aætlaðri flokkun lána. VERÐBRÉFASJÓÐIR Raunávöxtun 1. júli Síðustu.: (%) Kaupg. Sölug. 3 mán. 6 mán. 12 mán. 24 mán. Fjárvangur hf. Kjarabréf 8,195 8,278 3,9 5,4 5,7 6,3 Markbréf 4,618 4,665 6,1 5,6 5,8 6,7 Tekjubréf 1,642 1,659 2,5 4,9 4,4 6,0 Kaupþing hf. Ein. 1 alm. sj. 11020 11075 3,1 10,6 8,6 7,9 Ein. 2 eignask.frj. 5973 6003 0,2 4,5 5,1 7,5 Ein. 3 alm. sj. 7053 7089 3,1 10,6 8,6 7,9 Ein. 5 alþjskbrsj. 14664 14811 -4,1 -3,8 -3,8 1,2 Ein. 6 alþjhlbrsj. 2357 2404 12,2 25,5 4,8 9,5 Ein. 8 eignskfr. 64180 64501 2,5 5,0 10,5 Ein. 10 eignskfr. 1613 1645 -3,7 0,9 6,5 7,3 Lux-alþj.skbr.sj.* 128,34 10,1 3,7 -0,8 1,7 Lux-alþj.hlbr.sj.* 188,01 16,0 26,8 11,2 15,2 Lux-isl.hlbr.sj.**** 117,89 -28,4 17,1 17,8 -0,8 Lux-ísl.skbr.sj.**** 120,75 7,8 4,4 5,6 4,9 Verðbréfam. íslandsbanka hf. Sj. 1 ísl. skbr. 5,169 5,195 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 2 Tekjusj. 2,202 2,224 1,8 3,9 4,4 6,1 Sj. 3 Isl. skbr. 3,560 3,560 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 4 ísl. skbr. 2,449 2,449 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 5 Eignask.frj. 2,321 2,333 2,2 4,0 4,7 6,7 Sj. 6 Hlutabr. 2,748 2,775 -14,9 12,9 6,6 -1,4 Sj. 7 Húsbréf 1,200 1,209 1,6 5,0 5,6 Sj. 8 Löng sparisk. 1,468 1,475 1,9 3,0 8,1 10,5 Sj. 10Urv.hl.br. -1,5 17,0 Landsbréf hf. (slandsbréf 2,253 2,287 3,1 3,9 4,7 4,9 Öndvegisbréf 2,398 2,422 -0,3 3,8 4,6 5,9 Sýslubréf 2,785 2,813 -1,0 3,9 3,9 3,0 Launabréf 1,159 1,171 0,1 3,4 4,4 5,2 Myntbréf* 1,250 1,265 -5,5 1,5 3,2 4,6 Markaðsbréf 1 1,038 0,5 1,8 Markaðsbréf 2 1,048 2,0 1,3 Markaðsbréf 3 1,060 1,9 3,8 Markaðsbréf 4 1,066 4,2 5,0 Úrvalsbréf 1,187 -20,8 8,6 Fortuna 1*** 11,51 9,08 25,68 Fortuna 2*** 11,52 15,46 22,98 Fortuna 3*** 12,56 28,15 40,58 Búnaðarbanki íslands Langtímabréf VB 1,287 1,300 -0,4 3,0 5,8 7,3 Eignaskfrj. bréf VB 1,276 1,286 0,7 4,9 5,3 6,8 Alþj. hlutabréfasj.* 133,7 133,7 31,3 22,4 Alþj. skuldabréfasj.* 103,9 103,9 -17,9 -9,3 Frams. alþj. hlutabr Sj.**140,7 140,7 19,6 51,3 * Qengi gærdagslns * Gengl 1 lok júnl *** Nafnávöxtun t evrum **** Gengi 6.7. '99 SKAMMTfMASJÓÐIR Nafnávöxtun 1. |úll síðustu (%) Kaupg. 3 mán. 6 mán. 12 mán. Kaupþing hf. Skammtlmabréf 3,530 9,3 8,7 7,3 Fjárvangur hf. Skyndibréf 2,987 9,1 9,2 7,1 Landsbréf hf. Reiðubréf 2,037 9,1 8,2 5,4 Búnaðarbanki (slands Veltubréf 1,216 6,6 7,7 5,9 PENINaAMARKAÐSSJÖÐIR Kíiupg. i gear 1 mán. 2mán. 3mán. Kaupþing hf. Einingabréf7 12,394 7,3 7,7 7,7 Verðbréfam. fslandsbanka S)óöur9 12,392 8,0 7,8 7,9 Landsbréf hf. PeningabréP 12,723 6,8 7,3 7,5 MEÐALVEXTIR SKULDABRÉFA OG DRÁTTARVEXTIR Dráttar Vxt. alm. Vlsitolub. vextir akbr. lán Nðvember'97 16,5 12,8 9,0 Desember'97 16,5 12,9 9,0 Janúar'98 16,5 12,9 9,0 Febrúar'98 16,5 12,9 9,0 Mars '98 16,5 12,9 9,0 Aprfl '98 16,5 12,9 8,9 Mal '98 16,5 12,9 8,7 Júnl '98 16,5 12,9 8,7 Júlf'98 16,5 12,9 8,7 Ágúst '98 16,5 12,8 8,7 September '98 16,5 12,8 8,7 Október'98 16,5 12,7 8,7 Nóvember '98 16,5 12,6 8,7
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.