Morgunblaðið - 17.12.2006, Blaðsíða 42

Morgunblaðið - 17.12.2006, Blaðsíða 42
hafnarframkvæmdir 42 SUNNUDAGUR 17. DESEMBER 2006 MORGUNBLAÐIÐ F áir Reykvíkingar íhuga það nú til dags er þeir eiga erindi í Tollstöðina í Reykjavík, Listasafn Reykjavíkur í Hafnar- húsinu eða Borgarbóksasafnið í Gróf- arhúsinu að þar sem allar þessar byggingar standa var áður grængol- andi sjór. Sjávarborðið eða fjaran, oft nefndur Reykjavíkursandur, var miklu ofar á þessum slóðum og náði allt upp að núverandi Hafnarstræti. Hafnarstræti liggur í mjúkum boga, það er gamli sjávarkamburinn. Gamla Reykjavíkurhöfn sem byggð var á árunum 1913 til 1917 og var þá mesta mannvirki Íslandssög- unnar fram til þess tíma reyndist sannkölluð lífæð höfuðborgarinnar. Hún olli því meðal annars að Reykja- vík varð umskipunarhöfn fyrir allt landið, þar safnaðist saman öll heild- verslun landsins og á fyrstu áratug- um togaraútgerðar voru þrír af hverjum fjórum togurum gerðir út frá Reykjavík. Að Reykjavíkurhöfn, sem gerð var á árunum 1913 til 1917, var langur að- dragandi, í raun og veru stóðu fæð- ingarhríðarnar yfir allt frá því að fyrsta þéttbýlið byrjaði að myndast í Reykjavík á 18. öld. Eins og kunnugt er var fyrsta opinbera byggingin í höfuðstaðnum tugthús, það er núver- andi Stjórnarráð Íslands. Árið 1770 var skipuð svokölluð landsnefnd til að gera tillögur um viðreisn Íslands. Ein af tillögum hennar var sú að fangar við tugthúsið yrðu látnir grafa út Lækinn og gera hann þannig að skipaskurði en Tjörnin yrði skipa- lægi. Reykvíkinga. Fyrirmyndin var nærtæk. Nýhöfnin í Kaupmannahöfn er manngerður skipaskurður, grafinn af sænskum stríðsföngum Dana á 17. öld. Ekkert varð úr þessum áformum en menn geta ímyndað sér hvernig gamli bærinn í Reykjavík liti nú út ef Tjörnin hefði verið gerð að höfn. En millilandaskip og önnur þilskip sem komu til Reykjavíkur urðu að liggja fyrir stjóra úti á höfninni og allt varð að selflytja á smábátum í land, far- þega og vörur. Grandinn út í Effers- ey sem sjór gekk að vísu oft yfir var viss vörn gegn vestanáttum en í norð- anstórviðrum voru skip í mikilli hættu úti á þessari höfn og stundum gengu öldur á land og brutu allt sem fyrir varð, báta, bryggjur og hús. Smáþorpið Reykjavík Við stofnun kaupstaðar í Reykja- vík árið 1786 var einokunarversl- uninni aflétt. Henni var þó ekki aflétt meira en svo að einungis þegnar Danakonungs máttu versla á Íslandi. Bretum og Þjóðverjum var það til að mynda harðlega bannað. Það er ekki fyrr en 1855 að verslun hér er gefin frjáls öllum þjóðum. Sá atburður er oft settur í samhengi við stofnun fyrstu hafnarnefndarinnar í Reykja- vík því að þá bjuggust menn við mik- illi aukningu á siglingum til hins ís- lenska höfuðstaðar sem sem var þó ennþá ósköp smár og vesældarlegur, raunar bara smáþorp. Samkvæmt manntali 1. október 1855 voru Reyk- víkingar 1.354 talsins sem var innan við tvö prósent af íbúafjölda alls landsins. Í bænum var fátt sem minnti á þær stórstígu framfarir sem voru að verða í nálægum löndum. Þar var ekki götulýsing, engar stein- lagðar götur, hvorki vatnsveita né holræsi, engar vélar, ekki einu sinni hestvagnar, og ekki kol til að kynda kabyssur og ofna. Eldsneytið var mór úr Vatnsmýrinni. Í bænum var eng- inn barnaskóli, þar voru engin hafn- armannvirki og engin hafnargjöld. Danskur skipstjóri á póstskipinu sem sigldi til Íslands, Stillhof að nafni, kom með þá uppástungu til bæjarstjórnar Reykjavíkur 1853 eða 1854 að lögð yrðu tvö dufl eða baujur til að auðvelda siglingu til Reykjavík- ur. Annað átti að vera merkjabauja eða sjómerki við rifið hjá Akurey en hitt legubauja á sjálfri höfninni. Nú var úr vöndu að ráða fyrir bæj- arstjórnina því að þetta mundi kosta peninga sem ekki voru til. Málið var rætt fram og til baka og mikil bréfa- skrif fóru milli stiftamtmanns og bæj- arstjórnar. Loks á fundi bæj- arstjórnar 18. nóvember 1854 var ákveðið að leggja gjald á skip sem kæmu til Reykjavíkur. Þar með var komin hafnargjaldskrá og von á pen- ingum sem gætu staðið undir ein- hverjum framkvæmdum, gjaldskráin fékk að vísu ekki lögformlegt gildi fyrr en 20. maí 1856. Í nóvember 1855 kom póstskipið með merkjabauju sem lagt var út við Akurey og legu- bauju til að setja út á höfnina. Tekið var lán til að standa undir þessum kaupum þar sem ekki voru farnir að koma peningar inn í hafnarsjóðinn enn. En þar sem búið var að leggja drög að hafnarsjóði og höfnin komin með eigur, þessar tvær baujur, var næstum sjálfgefið að stofna skyldi til sérstakrar hafnarnefndar til að sjá um sjóðinn, annast eignirnar og gera tillögur um nýjar framkvæmdir. Frumkvæðið kom frá bæjarstjórn- inni sjálfri en danska innanríkisráðið mælti fyrir hvernig haga skyldi kosn- ingu nefndarinnar. Bæjarfógetinn í Reykjavík átti sjálfkrafa að vera odd- viti nefndarinnar en bæjarstjórn að kjósa tvo menn til viðbótar, annan úr hópi bæjarfulltrúa, hinn úr hópi manna utan bæjarstjórnar. Virðist hafnarnefndin hafa verið kosin síðla árs 1855 og sátu fyrstir í henni Vil- hjálmur Finsen bæjarfógeti, síðar hæstaréttardómari í Danmörku, og tveir Reykjavíkurkaupmenn, þeir Robert Tærgesen, sem var danskur að uppruna, og Þorsteinn Kúld Jóns- son. Fyrsti formlegi fundur nefnd- arinnar var 21.janúar 1856 eða fyrir röskum 150 árum. Sjóðurinn gildnar Næstu 50 til 60 árin voru innan hafnarnefndar og bæjarstjórnar Reykjavíkur stöðug áform um hafn- arbætur í Reykjavík en hvorki gekk né rak. Hafnarsjóðurinn varð þó smám saman gildari og gildari og veitti stundum lán til framkvæmda sem komu höfninni ekkert við. Þann- ig samþykkti hafnarnefnd t.d. 1882 að veita 7.000 króna lán til byggingar barnaskóla í Reykjavík. Fyrir utan peninga jukust eignir hafnarinnar í mjög smáum stíl. Árið 1865 var bætt við hlöðnu sjómerki í Gróttu og 1870 voru keypt ljósker til að leiðbeina sjó- farendum, annað var sett upp í Eng- ey en hitt neðan við Arnarhól. Mikill hvalreki barst hafnarnefnd árið 1884. Þá gaf Skotinn Robert Smith henni tvo loftþyngdarmæla og var annar settur á Bryggjuhúsið, nú Kaffi Reykjavík en hinn nálægt Seli í Vest- urbænum.Um það leyti réðist bæj- arstjórnin í að koma upp Bæjar- bryggju framundan Pósthússtræti, bryggju sem síðar var kölluð Stein- bryggjan. Það var fyrsta opinbera bryggjan í Reykjavík en aðeins fyrir smábáta. Aðrar bátabryggjur voru í einkaeign. Árið 1883 var ákveðið að reisa garð eða stakk, eins og það er kallað, þvert yfir Grófina til varnar sjávargangi, það er líklega bólverkið eða hlaðni kanturinn sem enn má sjá aftan við Kaffi Reykjavík og kom einnig upp í grunni nýbyggingar veit- ingahússins Gauks á Stöng fyrir fá- einum árum. Grjótið í þennan kant er tilhöggvið á svipaðan hátt og grjótið í veggjum Alþingishússins sem þá var nýbúið að reisa en þá höfðu reykvíkir verkamenn öðlast kunnáttu í að sprengja grjót með púðri og til- höggva það með réttum verkfærum. Nokkrum árum síðar voru hlaðnir varnargarðar þar sem sjór gekk yfir Grandann. „Ofvaxið efnahag vorum“ Af og til voru erlendir verkfræð- ingar fengnir til að gera tillögur um stórfelldar hafnarframkvæmdir en þegar til átti að taka óaði Reykvík- ingum við kostnaðinum við slíkar framkvæmdir. Þannig kom verk- fræðingurinn Paulli á vegum hafn- arnefndar frá Kaupmannahöfn sum- arið 1896 og gerði tillögu um gerð stórrar hafnarkvíar. Kostnaðar- áætlun hans nam 4,6 milljónum króna. Bæjarfulltrúar töldu gerð slíks mannvirkis „langsamlega ofvax- ið efnahag vorum“ eins og blaðið Ísa- fold orðaði það. Þess skal getið að fjárhagsáætlun Reykjavíkur um þær mundir hljóðaði upp á nálega 35 þús- und krónur. Og Reykvíkingar gerðu bara grín að öllu saman: Hér kom heim í sumar einn hafnaringeniör hann átti víst að vita hvort víkin lægi’ ei kjör Og maðurinn hann mældi út og mátaði upp á hár að höfnin okkar hefði ekki hreyfst í þúsund ár. Og grandanum hann gætti að og sá hann var á sínum stað – Hann sá að þar var með fjörunni þurrt, en með flóðinu blautt – nema hvað!? Því hvað er hafnaringeniör? Það er ingeniör frá Höfn! Hann kom til að skoða höfnina en höfnin er söm og jöfn: Þessi bryggjuhaus, þessi bátalög, þessi blessuð skipakví sést hvorki út við Effersey eða inn við Batterí. Það má leiða líkur að því að þrennt hafa fyrst hreyft verulega við Reyk- víkingum að fara loks út í stórfelldar hafnarframkvæmdir. Í fyrsta lagi hófst iðnbylting á Íslandi fyrir alvöru í upphafi 20. aldar og íbúum Reykja- víkur tók að fjölga mjög hratt. Tog- araútgerð var að hefjast. Hinir tveir þættirnir sem ráku á eftir hafnargerð voru utanaðkomandi ógn fyrir vöxt og viðgang Reykjavíkur. Hinn fyrri voru framkvæmdir Milljónafélagsins í Viðey en það lét um 1907 gera þar viðlegukant og tvær bryggjur þar sem stórskip gátu lagst upp að. Þetta var til þess að stórum hlutum var oft landað þar og þeir síðan fluttir á prömmum til Reykjavíkur. Það átti t.d. við um eimlestirnar sem notaðar voru við hafnargerð í Reykjavík. Tvisvar sinnum var flutt frumvarp á alþingi um að gera Viðey að sér- stökum kaupstað en eyjan tilheyrði þá Seltjarnarneshreppi. Hitt voru miklar áætlanir um að gera höfn í landi Skildinganess í Skerjafirði en Skildinganes tilheyrði einnig Sel- tjarnarneshreppi. Meðal þeirra sem voru potturinn og pannan í þessum hugmyndum var Einar Benediktsson skáld. Þarna átti að reisa Port Reykjavík sem hefði getað þýtt að þungamiðja Reykjavíkur flyttist yfir nesið með tilheyrandi verðfalli á fast- eignum í gömlu Kvosinni og var það bein ógnun við hagsmuni kaupmanna í Reykjavík. Upp úr 1908 komst því verulegur skriður á undirbúning að gerð Reykjavíkurhafnar sem reynd- ist svo, þrátt fyrir gífurlegan kostnað, vera hið mesta gróða- og happafyr- irtæki eins og alkunnugt er. Maðurinn hann mældi út og mátaði upp á hár 150 ár eru nú liðin frá því að fyrsta hafn- arnefndin í Reykjavík var stofnuð. Guðjón Friðriksson rekur sögu nefndarinnar og upp- byggingu Reykjavík- urhafnar. Höfundur er sagnfræðingur. Morgunblaðið/Ólafur K. Magnússon Hafnarmynd Skip í Reykjavíkurhöfn árið 1951. Bæjarmyndin hefði óneitanlega orðið gjörólík þeirri sem við eig- um að venjast hefðu 18. aldar áætlanir um skipaskurð að Tjörninni orðið að veruleika. Morgunblaðið/Ólafur K. Magnússon Fagur fiskur í sjó Ungir piltar fiska í Reykjavíkurhöfn í júní 1978. Morgunblaðið/Ólafur K. Magnússon Vetrarþungi Ísilögð Reykjavíkurhöfn árið 1977.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.