Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 104

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 104
frAn nordens arbetsfAlt Frán Nordens arbetsfált Ett och annat om föreningarna Nordens verksamhet ár ig2g Det arbete föreningarna Norden ár 1929 ned- lagt pá frámjandet av nordiskt samarbete har nu liksom tidigare varit fördelat pá mánga olika verksamhetsgrenar. I frámsta rummet böra hárvid kanske námnas de kurser och möten som föreningarna anordnat. Den danska föreningen har ju till sitt förfogande det vackra Hindsgavl Slot pá Fyn. Hár samlades under dagarna 23—30 juni 65 bokhandlare och bokhandels- medhjálpare frán Danmark, Finland, Norge och Sverige till ett möte under ledning av direktören för Gylden- dals förlag Axel Garde. Mötet behandlade en mángd fackfrágor i föredrag och i diskussioner, och att till- fredsstállelsen var allmán framgár av den resolution, som antogs vid förhandlingarnas avslutning och som undertecknades av en representant för vart och ett av de fyra lánderna. I resolutionen heter det bl. a.: »Boghandlermedhjælpere fra de fire nordiske Lande samlede til Stævne paa Hindsgavl 23—30 Juni 1929 onsker ved Stævnets Slutning at udtale, at Modets faglige Diskussioner og Resultater har været saa rige og frugtbare og det kammeratlige Samvær saa lykke- ligt og fornojeligt, at en Videreforelse af disse Moder i de forskellige nordiske Lande vil være af den storste Betydning for et fortsat udbytterigt nordisk Samar- bejde mellem Boghandelens Mænd.» Det násta nordiska mötet pá Hindsgavl var sáng- lárarnas möte den 1—9 juli. Ett áttiotal sángpedago- ger och lárare hade infunnit sig till kongressen, vars ordförande var den bekante danske sánginspektören, magister Mogens Wöldike. Vid sammankomsten höl- los mánga givande föredrag och bland föredragshál- larna kan námnas tonsáttaren Carl Nielsen. Under mö- tet anordnades en större kyrkokonsert i Sct. Knuds Kirke i Odense, vid vilken den bekanta Palestrinakören medverkade. Bland mötets resultat kan námnas bil- dandet av en nordisk sánglárarförening till frámjandet av sángen i de nordiska lánderna. I anslutning till det stora naturforskarmötet i Kö- penhamn hade föreningen Norden inbjudit deltagare i detta möte till en veckas studievistelse pá Hindsgavl, frán den 19 till den 25 augusti, omedelbart före mötets öppnande i Köpenhamn. Ett áttiotal yngre och áldre naturforskare hade hörsammat denna inbjudan och företog under veckan botaniska, zoologiska och geolo- giska exkursioner till fots, i bil och i bát. Bl. a. hade den biologiska stationens ángbát stállts till förfogande för zoologiska undersökningar i Lillebælt. För övrigt har i ár pá Hindsgavl anordnats ferievistelse för Nordens medlemmar i tvá repriser, i juni och i juli. Dessa Ferieophold vinna allt större anslutning bland föreningarna Nordens medlemmar, vilket icke ár förvánande dá Hindsgavl i hög grad ár ágnat till en dylik otvungen samvaro mellan representanter för olika nationer. Under vistelsen anordnas utflykter till om- nejden, föredrag och samkvám m. m. Av övriga möten kan den stora dansk-svenska sam- mankomsten pá Kronborg den 30 juni framhállas. I anledning av att slottets riddarsal dá invigdes hade en högtidlighet anordnats, vid vilken Danmarks konung och Sveriges kronprins voro nárvarande. Till festlig- heten hade Axel Juel skrivit en sáng, som utfördes av Studentersangforeningen i Ivabenhavn. Tal höllos bl. a. av prof. Vilhelm Andersen och av árkebiskop Nathan Söderblom. I oktober hölls det árliga nordiska gymnasistmötet pá Hindsgavl. Den norska föreningen Norden har i ár anordnat sjátte nordiska kursen för tidningsmán och femte nor- diska studentmötet. Journalistkursen öppnades i Oslo den 17 juni. Den ráknade som deltagare 13 tidningsmán frán Danmark, 3 frán Island, 3 frán Finland, 12 frán Sverige och 11 frán Norge. Föredrag höllos denna dag och den följande av professorerna Frede Castberg, Fredrik Paasche och Francis Bull samt av kapten Chr. Meyer. »Aftenposten» och »Tidens Tegn» liksom Na- sjonalgalleriet besöktes. Den 19 juni företogs en fárd till Norsk Hydros nyanlággningar vid Porsgrunn. Den 20 och 21 juni áhördes föredrag av statsminister Mo- winckel, av förre statsrádet E. Mellbye, av redaktör S. C. Hammer, stortingsman Ivar Lykke och prof. Edv. Bull. Vigelands ateljé besöktes och dárefter gávo statsminister och fru Mowinckel lunch i utrikesminis- terbostaden. Olika sevárdheter studerades, och den 21 avreste man som norska Amerikalinjens gáster med »Stavangerfjord» till Stavanger. Ombord höll skole- 102
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.