Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 7

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 7
Det Nordiska Samarbetet Av Oscar von Sydow De grupper av den lilla folkfamilj, vilka — av 1 gemensam stam och med besláktade sprák — blivit placerade i en nordlig utkant av Europa, ha sedan urminnes tider levat i stándig beröring med varandra. En kort tid ha de varit samlade i en statsenhet, nágon gáng ha de kámpat sida vid sida; mestadels ha de i gángna tider legat i blodiga fejder med varandra. Sedan mer án ett árhundrade ráder dock fred mellan Nordens folk. De stridigheter som uppstátt ha, áven nár de varit av allvarlig och djupgáende natur, lösts genom fredlig överenskommelse, ett föredömligt vittnes- börd om hög kultur. Natur- och klimatförhállanden, olika inflytelser ha hos dessa folkgrupper framkallat skiftningar báde i anlags- och företeelsetypen. Det ár dock mera som förenar án som skiljer, och kontakten dem emellan har aldrig upphört, om ock formerna váxlat. I hágnet av decenniers fred vaknade i mitten av 1800-talet en stark stámning för mera direkt nár- mande mellan Nordens folk, en stámning som sár- skilt grep den studerande ungdomen och blev till den rörelse, som fátt namnet »skandinavismen». Det lág nágot upplyftande i dessa entusiastiska ungdomsstrávanden. Ehuru deras pátagliga resul- tat blev ringa, ha de utan tvivel haft sin stora be- tydelse genom att giva medvetet liv át samförstánds- tanken. Mycket av hánförelsen utmynnade visser- ligen i romantik och fester; men nágot blev dock kvar: en váxande insikt om várdet av skandinavisk samverkan. Efterhand började man sálunda under 1800-talets senare hálft att ifrága om skandinavisk gemen- skap övergá frán granna ord till praktisk handling framför allt pá lagstiftningens omráde, till synner- ligt gagn för ráttslivets utveckling i Danmark, Norge och Sverige. Áven pá andra fált, sociala och in- tellektuella, började regeringarna, de officiella myn- digheterna liksom áven sammanslutningar inom skilda fack att söka nármare beröring med varandra. Hándelserna 1905 medförde pá de flesta omrá- den ett avbrott i samarbetet. Men det blev icke lángvarigt. Man tog fatt pá nytt; áren strax före 1914 framtrádde en ny nordisk ungdomsrörelse i blygsamma men sakliga former. Ánnu nágra ár lángre fram i tiden drevo yttre omstándigheter av allvarligaste slag, kriget in pá vára knutar med allt dess elánde, Nordens folk tillsammans. Redan kort efter krigsutbrottet utbyttes mellan de svenska och norska regeringarna försákringar om upprátthállande av neutraliteten och i syfte att förhindra att krigstillstándet i Europa skulle kunna medföra, att det ena riket vidtoge fientliga átgárder mot det andra. I övrigt stállde man sig i början avvaktande. Naturligt nog var första tanken om- sorgen om det egna landets sákerhet; man ville skaffa sig en báttre grundval för att bedöma vad politisk samverkan under rádande förhállanden 5
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.