Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 48

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 48
SVENSKT VASEN OCH SVENSK KONST kunde och visste báttre. Man var sádan och ville sá ha det, i alla fall den byggherre det har ar tal om, riksmarsken Karl Gustaf Wrangel. Eljest fanns det nog arkitekter i landet med andra begrepp om stil och kvalitet. För den svenska adel, som av krigiska bragder och politisk duglighet lyfts till en sjálvmedveten och lysande stállning och ej kánde sig ringare án de tyska smáfurstar som tjánat under samma fanor eller bánkats vid samma rádsbord, var endast det yppersta gott nog. Dárom vittnar Riddarhusets byggnads- historia och den slutliga utformningen av detta i sin art vál enastáende Palatium Ordinis Equestris. Den hollándska palladianismen har fátt bestá sitt hela förrád av motiv, som dessutom behandlats med den mest fullándade hantverksskicklighet. Den franske arkitekten de la Vallée har fátt ingivelsen till ett tak av barock státlighet och ándá av en be- hárskad förnámhet. Den som ság det huset visste genast vilka han fick att göra med vid Sveriges hov och i de svenska ámbetsverken. Riddarhuset be- tecknar ett genombrott av den nyvunna stormakts- várdigheten i konstnárlig form. Vi hade plötsligt fátt sáte bland de stora, och vi voro fullt pá det klara med att denna stállning förpliktade. Det förnáma som skymtat fram hándelsevis och i förbigáende redan under vár medeltid, máste ha legat oss i blodet. Jag tror att man rátt ofta kan göra denna iakttagelse ocksá hos individen. En svensk som ur ansprákslösa villkor kommit till en betydande posi- tion vet i regel att bára upp den. Det representativa ligger för oss. Sedan westfaliska freden vinnlágga vi oss medvetet om att fylla dess krav. Vár gást- frihet ár berömd i hela várlden, ehuru seden att förplága och fétera frámlingar stundom ánnu kan verka lika besvárlig som pá den tid dá d’Avaux och hans följe eller Whitelocke med sin ambassad nöd- gades lára sig várt dryckesceremoniel och tömma skálar báde mitt pá dagen och mitt i natten. Till det representativa hörde och hör alltjámt hos oss att följa med vár tid. Den italienska diplomaten Lorenzo Magalotti, som besökte Sverige under Karl XI :s förmyndareregering, beskriver Stockholm sásom en av de mest válbyggda stáder i Europa. Och vi kunna gott förstá att den romare, som vid slutet av 1600-talet reste frán Rom och norrut, áterfann de palats som han var van vid och gillade först i Sveriges huvudstad. Det ligger ingenting av samma rena romerska stil mellan Corson och Járn- torget, liksom det knappast finnes nágot sá rent och ádelt franskt som Karl XI :s galleri eller salongerna i Tessins hus mellan Norrström och Seinen. Redan förut ha vi fátt antytt varför man i Karl XI :s Sverige liksom i Johan III:s föredrog Rom och Paris framför Holland och Nordtyskland. Vi ville det stolta och icke det gemytliga, vi ville det stora och vi visste med oss att vi icke hade rád till det granna. Stockholms slott ár ju stormaktstidens testamente till den tid som följde pá storhetens undergáng. Det testamentet fylldes till punkt och pricka, och att sá skedde vittnar om att sinnelaget ej följt det yttre förloppet alldeles tátt i hálarna. Hela vár lysande 1700-talskonst, Roslins, Pilos, Sergels, ár i sjálva verket ett barn av stormaktsandan. Vi hunno ej med att fá nágon svensk málarkonst under Karlarne. Ehrenstrahl, som brukar kallas den svenska málar- konstens fader, var visserligen storsvensk till tánke- sáttet, men icke förnám och máttfull som várt eget máleri skulle bli dá det kommit sig för och av instinkt eller valfrándskap sökt anslutning till det franska. Det vore otánkbart att vi skulle fátt hela várt rika konstliv under 1700-talet, om vi ej haft en politisk storhetstid nyss förut. Förhállandet att den konst- nárliga blomningen infaller efter statens högsta kraftutveckling ár som vi veta regel: vi minnas Venedig, Holland, Spanien. Frihetstiden och den gustavianska tidens máleri ár sá gott som helt och hállet genomtrángt av representativa syften, »flárd- fullt om du vill». Men det ár verklig fest och gládje över det, icke bara över de básta mástarna och deras verk, utan över hela linjen, ibland till och med över de enkla konterfejarna. Och detta máleri ár flödande rikt, det háller sig icke inom hovets och adelns slott, det váller ut över konsistorier och sakristior, prást- gárdar och borgarhem, och ánda ned i den Fred- manska bohémevárlden málar man och »gör sin teckning glad». Om vi gá till rikare lánder, till Danmark, till Tyskland, jag skulle tro áven Frank- rike, finna vi icke en sá rikt utbredd portráttkonst av denna höga konstnárliga kvalitet och denna representativa stilhállning. Finge vi döma endast av máleriet, skulle 1700- 46
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.