Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 47

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 47
SVENSKT VASEN OCH SVENSK KONST dessa adelsgárdar och de samtida slotten i det danska Skáne. Men denna fattigdom ár intet svenskt karaktarsdrag. Den ar nödtvungen, och dá man kunde tog man skadan igen genom kládprakt och sköna rustningar. Sturedrákterna i Upsala dom- kyrka áro prov pá tidens mest eleganta herrskrádderi. Nágot visst barbariskt och primitivt ligger det i att klá sig dyrbart och modernt, men bo tarvligt och obekvámt. Kungarna hade báde medel och ambition att bo furstligt, áven om hos Karl IX furuinredningen i hans Gripsholmskammare stár i en bjárt mot- sáttning till hans osedvanligt praktfulla rustningar och smycken. Vára Vasaslott áro i flertalet fall ombyggnader av medeltidsborgar. Det kárva materialet tillát ingen rikare artikulering. Men det ár páfallande huru man i 1500-talets svenska slottsbyggnadskonst efter- strávar de stora och enkla mátten, regulariteten. Om de italienska byggmástarne haft sin andel i detta, ligger dock huvudorsaken hos byggherrarna, frámst hos Johan III. Resultatet blir en stram klarhet, som vi icke finna pá andra háll i de germanska lánderna och som vi vál kunna beteckna sásom svensk. Vem förnimmer icke, trots all olikhet i formspráket, att Vadstena slotts fasad och norra fasaden av Stock- holms slott áro samma andas barn. Det danska Kronborg ár ju sá ojámförligt mycket rikare och festligare, det ár representativt lysande, men Vad- stena ár ándá nástan förnámare, det har den fattige adelsmannens stolta »noli me tangere». Detaljerna á Vasaslottens fasader áro njuggt fördelade men i stállet av den högsta förfining. Endast i undantags- fall röja de frándskap med nordtysk och hollándsk konst. De bára syn för ságen att de huggits av en Roland Mackelier och en Pierre de la Roche. Vár Vasaarkitektur hámtar sina impulser frán Italien och Frankrike med överhoppande av de nordeuropeiska grannfolken. Det ár sant att arkitektfamiljen Pahr kommer hit över Schlesien och Mecklenburg. Men dess stil ár lika litet tysk som dess hárkomst. Och det ár sant att vi ha gott om tyska och nederlándska namn i byggnadsbrev och rákenskaper. Deras bárare gjorde sina insatser, men det var de válska mástame som fingo ledningen. Sá blev Vasastilen en sammansmáltning av den knapphet som före- skrevs av vár fattigdom och vár karga natur, och den behárskning och koncentration som ár den syd- lándska konstens kánnemárke. Vára kungar valde báde pá 1500-talet ochvidslutet av 1600-talet, máhánda icke av slump men av in- stinkt, att ansluta sig till de förebilder, som kunde lára hur man vunnit storhet utan att behöva lita till grannlát. Vi hade icke rád att vara granna, dárför máste vi bli förnáma. Men förnámheten lág oss ánnu ej sá i blodet att vi icke látt nog kunde förföras till tyngd och plumphet. Under 1600-talets förra hálft blir Sverige genom de dynastiska för- bindelserna, genom de mánga inkallade och in- flyttade tyskarna och balterna, kulturellt sett ett stycke Nordtyskland. Med starka inslag frán det land som dá för tiden mest var pá modet i norra Europa, Holland. Nu tillkomma ett par nya och vásentliga drag i den svenska folkkaraktáren: förmágan av organisa- tion ár det ena. Kanske fá vi förutsátta den hos vikingatidens rospiggar som grundade ryska riket. Svenskarna láto den talangen ligga nere under medel- tiden dá de skulle organisera sitt eget rike. Nu bli de med ens briljanta organisatörer och administra- törer. Gustaf Adolf, Oxenstjerna och Skytte, vál áven de nya uppgifterna i erövrade landsdelar, vácka denna egenskap till liv. Och den har hállit sig vid liv. Den andra av dessa egenskaper ár begávningen för det tekniska. Det ár de inkallade vallonerna som bringa denna áder i várt urberg i dagen. Dessa egenskaper hörde emellertid knappast till dem som ge sig uttryck i konsten. Och den yngre Vasatidens konstliv betecknar en avgjord tillbaka- gáng i förhállande till Johan III:s tid. Denna nationella expansionstid ár i sjálva verket en av vár konsts svagaste perioder, dominerad av tyska sten- huggaremástare, Kristler, Ferster, Blume och vad de allt heta. Perioden ár fattig pá verk och saknar alldeles másterverk. Ánnu Karl Gustaf Wrangels Skokloster tillhör denna stilperiod. Anlággningen ár stel och utan liv. Innerdekorationen med dess grova máleri, fárgade plumpa stucktak, játtestora trá- snidade spisar och granna gyllenláderstapeter ár bondskt okultiverad. Man ville uppná en stolt och ansenlig verkan, men man förváxlade prál och stor- het. Denna förváxling berodde icke enbart pá bris- tande tillgáng till skolade krafter, konstnárer som
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.