Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 25

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 25
FYRA NORDISKA DIKTARE Nar han ár 1839 nedskrev sina Anmárkningar sásom in- ledning till Frithiofs Saga, framhöll han sálunda alldeles oförbehállsamt, att det var Helge som gett honom den första tanken pá Frithiof. Och det var icke nog med att han fátt en ímpuls av sin danska föregángare; han hade uppenbarligen áven i mánga stycken haft det danska verket som sin förebild, nár han diktade sin svenska romanscykel. Detta pástáende gáller alldeles oinskránkt för allt som har att göra med den yttre for- men. Ty sásom det ofta framhállits av litteraturhisto- rikerna torde Oehlenschláger ha varit den förste moderne diktare, som funnit pá den effektfulla metoden — efter mönster av Frithiofs Saga senare imiterad pá sá mánga háll — att »behandla ett episkt ámne i en rad samman- hángande romanser i olika versmátt». För det poetiska greppet, áter, pá de fornnordiska sagomotiven fick Teg- nér en nyttig vágledning hos den danska diktaren, som ju i praktiken hade gett en lösning át det i Danmark liksom i Sverige sá livligt debatterade problemet om de nordiska myternas anvándande i skön konst. Det ár námligen att márka att Oehlenschláger nár han ur den danska Skjoldungasagan om Helges hjálte- dád, om Hroars fredliga bragder, och om Helges ofri- villiga blodskam upphamtade motivet till sitt romantiska epos, ingalunda bemödade sig om att átergiva ságnerna med nágon antikvarisk trohet. Tvártom. Han intresse- rade sig för de allmánt mánskliga karaktárerna vida mer án för det sáreget nordiska, och han skulle helt visst av fullt hjárta ha underskrivit de márkliga reflexioner om nödvándigheten att humanisera det barbariska i den gamla poesin, som Tegnér framlagt i ett brev till Leo- pold och i sina anmárkningar till Frithiofs Saga. Det var endast genom en sádan humanisering han kunde göra en tragedi av beráttelsen om Helges och Yrsas incest. Ty om án blodskammen för de gamla nordborna var nágonting onaturligt, sá torde man dock ha förhállit sig rátt överseende gentemot dem som omedvetet gjort sig skyldiga till förbrytelsen. Sagans hjálte kunde dárför lugnt leva vidare efter det han till sin sorg hade erfarit att han áktat sin egen dotter, medan för Oehlenschlágers Helge, liksom för Hjalmar i vár diktnings »nordiska Oedip», incesten var nágot som icke kunde överlevas. Dá Oehlenschláger ombildade Yrsa-sagan i överens- stámmelse med de grekiska tragikernas livsuppfattning, visste han nog vad han gjorde. Sá litet djupsinne det án fanns i hans natur, hade dock áven han bildat sig en estetisk doktrin. Men inflytandet som teorierna övade pá hans poetiska alstring var likvál lángt mindre bety- dande án det, som omedvetet utövades av hans person- liga lynneslággning. I sitt eget vásen ágde han — och detta var vál den innersta grunden till motsatsen mellan honom och Grundtvig — nágra egendomligheter, som gjorde honom oförmögen att uppskatta det kárva, stráva, hárda, och med all sin hárdhet storvulna i det fornnor- diska livet. Hármed komma vi tillbaka till de ofta om- talade karaktársdrag, om vilka redan Oehlenschlágers utseende, d. v. s. hans ansikte och hans kroppshydda, bar syn för ságen. Han var ju det stora lyckobarnet i den nordiska poesin; han hade, sá föreföll det átminstone, vunnit sina framgángar utan kamp eller möda; han hade antagligen aldrig haft erfarenhet av de stora lidelser, som uppröra en mánniska ánda till de djupaste grunderna av hennes varelse; och han var frámmande för de religiösa förnimmelser, som i ángest och extas hade betytt sá mycket för Grundtvigs liv. Det makliga i hans natur förledde honom att visa ifrán sig allt som stod i strid med hans egen sunda och optimistiska livsáskádning. Nár han i de gamla sagorna stötte pá nágot drag som var disharmoniskt eller osympatiskt, sá gick han helt instinktivt förbi det, eller han ombildade det i överens- stámmelse med sina personliga moraliska och estetiska tycken. Sádana máhánda delvis halvt omedvetna bear- betningar av materialet möter man icke minst i Helge. Sásom det skarpsinnigt framhállits av Ida Falbe Hansen i hennes avhandling Oehlenschlágers Nordiske Digtning, ge oss alla dessa bearbetningar en inblick i skaldens mánskliga vásende. Det ár sálunda i hög grad upplysande att iakttaga huru Oehlenschláger förháller sig till den gamla sagans beráttelse om Helges förbindelse med álvkvinnan. I denna episod förtáljes det om en skogsvarelse, som i en skyddssökande flickas förhamning för en natt har listat sig in till konungens láger och blir mor till hans barn. Helge har svikit sitt löfte att taga várd om barnet, och frán hans försummelse hárleda sig, enligt sagan, alla de olyckor som komma att gá ut över hans átt. Oehlen- schláger har tagit vara pá det romantiska motivet, men han har förvandlat álvkvinnan till en havsjungfru, Tang- kiær, och han har látit henne tráda in i Helges liv innan denne upplevat nágon av sina stora olyckor. I överens- stámmelse med den poetiska logiken hade han förtráff- ligt kunnat motivera alla Helges olyckor genom att hán- visa till hans försummelse mot sitt och Tangkiærs barn. Men, sásom Ida Falbe Hansen pápekat, det bjöd honom emot att framhálla den danske konungens pliktförgáten- het. Han var sjálv en alltför god fader, för att láta sin hjálte brista i det som enligt hans mening var den elementáraste av den sunda och naturliga mánniskans dygder. A andra sidan hade han emellertid alltför starkt tagit intryck av tidens estetik för att icke stötas tillbaka av förestállningen om ett alldeles oförskyllt lidande. Och nár det sá gállde för honom att giva en tillfreds- stállande motivering för hjáltens undergáng, fogade det sig icke báttre án att han fann den tragiska skulden just i det, som enligt fornnordisk uppfattning máste ha tett sig som en dygd hos Helge, d. v. s. i hans iver att ut- kráva blodshámnd över sin faders baneman. För Oehlen- schláger var det tydligen en straffbar hybris hos hjálten, att han, nár det gállde att hámnas de oförrátter hans fader fátt lida av sin broder Frode, dá icke nöjde sig 23
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.