Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 24

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 24
FYRA NORDISKA DIKTARE och 1828 skrev sitt epos om Hrolf Krake, kánde han sig uppenbarligen som en skandinavisk författare, vilken riktade sig till lásare i alla de nordiska lánderna. Han ville — det uttalade han i företalet till dikten — att man skulle se en symbolisk mening i det att norrmannen Bodvar Bjarke och svensken Vöggur tagit tjánst hos den danske kulturhjálte som, i likhet med det runda bordets sagofurste, hade samlat tidens ádlaste krigare i sin kámpe- krets. Med en hánvisning till sprákgemenskapen som páminner oss om Franzéns ár 1797 författade fridskváde, Svea till Dana, láter han Vöggur till de övriga strids- mánnen utropa: Een Tunge vi alle tale, Frigg er vor fælles Moder; Saa'lad nu Dansk og Nordmand og Svenske vorde Broder. Samma maning upprepade han ett ár senare i ett mer prosaiskt sammanhang. Ty nár man sommaren 1829 hade inráttat ángbátstrafik över Sundet, hyllade han i dikten Dampskibsfarten den nya molnpelare som, likt judarnas vágvisare i öknen, skulle lára grannfolken att finna vágen till varann. Och vid de resor till Sverige och Norge som han — sent omsider — företog under de tvá sista ártiondena av sitt liv, upptrádde han med tal och dikter som en málsman för Nordens enhet. Han blev den begynnande skandinavismens store áldring, som kringjublades vid kongresser och studentfester, som tog emot hyllningarna med ett orubbligt jámnmod, och som besvarade norrmánnens och svenskarnas státliga váltalighet med en dansk gemytlighet, i vilken de kritiska av hans landsmán funno alltför mycket av familjár var- daglighet. Den mest berömda av alla dessa samnordiska fester ár den, vars hundraársminne detta ár har firats i Lunds domkyrka: magisterpromotionen, vid vilken Tegnér be- kransade Oehlenschláger, och dár den svenska skalden före bekransningen gav sitt berömda svar pá manings- orden frán Hrolf Krake: »Söndringens tid ár förbi (och hon borde ej funnits i andens Fria, oándliga várld), och beslágtade toner, som klinga Sundet utöver, förtjusa oss nu, och i synnerhet dina.» I högtidligare former har aldrig en skald blivit hyllad av en annan. Sjálva iscensáttningen av den stora cere- monin var sá verkningsfull, att man med livligaste in- tresse láser de skildringar av promotionen, som antráffas i Oehlenschlágers Erindringer och i Kahls bok om Tegnér och hans samtida i Lnnd. I detta sammanhang ár det emellertid icke möjligt att dröja vid annat án ett moment i det lánga programmet: Tegnér hade, i sin karaktár av tjánsteförráttande pro-kansler, inlett akten med ett tal pá hexameter. Innan han át promotor över- lámnade uppdraget att lagerkröna de vántande kandida- terna, tog han undan en av kransarna för att med den hylla sin diktarbroder. Han hade stállt sig, det máste man tánka sig, uppe vid högaltaret, och Oehlenschláger hade sin plats mitt emot honom. Dár de sá stodo invid varann, gavs det redan för ögat nágot att fángslas och blándas av. Ty hos de tvá skalderna var ju, sásom det endast sállan ár fallet, den andliga överlágsenheten av- speglad i en kroppslig skönhet. Om Oehlenschláger vet man att han, likt hjáltarna och halvgudarna, ánda in i álderdomen bevarade ung- domens yttre kánnetecken: kindernas friska fárg, det mörka háret, och den varma och levande blicken i ögat. Det ár tyvárr áven sagt, att man redan tidigt i hans gestalt kunde se en antydan om det, som var hans sköte- synd som diktare och mánniska: benágenheten för mak- lighet, och lusten att sjunka ned i passiv ro och sinn- ligt válbehag. Man kunde t. o. m. sága att han gav ett prov pá sitt vásens begránsning i den onekligen ett grand triviala, av Johan Ludvig Heiberg sá obarmhartigt parodierade svarsdikt, med vilken han i Lunds kyrka kvitterade den Tegnérska sángarhyllningen. Men om án lágan lyste med svagare glöd án fordom, sá förblev dock alstringen oförminskad intill det sista. Och som- maren 1829 kunde man nog pá 50-áringen se, att han ánnu hade krafter i beháll för att under tvenne ártionden förvána várlden med en frodig diktning, som stár oöver- tráffad i sin naiva omedelbarhet och i den gestaltningens áskádlighet, som nármast páminner om fantasibilderna hos ett genialiskt barn. Den tre ár yngre svensken har áven han blivit márkt av livet, och pá ett helt annat sátt án Oehlenschláger. Men den »mjáltsjuka» — vi veta vad det ordet skulle komma att betyda för Tegnér —• som gör sig förnimbar i nágra partier av det stora promotionskvádet, har icke berövat diktargestalten dess höghet. Tvártom framstár hos Tegnér geniet som mer suveránt án förr, efter det disharmonin brutit in över hans liv. Och det var, sá förestáller man sig, med nágot av en kunglig höghet i átbörden, som Tegnér företog sig att, innan belöningarna delats ut át de ynglingar som lást sina láxor och bestátt sina examina, i Oehlenschlágers person hylla diktarnas gárning. Han talade som den vilken vet sig ha myndig- het att utdela kronor och kransar, som kánner sitt eget várde och erkánner andras, nár han vánde sig mot Oehlen- schláger och med höjd röst framsade de berömda orden: » — — — i en vill jag adla dem alla. Skaldernas Adam ár hár, den nordiska sángarekungen, tronarvingen i diktningens várld, ty tronen ár Göthes.» Det kan synas överflödigt att uppehálla sig vid Teg- nérs promotionskváde, dá ju envar vet huru mycket vackert som, med eller utan anledning, plágar uttalas i dylika skriftstycken. Men man har skál att antaga att vid detta tillfálle talaren verkligen menade allt vad han sade. Tegnér icke blott uppskattade Oehlenschláger, utan han kánde sig stá i tacksamhetsskuld till honom. 22
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.