Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 66

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 66
UR ETT SVENSKT JÁRNBRUKS HISTORIA Hans Persson Fogde, lön penningar .............................. 12 daler spannmál ................................ 1 lást lárft................................... 8 alnar Hans hustru Elisabeth Fatburshustru spannmál ............................... 12 tunnor lárft.................................... 6 alnar Hans dotter Anna Fatburspiga packlakan ............................... 6 alnar skor..................................... 4 par 1 Kapelan Herr Anders 3 Skrivare 1 Fogdetjánare Halfvard Byggmástare Robertus Proberer Per Mjölnare Wulff Lodgjutare Gunnar Redesven 12 Legodrángar Engelbrecht Skrifvare Silfmester Matzon (troligen vid silverbruket?) 16 Legodrángar Vid Torskebácken 8 drángar. Enligt inventariet pá kreaturen vid gárden funnos dar samma ár: 24 oxar, 1 tjur, 5 stutar, 8 kor, 29 fár, 1 galt, 1 so och 6 ungsor. Till Kroppa gárd hörde jámvál fisket vid Möckles- bodar (Karlskoga), varifrán erhölls 8 % tunnor salt lax. Detta laxfiske stod under fogdens vid Kroppa överin- seende intill 1622. I anslutning till kungsgárden lát hertigen uppföra en liten kyrka vid Kroppa, dár prásten underhölls pá herti- gens bekostnad, utom det att báde kyrkoherde och kaplan frán Fárnebo skulle predika dár. Den vid kyrkan först anstállde prásten var Herr Anders Olai 1584—1589, som utom kost och rum erhöll i lön 6 daler samt 8 alnar packlakan och ett par skor. Carl IX vistades ofta pá Kroppa kungsgárd báde som hertig och som konung. Hans varma intresse för bergs- bruket tog sig námligen ej blott uttryck i förordningar, brev och tánkesedlar utan áven i ofta upprepade resor till bergslagen. Han uppehöll sig dá med förkárlek pá Kroppa kungsgárd, som han valt till utgángspunkt för sina besök vid de kringliggande bruken och gruvorna. Hans sárskilda intresse för denna trakt visade sig ocksá i grundandet av Filipstad, som erhöll stadsprivilegier ár 1611. Karlstad, Vármlands láns residensstad, hade han grundlagt redan 1584. Att upprákna alla Carl IX:s átgárder till bergshante- ringens förkovran hör ej till ámnet för denna avhandling. Hár má endast námnas nágra, sásom hans brev frán Nyköping av 23 jan. 1581 med medgivande av frihet för dem, som i Vármland upptácka nya malmfyndighe- ter, att dem fritt bruka, allenast mot erlággande av tionde till hertigen och skyldighet att vid försáljning av malmen i första hand hembjuda den till honom. Den 2 nov. 1582 utfárdade han frán Tingvalla (Karl- stad) nya privilegier för Vármlandsberg, vilka voro myc- ket förmánliga för bergsmánnen. Enligt dessa skulle bl. a. alla, som ville bygga och bruka hyttor, ha lov dártill samt njuta sex árs skattefrihet, dock fingo de ej med sin nyanlággning skada de gamla. Áven de som röjde och byggde hemman skulle njuta skattefrihet de första sex áren. Carl IX undsatte bergsmánnen med spannmál, sávál nár de av brist pá livsmedel hade svárt att rátta sig efter hans föreskrifter om lángre blásningstider i hyttorna, som nár de under hárda tider kommo i trángmál. Fönster frán Kroppa kungsgárd, förvarat vid Nykroppa Ár 1604 beslöt han sig för att göra slut pá blásningen av osmundjárnet, vars utförsel ur riket han samma ár definitivt förbjöd, och 1606 tillskrev han bergsmánnen pá Vármlandsberg med förmaning att överge osmund- smidet och att i stállet bygga hammarsmedjor, skolande var och en som efterkom denna uppmaning och byggde en hammarsmedja erhálla átta tunnor spannmál och átta daler i penningar samt all behövlig járnredskap utan ersáttning frán kronobruken. Detta ledde till att en mángd nya járnbruk uppstodo i och utanför bergslagen och att osmundsmidet snart dárefter blev sá gott som utrotat i Sverige. 64
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.