Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 111

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 111
dr Karl Nordlund, dr Olof Olsson, bankdirektör O. Rydbeck, professor Nils Stjernberg, general- konsul Olof Söderberg, dr Verner Söderberg. Skolnamnd: förste folkskoleinspektören, fil. dr Karl Nordlund, ordf., lektor Hjalmar Alving, skolförestándarinnan fröken Hanna Bratt, lektor Marie-Louise Gagner, skolförestándarinnan frö- ken Astrid Hamberg, rektor C. Sjöwall, över- lárare Karl Steenberg. Sekreterare: docent Henry Olsson. Byrá: Stockholm, Birgerjarlsgatan 20. Telef. Norr 3207. Kretsavdelningar: 1) Stockholmskretsen (norra och östra Sverige): ordf.: regeringsrádet G. Thulin; kassaförvaltare: direktör Bo Löfgren; sekr.: docent Henry Olsson, Birgerjarlsgatan 20, Stockholm. Lokala organi- sationer: Uppsala: ordf.: prof. II. W:son Ahl- mann; Linköping: ordf.: grevinnan Alice Trolle; Kalmar: ordf.: lektor J. B. Simonsson; Gávle: ordf.: statsrádet S. Liibeck; Östersund: ordf.: landshövding S. N. Linnér; Sundsvall: ordf.: borgmástare O. Groth. 2) Sydsvenska kretsen: ordf.: f. landshöv- dingen greve Robert de la Gardie; v. ordf.: borg- mástare Johari Bááth; kassaförvaltare: direk- tör Axel Andersson; sekr.: redaktör W. Biilow, Lund, tel. 1140. Lokala organisationer: Malmö- Lund: ordf.: landshövdingen, frih. Fredrik Ramel; Hálsingborg: ordf.: borgmástare Johan Bááth; Kristianstad: ordf.: landshövding Johan Nilsson. 3) Vástsvenska kretsen: ordf.: landshövding Oscar von Sydow; v. ordf.: landshövding Axel Ekman; kassaförvaltare: konsul Carl Ekman. Vástsvenska kretsens arbetsutskott: Teol. och fil. dr Rurik Holm, ordf., professor Nat. Beckman, konsul Carl Ekman, konsul Jean O. Erikson, generalkonsul Holger Holm, skolförestándarin- nan Thyra Kullgren, professor Hj. Lindroth, nota- rien Erik Löfgren, herr Ture Andersson. Sekre- terare: Ture Andersson. Engelbrektsgatan 65, Göteborg. Tel. 61325. Lokala avdelningar av Vástsvenska kretsen finnas i Jönköping (ordf.: borgmástare Oscar Dahlbáck, sekr.: folkskole- inspektör Oscar Emmelin) och i Uddevalla (ordf.: major H. E. Uddgren, sekr.: bokhandlare Hj. Gustafsson). Den hittillsvarande ársboken kommer att frán och med 1930 ersáttas av föreliggande árska- lender, som utkommer till julen 1929 och er- hálles gratis av alla medlemmar. Árskalendern för 1931 ár avsedd att utkomma till julen 1930 o. s. v. Ársavgiften ár frán och med ár 1930 kr. 5: — i Danmark, Norge och Sverige. I Finland ár ársavgiften Finska mark 25:—. Var och en, som vill stödja föreningarnas strávanden, kan bli medlem genom erlaggandet av námnda avgift. Genom sina byráer stá föreningarna Norden allmánheten till tjánst med upplysningar om nordiskt samarbete och förhállanden i de nor- diska grannlánderna. Pá begáran kan frán nármaste sekretariat gra- tis erhállas en utförlig broschyr om förening- arna Norden. Föreningarna Norden ha sökt och söka alltjámt att göra en insats á de omráden, som lámpligen kunna bli föremál för föreningarnas verksamhet. Föreningarna utföra sáledes ett mángsidigt arbete pá skolans omráde, anordna kurser och sammankomster för lárare och studenter av allmán och facklig natur samt söka frámja sam- arbetet mellan högskolor och universitet áven- som utbyte av lárarekrafter. Ett stort antal förelásningar av populárveten- skaplig art anordnas. Talrika studiekurser och resor för tidningsmán och affársmán ha an- ordnats, liksom för yrkesutövare av skilda slag. Betráffande samarbetet pá det ekonomiska om- rádet ha föreningarna áven sökt göra en insats (bl. a. genom utgivandet av en »Náringshandbok» innehállande uppgifter om föreningsverksam- heten pá det ekonomiska omrádet, vilken av medlemmar erhálles till nedsatt pris av kr. 2:50). Initiativ ha tagits rörande nordiska lagstift- ningsfrágor. Bl. a. ha arbetats pá avskaffandet av passen. Bland föreningarnas publikationer márkas — förutom náringshandboken — nordisksángbok, nordiska litteraturförteckningar samt láseböcker med urval av grannlándernas litteratur m. m. Dessutom föreligga 10 árgángar av »Nordens Arsbok» för áren 1920—1929. Genom tillmötesgáende frán Letterstedtska föreningen, somutger NORDISK TIDSKRIFT, áro föreningarna Norden i tillfálle att tillhanda- hálla sina medlemmar námnda tidskrift till ned- satt prenumerationspris av kronor 5:—. (Det ordinarie priset ár eljest kr. 9:— per ár). Nya medlemmar kunna i mán av tillgáng er- hálla áldre árgángar av ársboken och tidskriften till nedsatta priser. En av föreningarna Norden ombesörjd av- delning i tidskriften ágnas át fortlöpande med- delanden om nordiskt samarbete pá skilda om- ráden, sávál föreningarnas eget som andra or- ganisationers.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.