Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 59

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 59
UR ETT SVENSKT JÁRNBRUKS HISTORIA Ur ett svenskt járnbruks historia Av Gust. Ekman ISven Rinmans klassiska »Bergverkslexikon» av 1782 förekommer en uppgift om det s. k. Helgeands- holmsbeslutet av 1282, enligt vilket Sveriges konung tillagnades alla bergverk, skogar och strömmar i landet att darom sjalv bestyra, varefter han genom utfardade privilegier kunde lágga grunden till bergslagerna och förse dem med sárskilda för dár bedrivna náringar av- passade lagar. Med bergslag menades ett omráde, dár huvudnáringen utgjordes av bergshantering, och dár konungen uppdragit át bergsmán att bryta gruvor och idka hyttebruk, vartill skogar och strömmar blivit an- slagna, emot átnjutande av de förmáner och iakttagande av de skyldigheter, som av konungen utfárdade privi- legier innehöllo. Senare forskning har ádagalagt, att handlingarna rörande det av Rinman áberopade beslutet varit för- falskade, och man vet ej med sákerhet om nágot möte á Helgeandsholmen ár 1282 över huvud taget ágt rum. Bergslagerna erhöllo i alla fall privilegier, och ett sádant synes ha blivit utgivet redan av konung Magnus Birgers- son, námligen för Kopparberget (Falu gruva), vilket han tog i besittning som Kronans egendom. Han med- gav frálserátt át bergsmánnen under villkor att de i stállet för rusttjánst skulle uppehálla konungens gruva och kopparbruk. De áldsta till vár tid bevarade handlingarna av denna art hárröra emellertid frán konung Magnus Eriksson och utgöras av hans privilegier av 1340 för Vástra Berget (Nora bergslag), 1347 för Kopparberget (Falu bergslag) och 1354 för Norbergs bergslag. Förordningen av 1347 inneháller bl. a. bestámmelser angáende berg- frálse jord, varmed avságs befrielse frán hemmans- och jordeboksrántan m. m. emot skyldighet att uppehálla det bergverk, varunder egendomen lág. Genom gávor och byten kommo under medeltiden klostren och biskoparna in som delágare i bergverken, men deras andelar blevo sedermera av Gustav Vasa indragna till Kronan. Gustav Vasa hávdade för övrigt den s. k. grundregalen, enligt vilken alla landets malm- fyndigheter, strömmar och skog anságs tillhöra konungen eller kronan. Bergsmánnen ágde dock allt fortfarande att bryta gruvor och bruka sina hyttor i enlighet med erhállna privilegier samt átnjuta inkomsten vid pro- dukternas försáljning, sedan skatten till kronan av- ráknats. Sedermera ha privilegierna under árhundradenas lopp genomgátt en mángd olika förándringar och bergsbruket underkastats lagar och förordningar, mest i syfte att reg- lera konkurrensen om skogen. Först pá 1850-talet erhöll bergsbruket full náringsfrihet. Inga av Sveriges konungar ha dock mera ingáende sysselsatt sig med bergsmánnens rátt att sköta sitt nárings- fáng án Gustav Vasa och Carl IX, men deras intresse för bergshanteringen visade sig ej blott i förmaningar och förordningar, utan de uppráttade ocksá sjálva járn- bruk, s. k. kronobruk, med en lángt driven förádling av járnet, vilka i viss mán tjánade som mönsterbruk för pávisande av nya rön och nya metoder. Ett av de för- námsta var det av Carl IX under hans tid som hertig anlagda Kroppa kronobruk i Vármland, det egentliga föremálet för denna skildring. I förening med de báda konungarnas övriga átgárder för bergshanteringens ut- veckling medförde dessa anlággningar en fullstándig om- válvning av járntillverkningen i landet, och för belysande av detta förhállande má hár följa en kort framstállning av bergbrukets utveckling i Sverige före denna tid. Konsten att bryta malm ur bergen och att ur malmen utvinna metaller blev ej kánd i Sverige förrán mot slutet av 1100-talet. Behovet av járn inom landet hade man tidigare fyllt genom smáltning av myrmalmer, som förekommo pá mánga stállen i de flesta landskapen, men andra metaller hade man mást förskaffa sig frán sydligare lánder. Dá emellertid báde guld, silver, koppar och járn redan under hednatiden i betydlig utstráckning voro i anvándning i Norden, ár det antagligt att mycket stora anstrángningar dár redan i forntiden gjordes för att uppleta malmer och utvinna metaller, och sannolikt voro átskilliga förekomster av koppar-, silver- och járn- malm kánda áven pá den tiden, ehuru man ej förstod sig pá deras tillgodogörande. Redan 3000 ár f. Kr. bedrevo egyptierna bergsbruk pá Sinaihalvön, men áven vid den tiden var kánnedomen om metallernas utvinnande ett resultat av flera tusen árs arbete och samlad erfarenhet. I tidernas början upp- sökte man de i naturen i gediget tillstánd förekommande metallerna guld och koppar. Med eldens hjálp lárde man 57
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.