Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 23

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 23
FYRA NORDISKA DIKTARE Fyra nordiska diktare Av Yrjö Hirn Julmarknaden ár 1928 har skánkt oss en bok, Albert Nilssons Tre nordiska gestalter, som i mer án ett avseende ár ágnad att tilldraga sig forskarnas och litteraturvánnernas uppmárksamhet. I det nya arbetet av den kánde Lundaprofessorn möter man námligen en estetisk litteraturhistorisk behandling av Oehlenschlágers Helge, Tegnérs Frithiof och Runebergs Fjalar (det ár dessa »gestalter», som gett namn át boken) vilken ár full- stándigare och mer djupgáende án nágon tidigare kom- mentering av de stora nordiska hjáltedikterna. Detta ár i och för sig nog för att förvárva boken tacksamma lásare i átminstone tre av de nordiska lánderna. Men nágon- ting som intresserar oss ánnu mer án karaktáristiken av de enskilda diktverken, ár att det med hjálp av en in- gáende detaljanalys pávisas, huru mycket dessa diktverk ha gemensamt med varann, och huru de i sin uppkomst sá att sága haka in i varann. »Kung Fjalar án>, sá skriver professor Nilsson i företalet till sin bok, »enligt min me- ning betingad av Frithiofs Saga, liksom Frithiofs Saga ár betingad av Helge». Det »inre sambandet» mellan de fornnordiska dikter, som diktats av Danmarks, Sveriges och Finlands natio- nalskalder, har förvisso icke blivit obeaktat av áldre kritiker. Vid den litteraturhistoriska undervisningen har man vál ej heller försummat att áberopa detta nástan klassiska exempel pá litterár beröring, vilket för övrigt sá starkt framháver allt det som ár gemensamt i grund- valarna för de nordiska folkens vittra kultur. Men icke desto mindre kánns det gáng pá gáng som om man láste nágonting alldeles nytt, nár man arbetar sig igenom de detaljerade sammanstállningarna och jámförelserna i Nilssons bok. Den noggranna undersökningen av alla smá enskildheter leder, hár liksom i all god litteratur- historia, till att diktverken sjálva framstá som mer le- vande och fángslande án förr. Man fáster sig vid egen- domligheter som tidigare ha undgátt den ytliga och splittrade iakttagelsen. Det ár som om man, pá den jámforande kritikens krokvágar, skulle ha nátt fram till kárnan i de kommenterade poemen. Sá har det átmins- tone varit fallet med mig. Professor Nilssons bok har lett mig till förnyat studium av Helge, Frithiof och Kung Fjálar; den svenska uttolkarens bevisföring har gett saklig bekráftelse át mycket, som förut varit obe- stámda antaganden; jag har lockats att spinna vidare pá den trád min kollega tagit upp; och sá har jag kommit att sammanstálla nágra smá jámförelser, för vilka jag hos lásaren skall anhálla om en stunds tálamod. Innan jag begynner vill jag emellertid framhálla att det ingalunda ár min avsikt att resumera Albert Nilssons undersökningar, om vilkas betydelse man kan göra sig en förestállning endast genom att lása sjálva boken. Ánnu mindre skall jag inláta mig pá nágon kritik av arbetet, ty de anmárkningar som möjligen kunde göras mot enskilda punkter i bevisföringen áro alltför obetyd- liga för att hár bli framförda. Men jag skall — för att icke göra mig skyldig till upprepning av det som envar pá egen hand kan framleta — behandla ámnet frán en annan sida án den svenska litteraturhistorikern. Profes- sor Nilsson har framför allt intresserat sig för dikterna, Helge, Fríthiofs Saga och Kung Fjalar. Jag skall i stállet i frámsta rummet sysselsátta mig med diktarna, och med det inflytande de genom sin behandling av fornnordiska ámnen, ha utövat pá det samfállt nordiska kulturlivet. Och jag skall icke inskránka mig till de tre diktverk professor Nilsson har utvalt, ty jag tror att man med goda skál till dem kan foga ett fjárde. Vid sidan av Helge, Frithiof och Fjalar ville jag stálla den norske Arnljot Gelline. Och det blir sálunda min uppgift att tala om Oehlenschláger, Tegnér, Runeberg och Björn- stjerne Björnson, eller ráttare om de inbördes beröringar som kunna pávisas mellan dessa skalder, och om den betydelse beröringarna ha ágt för den. nordiska sam- kánslan. Vad som i detta avseende finnes att sága om Adam Oehlenschláger, det har lángesen blivit klarlagt av litte- raturhistorikerna. Redan ár 1868 pápekade Gustaf Ljung- gren det ironiska i att den diktare, som av alla krafter strávade att ástadkomma en kánsla av förbrödring och ett litterárt nármande mellan danskar och tyskar, i stállet kommit att föranleda ett nármande mellan danskarna och deras arvfiender, svenskarna. Det var máhánda, som Ljunggren framhállit, en överraskning för Oehlen- schláger sjálv, att hans diktning utövade en sádan verkan. Men om án denna utgáng frán början icke var páráknad, sá blev skalden med tiden allt mer och mer medveten om sin nordiska förmedlargárning. Nár han áren 1827 21
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.