Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 99

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 99
TUSEN AR Detta var sjalva midsommardagen ár iooo. De gamla godarna offrade sin tro, nágra sakert med blödande hjárta, men de flesta sannolikt med kallt förstánd, sásom Snorri gode, vilken fallt an- márkningen om gudarnas vrede. Godarna ráddade sin várldsliga makt, samhállsordningen var orörd, de ráddade samhállsfreden. De slogo i viss mán vapnen ur hánderna pá de kristna omstörtarna och helt ur hánderna pá Norges konung. Han hade fátt sin vilja igenom och kunde icke ha tron till före- vándning för att lágga landet under sig. Det förgick mer án 260 ár innan nágon lika svár frága förelág till avgörande pá alltinget. Men dá var alltinget till följd av Sturlunga-tidens láng- variga oroligheter ej lángre detsamma, och frán stora delar av landet infann sig ingen alls till detta ting. Dá, 1262, voro islánningarna sá snárjda i den norske konungen Hákon Hákonssons garn, att de icke lángre kunde komma undan. Den ende mák- tige islánningen pá detta ting var Gissur jarl, som för att öka sin egen makt hade mottagit jarls-várdigheten av konungen, látit mörda Snorri Sturluson och be- gátt andra illdád. Nu kunde han icke lángre kom- ma ifrán sina löften till konungen att föra landet under hans spira. Han hade att válja emellan att skrida till ett avgörande eller vánta att konungen skulle láta samma öde övergá honom som det han berett Snorri Sturluson. Han valde livet. Gissur jarl stár alltjámt för de flesta islánningar som en av sitt folks vársta olycksmán. Men denne mans andel i sitt folks öde ár egendomligt. Pá all- tinget 1262 gávo sig islánningarna under Norges konung och lovade honom lydnad och »stándig skatt». Dárom gjordes pá alltinget en skriftlig över- enskommelse. I denna traktat förbehöllo sig islán- ningarna sá betydelsefulla och vásentliga ráttig- heter, att »Gamla traktaten», som den kallas, ánda till ár 1918 varit en grundpelare för islánningarnas krav pá sjálvstyrelse. Gissur jarl har tvivelsutan formulerat överenskommelsen á islánningarnas vág- nar och dármed sonat sin skuld i högre grad án vad hans folk kunnat förmá sig att erkánna. Dá biskop Jón Arason pá 1540-talet förde sin strid mot de danska konungarnas övermakt, ábe- ropade han Gamla traktaten. Dá Jón Sigurdsson 300 ár senare började sin frihetskamp, blev Gamla traktaten hans starkaste vapen och den ráttsurkund, som han lade till grund för det islándska folkets krav. Áven om det ursprungligen var alltingets huvud- uppgift att stifta lag och döma i ráttstvister, sá blev dess betydelse dock med tiden mycket mera om- fattande. Det gamla alltinget blev en livets kálla för hela den islándska kulturen. Alltinget var medelpunkten i hela folkets liv. Tinget hade för detta samma betydelse som stor- stáderna ha för den högre kulturen. Dár samman- tráffade árligen uiíder tvá högsommarveckor med lánga dagar och ljusa nátter en stor del av folket, icke blott nágra fá utvalda, utan alla som ville vara med. Varje förnuftig man kunde nár som helst kal- las till medlem av en domsnámnd eller till andra förtroendeuppdrag. Pá alltinget tráffades vánner och sláktingar frán hela det glestbyggda landet. Pá alltinget erfor man alla de viktigaste nyheterna báde frán eget och andra lánder. Hövdingar och andra, som just anlánt frán utlandet, prálade i praktkláder av senaste snitt. Nya utlándska varor utbjödos till salu. Idrotter och lekar och alla slag av den tidens förlustelser försiggingo dár. Alltinget var en natio- nalfest för hela landet. Livet var omváxlande, givet- vis icke sá lysande som de gárna utmála för sig, som se Islands hela forntid i rosenröd sagoglans, men utan tvivel mycket betydelsesfullare och rikare pá hög kultur án mángen försiktig och nykter man kanske tánker sig. För den tiden betydande rike- domar hade samlats i landet under dess blomstrings- tid, och om den andliga kulturen finnas ju otve- tydiga vittnesbörd. Av största betydelse för islánningarnas andliga liv ánda fram till denna dag har spráket varit. Om islánningarna mist sitt áldriga sprák skulle de för- gáves ha börjat sin frihetsstrid pá 1800-talet. Och alltinget har i forntiden och ánnu lángt senare haft mycket stor direkt betydelse áven för det islandska spráket. Uttryckssáttet i islánningarnas gamla lagar ár knappt och koncist. Lagarna visa en sá klar och skarp tanke och en sá ádel ordkonst, att det ár en fröjd att lása dem enbart för sprákets skull. I 200 7 97
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.