Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 46

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 46
SVENSKT VÁSEN OCH SVENSK KONST icke Gotland. Dár kan man för en gángs skull fá se hur svenska bönder bygga dá de áro rika, och kanske röjer sig hár nágot som átminstone före- bádar vissa drag i det svenska lynne som kommande seklers öden skulle tydligare prágla. Vad ár det som slár den som kommer till Gotland? Det ár den festliga och andá sá svalt förnáma hállningen hos dessa smáckra vita torn som segla som en flotta med gles slaglinje över skogskrön och jámna vidder, hos dessa höga vita valv som báras av blanka marmor- kolonner. Elementen till denna byggnadskonst aro importe- rade utifrán. Westfalen har sláppt till mánga drag. Men de westfaliska bykyrkorna áro tránga och tryckta, deras torn segla ej över bygderna, lysande och genom- lysta, deras valv ruva över församlingen, lyfta sig ej i stolt jubel. Hár kan det inte bara vara natur- förutsáttningar och ekonomiska resurser som spelat in. Westfalen var vál ej fattigare án Gotland. Utan det ár den karaktár som danats av historien som hár vittnar om sig sjálv. Dessa gutar som av fordom hörde Svea Rike till hade vunnit rikedom och makt. De gömde ej snált sina skatter i kistorna utan láto rikedomen blomma i en skönhet som aldrig glömde várdighet och behárskning, som ville storhet först och sist, áven om den unnade sig portalernas sirliga detaljer, smycken pá en kládnad av förnám enkelhet. Förnám, ár det detta svensken blir nár han vunnit möjlighet att vara det, nár han arbetat sig ur fattig- domen? Yi kunna ana oss till sinnelaget hos de gutniska storbönderna och köpmánnen. Nágra grav- stenar lagda över de yppersta bland dem uttala med sina knappa ord deras medvetna várdighet och be- kráfta byggnadsverkens vittnesbörd. Denna Got- lands storhetstid svann hán, idyllen grodde ur dess ruiner. Och det skulle dröja sekler innan Sverige sásom helhet fick uppleva sin. Ur 12- och xjoo-talens katedralbyggen kan man icke lása ut nágot om ett speciellt svenskt sinnelag. Att man byggde sá stort man kunde och ofta syftade över förmágan ár ett samfállt drag hos medeltidens katolska kristenhet, och stilarna i vilka man byggde voro lánade. Linköpingskoret, som restes under unionstiden, röjer visserligen sitt vásttyska ursprung, men i den klarhet och ádelhet med vilket bygget genomfördes möta vi ányo denna svala förnámhet vilken vi funno utmárka Gotlands klassiska kyrko- arkitektur. Vi ha intet exempel pá den i unions- monarkiens rika huvudland Danmark. Tillfállig- heter ha kunnat spela in, men faktum ár att det fattiga och för sitt oberoende kámpande Sverige hár ger ett prov pá monumentalt sinnelag som vi fá gá lángt ned i det kontinentala Europas konstlánder för att tráffa maken till. Och nár Herr Sten segrat pá Brunkeberg lát han hugfásta befrielsebragden genom ett monument som i sin art stár utan mot- stycke. Sankt Göran ár visserligen den nordtyska trá- skulpturens másterstycke, vi svenskar ha ej áran av att ha utfört den. Det ár sant. Men den ár i alla fall ett svenskt verk. Svensk vilja, svensk kánsla för högrest skönhet, stár bakom den. Krámarne i Liibeck hade aldrig kommit sig för med en sá glansfull hyllning át det ridderliga modet. Det var ju icke bara en staty bestállningen gállde utan som Johnny Roosval visat, ett helt kapell med figurer och grupper, omramande riddaren och draken och teck- nande sig mot en enkom skapad arkitektonisk om- givning. Ett fattigt bondelands hövding ár det som manar fram all denna prakt. Den folklighet som talar ur detta Sveriges första nationalmonument ár icke trángsinnad och filiströs, den láter hövdinge- idealet hágra i adlig skönhet och glans. Nár folkbefriaren kom i Gustaf Wasas gestalt tedde han sig mindre glansfull. Rikets tarv blir det första han fár tánka pá, och de ansatser till en svensk monumentalkonst, som vi bevittnade dá Linköpings- koret fullbordades och Herr Stens Riddar Örjan stálldes upp i Stockholms storkyrka, gá om intet i reformationen. Det dröjde tváhundra ár innan arkitekturen var fárdig för lika stolta tag. Det har icke tillkommit en monumental ryttarstaty i Sverige mellan Notkes St. Göran och Larchevesques Gustaf II Adolf. Om vi tánka pá detta, fatta vi bást hur ofantligt konstlivet i Sverige bragtes tillbaka dá den nya tiden brutit in. Icke blott de frön till en sjálv- stáende svensk konst som funnos förkvávdes, sjálva viljan till konst hos folket försvann. Konsten blev furstelyx. Till och med det lilla vi ha kvar av den högsta adelns byggnader och inredning ár sá torftigt och oansenligt att ingen borgare söder om Östersjön skulle ha átnöjt sig med nágot dylikt: Torpa, Vasa- tornet vid Rydboholm. Skillnaden ár oerhörd mellan 44
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.