Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 31

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 31
FYRA NORDISKA DIKTARE Norge jamfört med livet i Finland. Jag nödgas förbigá allt det nog sá intressanta han ságer om de tvá natio- nernas olika lynnen, för att áberopa endast den sista raden i karaktáristiken: »Ak, saa er der mere Kjerlighed i Finland, — og blot mere Forliebelse her. — Eller ogsaa siger Runeberg i dette Stykke ikke sandt; thi det er nesten overjordiskt dejligt, det toner som fra Gudernes Tid gjennem hans Elskovssange. Dette har vi rent ud ikke, og jeg forstaar saa vel, att netop dette Punkt vil i al Evighed gjore, at han sættes femten Hylder hojere end mine Sange. Men jeg skal arbejde og prove med Beskedenhed». Det viktigaste av de arbeten Björnson dá i anspráks- löshet skulle pröva pá med var den stora diktcykeln Arnljot Gelline, vars första utkast, innehállande alla de poetiskt mest vágande partierna, kom till just under vintern 1860. Och om den andra, och lángsta, sángen i denna cykel, Pá vinter-tinget, har Björnson sjálv munt- ligen meddelat, att det gömmer intryck frán Runebergs Kung Fjalar. I sin stora Björnsonbiografi har Christian Collin dárför framkastat den hypotesen att, sásom han uttrycker det, »utkastet till Arnljot Gelline blev til i kappestrid med et verk af det svenske sprogs storste episke digter». Det kan icke bestridas att en sádan hypo- tes ár mindre befogad án den, enligt vilken Kung Fjalar skulle ha kommit till i távlan med Frithiofs Saga. Men nágonting kan i alla fall bli sagt áven till förmán för professor Collins betraktelsesátt. Det ár en Fjalar- stámning över Pá mnter-tinget, och nágonting av Fjalar- andan tycker man sig möta i hela diktcykeln. Men det ár endast i den allmánna karaktáren, som förvantskapen mellan de tvá poemen gör sig gállande. Fáster man sig blott vid vad som hánder pá vartdera hállet, sá finnes det icke mycken gemenskap mellan det rátt invecklade familjedrama, som utspelas i Gauthiod och i Morven, och Björnsons enkla beráttelse om stig- mannen frán Jámtland, som kráver hámnd pá sin faders mördare genom att bránna hans gárd och röva hans dotter; som visas tillbaka av den unga flickan trots det han váckt hennes kárlek; som sedan drives ut pá havet och vágorna, och lever som en ogárningsman, ánda till dess han sluter sig till den helige Olav, láter döpa sig till hans tro och faller för den nya láran i slaget vid Stiklestad. Lágger man dáremot större vikt vid karak- tárerna án vid aktionen, sá spárar man likheterna. Hjálten i Arnljot Gelline ár visserligen icke nágon kung som Fjalar, men han ár — sásom det ságes om honom hos Snorre Sturlason, pá vars skildring Björnson har byggt sin dikt — »en hög man, som ingen nádde lángre upp án till axeln, vacker till utseendet och praktfullt kládd». Och han var vidare, enligt den islándska histo- rieskrivaren »en man som icke trodde pá annat án sin egen kraft och styrka». Över dikten om denne trotsige man, som av olyckor och prövningar láres att válja sjálvuppoffringens vág i stállet för sjálvhávdelsens, ligger det nágot av samma moraliska, och man ville nástan sága religiösa patos, som över Kung Fjalar. Och áven om den ville man gárna tro att skalden i den fingerade gestaltens öden givit uttryck át nágot, som han person- ligen har genomlevat och genomkámpat. Björnsons Arnljot Gelline láter sig jámföras icke blott med Kung Fjalar, den har beröringspunkter áven med de tvá andra moderna vikingadikterna, och den ár för- tjánt av att som jámbördig stállas vid sidan av dem. Likvál kan man svárligen tala om nágon vásensförvant- skap med de danska och svenska föregángarna, ty det finns hos Björnson lángt mer av Grundtvigs stráva och kárva, án av Oehlenschlágers romantiserande, uppfatt- ning om det gamla nordmannalivet, och det ligger en várld mellan Tegnérs trots allt sitt vemod sá livslustiga viking och den tungsinte stigmannen i den norska dik- ten. Men i alla dikterna behandlas nágra gemensamma motiv, och det ges mánga anledningar att stálla enskilda partier av de fyra poemen i bredd med varann. Helge, Frithiof och Arnljot ha sálunda alla gjort sig skyldiga till brandanstiftan, och en eldsváda inleder det avgö- rande skedet i hjáltarnas liv. Skildringen av Arnljots frieri till Ingegerd páminner i nágra sláende detaljer om Frithiofs frieri till Ingeborg. Dessa och andra överens- stámmelser av samma art framhállas av Gustaf Násström i en intressant avhandling, som publicerats i ársboken Jámten för 1926. Huru kuriösa sádana likheter án áro, böra de likvál icke undanskymma det faktum, att var och en av dikterna pá sitt omráde övertráffar de andra. Om kárleksmotivet t. ex. ár relativt flyktigt företrátt hos Björnson, sá höjer sig i stállet den norske skalden över alla sina föregángare i havsskildringen, ty Arnljots Lcengsel til Havet ár en dikt med vilken intet i Helge, Frithiof eller Fjalar kan jámföras. Den ár ett poem av den stora art, som man förestáller sig att skall vara un- danryckt all tidens begránsning: »Skaldens eget Drapa», för att anföra George Brandes’ ord, som ánnu efter hundraden av ár skall páminna mánniskorna om Björn- sons namn, nár de se huru böljorna rulla mot stranden under stora mánskensklara nátter. Jag har anvánt alltför mánga ord för att framhálla nágra överensstámmelser mellan de fyra nordiska natio- nernas dikter om gammalt nordmannaliv, och det ár lángesedan tid för mig att sluta. Men jag ville det oaktat fá utpeka ánntl en överensstámmelse, som icke sá mycket ár av litterár, som icke mera av allmánt kul- turell art. Det ár i alla de fyra dikterna tal om en omáttlig styrka — hos Helge och Frithiof, hos Hjalmar och de gamla krigarna kring Fjalars tron, och hos stig- mannen Arnljot Gelline — som icke vill erkánna nágra lagar och band, men som dock slutligen láter sig kuvas. Denna styrka, som i 1820 och 1830-talens diskussioner betecknades, án högtidligt och án parodiskt, som Nor- dens kraft, har i sin obándighet varit en makt pá ont 29
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.