Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 28

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 28
FYRA NORDISKA DIKTARE att uppföra ett nytt Balderstempel och rácka handen át sin fiende. »Nyckeln till Frithiofs karaktár och egent- ligen till hela poemet» ligger enligt diktarens mening av ár 1839 i de ord, med vilka den beundrande Ingeborg skildrar sin hjálte: Hur glad, hur trotsig, hur förhoppningsfull han sátter spetsen av sitt goda svárd pá Nornans bröst och ságer: du skall vika. Med denna Tegnérs egen uttolkning ledes man ifrán alla de element i Frithiofs Saga, genom vilka den svenska dikten anknyter sig vid det danska föredömet. Men samtidigt öppnas, pá kontrastassociationens vág, en na- turlig övergáng till Runebergs fornnordiska cykel. Kung Fjalars svárd ár lika gott som Frithiofs, men det blir han som fár vika. Och om án försoningen hos Rune- berg icke ár lika optimistisk som i Frithiofs Saga, sá framstár hjálten i sin undergáng större án han varit i sin makt. Som Topelius oövertráffligt har uttryckt det: »Fjalars fall ár Fjalars höjd». Lika energiskt som Tegnér med uppenbart erkánnande framhállit det »levnadsfriska, trotsiga, övermodiga» som det grundlággande draget i Frithiofs karaktár, lika energiskt har Runeberg i sitt Svar pá Saimas kritik av Kung Fjalar med ogillande fram- hállit att »Fjalar trotsar gudarna» och »hyllar övertygelsen att den starke oberoende av dem kan skapa sin várld och sitt öde». »Pá detta Fjalars övermod», ságer han, »och pá intet annat ár kompositionen byggd.» Sásom synes fogar sig det Runebergska uttalandet till det Tegnérska, sásom i ett meningsbyte replikerna foga sig till pástáendena. Kan det dá icke, sá frágar man, antagas att sjálva Fjalardikten kommit till som en gen- saga mot Frithiof; att Runeberg polemiskt kánt sig ut- manad av sin svenske föregángare; och att han med sitt verk velat visa várlden att han förmádde dikta en nor- disk ödesdikt, som var báttre án Frithiofs Saga. Nágon- ting sádant förestáller jag mig att Professor Nilsson av- sett, nár han stállt de tvá skaldernas uttalanden om sina egna verk i kontrast mot varann, och nár han i företalet av sin bok framhállit att Kung Fjalar varit »betingad av Frithiofs Saga». Sásom jag snart skall söka bevisa, bör man enligt min mening taga sig till vara för en alltför oinskránkt tillámpning av ett dylikt betraktelsesátt. Men det láter sig dock icke förneka att mánga skál synas tala till dess förmán. Om Tegnér och Runeberg nágongáng personligen hade sammantráffat, sá skulle mötet nog icke ha gett anledning till sádana inbördes hyllningar, som de vilka váxlades vid lagerkröningen i Lunds Domkyrka. Den yngre skalden hade ju, kort efter det Frithiofs Saga pub- licerats, obarmhártigt parodierat nágra av de populá- raste romanserna. Och som journalist i Helsingfors hade han fört en ensidig och i nágra punkter obillig kampanj mot den Tegnérska poesin. Den áldre diktaren har vis- serligen icke ofta yttrat sig om sin store medtávlare i Finland, men nár han lást Kung Fjalar nedskrev han ett uttalande (första gángen publicerat som bilaga i Professor Nilssons bok) vilket vittnar om fullkomlig oförmága att uppfatta storheten i det Runebergska dikt- verket. I kretsen kring Runeberg hade man vant sig att jámföra de tvá skalderna med varann, och jámförelsen hade stádse utfallit till förmán för den inhemske. Nár Kung Fjalar utkommit i bokhandeln, skrev Topelius ett Leopoldinerbrev i Helsingfors Tidningar, i vilket han förutspádde att dikten skulle komma att göra epok. »Den skall», hette det, »störta Tegnérianismen i svenska vitter- heten». Och lektor Ohman, som anmálde boken i Borgá Tidning, anság att man i de övriga nordiska lánderna skulle »behöva tid för att lára sig inse de fornnordiska förhállandena ur en annan synpunkt án den, som varit Oehlenschlágers och Tegnérs». Det skall bliva »buller i lágret», förmodade han. Allt detta ádagalágger, att man pá 1840-talet, liksom sá ofta senare, stállde de tvá diktverken i kontrast mot varann. Men det bevisar ánnu icke att skalden sjálv skulle ha utmanat till jámförelse, eller att han skapat sin Fjalar i távlan med Frithiofs skald. Det förefaller som om det varit med fullt skál Strömborg uttalat att den Runeberg, som skrev Kung Fjalar, »lángesedan lámnat bakom sig sina ’slyngelár’, dá han roade sig med att parodiera Tegnérs Frithiof och sá skarpt kritiserade Sveriges dá gállande poetiska litteratur». Han kunde karaktárisera sin egen dikt i ordalag, som tycktes inne- bára en protest mot Tegnérs anmárkningar till Frithiof. Men dessa anmárkningar gávo ju, som nyss pápekats, en oriktig och alltför ensidig förestállning om dikten. Och nár Runeberg frán dem gick tillbaka till slutpartierna av Frithiofs Saga, máste han hava sett att det áven dár fanns dom över övermodet, skuldmedvetande, botgöring och försoning, med ett ord uttryck för en del av de tankar, som han sjálv sá starkt framhállit i sin uppsats om Kung Fjalar. Till sin etiska áskádning stámma de tvá dikterna i grunden vida mer överens med varann, án den samtida och den senare kritiken haft syn för. Man har dárför svárt att förstá huru Runeberg skulle kánt behov av att skapa en dikt endast för att bemöta en annan dikt, för vars tankeinnebörd han, trots allt som skilde honom frán Tegnér, dock icke bör ha kánt sig alldeles frámmande. Förestállningen om att Frithiofs Saga »negativt» inspi- rerat Kuug Fjalar stár emellertid icke blott i strid med den psykologiska sannolikheten, den motságes áven av de litteraturhistoriska fakta, som Söderhjelm sammanfört i sin Runebergbiografi och i sin avhandling om Kállorna till Kung Fjalar. Huru mycket gemensamt det án finnes i de Runebergska och Tegnérska dikternas motivkrets — sá mycket att man aldrig kan tánka pá den ena utan att bli pámint om den andra — sá ár det ju likvál endast i en del av Kung Fjalar som handlingen ár förlagd till den skandinaviska Norden. Dá Nils Arfwidssons för- 2Ó
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.