Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 26

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 26
FYRA NORDISKA DIKTARE med att störta inkráktaren och taga riket i besittning, utan dártill ánnu innebránde Frode i hans tempelgárd. Nár Helge krossats i medvetandet om en blodskam, d. v. s. dá han fátt veta att han, sig ovetande, förmált sig med sin egen dotter Yrsa, förebrár han sig sjálv att han vid detta tillfálle icke hade lyssnat till sin milde broder Hroars varningar, utan látit sina váldsamma lidelser bli rádande. För att kunna bringa Yrsatragedien i ett övertygande kausalitetssamband med hámnden över Frode, har Oeh- lenschláger emellertid tagit sin tillflykt till en naivt romantisk apparat, som i hög grad ár karaktáristisk för honom. Han har ordnat det sá att sjöjungfrun, Tang- kiær, fátt bliva kung Frodes káresta under den tid, som föregátt diktens begynnelsemoment. Nár Frode blivit störtad av Helge och Hroar, stár hon, det odödliga naturvásendet, vid hans sida i hans dödsögonblick. Ánnu dá lágorna slá upp över det sammanstörtande tempeltaket, kan man skáda hennes blándande bröst och runda armar, medan den nedre delen av hennes kropp, som utmynnar i en ormstjárt, omsorgsfullt ár dold bakom torntinnarna. Frán det brinnande bálet svár hon hámnd över Helge, och böljorna höja sig vid alla kuster, och sáven vaggar sina toppar, nár kriget förklaras mellan havets drottning och Skjoldungarnas átt. Helge blir, sásom en kritiker pápekat, förföljd av havet sásom for- dom Odysseus av Poseidon. Det ár Tangkiær, Frodes forna álskarinna, som i likhet med sagans álvkvinna frán Isefjordens böljor skenbart skyddssökande smyger sig in i det badhus, Helge har byggt sig i sin broders huvud- stad Hroars Kilde, eller som vi nu uttala det Roskilde. Det ár hon som senare, efter att som en orm frán hans láger ha glidit ned i vassen, i förhamning av en fágel med sin förledande sáng har lockat Helge att hegiva sig till Saxland, och det ár hon som inger den av Helge kránkta drottning Oluf tanken pá att hámnas genom att láta fadern omedvetet ákta sin egen dotter. Rent poetiskt sett ligger det nágonting fángslande i förestállningen om denna djávulska Undinegestalt, som frán vassen och strandböljorna lurar pá hjálten, och som gáng pá gáng leder honom in till nya olyckor. Psyko- logiskt áter ár Tangkiær en láttförklarad symbol för allt som drager den starka mannen ned frán hans vág och med sina lockelser för honom mot sin undergáng. Sásom Oehlenschláger i sin dikt har anvánt det romantiskt- mytologiska maskineriet, har emellertid sjálva hjáltege- stalten till en viss mán blivit lidande pá grund av den omotstándlighet, som tilldelats havsjungfrun. Man fár ingen förestállning om att Helge kámpat mot sitt öde. Han ár i ungdomen en svármisk álskare liksom Frithiof — och det kan tillággas, liksom de fornnordiska sago- hjáltar, som inspirerade Oehlenschláger och Tegnér — och nár áldern fallit över honom, ár han tyngd av vemod vid tanken pá den orátt han övat under sitt vilda vikinga- liv. Men att han varit en váldig stridsman pá haven och pá slagfálten, det blir i Helgeromanserna endast an- tytt. Och havet sjálvt, vars brus sá máktigt tonar bakom stroferna i Frithiofs Saga, Kung Fjalar och Arnljot Gel- line, det ár i Oehlenschlágers dikt framför allt det trolska elementet, som suger mánniskorna ned till den glim- rande borgen pá dess botten, och som láter lockande kvinnogestalter höja sig ur sávsnáren vid vikarnas strán- der. För allt som rör sjölivets heroism ha de senare nordiska diktarna haft mer inspiration att hámta ur den ena slutstrofen i Johannes Ewalds Kong Christian án ur hela den omfattande Helgecykeln. Detta ár likvál sagt till karaktárisering, men icke till kritik av ett diktverk, som i sin art ár ett av de márk- ligaste den nordiska litteraturen besitter. I romanserna om Helges áventyr fángslas man av denna omedelbara och omotstándliga tjuskraft, som i sagodramat stádse beredde segrar át Aladdin, och som under diktarens eget liv gáng pá gáng tvang t. o. m. hans motstándare, Baggesen, Grundtvig och Johan Ludvig Heiberg, att glömma alla anmárkningar för gládjen att oinskránkt fá erkánna och beundra hans alstring. Dártill bör det framhállas att det vackra och det behagfulla dock icke ár allenarádande i cykeln. I slutpartierna av den tredje avdelningen höjer sig Oehlenschlágers poesi till det sublima i beráttelsen om huru Helge, krossad av med- vetandet om sin blodskam, men dock icke bruten i sin hjáltekraft, levande láter mura sig in i en gravkammare, sittande i full rustning pá sin stridshást, och sjungande sá lánge luften blott gör det möjligt att andas. De forn- nordiska hjáltarnas heroiska sjálvmord, som beundrats och prisats i litteraturen ánda sen dess Thomas Bartho- linus d. y. ár 1689 tryckt sin skrift om de gamla dans- karnas dödsförakt, har sálunda gett uppslaget till dik- tens avslutning. Men Oehlenschláger har áven, i Yrsa- tragediens slutscener, visat sig ha uppskattning för den stridsgládjens poesi, som sá ofta framháves i moderna omdiktningar av vikingasagorna. Helges första ingivelse, nár han lárt kánna sin skam, ár námligen icke den att láta sig muras in i en gravhög, utan han söker sig till sitt skepp för att án en gáng fresta en strid pá havet. I det han sá manar sina kámpar att stöta ut frán land, förespeglar han dem den upprátta död, som var den várdigaste avslutningen pá en fornnordisk krigares liv: Og naar da den rode Sved udvælder giennem Bryniens Rift, Spotte vi vort Saar, og ride sjungende til Valaskialf. Man ságer sig redan vid första lásningen, att rader som dessa máste ha práglat sig in i den diktares sinne, som förberedde sig att behandla Frithiof Sagan i en svensk romanscykel. I sjálva verket har det pávisats av professor Lamm, att Helges maning till sina krigare del- vis ordagrant genljuder i de sista stroferna av Frithiofs frestelse. Men det ár icke nog hármed. Sásom det 1918 framhállits av fröken Eva Thomé i en rikt dokumen- 24
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.