Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 11
MORGTJNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 2. MARS 1986 11 Qyf/lOO EFSTASUND EINBÝLISHÚS Mjög vandað endurnýjað einbýlishús a 3 hæðum með stórum ræktuðum garði. Ný innréttaður btlskúr tylgir. Allar innréttingar eru af vönduöustu gerð. Möguleiki á séribúð i kjallara. Afhendlng getur farið fram með vor- inu.Verð:Titboft. EINBÝLISHÚS VESTURBORGIN Til sölu glæsileg húseígn sem er 2 hæðir, ris og kjaliari, alls um 430 fm á besta stað i vesturbænum vestan Hringbrautar. Uppl. aðeins veittar á skrifstofu. MARARGRUND EINBÝLISHÚS Nýtt timburhús á tvoimur hæðum ca. 190 fm. Húsið er 5 svefnherb., TV-herb. og stofa. Bráðab. eldhúsinnr. 55 fm bilskúrssökklar. Verðca.3,8millj. MARKARFLÖT EINBÝLISHÚS + TVÖF. BÍLSK. Sérstaklega vandað fallegt hús á einni hæð ca. 190 fm 4 54 fm bflskúr. Gott parket á gólfum. Stór lóð. Mikið útsýni. HAFNARFJÖRÐUR EINBÝLI + BÍLSKÚR Gott steinhús viö Þúfubarð. M.a. 2 stpfur og 5 svefnherb. Parket á gólfum, suður svalir, garðhús. REYNIHLÍÐ EINBÝLI +40 FM BÍLSKÚR Húsið er hæð, rls og kjallari. Alls tæpl. 300 fm. Á hæðinni er eldh., þvottah. og búr. Gesta wc og 2 stofur. í risi em 4 stór sv.herb. + TV-herb. og bað. Kjallari i dag nýttur fyrir tré- smiðar. SEIÐAKVÍSL Fallega teiknað einbýlish. á tveimur hæðum ca. 200 fm + 40 fm bllskúr. Fokhett innan, en f ullf rágengið utan. SKARPHÉÐINSGA TA PARHÚS + BÍLSKÚR Gott hús 2 hæðir og kjallari. Getur selst í 2 hlutum. Húsið I góðu ásigkomulagi. LAUGALÆKUR RAÐHÚS + BÍLSKÚR Vandað hús 2 hæðir og kjallart. Ný eldhúsinnr. og nýtt gler. Má gera séríbúð í kjallara. Verð: Tilboð. DRÁPUHLÍÐ 4RAHERB. + RISÍBÚÐ Samþykkt ca. 70 fm íbúð { risi. Vcrð: Ca. 1700 þús. STÓRHOLT 3JA HERBERGJA Falleg ibúð á efri hæð i tvtbýlisparh. 1 stofa og 2 svefnherb., herb. i kjallara. Nýtt tvöfalt gler. Laus nú þegar. BREIÐHOLT 4RAHERBERGJA Vandaðar ibúðir viða i Breiðholti. FELLSMÚLI 4RA-5HERBERGJA C». 130 fm íb. á efstu hæð vel útlitandi. Pvottahús og búr á hæðinni. Tvennar svalir. Glæsilegtútsýni. REYKÁS HÆÐOGRIS Ca. 150 fm I nýju fjölb.húsl. Hæð: ca. 110 fm, stór stofa + borðst., eldhús og 2 herb., viðar- klætt baðh. Ris: ca. 40 fm óinnréttað með gluggum. ÓDÝRARÍBÚÐIR EINSTAKLINGS- OG 2JA HERB. M.a. við Boðagranda, Tryggvagötu, Ránar- götu, Hallveigarstlg, Snorrabraut, Barmahlíð, Alftamýri, Snæland og i Breiðholti, Kópavogi og Hafnarfirði. GISTIHEIMIU Til sölu gfstiheimili i miðbænum. Samtals um 500 fm. Gistiherb. eru alls 18 með nýlegum gistibúnaöi, ennfremur fylgir 3ja herb. ibúð. Getur verið til afhendingar strax. Tilvalið fyrir hjon eða einstaklinga sem vilja skapa sér sjúll- stæðan atvlnnurekstur og traustar tekjur. Góðir greiðsluskilmálar. GETUM BÆTT VIÐ EIGNUM A SKRÁ HÖFUM FJÖL0A KAUPENDA SUÐURUNDSBRAUT18 WJT^%^IM W LOGFRÆÐINGUR ATU VAGNSSON SIMI 84433 --------------—— — Þú svalar lestrarþörf dagsins Cterkurog KJ hagkvæmur auglýsingamiðill! 26600 allir þurfa þakyfírhöfudid Opið1-3 Einbýlishús Akurholt. 150 fm einb. með bilsk. Þvottaherb. á íbúðar hæð. Verð4,2millj. . Blesugróf. 200 fm einb. + bílsk. Nýlegt vandað steinsteipt hús. Á hæðinni er stofa, 3 svefn- herb. í kjallara er sjónvarps- herb. og 1 herb. Bílskúr með kj. Góð lóð. Verð 5,2 millj. Brekkutún. 278 fm einb. + 30 fm bilsk. Húsið er timburh. á steiptum kj. 6 herb. Þvottaherb. á miðh. Möguleiki á séríb. í kjallara. Verö 5,5 millj. Fossvogsdalur. 278 fm einb. með góðum bílsk. Nýtt hús. Verð8,5millj. Garðabær. 280 fm einb. með tvöf .bílsk. Verð 6,5 millj. Hólahverfi. Einb. á 2 hæðum 122 fm hvor hæð. Geta verið 2 ibúðir. 40 fm bílsk. Gott útsýni. Verð6,5millj. Skógarhverfi. 220 fm hús auk 30 fm garðstofu. 36 fm bílsk. Verð6,5millj. Hörpulundur. 146 fm einb. 50 fm bilsk. Verð 4,8 millj. Kambsvegur. Ca. 300 fm einb. á 3 hæðum. 5-6 herb. Góðar geymslur. Innb. bilsk. Stórar svalir. Verð 7,5-8 millj. Seljahverfi. 210 fm hús hæö og ris. 40 fm bílsk. Húsið er ófullg. en vel íb.hæft. Frág. að utan.Verð4,8millj. Reynilundur. 135 fm einb. 95 fm bílsk. Verð 5,2 millj. Ægisgrund. 150 fm einb. 4-5 svefnherb. Verð 4 millj. Raðhús og parhús Birkigrund. 189 fm endaraðh. 6 herb. + 28 fm bílsk. V. 5,2 m. Garðabær. 3ja herb. raðh. 80 fm + bílsk. Verð 3 millj. Hólabraut. Parh. á 3 hæðum innb. bílks. S.- og n.sval. Hægt að innr. séríb. í kj. V. 4,2 m. Kjarrmóar. 150 fm raðh. Allar innr. vandaðar. Gott útsýni. Verð 4,5 millj. 4ra-5 herb. Smáíbúðahverfi. 176 fm ib. á 2 hæðum. Bílskýli. V. 4,8 m. Eyjabakki. 5 herb. íb. 120 fm. Verð2,5millj. Hrísmóar. 6 herb. 164 fm íb. Innb.bílsk. Verð 3,6 millj. Langabrekka. 5 herb. 130 fm íb. Innb.bilsk. Gott útsýni. V. 3,2 m. Rauðalækur. 5 herb. 147 fm íb. Verð3,2millj. Seilugrandi. 5 herb. íb. ekki al- veg fullb. Bílskýli. Verð 3,6 m. Borgarholts. 5 herb. íb. í tvíb. Suðursv. Verð 3,3 millj. 4ra herb. Blikahólar. 4ra herb. 117 fm íb. í háhýsi. Gott útsýni. Verð 2,3 m. Furugrund. 4ra herb. íb. 100 fm í háhýsi. Verð 2,5 millj. Holtagerði. 4ra herb. 129 fm íb. ítvíb. Suðursv. Verð 2,8 millj. Krummahólar. 4ra herb. íb. penthouse 100 fm. Gott útsýni. Verð 2,3 millj. Kleppsvegur. 4ra herb. 100 fm íb. Verð 2,5 millj. Laugarnesvegur. 4ra-5 herb. ib. íblokk.Verð2,5millj. 3ja herb. Boðagrandi. 3ja herb. íb. í blokk 78fm.Verð2,3millj. Furugrund. 3ja herb. í háhýsi. Suðursv. Verð 2,2 millj. Hraunbær. 3ja herb. 85 fm. Verð 2 millj. Kjarrhólmi. 3ja herb. 90 fm íb. Verð2,1 millj. Hamraborg. 3ja herb. 70 fm ib. Verð2,1-2,2millj. Krummahólar. 3ja herb. 85 fm íb. Bílskýli. Verð 2 millj. 2ja herb. Grímshagi. 2ja herb. 50 fm. Verð1,6millj. Nýbýlavegur. 2ja herb. 60 fm. Bílsk.30fm.Gottúts.V.2,1 m. Munið söluskrána Hringið og pantið eintak. <££) 681066 1 Leitiö ekki langtyfir skammt Skoðun og verðmetum eignir samdægurs Opiðfrákl.1-4 KRUMMAHÓLAR - 2JA 50 fm góð ib. á 4. hæð. Lyftuhús. Bil- skýli. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 1450 þús. HLÍÐARVEGUR - 2JA 67fmib. itvib.Sérlnng. Verð I600þús. HRAUNBÆR-2JA 60fmib.á2. h. Suðursv. Verð 1600 þús. BLIKAHÓLAR-2JA 60 fm góð ib. á 4. hæð i lyftuh. Suð- tirsv. Skipti rnögul. á 3ja. Verð 1600- 1650þús. HAMRABORG - 2JA 65 fm góð ib. á 3. hæð. Sérþvottah. Stæðiibilskýli. Verð 1700þús. EFSTASUND-3JA 89 fm góð ib. i tvib. Sérþvottah., sérinng. Útborgun á árinu aðeins ca. 400þús. LANGHOLTSVEGUR - 3JA 75 fm mikið endum. ib. iþribýli. Sérinng. Skipti mögul. á stasrra. Verð 1900 þús. EIÐISTORG - 3JA-4RA 100 fm stórglæsil. ib. á 3. hæð. M.a. tvennarsvalir, marmariá gólfum, vand- aðar innréttingar. Verð3-3,2millj. FLÚÐASEL-4RA tlOfmgóð ib. á 1. hæð. Bilskýli. Verð 2.4millj. DVERGABAKKI - 4RA 115 fm góð ib. með sérþvottah. Auka- herb. ikj. Ákv. sala. Verð 2,4 millj. VESTURBERG - 4RA 110 fm góð ib. á 2. hæð. Skiptl mögul. á3Ja. Verð2,t millj. FISKAKVÍSL - FJÓRB. 165 fm efri hæð og ris með glæsil. út- sýni. Innb. bHskúr. Eignm er að mestu leyti fullfrég., arinn. Eignaskipti möguleg. SUÐURGATAHF. 160 fm neðri sérh. i tvib. Bitsk. Mjög vandaðarinnréttinar. Eignask. mögul. DALSEL-RAÐHÚS 200 fm gott hús. 4 svefnherb. Bilskýli. Eiqnaskipti mögul. Verð4,2millj. BREKKUBÆR - RAÐHÚS Ca. 300 fm vandað endaraðh. Mögul. á sénb. Ikj. Skiptimögul. áeinb. iSelási. TUNGUVEGUR - RAÐHÚS 120 fm gott hús, mikið endum. V. 2,7 m. KLEPPSVEGUR - PARHÚS 260 fm faliegt hús á pöllum, byggt '67. 5 svefnherb. Innb. bilsk. Eignaskipti mögul. VerðSfimillj. DALTÚN-EINBÝU 275 fm vandað hús ki- hæð og ris. Til afh. núþegar. Tilb. u. trév. Möguleiklá sérib. ikj. Teikn. áskrifst. SÆBÓLSBRAUT- RAÐH. 240 fm fokhalt raðhús meðjárni á þaki tilafh. núþegar. Telkn. á skrifst. Eigna- skipti mögul. Verð 2.6 millj. DEILDARÁS - EINBÝLI Ca. 300 fm fullfrág. einb.hús. Mögul. á sér 2Ja herb. ib. með sérinng. Eignask. mögul. Verð 7,7millj. ÁSBÚÐ-EINBÝLI 250 fm fallegt einb.hús á einni hæð. 5 svefnherb. Parket. Innb. bilsk. Eigna- skiptimögul. Verð 5,5millj. ÞÚFUSEL - EINBÝLI 275 fm fallegt hús é glæsil. stað. Mögul. á sérib. ájarðh. Tvöf. innb. bilsk. Verð6,5mill/. NEÐSTABERG - EINBÝLI 180 fm fulUrég. hús, haeð og ris. Vand- aðarinnréttingar.Elgnaskiptimögul. BYGG.LÓÐÁSELTJ. Til sölu góð lóð v/Bollagarða á Seltj. Ýmiskonareignask.mögul. Húsafell FASTEIGNASALA Langholtsvegi 115 (Bæjarleiðahúsinu) Sóni: 681066 Ö Adiilsh'inn Pétursson BergurGuönason hd? ¦ , . .. M Fasteignaþjónustan Austurstræti 17, s. 26600 Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteignasali. Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiöill! Símatími 1-3 Efstihjalli — 2ja 65 fm vönduð ibúð á 1. hæð. Verð 1750-1800 þús. Selás í smíðum Höfum til sölu 2ja 89 og 3ja 119 fm íb. við Næfurás. íbúðirnar afhendasl fljótlega. Fallegt útsýni. Teikn. á skrifst. Hagstæð greiðslukjör. Blikahólar — 2ja Glæsileg íbúð á 6. hæð. Ný eldhús- innr. Ný gólfefni. Vcrð 1650 þús. Austurströnd — 2ja Góð 2ja herb. ný ibúð á 6. hæö ásamt stæði i bilhýsi. Verð 1950 þús. Engihjalli — 2ja 65 fm glæsil. ib. á 7. hæð. V. 1750 þús. Hamraborg — 2ja 60 fm vönduð íb. á 1. hæð. V. 1,7 mlllj. Bræðraborgarst. — 3ja Góð 90 fm íbúð i nýlegu húsi. Ákv. sala. Verð 2,5 millj. Orrahólar — 3ja Glæsileg endaib. á 7. hæð. Glæsilegt útsýni i suður, norður og austur. Húsvörður. Verð 2,2 millj. Hjálmholt — 70 fm 3ja herb. falleg íb. á /arðh. Alft sér. Jörf abakki — 3ja 90 fm glæsileg íbúö á 1. hæð. Suöur- svalir.Verð 2,0-2,1 millj. Ránargata — 3ja 85 fm björt ibúð á 1. hæð i steinhúsi. Verð1900þús. Nóatatún — 3ja 3ja herb. 100 fm vönduð íbúð á 2. hæð í nýju húsi. Mjög hentugt fyrir eldra fólk. Barónsstígur — 3ja 90 fm mikið endurnýjuö ibúð á 1. hæð í steinhúsi. Verð 2,2 millj. Eiðistorg — 5 herb. 154 fm góö íbúð á 4. hæð ásamt stæði í bílhýsi. Eiðistorg — 4ra 110 fm vönduð ibúð á 3. hæð. Bil- skýli. Glæsilegt útsýni. Verð 3,9 mlllj. Ljósheimar — 4ra 100 fm góð ibúö á 6. hæð. Danfoss. Verð 2,2-2,3 millj. Háaleitisbr. — bílsk. 120 fm ibúð á jarðh. Nýr bilsk. Verð 2,7-2,8 mlllj. Rauðalækur — hæð 120 fm 5 herb. vönduð ibúð á 2. hært. Verð 3,3 millj. Laugavegur Tilb. u. tréverk 130 fm glæsilegt „penthouse" á 3. og 4. hæð og 3ja herb. 85 fm íb. á 2. hæð. Afh. i april nk. Eiríksgata hæð + ris 100 fm standsett ibúð á 1. hæð ásamt '/2 risi en þar mætti hafa 2-3 herb.VerA2,9miMJ. í nágrenni Landspítalans 180 f m glæsil. ibúð á tveimur hæðum. Rekagrandi hæð + ris 136 fm ný glæsileg ibúð ásamt stæði ibilhýsi.Verð3,5mUlj. Langahlíð — sérh. 5 herb. 125 fm glæsileg hæð öll endurn. Bilskúr. Góð lokuð lóð. Útsýni yfir Miklatún. Furugrund — 4ra 100 fm góð ibúð á 2. hæð ásamt stæði i bilhýsi. Verð 2,5 millj. Skólavörðust. — 5 hb. 120 fm vönduð íb. ( nýju steinhúsi. Sér þv.hús. Suðursvalir. Nýbýlav. — bílsk. 4ra herb. góð ibúð á 2. hæð i fjór- býlishúsi. Bilskúr. Verð 2,7 millj. Háaleitisbr. — 4ra 117 fm góö íbúð á 3. hæð. Suðursval- ir. Bílsk.réttur. Verð 3,0 millj. Hæð og ris v/Flókagötu 4ra herb. efri hæð auk 4ra herb. m. snyrtingu og geymslum i risi. Bfl— skúrsréttur. Grafarvogur — einb. 230 fm tvilyft einb. ásamt tvöf. bílsk. Húsið er vel staðsett. Klyfjasel — einb. 300 fm fullbúið glæsilegt einb. ásamt 28fmbilsk. Hraunhólar Gbæ. 204 fm nýstandsett parhús ásamt 35 f m bílsk. 4700 f m eignarlóð. Fífusel — raðh. Ca. 220 fm vandað raðh. ásamt stæði i bilhýsi. Verð 4,0 millj. EKinflmiDLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Sbluitjóri: Svwrir Kríttintton Þorleitur Guömundtion, sölum. Unmteinn Beck hrl., tlmi 12320 ÞArotlur H»lk»or»»on. lögfr. EIGNASALAIM REYKJAVIK 2ja herb. ASPARFELL. Vel umg. og góð íb. á 4. hæð. Sérinng. af svölum. V. 1650þús. EFSTIHJALLI. 65 fm sérl. góð íb. á 1. hæð í lítilli blokk. V. 1750 þ. STELKSHÓLAR. Ca. 60 fm góð einstakl.ib. á 2. hæð í litilli blokk. Ný mál. Laus. V. 1700 þ. VESTURBÆR KÓP. 70 fm góð íb. á 1. hæð í parh. Allt sér. V. 1700þ. 1 3ja herb. ENGIHJALLI. Ca. 85-90 fm íb. á 3. hæð. íb. er gullfalleg og í toppstandi. V. 2 millj. RÁNARGATA. 80 fm mjög góð íb. á 1. hæð í þríbýlish. Ný máluð og laus nú þegar. V. 1900 þús. ÁSBRAUT. 85 fm góð íb. á 3. hæð (efstu). Falleg útsýni. V. 1850þús. EFSTASUND. 90 fm mjög góð íb. í kj. Laus strax. SLÉTTAHRAUN HF. 96fm sérl. góð og vel umgengin íb, á 3. hæð (efstu). Sér þvottah. og búr innaf eldh. Mjög góð sam- eign. Bílsk. V. 2,2 millj. 4ra herb. pg stærra EYJABAKKI. 110 fm vel umg. og góð íb. á 3. hæð (efstu) ásamt íbúðah. í kj. Sér þvottah. og búr innaf eldþ. V. 2,4 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR. 115 fm nýl. íb. á 1. hæð. l'b. er á 2 pöllum. Tvennar svalir. ENGIHJALLI. 110 fm mjög góð íb. á 1. hæð. Stórar suður sval- ir. V. 2,2 millj. LEIFSGATA. Ca. 100 fm vel umg. íb. á 2. hæð í steinh. Nýl. verksmiðjugler. V. 2250 þús. MELÁS GB. Ca. 140 fm sérh. Falleg ib. í fallegu húsi. Bílsk. Laus. V. 3,7 millj. Einbylish. og raðh. BALDURSGATA. Eldra einbýl- ish. sem er hæð og ris. Húsið er mikið endurn. V. 2,5-2,6 millj. JÖLDUGRÓF. Lítið eldra ein- býlish. hæð og ris. Húsið er mjög snyrtil. og með stórri lóð. V. 2,3millj. MELAHEIÐI. Mjög vandað og falleg einbýlish. á tveim hæð- um. Á 1. hæð er falleg 3ja herb. íb. með sérinng. og á 2. hæð er mjög vönduð og falleg 4ra herb. íb. Mikið og fallegt útsýni. Fallegur og gróinn garður. Bílsk. VÖLVUFELL. Nýl. einbýlish. sem er tvær hæðir og kj. Húsið er algjört lúxushús að mestu fullkláraö ca. 465 fm. Glæsil. útsýni. V. 9,5 millj. OPIÐ1-3ÍDAG EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnú* Einaruon Sðlum.: Hólmar Finnbogaton Heimatimi: 686977 75 _jiglýsinga- siminn er 2 24 80 Höföar til .fólksíöllum starfsgreinum!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.