Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 14
H MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 2. MARS1986 Söluturn með myndbandaleigu Til sölu söluturn með myndbandaleigu á góðum stað ívesturborginni. Mjög góð velta. Upplýsingargefur: SKEIFAM & 685556 FASTHGMAMIÐLjUM [/7\V1 wwwwww SKEIFUNNI 1IA ( U )l 3 L'NUR MAGNUS HILMARSSON JON G. SANDHOLT \^/j LOGMENN: JÓN MAGNUSSON HDL. 3 LINUR LOGMENN: JÓN MAGNÚSSON HDL. PETUR MAGNÚSSON LÖGFR. Opid: Manud.-fimmtud. 9-19 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. ÞEKKING OG ÖRYGGI í FYRIRRUmT Sýnishorn úrsöluskrá: Einbýli og raðhús Lindarbraut Ca. 140 fm vandað einbýli á tveimur hæðum. Tvöf. bílsk. Fallegur garður. Verð 6000 þús. Brekkubyggð Ca. 80 fm nýlegt raðhús í góðu standi. Verð 2600 þús. Fannafold 2 x 250 fm fokhelt einb. Gert ráð fyrir 70 fm séríb. í kj. Tvöf. bílsk. Verö 3500 þús. Dalsbyggð 230 fm einb. á tveimur hæðum með innb. bílsk. Góð eign. Verð 5500 þús. Þingás 170 fm fokhelt einb. með tvöf. bílsk. Verð 3000 þús. Akrasel Stórt einb. á 2 hæðum. Innb. bílsk. Góð aðstaða fyrir rekstur. Verð 7500 þús. Vorsabær 140 fm fallegt einb. auk 140 fm kj. og 40 fm bílsk. 4 svefnherb. Verð5900þús. Þinghólsbraut Ca. 220 fm einbýli á tveimur hæðum. 5 svefnherb. Inn- byggður bílsk. Verð 4900 þús. Hafnarfj. — Suðurgata Ca. 200 fm reisulegt eldra ein- býli. Tvær hæðir og kjallari. Tvöfaldur bílsk. Gott 50 fm úti- hús. Stór garður. Sérstök eign. Verð4800þús. Yrsufell 157 fm gott raðhús auk 70 f m kj. + bílsk. Verð 3500 þús. Reyðarkvísl Ca. 200 fm endaraðhús á tveim- ur hæðum. Bílsk. Afh. fokh. en fullfrág. að utan. Verð 3400 þ. 4ra herb. íb. og stærri Hraunteigur 71 fm (n) 4ra herb. snyrtil. kjallaraíb. Verð 1900 þús. Karfavogur Ca. 90 fm 4ra-5 herb. ib. á 1. hæð í þríb. 46 fm bilsk. Verð 2800 þús. Drápuhiíð Risíbúð ca. 65 f m (n). Verð 1800 þús. Nökkvavogur Ca. 140 fm hæð og ris i tvíbýli. 40 fm bílsk. Nýtt 30 fm gróður- hús. Verð 4900 þús. Hraunbær 107 fm (br) íb. á 1. hæö. Verð 2150þús. Þverbrekka Ca. 115 fm 4ra-5 herb. vönduð íb. á 7. hæð. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. Verð 2500 þ. Skípti á stærri eign koma til greina. Laugateigur Falleg efri sérh. 120 fm (br). Bílsk. Verð 3500 þús. Kambsvegur 130 fm 4ra-5 herb. sérh. Bíl- skúrsréttur. Verð 2950 þús. Eiðistorg 154 fm 5 herb. á 4. hæð. Bílskýli. Verð 4000 þús. 3ja herb. ibúðir Rekagrandi 84 fm íb. á 3. hæð. Bílskýli. Verð 2600 þús. Boðagrandi Ca. 76 fm íb. á 1. hæð. Verð 2300 þús. Bárugata 90 fm íb. á 1. hæð. Verð 2300 þús. Framnesvegur Ca. 50 fm risíb. Verð 1300 þús. Hamraborg Ca. 70 fm (n.) íb. á 1. hæð. Laus fljótl. Verð 2000 þús. Bergþórugata Ca. 80 fm (br) góð íb. á 1. hæð. Verulega endurn. Nýtt gler og gluggar. Verð 1900 þús. Álfhólsvegur Ca. 70 fm falleg íb. á 2. hæð. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Bílsk. Verð 2300 þús. Skipti á 2ja herb. íb. koma til greina. Engihjalli Vönduð 3ja herb. íb. á 1. hæð. Þvottaaðstaða á hæðinni. Verð 2000 þús. Nesvegur Ca. 90 fm vönduð íb. á jarðh. Sérinng. Verð 2050 þús. Eskihlíð Mjög vönduö ca. 90 fm íb. á miðhæö í nýl. glæsilegu húsi. Verð2600þús. 2ja herb. íbúðir Fannborg Rúmg. íb. ó 1. hæð. Bílskýli. Verð1850þús. Þórsgata Ca. 45 fm íb. í kj., ósamþ. Verð 975 þús. Dúfnahólar Ca. 60 fm íb. á 3. hæð. Laus strax. Verð 1700 þús. Hraunbær Ca. 60 fm íb. á 2. hæð. Aukah. í kj. Laus strax. Verð 1700 þ. Ofanleiti Ca. 70 fm 2ja-3ja herb. íb. 4 1. hæð. Verð 2450 þús. Furugrund Ca. 60 fm góð íb. á 1. hæð. Verð1750þús. Njörvasund Ca. 55 fm (br) falleg kj.ib. í tví- býli. Sérinng. Verð 1500 þús. Vitastígur Ca. 50 fm hugguleg risíb. Verð 1350þús. Álftamýri Ca. 60 fm björt og góð ib. á jarðh. Verð 1800 þús. Nýbyggingar Til sölu 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir tilb. u. trév. m.a. við Næf- urás, Ásgarð og í miðbæ Garðabæjar. Auk þess fjöldi einbýlishúsa og raðhúsa á byggingarstigi. Atvinnuhúsnæði Til sölu atvinnuhúsnæði m.a. við Skipholt, Síðumúla, Lág- múla, Smiðjuveg, í Mjóddinni, Hverfisgötu, Hamraborg og Fannborg. 44KAUPÞING HF 82714 Símatími 1-3 2ja herbergja Engihjalli. Vönduð 2ja herb. íb. ofarl. í lyftuh. Frábært útsýni. Verð1750þús. Frakkastígur. 2ja herb. íb. á 1. hæð í nýl. húsi. Sérinng. Bíl- geymsla. Mjög góð sameign þ.á m. gufubað í kj. Verð 1950 þ. Hamraborg. Mjög rúmg. 2ja herb. íb. (73 fm) i 3ja hæða blokk við Hamraborg. Þvottah. í ib. Suðursv. Bílgeymsla. Verð 1950þús. Maríubakki. 2ja herb. rúmg. íb. á 1. hæð. Tvær geymslur. Verð 1650þús. Miðtún. 2ja herb. kj.íb. Laus í maí. Þarfnast stands. Verð 1450 þús. Miklabraut. 2ja herb. mikið endurn. íb. á jarðh. Sérhiti. Sér- inng. Ákv. sala. Verð 1450 þús. Skerjabraut. Kjallaraíb. í tvíb.- húsi. Sérinng. Laus strax. Verð 1100þús. Sléttahraun Hf. Sérl. glæsil. 2ja herb. ib. í blokk. Ákv. sala. Verð 1800 þús. 3ja herbergja Asbraut — Kóp. 3ja herb. íb. á 3. hæö. Mögul. mjög sveiganl. kjör jafnvel skipti é stærri eign. Verö1850þús. Bauganes - Skerjafirði. 3ja herb. risíb. í timburh. Laus strax.Verð1400þús. Brávallagata. Sérlega rúmgóð 3ja herb ib. á 2. hæð. Akv. sala. Laus fljótl. Verð 2,2 millj. Efstasund. 3ja herb. góð kj.íb. Sérinng. Akv. sala. Hagstæö lán. áhv. Verð 1900 þús. Engihjalli. 3ja herb. rúmg. íb. á 2. hæö. Furuinnr. Verð 2050 þ. Gaukshólar. Rúmg. 3ja herb. íb. í lyftublokk. Frábært úts. Verð aðeins 1825 þús. Hraunbær. Ca. 90 fm góð íb. á 3. hæð í blokk. Eignaskipti mögul. á raöhúsi í Selási. Laugarnesvegur. Rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt herb. íkj.Verð2150þús. Maríubakki. 3ja herb. góð íb. á 1. hæð. Verð 2 millj. Laus strax. Orrahólar. Rúmg. stórgl. 3-4ra herb. íb. í lyftuhúsi. Bílskýlis- plata. Verð 2,2 millj. Skógarás. 3ja herb. íb. í smíð- um. Til afh. strax. Útb. aðeins kr. 800 þús. Oldugata. Mikið endurn. íb. á 3. hæð. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð1850þús. 4ra herb. og stærri Alfheimar. Góð 4ra-5 herb. íb. á 4. hæð. Æskil. skipti á 4ra herb. ib. á jarðh. ísama hverfi. Auðbrekka. 117 fm séríb. Til afh. strax, tilb. u. trév. og máln. Sérinng. og sérþv.hús. Verð 2500 þús. Háaleftisbraut. 4ra-5 herb. ib. á 3. hæð ásamt bílsk. Nýjar innr. Verð 3,3 millj. Hrafnhólar. 4ra herb. íb. ásamt bílsk. í lyftublokk. Mögul. skipti á stærri eign. Mávahlío. 4ra herb. rúmg. risíb. Verð2millj. Lausfljótl. Grundarstígur. 120 fm 4ra-5 herb. íb. á efstu hæð í fjórbýli. Mikið endurn. Verð 2500 þús. Ljósheimar. 4ra herb. íb. á 5. hæð í lyftublokk. Sérhiti og sér- inng. Verð 2300 þús. Skipasund. 4ra-5 herb. sérh. í þríb. ásamt bílsk. Verð 3400 þús. Æskileg skipti á minni eign í sama hverfi. Kársnesbraut Kóp. Efri sérh. í tvíbýlish. Innb. bílsk. Mjög mikið endurn. eign. Verð 4,2 millj. IAUFÁS SÍDUMÚLA 17 ffi Mdgín'is A«elsson Skrifstof uhæð —Grensásvegur Til sölu 435 fm fullbúin skrifstofuhæð á mjög góðum stað. Lóð er fullfrágengin m.a. bílastæði m. hitaleiðsl- um. Allar innréttingar eru mjög vandaðar m.a. móttaka, fundarsalur, kaffistofa, eldtraust skjalageymsla o.fl. Eign í sérflokki. Hæðin getur losnað nú þegar. Mjög góð greiðslukjör. Upplýsingar á skrifstofunni (ekki í síma). Wbb\ EicnflmiDLunin ÞliNuHOLTSSíHATI 3 SIMI 27711 f S0lu«t(ón Svsrrir Knshnsson Þortafur Guomundsson, solum. Unnstotnn B*ck hrl., stmi 12320 Þorólfur Hslldorsson. loglr 28444 Opiðfrákl. 1-4ídag 2jaherb. LYNGMÓAR GB. Vönduð 2ja herb. íbúð ásamt bílsk. ÞVERBREKKA. Ca. 65 fm á 1. hæð. Allt sér. Nýleg ibúð. Verð 1.700 þús. Laus. STÓRAGERÐI. Ca. 50 fm í kjall- ara. Ósamþ. en faileg eign. Verð 1.250 þús. HRAUNBÆR. Ca. 70 fm á 1. hæð í blokk. Falleg íbúö. Ný teppi. Verð 1.700 þús. GRETTISGATA. Ca. 45 fm é 2. hæö. Notaleg íbúð. Verð 1.300 þús. BRÆORABORGARSTÍGUR. Ca. 70 fm í kjallara. Sérinng. og -hiti. Laus. Verð 1.500 þús. ARAHÓLAR. Ca. 65 fm á 2. hæð í lyftuhúsi. Vönduð eign. Út- sýni. Verð 1.700 þús. EYJABAKKI. Ca. 70 fm á 2. hæð. Falleg eign. Verð 1.750 þús. MIÐBRAUT. Ca. 65 fm kjallara- íbúð. Rúmgóð falleg eign. Verð 1.600-1.700 þús. 3jaherb. NÖKKVAVOGUR. Ca. 82 fm á 3. hæð. Góð íbúð. Verð 1.700- 1.750 þús. MIÐBÆRINN. „Penthouse"- íbúö á 4. hæð í steinh. um 80 fm. Góð eign. Verð 1.990 þús. KRUMMAHOLAR. Ca. 90 fm á 4. hæð í lyftuhúsi. Falleg eign. Verð 1.850-1900 þús. BRÆÐRABORGARSTÍGUR. Ca. 95 fm á 1. hæð i þríbýli. Bílskúr.Sérhiti.Verð2,1 millj. BLIKAHÓLAR. Ca. 98 fm á 2. hæð í 3ja hæða blokk. Bílskúr 30 fm.Verð 2.450 þús. BRÆÐRABORGARSTÍGUR. Ca. 90 fm risíbúö. Sérhiti. laus. Verð 1.750 þús. 4ra-5herb. HRAFNHÓLAR. Ca. 106 fm á 7. hæð í blokk. Bílskúr fylgir. Falleg eign. Verð 2,5 millj. HRAUNBÆR. Ca. 100 fm á 2. hæð í blokk. Mjög vönduð eign. Verð 2,2 millj. Laus i mars nk. HRAFNHÓLAR. Ca. 107 fm á 2. hæð í háhýsi. Falleg eign. Verð 2,2 millj. MARÍUBAKKI. Ca. 105 fm á 3. hæð. Sérþvottahús. Falleg eign. Verð:tilboð. KJARRHÓLMI. Ca. 100 fm á efstu hæö í blokk. Sérþv.hús. Verð 2,3 millj. GRETTISGATA. Ca. 115 fm á 3. hæð í steinh. Verð 2,2 millj. Hagst. lán. Lág útb. EFSTIHJALLI. Ca. 110 fm á 2. hæð auk einst.íbúðar í kjall- ara. Falleg eign. Verð 3,2 millj. HÁALEITISBRAUT. Ca. 120 fm á jarðhæð í blokk. Bílskúr ca. 28 fm fylgir. Verð 2,7 millj. KÓNGSBAKKI. Ca. 100 fm á 3. hæð í blokk. Falleg íbúð. Verð 2,3 millj. EIDISTORG SELTJ. Ca. 154 f m á 4. hæð í lyftuhúsi. Nýl. íbúð. Bílskýli. Verð: tilboð. 28444 Sérhæðir SKERJAFJÖRÐUR. Ca. 110 fm rishæð í nýju húsi. Bílskúr. Selst fokh. innan en frág. utan. Til afh. strax. Allt sér. Verð 2,5 millj. ÁLFHÓLSVEGUR KÓP. Ca. 150 fm efri hæð í þríbýli. Glæsileg eign. Uppl. á skrifst. KALDAKINN HF. Ca. 120 fm efri hæð í tvíbýli. Allt sér. Falleg eign. Verð 2,9 millj. HOFTEIGUR. Ca. 120 fm á 1. hæð í þribýli. Falleg eign. Bílskúr. Verð 3,3 millj. SUNDLAUGAVEGUR. Ca. 130 fm á 1. hæð í þríbýli. 40 fm bílskúr. Verð 2,9 millj. MIDBRAUT SELJT. Ca. 117 fm á 1. hæð í þríbýli. Falleg eign. Bílsk. Verð 3,3 millj. SÖRLASKJÓL. Ca. 90 fm hæð í þríbýlishúsi. Falleg eign. Bílskúr. Verð 3,3 millj. ÖLDUSLÓÐ HF. Ca. 137 fm miðhæð í þríbýli. Bílskúr. Verð 3,3 millj. Raðhús LEIFSGATA. Parhús sem er 2 hæðir og kjallari um 75 fm að gr.fl. 30 fm bílskúr. Nýtt eldh. Saunaíkj. Verð4,1 millj. Einbýlishús GLJÚFRASEL. Ca. 190 fm auk 50 fm bílsk. og 72 fm tengi- byggingar. Laust strax. Falleg eign. Verð um 5,3 millj. HAFNARFJÖRÐUR. Ca. 130 fm timburhús i gamla bænum. Nýstandsett fallegt hús á góð- um stað. Verð um 2,9-3,0 m. DALSBYGGÐ GB. Ca. 270 fm sem er ein og hálf hæð. Þetta er hús í sérfl. hvað frág. varðar. Bein sala. Verð 6,6-6,7 millj. GARÐABÆR. Ca. 120 fm á einni hæð auk 45 fm bflskúrs. Fallegt hús. Verð: tilboð. AKRASEL. Ca. 350 fm á 2 hæðum. Fallegt hús. Verð: tilb. HVERAGERÐI. Ca. 130 fm á einni hæð auk bílskúrs. Nýl. fallegt hús. Verð 2,2 millj. Annað SÖLUTURN í vesturbænum. Framtíðarstaður. Verð 1700- 1800 þús. MATVÖRUVERSLUN í mið- bænum. Lítil en góð verslun. Verðhugm. 1,5 millj'. auk lagers. BÚJÖRÐ í Landsveit, stutt frá Hellu. Gróið og fallegt land. Uppl. á skrifst. BYGGINGAV.VERSL. í Garða- bæ. Uppl. á skrifst. okkar. VEITINGAHÚS á Sauðárkróki í fullum rekstri. Uppl. á skrifst. Atvinnuhúsnæði GARÐABÆR. Ca. 100 fm á götuhæð. Góðar innk.dyr. Mikil lofthæð. Verð: tilboð. BOLHOLT. Vorum að fá í sölu 160 fm verslunarhæð og 196 fm skrifst.hæð. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Uppl. á skrifst. okkar. HÚSEIGMIR &SKIP VELTUSUNDI 1 SiMI 28444 DanM Anwaon, Iðgg. faat. M
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.