Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 13
MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 2. MARS 1986 £. Cterkurog O hagkvæmur auglýsingamiðill! Opió: M.-inud. -fimmtud. 9-19 föstud. 9- f 7 og sunnud. 13-1 Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiðill! ÞEKKJNG OG ÓRVGGi í FYRIRRÚMI Glæsilegt parhús Glæsilegt nýtt parhús á tveimur hæðum, auk kjallara, á besta stað við Álfhólsveg. Bílskúr, sökklar að garðhýsi og heitum pottum. Laust strax. Verð 5000 þús. I #\7'J I CIIW3IV/-VIVIIT II l......HM V L Opiðkl.1-4 SVERRIR KRISTJÁNSSOIM # HUS VERSLUNARINNAR 6.HÆÐ LÖGM. HAFSTEINN BALDVINSSON HRL < FASTEIGN ER FRAMTÍÐ Ertu að huga að fasteignakaupum á næstunni þá gefðu þér tíma — Komdu og skoðaðu söluskrá með ca. 200 eignum því við auglýs- um aðeins hluta af þeim eignum sem til sölu eru. Einbýli Blikanes-sjávarl. 320 fm. Hæðin 200 fm. Stofur, 2-4 svefnh. o.fl. Svalir. Hitapottur. Kj. með sérinng. (mögul. á séríb.). Stofa, 2 svh., bað o.fl. 50 fm bílsk. Glæsil. útsýni. Vönduð eign. Skipti á minni í Hvassaleiti, Safamýri eða Fossvogi. Þrastalundur - einb. 148 fm 1. hæð. 17 fm garðst. (4 svh.). 65 fm bílsk. Fallegur garður. V. tilboð. Lúxus einb.hús Á glæsilegum útsýnisstað fremst á Ártúnsholti. 400 fm + 40 fm tvöfaldur bílskúr. Vorsabær - einb. 140 fm + 40 fm bílsk. og 140 fm kj. m. ca. 2 m. lofth. Laust fljótt. í hjarta bæjarins 303 fm. Stórar stofur og 5 herb. Göngul. í hjarta bæjarins. Mögul. skipti á minni eign. Bugðutangi 270 fm fallegt svo til fullgert einbýli (mögul. á séríb. í kj.). Stór ínnb. bílsk. Útsýni. Skipti æskileg á minni eigníbænum. Víghólastígur Snoturt einbýli, kj., hæð og ris. 55 fm bílsk. Fallegur garður. V. 3,8 millj. Laust. Holtsgata — einb. — tvíb. Steinh. ca. 2x70 fm. Á neðri.h. 3ja herb. íb. m/sérinng. Á efri.h. 3ja herb. ib. m/sérinng. Geymslur. Útig. Langagerði Hæð og ris ca. 165 fm + 40 fm bílsk. Mikið endurn. hús. Laust fljótl. Til greina kemur að taka upp í 3ja herb. íb. í smíðum Bleikjukvísl Ca. 400 fm Sérstök eign meft marga nýtingarmöguleika, ss. með 5-6 herb. íb., stúdíóíb. og stóru vinnuplássi, Nesbaliísmíðum Fokh. 150 f m + 44 fm bilsk. Langamýri Gb./í smíðum 180 fm + 32 fm bilsk. Fokhelt. Raðhús Urðabakki Ca. 200 fm vandað pallah. (5 svefn- herb.). Fallegur garður. Ákv. sala. Lundir - endaraðh. 150 fm á einni hæð með vönduðum innr. Arinn. Suöur verönd. Útsýni. Hlíðartún Mos. 162 fm 2 hæðir. 3000 fm mikið ræktuð lóð. Stór tré. Bílsk. Ákv. sala. Útsýni. V. 3600 þús. Sæbólsbr. í smíðum 250 fm endaraðh. afhent fullgert utan. Fokh. innan. Æskileg skipti á 4ra-5 herb. Sérhæðir Álfhólsvegur Ca. 145fm1.hæð + bílsk. 5-6 herb. Alfhólsvegur 90 fm 1. hæð. Allt sér. Ný stand- sett. Ákv. sala. Hvassaleiti 100 fm endaib. á 4. hæð. Útsýni. 27 fm bilsk. V. 2700 þús. 3ja herb. Furugrund 100 fm 5. hæð m. vönduðu útsýni. Bílast. V. 2300 þús. Kambasel 85 fm 1. hæð. Ákv. sala. Kríuhólar 95 fm 3. hæð. SV. svalir. Frystir. Bílskýli.V. 1850 þús. Miðvangur Hf. 67 fm 2. hæð. S. sv.. V. 1800 þ. Miklabraut 95 fm sérkj.íb. St. stofa. Öldugata 78 fm á 3. hæð. Parket. Eiðistorg — „penthouse" 159 fm glæsil. íb. á 2 hæðum. Garðst. Parket. St. stofur. Tvö svh. Sk. á 4ra i vesturb. æskil. „Penthouse" — miðsv. Ca. 190 fm 2. hæð. Suðursvalir. Glæsil. eign í miðri borginni. Grófin — íb. — skrifst. 150 fm 2. hæð. St. stofur. Austurströnd. „penthouse" 120 fm. Bilskýli. Suðursvalir. Út- sýni. Afh. fullgert fljótlega. Hraunbær 120 fm 3. hæð. V. 2250 þús. (4 svefnh.) 4ra herb. Háaleiti — jarðhæð 120 f m í góftu standi. Rauðalækur — jarðhæð 110 f m fjórbýli. Góð. Útsýni. Gamli bærinn Ný 100 fm á 4. hæð. Glæsileg íb. Parket. Útsýni. Engihjalli - 5h./7h. ca. 120 fm íbúðir. Bjartar og vand- aðar. Útsýni. V. 2300 þús. 2ja herb. Ásgarður — í smíðum Ca. 55 fm. S. svalir. Afh. tilb. undir trév. fjótl. V. 1550þús. Austurberg 68 fm 2. hæð. Toppíb. Laus flj. Dúfnahólar 65 fm 3. hæð. Laus. Útsýni. Iðnaðarhúsnæði Eirhöfði Til sölu sökklar fyrir 400 fm. 7 m lofth. og sökklar og stálgrind fyrir 150 fm. Réttarháls 1376 fm, allt fullgert að utan undir málningu, fokhelt að innan með vélslípaðri plötu. Bílastæði tilbúin. Vantar í leigu Ca. 300 fm. Æskileg staðsetning Múlum eða Skeifu. Götuhæð. Margar goðar eignir é söluskrá! Sími687768 | Opiðídag1-6 Raðhús - einbýli REYNIHVAMMUR Glæsil. einb., hæð og ris. Góður bílsk. Allt endurn. Toppeign. V. 5,2 millj. VESTURBERG Glæsil. ca. 200 fm einb. m. bílsk. Stofa, borðst. og 5 svefnherb. Fráb. útsýni. Verð 6 millj. Sk. tnögul. á minni eign. ÁLFHÓLSVEGUR Vandað endaraðh. 180 fm ásamt nýjum rúmg. bílsk. Húsið er mikið endurn. V. 4 inillj. KÖGURSEL Glæsil. 150 fm fullb. parh. bílskúrplata. Skipti mögul. á 5 herb. Verð 4 millj. KÓP.-VESTURB. Fallegt einb. 2x95 fm. Tvöf. bílsk. Góð eign. V. 3,8 millj. AUSTURBÆR Glæsilegt 210 fm einbýli. Stór bilskúr. Nýlegt vandaö hús. verð 5. millj. FLATIR GBÆ Fallegt 190 fm einb. 50 fm bilsk. Góð eign. Lausfljótt. V. 5.1 m. MOSFELLSSVEIT Glæsilegt raðhús á 3 pöllum 290. Mjög vönduð eign. Bilsk. V. 4,5 millj. Skipti. SKARPHÉÐINSGATA Vandað parh. ca. 185 fm, gæti verið 3 ib. Fallegur garður. Bilsk. V. 4.5 millj. KLEIFARSEL Nýtt einb. á 2 hæðum 2x107 fm 40 fm bílsk. Frág. lóð. Verð 5,3 millj. VESTURBRAUTHF. Einb. sem er kj., hæð og ris ca. 200 fm. Séríb. á jarðh. 100 fm bílsk. Verð 3,9 millj. 5-6 herb. íbúðir UOSVALLAGATA Efrih. og rish. samt. 180 fm. Góðar 4ra herb. íb. á hvorri hæð. Suðursv. Sauna. V. 4,1 millj. REKAGRANDI Glæsileg ný 5 herb. íb. sem er hæð og ris 136 fm. Bílskýli. Toppeign. V. 3,5 m. SELTJARNARNES Falleg 130 fm efri sérh. í tvíb. 50 fm bílsk. Allt sér. Verð 3,6 millj. KVISTHAGI Falleg ef rih. og rishæð ca. 200 fm. Bilsk. 2 stofur 2 herb. á hæðinni 4 herb. á rish. Verð 4,5 millj. 4ra herb. ALFHEIMAR Falleg 120 fm endaibúö á 4. hæð. Frá- bært útsýni. Suðursv. V. 2,4 millj. BYGGÐARHOLT MOSF. Raðh. á tveimur hæðum 127 fm. Skemmtileg eign. V. 2,2-2,3 millj. LEIFSGATA Góð 4ra herb. ib. á 2. hæð i fjórb. ca. 105fm.V. 2,4millj. ÞVERBREKKA Glæsileg 117 fm íbúð á 6. hæð I lyftu- húsi. Stórar suðursvalir. Góð eign. V. 2.4-2.5 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR Glæstleg 110 fm íb. öll endurn. Sérinng. V. 2,5 millj. EFSTIHJALLI Glæsil. 117 fm ib. á 2. hæð + herb. i kj. i 2 hæða blokk. Góð eign. Verð 2,7 m. ÆSUFELL Falleg 110 fm ib. á 3. hæð. Suðv.svalir. Mikið útsýni. Verð 2,3 millj. HÁALEITISBRAUT Falleg 120 fm ib. m. nýjum bilsk. Nýl. eldhúsVerð2.8millj. MARÍUBAKKI Falleg 110 fm ib. á 3. hæð. Vönduö ib. Suðursv. Verð 2350 þús. BALDURSGATA 4ra herb. séríb. á 1. hæö i þríb. ca. 110 fm. Stofa, 3 svefnherb. Verð 1,7 millj. HAÐARSTÍGUR Parh. á 2 hæðum + kj. Verð 2,1 millj. 3ia herb. SEUABRAUT Glæsileg 3ja-4ra herb. ib. é efstu hæð. ca. 120 fm. Bilskýli. Suðursv. V. 2,5 m. HAALEITISBRAUT Falleg 85 fm íb. á efstu h. Suðursv. Bilskúrsr. V. 2250 þús. NÝLENDUGATA Snotur 80 fm ib. á 1. hæö í þrib. Verö 1,7millj. ÍRABAKKI Glæsil. 85 fm íb. á 1. hæð + herb. i kj. Suðursv. V. 1950 þús. ESKIHLÍÐ Góð 96 fm ib. á 4. hæð. Aukaherb. í risi. Suðursv. V. 2,2 millj. BLIKAHÓLAR Glæsileg 90 fm íb. á 5. hæð í lyftuh. Vestursv. Frábært útsýni. V. 2,1 millj. KRUMMAHÓLAR Gullfalleg 85 fm ib. á 3ju h. i lyftuh. Góð ib. Bílsk. V. 1950 þús. BORGARHOLTSBRAUT Glæsileg ný 85 fm ib. á efrihæð i fjórb. Stórar suðursv. Sérl. skemmtil. ib. V. 2,2-2,3 millj. NORÐURBÆR HAFN. Snotur 75 fm endaíb. á 2. hæð. Suð- ursv. Laus. Verð 1750 þús. REYKÁS 98 fm endaib. á 3. hæð + ris. Tilb. u. trév. Verö 1,9 millj. NJÁLSGATA Falleg 80 fm ib. á 1. hæð i þrib. Góð staðsetning. Öll endurn. Stór vinnuskúr fylgir.Verð1950þús. GRENIMELUR Falleg 85 fm sérib. í kj. Mikið endurn. Verð1900þús. ENGIHJALL! Vönduð 95 fm ib. á 4. hæð i lyftuh. ' Suður- og austursv. Mikið útsýni. Óvenju vönduð ib. Verð 1950 þús. BLIKAHÓLAR Glæsileg 98 fm ib. á 2. hæð i 3 hæða blokk. Suðursv. Bílsk. Verð 2,4 millj. 2ja herb.t KLEIFARSEL Glæsil. 2ja herb. ib. á 2. hæð i 3 hæða blokk 70 fm. Stórar ssvalir. Verð 1850 þ. LAUGAVEGUR Falleg 65 fm ib. á jarðh. i steinh. Öll endurn. Sérinng. Verð 1,4 millj. HRAUNBÆR Glæsil. 65 fm íb. á efrih. i 2 hæða blokk. Suðursv. Laus fljótt. Verð 1,8 millj. VIÐ MIÐBORGINA Snotur 65 ib. á 3. hæð i blokk. Nýtt eldh. Suðursv. Verð 1650 þús. REYKÁS Glæsileg ný 70 fm ibúð á 1. hæð. Bilsk.- plata. Verð 1.8 millj. ENGJASEL Falleg 2ja herb. íþ. á jarðh. 70 fm ásamt bílskýli.V. 1750þús. AUSTURBERG Falleg 65 fm íb. á 2. hæð. Stórar suður- svalir. Rúmg. íbúð. Verð 1650þús. RAUÐALÆKUR Falleg 75 f m ib. á jarðhæð i fjórbýli. Björt og njmgóð íb. Allt sér. Verð 1.8 m. KELDULAND Falleg 60 fm íb. á jarðh. í blokk. Sérlóð. ib. snýr i suður. Verð 1,8 millj. FELLSMÚLI Rúmg. 65 fm íb. i kj. i blokk. Góðar innr. Verð 1,7 millj. HRAUNBÆR Glæsil. 70 fm ib. á 1. hæð. öll endurn. V. 1750þús. FÁLKAGATA Snotur 45 fm ib. á 1. hæð. Sér inng. V. 1350 þús. KRÍUHÓLAR Snotur 55 fm íb. á 2. hæð i lyftuh. V. 1,4millj. KAPLASKJÓLSVEGUR Góð 50 fm ib. i kj. í blokk. Ósamþ. V. 1250þús. SKOLAGERÐI KÓP. Gullf. 60 fm íb. á 1. hæö. Suöurverönd. Sérinng. V. 1,6millj. FLYÐRUGRANDI Glæsileg 70 fm íb. é 1. hæð. Vönduð eign. Laus strax. V. 2.1 millj. TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Dómkirkjunni) _SfMl 25722 (4 línur) ,/'// Oskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali 1
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.