Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 2. MARS 1986 GARÐUR s.62-1200 62-1201 Skipholti 5 Opið 1-3 2ja herb. Álfaskeið + bílskúr. Faiieg 65 fm ib. á jar ðhæð. 25 fm biisk. Verö1800þús. Asparfell. 64 fm ib. á 4. hæð. Sérinng. Útsýni. Verð 1650 þús. Hellisgata Hf. 2ja herb. ca. 75 fm falleg björt ib. Allar innr. og tæki ca. 3ja ára. Sérhiti og -inng. Verð 1600 þús. Hraunbær. Mjög rúmgóð Ib. á 1.- hæð. Ný teppi. Bað með glugga. Verð 1750 þús. Kambasel. Fullbúin rúmgóö 2ja-3ja herb. íb, á t. hæð. Sérþv.- herb. Krummahólar. 60 fm ib. á 6. hæð. Falleg björt suðuríb. Verð I600þús. Laufvangur. 65 fm ib. á 1. hæð i blokk. Þvottaherb. í íb. Verð 1700þús. Leirutangi Mos. Ný mjög rúmg. 2ja-3ja herb. íb. á /arðhæð i fjórbýli. Allt sér. Laus. Nýbýlavegur —• bílskúr. Góö ib. á 2. hæð. M.a. nýtt t eldhúsi. Innb. bilsk. Lausfljótlega. Skeggjagata Ósamþykkt einstakl.ib. í kj. í stein- hiisi. óetur losnaö strax. Þverbrekka. Ftúmgóö falleg ib. á jarðhæð (ekki háhýsi). Sér- inng. Laus- fljótlega. Verð 1,7-1,8 mitlj. 3ja-4ra herb. Álfheimar. Ca. 100 fm góð ib. á jarðhæð í fjórb.húsi. Sérhiti og -inng. Verð 2 millj. Efstasund. 3ja herb. rúmgóð kj.ib, i tvib. steinhúsi. Góð íb. Ver61900þús.. Hafnarfjörður. 4ra-5 herb. 117 fm einstakl. göö Ib. á 2. hæð. Bilskúr. Laus fljótlega. Verð 2,5 mijlj. Hraunhvammur Hf. 3ja-4ra herb. ib. á jarðhæð i tvibýli. Verð 1600þús. Hæðarbyggð. 138 fm 4ra herb. íb. á jaröhæð í tvib. Allt sér. Verð aðeins 2,7 millj. Laugarnes. 4ra herb. 108 fm íb. á 1. hæð í blokk. Nýtt eldhús, nýteppi. Verð 2,4 millj. Ljósheimar. 4ra herb. 110 fm ib. á 1. hæð í lyftublokk. 3 svefn- herb. á sórgangi. Tvennar svalir. Einkasala. Verð 2,2-2,3 millj. Neðra-Breiðholt. 3ja herb. góð ib. ásamt herb. i kj. Útsýni. Mjög góður staður. Verð 2 millj. Rauðarárstígur - laus. 3ja herb. risib. Verð 1500 þús. Seljahverfi. 3ja-4ra herb. mjög rúmgóð og skemmtileg risib. Fullbúin bilgeymsla. Útsýni. Verð 2,5millj. Vogar. 4ra-5 herb. ib. á 1. hæð i þrib. Snyrtil. íb. 46 fm bilsk. Verð2,8millj. 5 herb. Grenigrund. Ca. I20fm neðri hæð í tvib. auk 36 f m bílsk. Lindarbraut. 120 fm miðhæö í þrib.húsi. Vel staösett ib. Sér- inng. og -hiti. Þvottaherb. i íb. Útsýni. Hagstæð kjör t.d. hægt að taka 2ja-3ja herb. ib. sem greiðslu. Skipasund. 5 herb. ca. 100fm mikið endurn. miðhæð í þrib.húSÍ. Fallegur garður. Bilsk. Verð 3,4 millj. Þverbrekka. 5 herb. 120 fm endaíb. á 7. hæð. Þvottaherb. i íb. Frábært útsýni. Stærri eignir Álfhólsvegur. Einb.hús sem er hæö og hálfur kj. Samtais ca. 140 fm auk 27 fm bilsk. 900 fm ræktuð ióð. Verð 4 millj. Arnartangi. Einlyft raðhús ca. 106 fm góð 4ra herb. (b. Bilsk.- réttur. Skipti möguleg. Austurborg. Einb.hús á tveim hæðum með innb. bflsk. i kj. Samtals ca. 320 fm. Hús f góðu standi. Eftirsóttur staður. Verð 7,5millj. Grafarvogur. 160 fm stein- steypt einb. á einni bæð á góðum stað. Grettisgata. Einb.hús, stein- hús sem er kj., hæð og ris. Samtals ca. 130 f m. Mikið endurn. húságóðumstaö. Hólar. Einb.hús á tveim hæðum ca. 240 fm rneð innb. bilsk. Mikið útsýni. Kópavogur — raðhús. Ný- legt fullb. raðhús sem er tvær hæðir og háifur kj. Samtals um 125 fm auk 20 fm bflsk. Verð 3,8 millj. Logafold. Einb.hús (timbur)ca. 140 fm á einni hæð auk 70 fm rýmis f kj. 4 svefnherb. Vandaðar innr. Frágengin lóð. Bílsk.plata. Verð4,9millj. Markarflöt. Einb.hús á einni hæð 190 fm auk 50 fm bilsk. Vandað hús á einstakl. friðsælum stað. Mosfellssveit. Vandað full- búið ca. 90 fm endaraðhús ó einni hæö. Verð 3 millj. Höfum kaupanda að góðri 4ra-5 herb. ib. i Árbæ eða Ártúnsholti. Kári Fanndal Guðbrandsson Lovísa Kristjánsdóttir Björn Jónsson hdl. Stakfell Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 687633 Þórhildur Sandholt lögfr. Opið1-4 Jónas Þorvaldsson sólum. Gísli Sigurbjörnsson sölum. Vantar allar stærðir eigna á skrá Einbýlishús Kleifarsel. Nýtt 214 frn einb.hús á tveimur hæðum, 40 fm sambyggður bilsk. Húsið er ekki fullbúið. Verð 5,3 millj. Brekkutún Kóp. 280 fm einb.- hús, steyptur kjallari, hæð og ris úr timbri, 28 fm bílsk. Mjög góð eign og vel staðsett með failegu útsýni. Ekki fullbúin. Sævangur Hf. Nýtt 260 fm glæsil. einbýlish.á tveirhur hæðum. Ekki fullklárað. 75 fm bílskúrar. Góð stað- setn. Vönduð eign. Tjaldanes Arnarn. 230 fm einbýlishús á einni hæð. 40 fm bílskúr. Glæsileg eign á góðum stað með frá- bæru útsýni. Verö 7,5 millj. Sogavegur. Einstök eign. Hús sem er kj., hæð og hs. 70 fm að grunnfl. Stór garðstofa, gróðurhús, bílsk. Afgirtur garður með fjölda plantna. Melgerði Kóp. 190 fm ein- býlish., kj., hæð og ris. 38 fm bílsk. Hús i góðu standi. Verð 4,6 millj. Dalsbyggð. Vandaö 270 , fm einb.hús með innb. bílsk. Verð 6,5 millj. Kögursef. 190 fm steypt eininga- hús á tveim hæðum. Vel skipulagt hús. Bílskúrsplata. Verð 4,8 millj. Grundarland. Vandað 234 fm einb.hús á einni hæð. Bilsk. Verð 7,8 millj. Efstasund. 95 fm vandað steypt einb.hús. 40 fm vinnustofa. Mjög falleg- ur garður. Verð 4,5 millj. Hólahverfi — Breiðholti. Nýtt 170 fm hús auk 100 fm pláss á neðri hæð. Bílsk.sökklar. Góð staðsetn- ing. Verð 5,8 millj. Blesugróf. Vandað 200 fm einb,- hús með góðurn innr., garði og bílsk. Blikanes. Mjög vel staðsett 320 fm einb.hús með tvöf. bilsk. á stórri eignarlóð við sjóinn. Frábært útsýni. Víðihvammur. Kj., hæð og ris 60 fm að gr.fl. Falleg ræktuð lóð. Verð 4,5 millj. Flókagata Hf. 170 fm stein- steypt hús. 30 fm bílsk. Verð 4,3 millj. Seltjarnarnes. með 2ja herb. séríb. Verð5millj. 230 fm hús i kj. 30 fm bílsk. Raðhús Fossvogur - Raðhús. Gott 200 fm raðh. fyrir neðan götu. Húsiö er mikið endurn. 28 fm bilsk. Verð 5 m. Flúðasel. Mjög gott 230 fm raðh. Bílskýli. Eign í toppstandi. Einn eigandi frá byrjun. Skipti koma til greina á góðri minni eign. Verð4,5 millj. Bugðutangi Mos. 100 fm endaraðhús á einni hæð. Fallegur garð- ur. Verð 3 millj. Brattholt Mos. 160 fm parhús á tveim hæöum. Mjög falleg og vönduð eign. Verð 3,2 millj. Fiskakvísl. 180 fm hús á tveimur hæðum. Fallegar innr. Skipti á sérhæð komatilgreina. Völvufell. Gott og vandað 130 fm endaraðhús með bilsk. Verð 3,6 millj. Annað Stór-Reykjavíkursvasðið. fbúðarhús og vinnuhúsn. undir sama þaki. 137 fm einb.hús með stofum, 4 svefnherb. og aðgirtum garði með nuddpotti. Stór bíiskúr. Góöar geymsl- ur. Auk þess 110 fm mjög gott vinnu- húsn., tvær skrifst. og stór salur. Arnarnes. 1600 fm lóð í Súlu- nesi. Lóðin er meö sökklum og teikn. að glæsil. einb.húsi. Gott verð. Mjölnisholt. 150 fm skrifstofu- eða iðnaðarhúsn. á 3. hæð. Skrifstofa, stór salur, eldhús, tvær snyrtingar, gott útsýni. Smiðshöfði. Nýtt hús 200 fm aö gr.fl. tilb. u. trév. Jarðhæð og tvær hæðir alls 600 fm. Góðar innk.dyr á jarðhæð. Verð 11 millj. Góð kjör. Hamarshöfði. 320 fm iönaðar- húsn. á jaröhæö. 100 fm á efri hæð. Verð6,5millj. Ránargata 5. Aiit húsið er tii sölu, kjallari, tvær hæðir og ris, 72 fm að grunnfleti. Fífuhvammsvegur. 210 fm hús á þremur hæðum. Við húsiö er 300 fm iðnaðarhúsn. á jarðhæö. Hverfisgata. 60-65 fm skrifst- húsn. í góðu steinhúsi. Verð 1,4 míllj. Sérhæðir Borgarholtsbraut. 135 fm efri sérhæö i tvibýli með sökklum fyrir bilskúr. 4 svefnherb., suðursvalir. Verö 3,2 millj. Langabrekka. 125 fm efrí sér- hæð í tvibýli. Sérþvottahús i kjallara. 20 f m bflsk. 4 svefnherb. Verð 3,1 millj. Víðimelur. 90 fm á 1. hæð 1' þrib.- húsi. Stofa, 3 herb., eldhús og bað. Nýtt gler. Góð eign. Verð 2650 þús. Rauðalækur. 110 fm lb. á jarð- hæð í fjórb.húsi. Sérinng. og allt sér. Verð2,6millj. Sundlaugavegur. 110 fm sérhæð i þríb.húsi. Nýr bilskúr. Ölduslóð Hf. Falleg 137 fm sérh. 28 fm innb. bilsk. Verð 3,2 millj. Furugrund Kópav. Nýieg 140 fm efri sérhæð i tvíb.húsi. Vandaö- ar innr., 4 svef nherb. Verð 4,1 millj. Kársnesbraut. 114 fm mið- hæð ásamt bílskúr. Verð 3,1 millj. Sörlaskjól. 100 fm efri sérhæð, auk þess ris. Verð 3,1 millj. Víðimelur. Glæsil. og einstök hæð ásamt rísi 250 fm alls. Á hæðinni eru stórar viðhafnarstofur. Verð 7,5 millj. 4ra herb. íbúðir Rekagrandi. Ný og gullfalleg íb. á tveim hæöum 114 fm nettó. 136 fm brúttó. Verð 3,5 millj. Álfatún KÓp. Ný 126 fm íb. á 1. hæð. Bilsk. fb. m. rúmg. svefnherb. Alfaskeið Hf. Góð ib. á 2. hæð, 106,3 fm nettó. Verð 2,4 millj. Furugrund Kóp. Falleg 100 fm íb. á 1. hæð. Bilskýli. Verð 2,5 millj. Fífusel. Falleg 117 fm ib. Auka- herb. í kj. Nýtt bílskýli. Verð 2,6 millj. Kjarrhólmi Kóp. 110 fm fb. á 4. hæð. Laus fljótl. Verð 2,3 millj. Blikahólar. 117 fm ib. á 4. hæð i lyftuhúsi. Verð 2,3 millj. Kleppsvegur. 4ra herb. ib. á jarðhæð. Verð 2 millj. Blikahólar. 117 fm ibúð á 1. hæð. Bflskúr. Verð 2,6 millj. 3ja herb. íbúðir Eskihlíð. 80 fm íbúö á 4. hæö. Tvær samliggjandi stofur og svefnherb. Góð og vel staðsett oign með fallegu útsýni. Verð2,1 millj. Vesturberg. 80 fm jarðh. m. sér- afgirtum garði. Falleg ib. Verð 1,9 m. Bárugata. Falleg nýstandsett 90 fm íbúð á 1. hæð í steinhúsi. Góð eign. Skemmtileg lóð. Verö 2,3 millj. Hraunbær. 90 fm ib. á 2. hæð. Stofa, hol, 2 svefnherb. Verð 1950 þús. Furugrund. Góð 100 fm tb. á 5. hæð í lyftuh. Ib. i toppstandi. Verö 2,3 millj. Rauðarárstígur. 57 fm risib., stofa og tvö herb. Laus strax. Álfhólsvegur. 85 fm ib. á 2. hæð i fjórb. Bilsk. 2ja herb. íbúðir Dúfnahólar. 65 fm falleg íb. á 4. hæð í lyftuhúsi. Stórglæsilegt útsýni yfir borgina. Laus strax. Kambasel. Ný og vönduð 69 fm ib. á jarðhæð með sérgarði og öllu sér. Verð 1850-1900 þús. Fellsmúli. 65 fm kj.íb. i fjölb.húsi. Góð sameign. Verð 1,7 millj. Ugluhólar. Falleg 65 fm íb. á 2. hæð. Laus strax. Verð 1,8 millj. Kríuhólar. Góð 50 fm einstakl.ib. á 2. hæð. Laus nú þegar. Verð 1,4 millj. Frakkastígur. Nýstands. 60 fm íb. á 2. hæð í timburh. Laus strax. Laugavegur. Nýstands. falleg 65 fm íb. á 2. hæð i steinh. Verð 1,7 m. Engjasel. 60 fm íb. á jarðh. Bil- skýli. Björt og falleg íb. Verð 1750 þús. Leirutangi Mos. 70 fm sérib. á jarðh. i nýju húsi. Laus strax. Verð 1,9 millj. Dvergabakki. Falieg 65 fm íb. á 1. hæð. Aukaherb. i kj. Verð 1,8 millj. Fífusel. 30 fm ósamþykkt einstakl.ib. i kj. Nýjar innr. Verð 1 millj. Álfhólsvegur. 60 fm kj.íb. i tvib. Sérinng. og -þv.hús. Verð 1,5 millj. Hraunbær. 65 fm fb. á 3. hæð. Snyrtileg eign. Verð 1650 þús. Njálsgata. 60 fm endaíb. á 2. hæð i steinh. Góð eign. Verð 1,6 millj. Austurstræti FASTEIGNASALA Austurstræti 9 Slmi 26555 2ia-3ja herb. Skjólin Ca. 60 fm sérhæð í þrfb.- húsi. Mjög góðarinnr. Frá- bær staösetn. Blikahólar Ca. 60 fm á 2. hæð í 3ja hæða blokk. Suðursvalir. Innb. bílsk. Verð 2450 þús. Heimar Ca. 90 fm jarðhæð í þríb.- húsi. Sérinng. ib. er öll parketlögðogvelinnr. Reynimelur Ca. 80 fm í blokk. Suöursvalir. Mjög góð sameígn. Verð 2,2 millj. Valshólar Ca. 90 fm mjög vel og skemmti- lega innr. Þvottaherb. i íb. Vesturbær Ca. 90 fm. Húsið er mikið endurn. Góð staðsetn. Verð1950þús. 4ra-5 herb Sörlaskjól Ca. 100 fm + ris i þríb.- húsi. Míkið útsýni. Töluv. endurn. Opiðkl.1-3 Nýi miðbærinn Ca. 130 fm á 2. hæð. 4 svefn- herb. Þvottaherb. á hæðinni. Bilskúr. Afh. tilb. u. trév. nú þegar. Hlíðar Ca. 115 fm sérhæð. 2-3 svefnherb. Bílskúr. Verð 3 millj. Austurstræti FASTEIGNASALA Austurstræti 9 Sími 26555 Kópavogur Ca. 150 fm i tvíb.húsi. Mikið endurn. íb. rafmagn o.fl. Bflsk. Skerjafjörður Vorum að fá i sölu tvær 115 fm fb. í tvib.húsum, Bilsk. Til afh. nú þegar. Einbýli Vesturbær Ca. 90 fm nýleg ib. á 2. hæð í blokk. Góðar innr. Gufubað. Góð sameign. Mávahlíð Ca. 85 fm ris + efra ris. íb. er laus mjög fljótl. Vel staðsett. Ólafur Örn heimasimi 667177, Þótur Rafnsson heimasími 1S891 Lögmaður: Sigurberg Guðjónsson. Kleifarsel Ca. 214 fm, 40 fm bilsk. 4-5 svefnherb. Verð 5,3 millj. Seljahverfi Ca. 230 fm vel innr. hús. 4 svefnherb. Innb. bílsk. ca. 30 fm. Góð eign á góðum stað. Verö6,5millj. Skógar Ca. 270 fm. Innb. bílsk. Mjög vandað og vel innr. hús á tveimur hæðum. Skipti möguleg. Garðabær Ca. 280 fm. Mjög vandaðar og smekklegar innr. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. 5 svefn- herb. Innb. bílsk. Verð 6,5 millj. Seitjarnarnes Ca. 140 fm, hæð og ris. Tvöf. bflsk. Falleg gróin lóð. Sérstök og vönduð eign á frábærum stað. Nánari uppl. á skrifst.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.