Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 46

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 46
46 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 2. MARS1986 atvinna — atvinna — atvinna — atvinna — atvinna — atvinna Hagvangurhf — SÉRHÆFÐ RÁÐNINGARRJÓNUSTA BYCGÐ Á CACNKVÆMUM TRÚNAÐI Framkvæmdastjóri Prjónastofan Dyngja á Egilsstöðum óskar að ráða f ramkvæmdastjóra. Við leitum að manni með reynslu í stjórnun framleiðslu, fjármála og bókhalds. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi menntun á sviði verslunar og/eða framleiðslu. Viðkom- andi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson hjá Hagvangi hf. Vinsamlegast sendið umsóknirtil Ráðningar- þjónustu Hagvangs hf. merktar: „Fram- kvæmdastjóri Dyngju" fyrír 8. mars nk. Hagvangurhf RÁÐNINGARPJÓNUSTA GRENSÁSVECI 13, 108 REYKJAVIK SÍMAR: 83666 H BORGARSPÍTALINN fff LAIISAR STÖÐUR Staða reynds aðstoðarlæknis við skurðlækningadeild Borgarspítalans er laus strax og veitist til eins árs. Upplýsingar veitir yfirlæknir í síma 68 1200. Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslustöðin í Fossvogi óskar eftir hjúkrunarfræðingi í 50% starf, um afleys- ingastarf er að ræða. Upplýsingar veitir hjúkrunarforstjóri í síma 685099 milli kl. 11 og 12. Lausar eru til umsóknar eftirtaldar stöður við Meðferðarheimilið, Kleifarvegi 15: Staða hjúkrunarf ræðings, staða iðjuþjálfa, staðafóstru. Til greina kemur að ráða uppeldisfulltrúa í þessar stöður. Upplýsingar veitir forstöðu- maður í síma 82615. Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara óskast til starfa við sundlaug Grensásdeildar. Nánari upplýsingar veitir aðstoðaryfirsjúkra- þjálfari í síma 685177 kl. 8.00-10.00. Stafrsmaður óskast í 50% starf til að sjá um afþreyingu sjúklinga á öldrunardeild Hvítabandsins. Hentugt starf fyrir sjálfstæðan einstakling. Staðan er laus nú þegar. Upplýsingarveitiryfiriðjuþjálfi ísíma 685177. Starfsmaður óskast á vörulager spítalans. Upplýsingar veitir innkaupastjóri á skrifstofutíma. Reykjavík, 2. mars 1986. BORGARSPÍTALINN o681200 Sölumaður Skrifstofuvélar hf., fyrirtæki á sviði skrif- stofu- og tölvutækni, vilja ráða sölumann til starfa. Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu á þessu sviði, en við erum reiðu- búnir að ræða málin við alla er hafa góða undirstöðumenntun og áhuga. Allar umsóknir sendist skrifstof u okkar. fTriDNTlÓNSSON RÁDCJÖFbRÁDNINCARÞjÓNLlSTA TÚNGOTU5. I0l REYKJAVÍK - PÓSTHÓLF 693 SÍMI62I322 Hagvangurhf - SÉRHÆFÐ RÁÐNINGARRJÓNUSTA BYCCÐ Á CACNKVÆMUM TRÚNAÐI Bókari (346) Fyrirtækið er þjónustufyrirtæki í Reykjavík. Starfssvið: merking fylgiskjala, afstemming- ar, uppgjör, frágangur bókhalds til endur- skoðenda og almenn skrifstofustörf. Við leitum að manni með góða verslunar- menntun og/eða reynslu af bókhaldi. Nauð- synlegt er að víðkomandi geti unnið sjálf- stætt og skipulega. Laust strax. Ritari (358) Fyrirtæki í Reykjavík óskar að ráða ritara strax. Starfssvið: Almenn skrifstofustörf, s.s. bréfaskriftir, telex, skjalavarsla, sjóðsbók, greiðsla reikninga, launautreikninguro.fi. Við leitum að ritara með reynslu af ofan- greindu, góða tungumálakunnáttu (enska og eitt norðurlandamál), frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og skipulega. í boði er fjölbreytt og sjálfstætt starf. Vinsamlegast sendið umsóknir á eyðublöð- um sem liggja frammi á skrifstofu okkar merktar númeri viðkomandi starfs. Hagvangur hf RÁÐNINCARPJÓNUSTA GRENSÁSVEGI 13, 108 REYKJAVÍK SÍMAR: 83666 Rafeindavirki Raftæknifræðingur Við leitum að rafeindavirkja eða raftækni- fræðingi til starfa hjá IBM á íslandi, við tæknisvið þess. Starfið felst m.a. í viðhaldi, uppsetningu, breytingum og eftirliti tölvubúnaðar. Leitað er að aðila með trausta og örugga framkomu, sem er þægilegur í allri um- gengni, er stundvís og reglusamur og hefur til að bera lipurð og snyrtimennsku. Enskukunnátta nauðsynleg. Starfsþjálfun í upphafi starfs fer fram að hluta erlendis. Æskilegur aldur 22-28 ára. Góð laun í boði fyrir réttan aðila, ásamt þægilegri og skemmtilegri vinnuaðstöðu. Þar eð hér er um að ræða sérstakt tækifæri til að öðlast gott framtíðarstarf hvetjum við alla þá er vilja takast á við nýtt og krefjandi verkefni, að hafa samband og ræða málin í algjörum trúnaði. Eiginhandarumsóknir er tilgreini aldur, menntun og starfsreynslu, sendist skrifstofu okkar, fyrir 15. mars nk. GUDNlTÓNSSON RÁOGJÖF&RÁÐNINCARÞJÓNUSTA TÚNGOTU 5. 101 REYKJAVÍK — PÓSTHÓLF 693 SÍMI 621322 Skrifstofustúlka óskast Óskum eftir að ráða konu vana skrifstofu- störfum hálfan daginn. Vinnutími eftir sam- komulagi. Upplýsingar á skrifstofunni (ekki í síma). GisliJónsson og Co., hf., Sundaborg 11. Umbrot — skeyting Prentsmiðja í Reykjavík óskar að ráða setjara eða skeytingamann til starfa við umbrot. Góð laun í boði fyrir hæfan mann. Umsókn sendist augld. Mbl. fyrir 10. mars merkt:„B —05905". Fulltrúi framkvæmdastjóra Við auglýsum fyrir Hagkaup hf., Framkvæmdastjóra við byggingu verslana- miðstöðvar Hagkaupa hf., í Kringlumýri, vantar f ulltrúa til starf a, við hlið sér. Við leitum að viðskiptafræðingi sem hefur tamið sér skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð, hefur eigið frumkvæði, örugga og trausta framkomu og er tilbúinn að leggja á sig mikla og krefjandi vinnu í skemmtilegu starfi. Viðkomandi vinnur að greiðslu- og áætlana- gerð auk skyldra verkefna. Góð laun fyrir réttan aðila. Farið verður með allar umsóknir og fyrir- spurnir í algjörum trúnaði. Allar umsóknir er tilgreini aldur og starfs- reynslu, skulu sendast skrifstofu okkar, fyrir 9. marsnk. GUDNTlÓNSSQN RÁÐGJÖF&RÁÐNINCARÞJÓNUSTA TÚNGÖTU5, 101 REYKJAVÍK - PÓSTHÓLF 693 SÍMl 621322 Hagvangurhf - SÉRHÆFÐ RÁÐNINGARRJÓNUSTA BYCCD Á CACNKVÆMUM TRÚNAÐI Framkvæmdastjóri Óskum að ráða framkvæmdastjóra til starfa hjá þekktu þjónustufyrirtæki í Reykjavík. Starfssvið: Daglegur rekstur, skrifstofuhald, bókhald, áætlanagerð, fjármálastjórn, samn- ingagerð, útgáfumál, uppbygging og viðhald viðskiptasambanda erlendis og innanlands. Við leitum að duglegum og traustum manni, sem getur stjórnað og tekið bátt i upp- byggingu á frekar ungu fyrirtæki með miklá framtíðarmöguleika. Æskilegt að viðkomandi sé viðskipta- eða hagfræðingur með reynslu í stjórnun og fjármálaumsvifum. Starfið er laust strax eða eftir nánara sam- komulagi. Nánari upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson. Vinsamlegast sendið umsóknir til okkar merktar: „Framkvæmdastjóri (7)" fyrir 8. mars nk. Hagvangurhf RÁÐNINGARPJÓNUSTA GRENSÁSVECI 13, 108 REYKJAVÍK SÍMAR: 83666 Sölumaður Bifreiðaumboð óskar að ráða nú þegar sölu- mann fyrir nýjar og notaðar bifreiðar. Ensku- kunnátta nauðsynleg. Tilboð sendist augld. Mbl. fyrir 5. mars merkt: „Bílarno.1 —3291". Langar þig ístarf frákl. 13.00-18.00? Ef svo er-þá leitum við að dugmiklum og áhugasömum starfskrafti til þess að starfa í versluninni okkar á bessum tíma. Ef þú hefur áhuga sendu þá inn umsókn til augl.deild Mbl. merkt: „N - 3295" fyrir 4. mars. mothercare LAUGAVEGI 13, SÍMI 26560
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.