Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 64

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 64
**0mi(lfiftife -ÍS&-3 SUNNUDAGUR 2. MARS 1986 VERÐILAUSASOLU 40 KR. i Nokkrir starfsmenn kynningarinnar tylltu sér á hundasleðann, en hann er ásamt öðru tákn um eldrí lifnaðar- hætti Grænlendinga. Hundarnir vega að jafnaði 35—40 kíló og geta dregið þyngd sína á sleðanum. Á innfelldu myndinni er sýndur ýmis varningur sem er til sölu, m.a. þessar græn- lensku úlpur. Moi-gunblaðið/ól. K. M. Grænlandskynning opnuð á Kjarvalsstöðum; Hundasleði og selskinnspelsar — frá nágrönnum í norðri í GÆR kl. 14 var Grænlandskynning opnuð á Kjarvalsstöðum. Er blaðamenn litu þar inn um hádegið var veríð að Ieggja síðustu hönd á undirbúning kynningarinnar, sem haldin er í tilefni þess að reglulegt áætlunarflug á milli Nuuk og Reykjavíkur er hafið á vegum Græn- landsflugs vikulega allt árið. Kynningin stendur aðeins í fimm daga og eru allir veikomnir að kostnaðarlausu. Á Grænlandskynningunni kennir margra grasa, sýndar eru gamlar þjóðlífsmyndir, gömul handrit frá Landsbókasafninu, myndverk nema í Listaskól- anum í Nuuk, bækur er geyma eldri frásagnir af lifhaðarháttum Grænlendinga, áhöld sem notuð voru til forna unnin úr beini og steini, skartgripir settir grænlenskum steinum, varningur unninn úr beini og selskinni, sem að hluta til er til sölu, og margt fleira. Þá verður kynnt grænlensk tónlist, Ferðaskrif- stofa Grænlands kynnir ferðir innan landsins, en að sögn Birthe Skov, sem kynnir ferðirnar, býður ferðaskrifstofan upp á þrjár skipulagðar ferðir um landið frá Nuuk. Kvikmyndir verða sýndar um daglegt líf Grænlendinga og breytingu á lifnaðar- háttum þeirra á skömmum tima. Þá verður sýningar- gestum boðið að bragða á ýmsum grænlenskum réttum. Fíkniefnamisferli: Tveirmenní gæsluvarðhald TVEIR menn á f ertugsaldrí haf a veríð úrskurðaðir i 30 daga gæsluvarðhald vegna innflutn- ings °g dreifingar á amfetamíni. Mennirnir tveir voru handteknir síðastliðinn miðvikudag eftir að fikniefnadeild lögreglunnar komst á snoðir um starfsemi þeirra. I framhaldi af því voru þeir síðan úrskurðaðir í 30 daga gæsluvarð- hald, eins og áður segir. Við rann- sókn kom í ljós að amfetamíninu var smyglað inn í pósti, en óvíst er hvort öll kurl séu komin til grafar og er áfram unnið að rannsókn málsins. Fyrst samkomu- lag um loðnuna sagði nýi fiskimálaráðherrann á Grænlandi „NOKKRAR fisktegundir synda á milli okkar, Grænlendinga og íslendinga, loðnan, karfinn og nokkuð af rækjunni. Mín skoðun er sú að við verðum fyrst að ná samningum um loðnuna áður en hitt er tekið fram, sagði Moses Olsen, sem nýlega tók við fiski- málum í grænlcnsku landstórn- inni af Lars Einil Johansen, er fréttamaður Morgunblaðsins náði tali af honum í Nuuk í vik- unni. Hann sagði að grunntónn- inn i þessum málum yrði fyrst og fremst að vera samningar milli Norðurlandanna. í fyrra hefði embættismannanefnd reynt samninga um loðnuveiði án árangurs. Nú í aprfl munu embættismenn gera aðra tilraun og vonaði hann að þá næðist samkomulag milli ís- lendinga, Norðmanna og Grænlend- inga um milljón tonn af loðnu. Ekki vildi hann segja neitt um það hvað við tæki ef ekki næðust þríhliða samningar. En eftir að búið væri að ganga frá skiptum á loðnunni, væri hægt að snúa sér að viðræðum um karfann og rækjuna. Um landanir Grænlendinga á ís- landi, sagði Olsen, að fyrirrennari hans, Lars Emil Johansen, hefði gert eitthvert bráðabirgðasam- komulag um það. Sjálfur vildi hann samvinnu við íslendinga. En aftur endurtók hann að mál málanna væri loðnan og á eftir kæmi löndun á fiski. BSRB fékk ASI samkomu- lagið frá og með 1. febrúar BSRB beitir sér fyrir auknum kaupum ríkisskuldabréfa til styrktar húsnæðislánakerfinu FORYSTUMENN BSRB og samninganefndar rikisins undirrituðu síðastliðna nótt kjarasamninga á grundvelli samninga ASÍ, VSÍ og VMS. Launahækkun og launabætur í samningunum eru þær sömu, Á« félagar í BSRB fá fyrstu hækkun, 5%, frá og með 1. febrúar síðastliðnum en ekki 26. eins og kveðið er á í fyrri samningum. Þorsteinn Pálsson, fjármálaráðherra, lýsir í samtali við Morgun- blaðið, ánægju með þessa samninga og svo gerir Krístján Thorlacius, formaður BSRB, en hann telur það jafnframt veikleikamerki hjá stjórnvöldum og atvinnurekendum að fallast ekki á tryggingu kaup- máttar á samningstímabilinu. í samhingi BSRB og ríkisins er stofnuð þriggja manna nefnd til að fylgjast með þróun verðlags í 'landinu, einkum með það í huga, að þær hækkanir, sem til annarra kunni að koma, komi einnig til fé- lai*a í BSRB. Samningagerð var -^Rkið fyrir miðnætti aðfaranætur laugardagsins að öðru leyti en því, að óleystur var ágreiningur um bónusgreiðslur BSRB-manna hjá Sementsverksmiðju ríkisins. Undir- ritun dróst því fram eftir nóttu þar til fjármálaráðherra gaf vilyrði sitt fyrir því, að hann myndi beita sér fKrir lausn þess máls. Samingurinn er þvi talinn hafa legið fyrir síðasta dag febrúarmánaðar og gildir hann því frá og með 1. febrúar síðastliðn- um, en fyrir því er nánast hefð í samningum BSRB og ríkisins, að samningar gildi frá og með fyrsta degi þess mánaðar, sem samið er í. 5% launahækkun í febrúar er talin kosta ríkissjóð 10 til 15 millj- ónir króna. í þessum samningum eru nokkur sérákvæði. Þar á meðal sérstök yfirlýsing frá samningamönnum BSRB, svohljóðandi: „Þar sem samningur þessi er að meginstefnu byggður á samningi ASÍ, VSÍ og VMS dagsettum 26. febrúar 1986 með fylgiskjölum, meðal annars um húsnæðismál, er þessi samningur undirritaður af hálfu BSRB í trausti þess, að kaflinn um húsnæðismál komi til framkvæmda eins og þar segir. Jafnframt lýsir samninganefnd BSRB því yfir að BSRB muni beita sér fyrir auknum kaupum ríkis- skuldabrefa af hálfu lífeyrissjóða opinberra starfsmanna til fram- kvæmda húsnæðismálakaflans." Fjármálaráðherra, Þorsteinn Pálsson, sagði í samtali við Morgun- blaðið, að þessi samningur væri gerður á sama grundvelli og samn- ingur vinnuveitenda og Alþýðusam- bandsins og væri þar af leiðandi þáttur í þeirri heildarlausn, sem fengizt hefði með samvinnu aðilja vinnumarkaðsins og ríkisstjórnar- innar. Hann ítrekaði að þessi niður- staða væri tilraun til að leysa málin með nýjum hætti og hún markaði að því leyti tímamót. Hins vegar væri hér verið að hefja verk en ekki að ljúka því, en hann vænti þess að niðurstaðan yrði öllum til farsældar. Kristján Thorlacius, formaður BSRB, sagðist líta á húsnæðismálin sem eitt þýðingarmesta atriði samn- ingsins og hann legði áherzlu á framkvæmdir í því máli fyrir haus- tið eins og ráð væri fyrir gert. Hann væri ánægður með þá tilraun, sem verið væri að gera til að lækka verðlag í landinu. Hann vonaðist auðvitað til þess að hún tækist og gengi það eftir væri það mjög mikilvægt skref fyrir launafólk í landinu. Þarna væri allt undir fram- kvæmdinni komið, en það sem sér fyndist skorta í samninginn væru fullkomnar kaupmáttartryggingar. Sér fyndist að bæði ríkisstjórnin og atvinnurekendur hefðu átt að sýna traust sitt á þessari samningsgerð með því að tryggja lágmarkskaup- mátt. Ekki hefði tekiztað ná því fram og hann teldi það veikleika- merki þessara aðilja. Samúðarskeyti J> í,íiliifi hmil í Flaggað i hálfa stöng á Al- þingiígær. ÞORVALDUR Garðar Krist- jánsson sendi í gær forseta sænska þingsins, Ríkisdags, Ingemund Bengtson, svo- hljóðandi skeyti: „Alþingi íslendinga vottar Ríkisdeginum samúð sína við hið hryggilega fráfall Olofs Palme forsætisráðherra." Þá sendi Steingrímur Her- mannsson forsætisráðherra samúðarskeyti til ríkisstjórnar Svíþjóðar vegna fráfalls Palme. Landsleikur við Svía á fimmtudag; I ráði að opna sjónvarp og sýna beint í RÁÐI er að opna íslenska sjón- varpið næstkomandi fimmtudag vegna landsleiks Islendinga og Svía, að því er heimildir Morgunblaðsins í Bern herma. Pálína Oddsdóttir, fulltrúi hjá sjónvarpinu, sagði í samtali við Morgunblaðið um há- degisbilið á laugardag, að ekki hefði verið tekin ákvörðun í þessum efn- um.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.