Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 12
áftAM.Sj . rs /ixitðAJðifU&í MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 2. MARS1986 SKEIFAM ^ 685556 SKEIFUNNI 11A ( L) ) l^ lAGNÚS HILMARSSON JÓN G. SANDHOLT V^/ R^ LÖGMENN: JÓN MAGNÚSSON HD SKEIFUNNI 11A MAGNÚSHILMARSSON JÓN G. SANDHOLT HEIMASÍMI6669C8 HEIMASÍMI84834 ph LÖGMENN:JÓNMAGNÚSSONHDL. -^ PÉTURMAGNÚSSONLÖGFR. 0P/0 1-5-SK0ÐUM0G VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS SKRIFSTOFUHUS- NÆÐIÍSKEIFUNNI Húan. skBast tilb. u. trév. og er ca. 300 (m á frábærum stað. Selst einnig i smærrl einingurn. Suflur og austur- tilið hússins haf a f réb. augl .gildi. Einbýli og raðhús TUNGATA16RVK. Höfum í einkasölu virðulega húseign á þessum góða stað i vesturbænum. Ca. 130 f m að gr.fl. og í því geta verið fjórar ib. EIKJUVOGUR Falieg húseign á þrem hæðum ca. 80 fm að gr.fl. í húsinu geta verið 3 íb. Frábært útsýni.V. 6-6,1 millj. MOSFELLSSVEIT Fallegt einb.hús sem stendur á frábærum stað, ca. 90 fm, ásamt bilsk. Lóðin er 3700 fm skógi vaxin, sundlaug fyrir framan húsiö. STÓRITEIGUR MOS. Fallegt endaraðh. sem er kj. og 2 h. ca. 75 fm að grunnfl. með innb. bflsk. V. 4,3-4,5 m. SÆBÓLSBRAUTKÓP. Fokhelt raðh. á tveimur hæðum ca. 200 fm m. innb. bílsk. Skipti æskileg á 4ra herb. i Kóp. Frábær staðs. V. 2750 þús. AUSTURBÆR KÓP. Glæsil. einb. á tveim h. ca. 240 fm + 35 fm bilsk. Tvær íb. i húsinu. Frábært útsýni. FANNAFOLD GRAFARV. Fokhelt einb. á tveim hæðum ca. 160 fm hvor hæð. Tvöf. bílsk. Fráb. útsýni. V. 3,5 m. KAMBASEL Fallegt endaraðhús á tveim hæðum ca. 160 fm ásamt innb. bilsk. Fullbúið og fallegt hús. V. 4,6-4.7 millj. BIRKIGRUND KÓP. Fallegt endaraðh. sem er kj. og tvær hæðir ca. 66 fm að gr.fl. + bílsk. V. 4,9 m. ÁSBÚÐGB. Fallegt parhús ca. 150 fm ásamt ca. 60 fm tvöf. bílsk. Góður staður. V. 4,5 millj. GARÐSENDI Gtæsilegt hús sem er kjallari, hæð og ris ca. 90 fm að grunnfl. Sér 3ja herb. ib. i kj. 45fmbílsk.V.6,5millj. HOLTSBÚÐGB. Gtæs'tl. einb.h, á tvetmur h. ca. 155 fm að gr.fleti. 62 fm bílsk. Fráb. úts. V. 6,9 millj. ÆGISGRUNDGB. Einbýlish. á 1 hæð ca. 150 fm. Húsið er allt ný standsett að innan. Skipti mögul. á odýrari eign. Góð kjör. DYNSKÓGAR Glæsil. einbýlish. á tveimur hæðum ca. 300 fm með innb. bilsk. Fallegt úts. Arinn í stofu. V. 7,5 miilj. URÐARBAKKI Fallegt raðhús á þrem pöllum með innb. bilsk. ca. 200 f m. Frábært útsýni. V. 4,5 millj. SEIÐAKVÍSL Fallegt einb.hús ca. 155 fm ásamt b/lsk. V. 5,5 millj. NORÐURFELL Fallegt endaraðh. á tveim hæðum ca. 170 fm ásamt bilsk. Arinn i stofu. V. 4,5 millj. ARNARTANGI MOS. Fallegt einb.hús á 1 hæð ca. 140 fm ásamt bílsk. V. 4,4 millj. FANNAFOLD GRAFARV. Einb.hús ca. 120 fm ásamt bflsk.sökklum. Rúml. tilb. undir trév. (ib.hæft). V. 3,7 millj. VESTURBRAUT HAFN. Fallegt eínb. á tveim hæðum ca. 160 fm. Bílskúrsr. Gott hús. V. 2,8 millj. LINNETSSTÍGUR HAFN. Fallegt einb. sem er kj. og tvær hæðir ca. 130 fm. Nýir gluggar og gler. V. 2,6 m. SKRIÐUSTEKKUR Fallegí einb.hús sem er kjaUari og hæö, ca. 140 fm ao grunnfl. með innb. bílsk. Falleg ræktuð lóð. V. 6,2 millj. VÍÐITEIGUR MOS. Einbýlish. á einni hæð með laufskála og góð- um btlsk. Skilast fullb. utan fokh. að innan. Stærð ca. 175 fm. V. 2980 þús. SEUAHVERFI Fallegt raðhús á 3 hæðum, ca. 240 fm ásamt bilskýli. Sérl. fallegt hús. V. 4,5 millj. 5-6 herb. og sérh. REKAGRANDI Glæsil. .penthouse"-ibúð, ca. 136 fm, ásamt bílskýli. Suðursv. Frábært útsýni. V. 3,5millj. OFANLEITI Falleg endaib. á 2. hæð, tilb. u. trév. ca. 130 fm ásamt bílsk. Til afh. strax. Skipti mögul. á minni eign. Verð 3,5 millj. REYKÁS Mjog falleg íb. sem er hæð og ris ca. 154 fm. Fallegar innréttingar. Tvennar svalir. Frájjært útsýni. Bitskúrsr. V. 2,9 millj. ORRAHÓLAR Falleg ib. á tveimur haaðum i lyftuhúsi ca. 137 f m. Suðursvalir. V. 2,7 millj. LANGABREKKA KÓP. Falleg sérh. ca. 130 fm ásamt innb. bílsk. Allt sér. Falleg raektuð lóð. V. 3,2 millj. SKIPTI-VESTURBÆR I skiptum tyrir 180 fm glæsil. sérh. í vestur- bæ vantar 3ja-4ra herb. ib. i Espigerði, Furugeröi eða Fossvogi. FURUGRUND KÓP. Falleg íb. á 1. hæð ca. 120 fm aukaherb. í kj. Endaib. Suðursv. V. 2,8 millj. 4ra-5 herb. HAALEITISBRAUT Falleg ib. á jarðh., ca. 120 fm ásamt ca. 27 fm bilsk. Góð eign. Verð 2,7-2,8 millj. EYJABAKKI Falleg ib. á 3. hæö ca. 110 fm ásamt auka- herb. í kj. V. 2,4 millj. LEIFSGATA Falleg íb. á 2. hæð ca. 100 fm. Suðursvalir. Góður staður. FURUGRUND Mjög falleg íb. á 1. hæð 110 fm ásamt aukaherb. i kj. V. 2,6 millj. NÝI MIÐBÆRINN Falleg endaíb. á 2. hæð ca. 123 fm tilb. undir trév. Bitskúr. Til afh. strax. ÞVERBREKKA KÓP. Falleg ib. á 6. hæð i lyftuhúsi. Tvennar svalir. Skipti mögul. á 3ja herb. með bilsk. i Kóp. V. 2,4-2,5 millj. ASPARFELL Mjög falleg ib. á 3. hæð ca. 125 fm í lyftu- húsi ásamt bilskúr. Ákv. sala. V. 2,7-2,8 millj. BLIKAHÓLAR Glæsil. 4ra-5 herb. ib. á 1. hæð ca. 117 fm ásamt góðum bílsk. Vestursv. Frábært út- sýni. Vandaðar innr. V. 2,6 millj. KJARRHÓLMI KÓP. Falleg íb. á 4. hæð ca. 110 fm. Þv.hús i íb. V. 2,3 millj. HVERFISGATA Falleg ib. á 2. hæð ca. 100 f m. V. 1900 þús. 3ja herb. FLYÐRUGRANDI Falleg ib. á 2. hæð ca. 80 fm. Góöar svalir. Gufubaö í sameign. Verö 2,2 millj. TÓMASARHAGI Mjög falleg ib. á jarðh. ca. 100 fm. Frábær staður. V. 2,2 millj. ÞANGBAKKI Falleg ib. á 8. hæð i lyftuhúsi, ca. 90 fm. Stórar suöursv. Frábært útsýni. Þvottahús á hæðinni. V. 2,2 millj. SUÐURBRAUTHAFN. Falleg íb. á 1. hæö, ca. 97 fm. Þvottah. og búrinnaf eldhúsi. LEIRUBAKKI Falleg ib. á 2. hæð, ca. 85 fm + aukah. i kj. Suðvestursv. Þvottah. í íb. V. 2-2,1 millj. ÞANGBAKKI Falleg íb. á 4. hæð i lyftuh., ca. 90 fm. Stór- ar suðursv. Þvottah. á hæðinni. V. 2,2 millj. HRAUNTEIGUR Falleg íb. á 1. hæð, ca. 80 fm, í þríb. Laus strax.V. 2,2millj. LEIRUBAKKI Falleg íb. á 2. hæð ca. 85 fm + aukah. i kj. Þv.herb. iib. V. 2,1 millj. SKEIÐARVOGUR Falleg 3ja-4ra herb. íb. í risi ca. 90 fm. V. 2 millj. SKAFTAHLÍÐ Falleg ib. á 3. hæð ca. 80 fm. 30 fm svatir. V. 2,3 millj. BJARGARSTÍGUR Falleg ib. á 1. hæð ca. 70 fm. Sérinng. og -hiti.V. 1650þús. HRAUNTEIGUR Falleg ib. i kj. ca. 80 fm i þrib. V. 1900 þús. ÁLAGRANDI Falleg íb. á jarðh. ca. 76 fm í 3ja hæða blokk. Sórlóð. V 2,1 -2,2 millj. ASPARFELL Falleg íb. á 4. hæð ca. 97 fm i lyftuh. Suðv.- svalir. Þvottah. á hæðinni. V. 2,1 millj. BLIKAHÓLAR Falleg ib. á 1. hæð í 3ja hæða biokk. Suðv.- svalir. Frábært útsýni. V. 1950 þús. BJARGARSTÍGUR Falleg fb. á 1. h. ca. 80 fm. V. 1750 þús. MEISTARAVELLIR Falleg ib. ca. 90 fm á 4. hæð á besta stað við Meistaravelli. Fráb. úts. Laus strax. Verð2,3millj. HAMRAHLÍÐ - SKIPTI Falleg ib. á jarðh. ca. 80 fm I tvíb. Ib. er öll sem ný. Sérinng. og hiti. Skipti óskast á hæð með 4 svefnherb. og bílskúr eða bílsk.- rétti.V. 2-2,1 millj. ÁSBRAUTKÓP. Falleg íb. á 3. h. ca. 85 f m. V. 1850 þús. HVERFISGATA Falleg íb. é 3. hæð ca. 80 fm. V. 1800 þús. ÁSVALLAGATA Falleg ib. á 3. hæð I steinhúsi ca. 90 fm. Nyttþak.V. 1900 þús. KRUMMAHOLAR Falleg íb. ca. 90 fm á 4. hæð í lyftuh. Frá- bært útsýni. V. 1850 þús. HJALLAVEGUR Falleg ib. á 1. hæð ca. 100 fm. Sérinngangur og liiti. Bítskúrsr. V. 2,4 rnillj. HRAUNBÆR Falleg ib. á 3ju hæö ca. 90 fm ásamt aukah. ikj.Vestursv. V. 2millj. KRUMMAHÓLAR Falleg íb. á 3ju hæð ca. 90 fm ásamt bil- skýli. Suðursv. V. 1,9-2 millj. ÁLFHÓLSVEGUR Falleg ib. á 1. hæö í fjórbýli ca. 80 fm ásamt bilskúr með kj. V. 2,1 millj. LEIRUTANGI MOS. Höfum til sölu 3 fallegar ib. ca. 105 fm á þessum góða staö. Sérlóð. Sérinng. V. 1700-1850 þús. GRUNDART. MOS. Fallegt raðh. ca. 85 fm á einni hæö. Góðar innr. Ræktuð lóð. V. 2,2 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR Góð ib. á 4. hæð ca. 70 fm. Suðursv. Bak- lóð. Steinh. V. 1500þús. BREKKUBYGGÐGB. Falleg íb. á jarðh. m. sérinng. Nýl. íb. KJARRMÓARGB. Mjög fatlegt raðhús á tveim hæðum ca. 100 fm. Bilskúrsr. Frág. lóð. V. 2580 þús. NESVEGUR Falleg íb. í kj. í tvíbýlí ca. 85 fm. Mikið endurn. íb. Sérhiti og -innr. V. 1900 þús. 2ja herb. LAS PALMAS Falleg íb. á 5. hæö i sex hæða fjölb.húsi sem stendur á góðum stað. Verð 700 þús. UÓSHEIMAR Vorum að fá i einkasölu mjög góða ib. ca. 70 fm á 2. hæð á þessum góða stað i austur- borginni. Akv. sala. V. 1750-1800 þús. HRAUNBÆR Falleg endaíb. á 1. hæð, ca. 70 fm. Vest- ursv. V. 1.750 þús. ESPIGERÐI Falleg ib. á jarðhæð ca. 65 fm i 2ja hæða blokk. Sérlóð í suður. Skipti óskast á 3ja-4ra herb. með bílsk. NÝBÝLAVEGUR KÓP. Falleg ib. á 1. h. + bilsk. og 24 fm herb. i kj. Sérinng. Sérhiti. Verð 2,2 millj. STELKSHÓLAR Falleg ib. á 2. hæð ca. 60 fm. Vestursvalir. Laus strax. V. 1650-1700 þús. HRAUNBÆR Falleg endaíb. á 1. hæð ca. 70 fm. Rúmg. og björt ib. V. 1700-1750 þús. AUSTURBERG Falleg ib. á 2. hæö ca. 65 fm. Suðursvalir. Verð1650þús. ÁLFHÓLSVEGUR KÓP. Falleg ib. í kj. ca. 60 fm. Sérþvottah. Sér- inng. Sér bílastæði. Verð 1550-1600 þús. SPÓAHÓLAR Falleg íb. á jarðhæð ca. 55 fm i nýlegri blokk.V. 1450-1500 þús. HAGAMELUR Falleg ib. á jarðhæð ca. 60 f m. Sérinng. HRÍSMÓARGB. Falleg íb. á 3. h. ca. 75 fm. + bílskýli. ENGJASEL Falleg ib. á jarðhæö ca. 60 fm ásamt bil- skýli.V. 1700þús. DALSEL Falleg íb. í kj. ca. 50 fm. V. 1250 þús. GRETTISGATA Lítið snoturt einbýli (steinh.) ca. 40 fm á 1 hæð. Verð 1250 þús. VESTURBERG Falleg ib. á 2. hæð ca. 65 fm. Þvottah. i ib. Fallegt útsýni. V. 1650-1700 þús. EFSTIHJALLI Falleg ib. á 2. hæð ca. 65 fm. Góðar suð- ursv. Frábær staður. V. 1750 þús. DALATANGI MOS. Fallegt endaraðhús ca. 65 fm. Sérlóð. V. 1700 þús. VESTURBÆR Falleg ib. í kj. ca. 60 f m ásamt bilsk. SELTJARNARNES Falleg ib. f kj. ca. 50 fm. Sérinng. V. 1350 þ. VIÐSUNDIN Falleg ib. i kj. ca. 75 fm. V. 1400 þús. KRUMMAHÓLAR Falleg ib. á jarðh. ca. 70 f m. V. 1650 þús. LAUFÁSVEGUR Falleg einstakl.ib. á jarðhæð ca. 31 fm. Öll nýstandsett. Ósamþ. íb. HRAUNBÆR Falleg ib. á 1. hæð ca. 65 fm. V. 1650 þús. HVERFISGATA Falleg íb. i kj. i þrib. (bakh.). V. 1150-1200 þ. i"hí)smn«ír"1 FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆÐ. 62-17-17 Opíð! Stærri eignir Einb. — Kleifarseli Ca. 200 fm fallegt hús m. bilsk. V. 5,4 m. Einb. — Skeljagranda Ca. 315 f m skemmtil. hannað hús. V. 5,5 m. Húseign — Lindarseli Ca. 200 fm falleg eign. Verð 4,7 millj. Einb. — Reynihvammi Kóp. Ca. 105 fm gott hús. Bílskúr. Verð 3,9 millj. Einb. — Haf narf irði Ca. 150 fm fallegt timburhús. Verð 2,6 millj. Einb. — Álftanesi Þrjú einb.hús á Álftanesinu. Verð f rá 3 millj. Einb. — Djúpavogi Ca. 130 tm gott steinhús. Verð 3,5 millj. Einb. — Seiðakvísl. Ca. 156 fm vandað hús á einni hæð. Fullklár- uð eign. Bílsk. Verð 5,5 millj. Einb. — Reynihlíð Ca. 265 fm gott hús. Bilsk. Verð 5,9 millj. Einb. — Hlíðarhvammi K. Ca. 255 f m hús á tveimur hæðum. Bílsk. Einb. — Hverafold Ca. 150 fm fallegt steinh. Bilsk. V. 4,7 m. Einb. — Marbakkabr. Kóp. Ca. 230 f m gott hús á tveimur hæöum. Einbýli — Klapparbergi Ca. 180 fm fokh. timburh. Verð 2,5 millj. Einb./Tvíb./Básenda Ca. 234 fm. Vandað hús á tveimur hæðum og í kj. Húsiö nýtist sem tvær eða þrjár íb. Húseign/gamla bænum Ca. 136 fm húseign. Verð 1850 þús. Parhús - Vesturbrún Ca. 205 f m fokhelt hús ásamt bílsk. Parhús — Akurgerði Ca. 200 fm fallegt parhús. Verð 3,7 millj. Raðh. — Álfhólsvegi Kóp. Ca. 180 fm fallegt hús með stórum bílsk. Verð3,9millj. Raðh. — Hlíðarbyggð Gb. Ca. 240 fm fallegt endaraðhús. Bilsk. Verö 4,9 millj. Raðh. — Kjarrmóum Gb. Ca. 150 fm fallegt hús á tveim hæöum. Verö4,3millj. Raðh. — Fiskakvísl Ca. 180 fm fallegt hús m. bflsk. Raðh. — Kjarrmóum Ca. 85 fm fallegt hús. Verð 2,6 millj. Parhús — Kögurseli Ca. 155 f m gullfallegt futlkláraö hús. Raðhús —Birkihlíð Ca. 260 fm glæsil. hús sem sk. í tvær samþ. íb. Selst saman eöa ítvennu lagi. dag1-4 Engihjalli — Kóp. Ca. 110fmfallegib. Verð2,2millj. Orrahólar — 5 herb. Ca. 135 fm gullfalleg íb. á 1. hæð. Innan- gengt i ca. 40 fm kj.rými. Verð 2,7 millj. Sérhæð — Laugateigi Ca. 120 fm fatleg hæð. Bílsk. Verð 3,5 millj. Ugluhólar Ca. 110 fm ágæt ib. á 3. hæð. V. 2,1 -2,2 m. Goðheimar Ca. 100 fm gullfalleg íb. Verð 2,7 millj. Goðheimar — m/bflsk. Ca. 140 f m ib. meö sérstúdíóib. á gangi. Álfheimar Ca. 140 fm íb. é tveimur hæðum. Sörlaskjól Ca. 130 fm hæð og ris á góðum stað. 3ja herb. Melabraut — Seltj. Ca. 96 fm falleg jarðh. V. 2,3 m. 4ra-5 herb. Alftamýri Ca. 90 fm falleg íb. á 1. hæð. Verð 2,2 millj. Bárugata Ca. 90 fm falleg fb. á 1. h. i blokk. V. 2,3 m. Njálsgata Tvaer ca. 60 f m íbúðir. Verð f rá 1,4 millj. Barónsstígur Ca. 80 fm falleg endurn. ib. Verð 2,2 m. Hamraborg m. bflg. Ca. 85 fm falleg íb. á 3. h. V. 1950 þ. Nýbýlav. m. bílsk. Ca 86 fm falleg ib. á 2. hæð. Verð 2,3 millj. Barónsstígur Ca. 70 fm falleg íb. á+ 1. hæð' ofarl. v. Barónsstíg. Verð 1950 þús. Skúlagata Ca. 85 fm góð ib. á 3. hæð. Verð 1,8 miltj. Furugrund — Kóp. Ca. 87 fm fb. á 5. hæö. Verö 2,2 millj. Grenimelur Ca. 85 falleg vel staðsett kj.fb. Gullteigur Ca. 95 fm falleg kj.ib. Verð 1,8 millj. ¦ Holtagerði — Kóp. Ca. 70 fm falleg jarðh. Bilsk. Verð 2,2 millj. Rauðarárstígur — laus Ca. 67 fm risíb. Verö 1,5 millj. Vífilsgata m/bflsk. Ca. 75 fm ágæt ib. á 2. hæð. Verð 2,3 millj. Holtagerði — Kóp. Ca. 70 fm falleg jarðh. Bilsk. Verð 2,2 millj. Leirubakki m. aukaherb. Ca. 90 fm falleg ib. Þv.herb. og búr. V. 2 m. 2ja herb. Sérhæð — Rauðagerði Ca. 136 fm vönduð sérhæð. Bílsk. Alltsér. Verð4,4millj. Hvassaleiti m. bflsk. Ca. 100 f m falleg íb. Laus nú þegar. Háaleitisbr. m. bflsk. Ca. 100 f m ágæt jarðh. 3 svefnherb. Dunhagi m. bflsk. Ca. 110 fm ágæt íb.á 2. hæð. Háaleftisbr. m. aukah. Ca. 115 fm glæsileg ib. á 1. hæð. ib. fylgir ca. 16 fm aukaherb. i kj. Verð 3,3 millj. Furugrund m/bflageymslu Ca. 100fm falleg fb. á 1. hæð. Verð 2,5 millj. Flúðasel m/stúdíóíb. Ca. 120 fm stórskemmtil. fb. Þvottah. Ein- staklingsib. f kj. Bilageymsla. Blikahólar m/bflskúr Ca. 117 fm falleg fb. á 1. hæð. Verð 2,6 millj. Sogavegur Ca. 100 fm smekkleg ib. Verð 1850 þús. íbúðarhæð Rauðalæk Ca. 140 fm góð fb. Verð 3,2 millj. Álfhólsvegur Kóp. Ca. 60 fm ágæt kj.ib. Verð 1,6 millj. Barmahlíð Ca. 60 fm falleg vel staðsett kj.ib. Austurberg — suðursvalir Ca. 65 fm falleg íb. á 2. hæð. Verö 1650 þús. Skólagerði — Kóp. Ca. 60 fm góð jarðh. Verð 1650 þús. Blikahólar — suðursvalir Ca. 65 f m falleg ib. f lyftublokk. V. 1650 þ. Dvergabakki — 2ja-3ja Ca. 75 fm falleg ib. á 1. hæð með aukaherb. Vesturberg Ca. 65 fm góð ib. á 2. hæð. Þvottah. i íb. Rekagrandi Ca. 60 fm falleg íb. á 1. hæð. Verð 1870 þús. Hraunbær Ca. 65 fm góð ib. á 2. hæð. Verð 1650 þús. Hamarshús einstakl.íb. Ca. 40 fm gullfalleg fb. á 4. hæð f lyftuhúsi. Kambasel - jarðhæð Ca. 90 fm falleg fb. Sérinng. og sérgeymsla. Fálkagata Ca. 45 fm falteg íb. á 1. h. Sérinng. Skipasund Ca. 50 fm falleg kj.íb. f tvíbýli. Verð 1,5 millj. Fjöldiannarra eigna á skrá Helgi Steingrimsion sölumaöur heimasími 73015. Guömundur Tómasson sölustj., heímasími 20941. Viöar Böðvarsson viöskiptalr. - lögg. f ast., heimasími 29818.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.