Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÖID, SUNNUDAGUR 2. MARS1986 54511 Opið sunnudag kl. 13.00-15.00 Alfaskeið Skemmtil.'3ja herb. ib. á 3. hæð. S-svalir. Arnarhraun Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð í fjölb.h. Ath! íb. er mjög mið- svæðis og stutt í alla þjónustu. Garðavegur Snotur 3ja herb. íb. í tvibýlish. íb. öll nýuppgerð. Nýtt eldh. Selvogsgata 55 f m falleg risíb. Öll nýstands. Laufvangur Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Selvogsgata Hæð og kj. (ca. 70+40 fm). Kj. er ekki fullfrág. Eign sem gefur mikla möguleika. Erluhraun(íeinkasölu) Neðri hæð í tvíbýlish. 3ja herb. ib. Beykiparket á stofu. Hugguleg íb. á sérs- taklega skemmtilegum stað. Verö: Tilboð. Breiðvangur Skemmtil. 4ra herb. íb. með huggulegu fjölskylduherb. í kj. (hringstigi úr íb.). Bílsk. Hraunhólar (rétt við Fjarðarkaup). Ein- stakt tækífæri til 4700 fm eignarlóð. 200 fm skemmtil. einb.hús. Bilsk. Olduslóð Góð 136 fm hæð í þribýlish. Bílsk. Brekkuhvammur 170 fm einbýlish. á 2 hæðum. Bílsk. Skipti t.d. á 4ra-5 herb. íb. í Norðurbæ. Svalbarð Vel við haldið og endurn. rúml. 100 fm einb.hús. Bílsk. Stekkjarhvammur Fullb. 100 fm endaraðh. „Baðstofuloft" 30 fm. Bílsk. Lítið áhvílandi. áá a~R&HRAUNHAMAR ¦ EASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði Bergur Oliversson hdl., Birgir Finnbogason, hs. 50132. Vesturbær LAllVS FASTEIGNASALA SÍOUMÚLA 17 Eigum tvær 3ja herb. íbúðir m. bílskýli eftir í húsinu að Framnesvegi 25. Afh. í apríl — maí. Nánari uppl. og teikningar á skrifstofunni. 82744 Við Lækinn íHafnarfirði Til sölu 2ja hæða steinhús við Tjarnarbraut, samtals 130 fm auk 25 fm bílskúrs. í húsinu er nýtt tvöfalt gler og nýjar innréttingar. Laust strax. Möguleikar að taka 3ja herb. íb. i Hafnarfirði upp í kaupverð. Upplýsingar gefur undirritaður. Hafsteinn Hafsteinsson hrl. Grensásvegi 10, sími 688444. Nú er rétti tíminn til að f esta sér húsnæði ísmíðum Höfum til sölu fjölda íbúða og húsa á ýmsum bygginga- stigum, meðal annars: í vesturbæ. 2ja og 3ja-4ra herb. íb. tilb. u. trév. í Stangarholti. 3ja og 5 herb. íb. tilb. u. trév. í Smáíbúðahverfi. 2ja herb. m/ bílsk. Tilb. u. trév. í Garðabæ. 2ja og 4ra herb. íb. m/bílsk. Tilb. u. trév. í nýja miðbænum. 170, 190 og 265 fm raðhús. Af- hendast fullfrágengin að utan en ófrágengin að innan. Á Seltjamarnesi. 200 fm einbýlishús afh. fokh. fljótl. Logafold. Ca. 140 fm raðhús auk bílskúrs. Fannafold. Ca. 220 fm einbýlishús. Afh. fokh. strax. Hverafold. 153 fm einlyftaðhús Afh. strax. Á Ártúnsholti. 340 fm glæsilegt hús á fögrum útsýnis- stað. Afhendist fokhelt strax. Á Arnarnesi. 320 fm skemmtilegt tvílyft einbýlishús. Afhendist strax. Tilbúið undir tréverk. í Kópavogi. Ca. 250 fm raðhús. Afhendist strax. Frá- gengið að utan en ófrágengið að innan. Hringhúsin í Garðabæ. 3ja-5 herb. íbúðir og raðhús. Afhendast tilbúin undirtréverk. Líttu við og kynntu þér teikningar og greiðslukjör. ^- Opið1-3 _ Wh FASTEIGNA % r~BJ MARKAÐURINN ' ' ÓMiwgMu 4, •ímar 11540 — 21700. Jón Guömundsa. sohntj., L«ó E. LÖV loflfr., Matfnús Guolsuasson logfr. Opiö: Mánud.-fimmtud. 9-19 föstud. 9-17 ogsunnud. 13-16. ÞEKKING OG ORYGGI IFYRIRRUMI Höfum fengið í sölu húseignina að Skipholti 29. Um er að ræða alla húseignina þ.e. þrjú sambyggð þriggja hæða hús. Þar af eitt nýlegt hús á baklóð með góðri aðkomu, innkeyrsludyrum, lyftu og ca. 4 metra lofthæð. Nánari upplýsingar hjá sölumönnum. KAUPMNG HF Húsi verslunarinnar í^68 69 88 Sölumenn: Sigurdur Dagbjartsson Hallur Páll Jónsson Baldvin Hafsteinsson lögfr. 26277 Allir þurfa híbýli Opid kl. 2-4 2ja-3ja herb. NJALSGATA. Einstakl.íb. um 40 ím i kj. Allt nýstandsett. í GAMLA BÆNUM. 2ja herb. 45 fm íb. á 1. hæð. KRUMMAHÓLAR. Falleg 2ja herb. ib. á 5. hæð. Bilskýli. HAMRABORG. 2ja herb. íb. á 5. hæð. Þvottahús á hæðinni. Bílskýli. HRAUNBÆR. 2ja herb. 60 fm íb. á 2. hæð. Suðursv. KEILUGRANDI. Nýleg 2ja herb. íb. á 2. hæð. Suðursv. Bílskýli. HVERFISGATA. 3ja herb. íb. á 1. hæð í mjög góðu standi. NJÁLSGATA. 3ja herb. íb. á 2. hæð. Þvottaaðstaða i íb. Falleg ib. Góðsameign. LANGABREKKA. 3ja herb. 96 fm íb. í kj. Sérinng. Gott verð. HVERFISGATA HF. 3ja herb. risíb. i tvíb.h. Mjög lítið undir súð. LEIRUBAKKI. 3ja herb. 80 fm íb. á 2. hæð. Aukaherb. með aðgangi að snyrtingu i kj. KRUMMAHÓLAR. Falleg 3ja herb. 90 fm íb. á 4. hæð. Þvottah. á hæðinni. Skipti á 4ra-5 herb. íb. koma til greina. 4ra-5 herb. SOLVALLAGATA. 4ra herb. 100 fm íb. á 2. hæð. ÖLDUGATA. Falleg 4ra herb. 90 fm íb. á 2. hæð. Mikið endurn. VESTURBERG. Góð 4ra herb. 110fmíb. á2. hæð. KRÍUHÓLAR. 4ra herb. 120 fm ib. á 2. hæð. Þvottaherb. i íb. KRUMMAHÓLAR. 4ra herb. íb. á 3. hæð. Þvottaherb. á hæð- inni. Bílsk. SEUABRAUT. 4ra herb. 120 fm íb. á tveimur hæðum. Sérstök og skemmtil. íb. Bílskýli. HRAFNHÓLAR. 5 herb. 130fm íb. á 2. hæð. 4 svefnherb. Frá- bært útsýni. Skipti á minni eign komatilgreina. HAALEITISBRAUT. 5 herb. 115 fm (nettó), endaib. á 3. hæð. Tvennar svalir. Þvottaherb. í ib. Bílsk. Laus nú begar. Sérhæðir HRAUNTEIGUR. Sérhæð 110 fm nettó. 28 fm bílskúr. Rað- og einbýlishús RJÚPUFELL. Fallegt raðh. um 140fmaukbílsk. KJARRMÓAR. Endaraðh. á tveimur hæðum samtals um 150fm. FÍFUMÝRI. Einb., kj„ hæð og ris m. tvöföldum innb. bílsk. samtals um 300 fm. DYNSKÓGAR. 270 fm vandað einb. á 2 hæðum. Góður bilsk. FURUGERÐI. Glæsil. einb. á 2 hæðum samtals um 300 f m. Annað VESTURGATA. 40 fm verslun- arhúsn. HÍBÝLI & SKIP Garöastrœti 38. Sími 26277. Brynjar Fransson, simi: 39558. Gylfi Þ. Gíslason, simi: 20178. Gisli Ölafsson, sími: 20178. Jón Ólafsson hrl. Skúli Pálsson hrl. r^ _^iglýsinga- síminn er 2 24 80 Opið1-4 Einbýlish. og raðh. SKOLAVORÐUSTIGUR 320 fm einb. m. miklum byggingar- rétti. Tilvalið fyrir hótel eða gistiheim- ili. GARÐABÆR Glæsil. 220 fm einb. í smíöum. Glerj- ao m. útihurðum. KLEIFARSEL 215 fm einb. 40 fm bilsk. 5 svefnherb. V. 5,3 millj. LOGAFOLD 140 fm parh. ásamt 80 fm kj. V. 3,7 millj. BÁSENDI 230 fm einb. m. bílsk. Nýtt þak. Nýtt glor. Fallegur garour. Sérib. i kj. MELBÆR 256 fm raöh. Tvær hæöir og kj. Mögul. á séríb. i kj. Bílsk. V. 5,3 millj. ÁLFHÓLSVEGUR 130 fm raöh. m. nýjum b/lsk. GarÖ- stofa. Mikið endurn. eign. V. 3,8 millj. 4ra - 5|herb. KAPLASKJÓLSVEGUR Glæsil. 120 fm „penthouse" íb. í KR blokkinni. Bílskýli. V. 3,3 millj. FURUGRUND 115 fm góð ib. á 1. hæð. Bílskýli. V. 2,5 millj. HÁALEITISBRAUT Glæsil. 117 fm íb. m. nýju parketi og nýrri eldhúsinnr. Bílsk. V. 3,3 millj. HVASSALEITI Góð 110 fm íb. á 4. hæð ásamt bílsk. Útsýni. V. 2650 þús. 3ja herb. ÞANGBAKKI Glæsil. 90 fm íb.á 4. hæð. Fallegar innr. ESKIHLÍÐ 95 f m íb. á 4. hæð. V. 2,1 millj. HRAUNBÆR 90 f m ib. á 3. hæð. V. 1,9 millj. MARÍUBAKKI 85 fm endaib. Laus strax. V 2 millj. BJARGARSTÍGUR 801m íb. á 2. hæð í steinhúsi. HÁTEIGSVEGUR 75 f m ib. Herb. í kj. og eldhús. NJÁLSGATA 60 f m íb. á 1. hæð i steinhúsi. 2ja herb. GRENIMELUR Falleg 80 fm kj.íb. Öll endurn. Sér- inng., sérhiti. V. 1950 þús. HÁTEIGSVEGUR Góð 60 fm íb. ásamt herb. Í kj. HRÍSATEIGUR 35 f m kj.ib. Öll endurn. SKÚLAGATA 50 fm risíb. Laus strax. FANNBORG Glæsil. 70 fm ib. á 3. hæð m. park- eti. Eign í sérflokki. V. 1,9 millj. KAMBASEL Glæsil. 70 fm íb. Sér þv.herb. V. 1,8 m. Atvinnuhusnæði BYGGGARÐAR SELTJ. Glæsil. 700 fm topphúsn. á tveimur hæöum. Tilvalið fyrir léttan iönað o.fl. Laust strax. 29077 SKOLAVOROUSTlQ 38A SlMI: 2 10 77 VIOAR FRIÐRIKSSON S0UUSU0RI. HS.: 2 70 72 EINAR S. SIGURJÖNSSON VIOSKIFTAFR Furugrund — Einbýli 140 fm byggt 1975 á einni hæð. 5 svefn- herb., vandaðar dökkar innr. 28 fm bílsk. Laustsamkomulag. Einkasala. Fasteignasalan EIGNABORG sf Sölum.; Jóhann Hálfdánars. Vilhjálmur Einarss. Jón Eíríksson hdl. Rúnar Mogensen hdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.