Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 2: MARS 1986 15 Nýi miðbærinn LALFAS FASTEIGNASALA SÍOUMÚLA 17 Endaraðh. ásamt bílskúr. Húsið er tilb. u. trév. ö274r4r og til afh. strax. Teikningar á skrifstofunni. Miðbær FASTEIGNASALA SÍDUMÚLA 17 ¦LW" ».^^-»W.WW» hASIblUNASAL SÍDUMÚLA 17 Verslunar- og þjónustuhúsnæði 3 einingar Q'jnp w 83 og 2x90 fm. Allt á götuhæð. Nánari Q£ iVt uppl. og teikningar á skrifstofunni. MAGNUSAXELSSON Miðbær LALFAS FASTEIGNASALA SÍÐUMÚLA 17 Verslunarhúsn. í nýbyggðu húsi. 117 fm. r><*»7» / Getur selst í minni einingum. Nánari uppl. qJ, /^Ht og teikningar á skrifstofunni. MAGNUS AXELSSON Reykjadalur - Mosfellssveit Til sölu er þetta fallega hús í Mosfellssveit. Húsið er ca. 190 fm á einni hæð ásamt bílskúr og stendur á frábærum stað við Varmá. Lóðin er ca. 3.700 fm. Fyrir framan húsið er 9 m sundlaug. 43466 Opiðfrá13-15 Fífuhvammsv. - 2ja herb. 70 fm i' kj. Samþ. Sérinng. og sérhiti. Efstihjalli — 2ja herb. 70 fm á 1. hæð í 2ja hæða húsi. Suðursv. Vandaðar innr. Vallargerði — 2ja herb. 70 fm 2ja herb. ib. á neðri hæð iparhúsi. Sérinng. Sérhití. Furugrund — 3ja herb. 90 fm í nýlegu fjölbýlish. Vand- aðar innr. Aukaherb. f kj. Ástún — 3ja herb. 80 fm á 3. hæð. Vandaðar innr. Austurberg — 3ja herb. 90 fm á 3. hæð. Suðursv. Bílsk Laus fljótlega. Álfatún — 4ra-5 herb. 118 fm á efstu hæð í nýbyggðu húsi ásarrrt bílsk. Mikið útsýni. Lundarbr. — 4ra herb. 100 fm endaib. á 1. hæð. Búr og þvottah. innaf eldh. Auka herb. ájarðh. Kársnesbraut — sérhæð 130 fm efri hæð í tvib. 3 svefn- herb. ásamt nýjum bílsk. Fæst í sk. fyrir 4ra herb. íb. í blokk. Vallhólmi — einbýli 240 fm alls á 2 hæðum. Á efri hæð 140 fm. 3 svefnherb., arin- stofur og stórar stofur. Neðri hæð 2 herb. Innb. bílsk. Furugrund - einbýli 140 fm á einni hæð. 5 svefn- herb. Bilskúr. Einkasala. Reynigrund — raðh. Höfum fjársterkan kaupanda að viðlagasjóðsh. í Reynigrund eða Birkigrund. Steinh. kemur til greina. Fasteiqnasabn EIGNABORG sf Hamraborg 12 yfir bc n sin s t öð inn I Sölumenn: Jóhann Hálfdánarson, hs. 72067, Vilhjálmur Einarsson, hs. 41190, Jon Eiríkoson hdl. og Riinar Mogenscn hdl. SKEIFATS r^ R85556 SKEIFUNNM1A ( (J ) 3 LINUR MAGNUSHILMARSSON JON G. SANDHOLT }\^/\ L0™™„ „fiSn?™™1 3 LINUR OGMENN: JON MAGNUSSON HDL PETUR MAGNUSSON LOGFR Opiö: Mánud.-fimmtud. 9-19 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. ÞEKKING OG ORYGGl I FYRIRRUMI AUÐVELDARA en þú heldur ;tur þú eignast eina af síðustu 3ja eða 4ra herbergja íbúðunum í þessu glæsilega fjölbýlishúsi í miðbæ Garðabæjar? Þad er e.t.v. auöveldara en þú heldurl Umeraöræöa: 111 fm 3|a herb. ib. á 1., 2., 3. og 9. hæo 134 fm 4ra herb. fb. á 3. hæð Verft kr. 2.350 þus. Verö kr. 2.730 þús. Þvottaherbergi og búr fylgja hverri íbúð. Tvennar svalir. Stutt í alla þjónustu. íbúðirnar eru til af hendingar strax. Tilbúnar undir tréverk. Fullfrágengin sameign (þ.m.t. lyfta). Þú getur valið um tvær leiðir i greiðslukjömm: Dæmi A: 3|a herb. Ib. Útborgun vaxtalaus é 12 mánuðum óverðtryggð . . .-.....kr. 1.270þús. Húanœoiaatj.lin......kr. 640 þús. Lán bygglngaraftila til S ára verðtryggt.........kr. 440 þús. Allskr. 2.350 þús. Dæmi B: 3ja herb. fb. Útborgun 4 30 mánuðum verðtryggð ........kr. 1.270 þús. Húsnæðisstj.lán......kr. 640 þús. Lán byggingaraðila til 5 ára vorðtryggt.........kr. 440 þús. Allskr. 2.350 þús. ÞAÐ BJÓÐAST EKKI BETRI KJÖR! Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum. W •v - <5 O) 'ro CD C O) CD >^ CQ L_ cö c DQ KAUPÞINGHF úsi verslunarinnar S68 69 88 Sölumenn: Siguröur Dagb/artsson Hallur Páll Jónsson Ðaldvin Hafsteinsson fogfr. Seljahverfi' Vorum að fá í einkasölu nýtt glæsilegt hús á rólegum stað í Seljahverfi. Húsið er tvær hæðir og kj. Samtals ca. 245 fm. Tvöfaldur 49 fm bílskúr með kjallara. Svo til fullgert hús. Allt tréverk samstætt og vandað. Möguleg skipti á einbýli í Smáíbúðahverfi eða góðri sérhæðt.d. í Háaleitishverfi. GARÐUR Kári Fanndal Guðbrandsson Lovísa Kristjánsdóttir Björn Jónsson hdl. Skipholti' FASTEIGNASALAN ____ HAFNARSTRÆTI 11 ^ Sími 29766^ Takiö eftir ! Óteijandi makaskiptamöguieikar 2ja herb. ASPARFELL BLIKAHÓLAR DVERGABAKKI EFSTIHJALU ENGJASEL GAUKSHÓLAR GRETTISGATA GRETTISGATA GULLTEIGUR HAMRABORG HRAUNBÆR HRÍSMÖAR + B. HVERFISGATA HVERFISGATA LEIRUTANGl LYNQMÓAR + B. MARIUBAKKI NÝLENDUGATA REKAGRANDI SKÚLAGATA VALSHÓLAR VESTURBERG VESTURBERG 55fmV. 6SfmV. 70fmV. 70fmV. 70fmV. 6B V. 55fmV. 40fmV. asfmv. es v. 62 f m V. 70fmV. 55fmV. 50fmV. 88fmV. 70fmV. BOfmV. 55fmV. SSfmV. 55fmV. SOfmV. BOfmV. 70fmV. 1550þ. IBBOþ. 1800þ. 1700þ. 1750 þ. IBSOþ. 1450þ. 1100þ. iaooþ. IBSOþ. 1700þ. 2200 þ. 1550þ. 1250|). 1750þ. eosoþ. 1800 þ. 1300þ. ISSOþ. 1200þ. ISOOþ. 1700 þ. 1700 þ. MIÐLEITI + B. SEUABRAUT+B. SÓLVALLAGATA VESTURGATA 120 fmV. 3300 þ. 110fmV.2550þ. 100'fmV. 2200þ. 100fmV.2400þ. Stærri ibúðir GRANDAVEGUR 117fmV. KÁRSNESBRAUT HSfmV. MIÐBRAUT+B. UOtmV. MIÐLEITI + B. 128fmV REKAGRANDI 137fmV. REYKJAVÍKURVEGUR 120fmV. SAFAMÝRI + B. 14S V. SÓLVALLAGATA 160fmV. 2950 þ. 2600 þ. 3280 þ. 4500 þ. 3400 þ. 2900 þ. 41Ó0þ. 3100þ. Raðhús 3ja herb. ASVALLAGATA ÁLFHÓLSV. + B. ÁSVALLAGATA BÁRUGATA BORGARHOLTSBR. FRAMNESVEGUR FRAMNESVEGUR HJALLAVEGUR HRÍSATEIGUR + B. HRÍSMÓAR HVERFISG. HF. + B. KRUMMAHÓLAR LINDARGATA NJARÐARGATA NÝBÝLAVEGUR SKÚLAGATA SUÐURGATA HF. VITASTÍGURHF. ÆSUFELL ÓLDUGATA BOfmV. 85 fm V. 90 V. 90 V. 90 V. 80fmV. 75 fmV. B3fmV. 70fmV. 113fmV. 65fmV. 75fmV. 70fmV. SOfmV. SOfmV. 85fmV. 70fmV. 75fmV. 90fmV. 85fmV. 1900 þ. 2300 þ. 1900 þ. 2300 þ. 2300þ. 1750þ. 2000 þ. 2200 þ. 1750þ. 2450 þ. 1550þ. 1850þ. 1600þ. 2200þ. 2300þ. 1600þ. 1850 þ. 1600þ. 1900þ. 1900þ. 4ra herb. BREKKUTANGI + B. 225 fm V. BYGGÐARHOLT+ B. 180 fm V. FISKAKVÍSL + B. 180 fm V. FLÚÐASEL + B. 240 fmV GRUNDARÁS + B. 240 fm V HÓLABRAUTHF. + B. 230 fmV HRAUNTUNGA + B. 210 f m V. KÖGURSEL + B. 160 f m V. LAUQALÆKUR + B. 178 fm V. LOGAFOLD 200 fmV. RAUDÁS + B. 270 fmV. YRSUFELL + B. 135 f m V. Einbvli AKRASEL GÓÐ KJÖR 312 fmV. ÁLFHÓLSVEGUR + B. 260 fmV. ÁLFTALAND + B. 250 fmV. BRÆÐRABORGARST. 172fmV. BRÆÐRABORGARST. 200 fmV. BYGGÐARHOLT + B. 150 f m V DALSBYGGÐ + B. 235 fmV. FLÓKAGATAHF. + B. 170fmV. GARDAFLÖT + B. 140 fm V. HEIÐARÁS + B. 312 f m V. KLEIFARSEL 214 fmV. HOLTSBÚÐ + B. 300 fmV. MARKARFLÖT + B. 186 f m V. MARKARFLÖT + B. 300 fm V. REYNIHVAMMUR + B. 11!. tm V. STUÐLASEL + B. 325 fm V. ÞRASTANES + B. 380 fmV. ÆGISGRUND 150 fmV. 3700 þ. 3500 þ. 4400 þ. 4400 þ. 4500 þ. 4200 þ. 4500 þ. 3100 þ. 3700 þ. 3900 þ. 2300 þ. 3300 þ. 7000þ. 5500 þ. 7000 þ. 4000 þ. 3500 þ. 4000 þ. 6500 þ. 4300 þ. 5000 þ. 4900 þ. Tilboð. 6500 þ. 5500 þ. 7500 þ. 4000 þ. 7500þ. 8000 þ. 4200 þ. ÁLFHEIMAR ÁSBÚÐARTRÖÐHF. BARMAHLÍD ENGIHJALLI FRAMNESVEGUR FURUGRUND+B. GOÐHEIMAR GRETTISGATA HRAUNBÆR HRAUNBÆR HVASSALEITI + B. HVERFISGATA UÓSHEIMAR 110 V. 100 fmV. 110fmV. 110 fmV. 75fmV. 100 fmV. 100fmV. HOfmV. 110fmV. 110m V. 105fmV. 9SfmV. 110fmV. 2300 þ. 2200 þ. 2150þ. 2200þ. 2000 þ. 2500 þ. 2700þ. 1800 þ. 2100 þ. 2300 þ. 2700þ. 1900 þ. 2200 þ. Nýbyggingar BLEIKJUKVÍSL + B. FANNAFOLD FÍFUMÝRI + B. HRÍSMÓAR HRÍSMÓAR + B. HRÍSMÓAR + B. RÁNARGATA RÁNARGATA RÁNARGATA RÁNARGATA TUNGUVEGUR 300 fm V 232 fm V 280 fmV 120fmV 113fmV. 150fmV. 90 fm V. 90 fm V. 140 fmV. 150fmV. 250 fmV. 4300 þ. Tilboö. 4500 þ. 2450 þ. 2800 þ. 3300 þ. 2450 þ. 2650 þ. 3500 þ. 3800 þ. 4200 þ. Markaðurínneraðlifnaþess vegna vantarokkurallargerðir húsnæðis á skrá # Fjöldinýbyggingaámjöggóðuverði 0 Opnunartími á skrifstofu Sunnudaga: 13.00-18.00. Mán.-fös.: Og.00-18.00.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.